рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ПОЧАТКОВИЙ КУРС СТОРІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

ПОЧАТКОВИЙ КУРС СТОРІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА - раздел Искусство, Міністерство Культури України ...

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ПОЧАТКОВИЙ КУРС

СТОРІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

ПРОГРАМА

Для хореографічних шкіл

    автор -

ЗМІСТ

Пояснювальна записка:

1. Концептуальні засади програми:

1.1.Мета і завдання «Початкового курсу історії хореографічного мистецтва» у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах.

1.2.Методологічні підходи до впровадження «Початкового курсу історії хореографічного мистецтва»

1.3.Тематична структура програми

1.4.Організація змісту навчального матеріалу в програмі.

2. Особливості впровадження програми «Початковий курс історії хореографічного мистецтва» в хореографічних школах та на хореографічних відділеннях шкіл мистецтв

2.1. Особливості організації навчально-виховного процесу: педагогічні умови реалізації змісту

2.2. Рекомендації щодо контролю успішності опанування змісту курсу

2.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів хореографічних шкіл (хореографічних відділень шкіл мистецтв) з предмету «Початковий курс історії хореографії»

2.4. Орієнтири для визначення оптимального рівня освітньої підготовки учнів у процесі щорічного контролю.

2.5. Орієнтовне погодинне планування змісту навчального матеріалу

Зміст навчального матеріалу

1 рік вивчення дисципліни. Розділ 1(пропедевтичний): Балет як вид мистецтва

 

2 рік вивчення дисципліни. Розділ 2: Зарубіжний балетний театр: від витоків до початку ХХ ст. Діалог Сходу і Заходу

 

3 рік вивчення дисципліни. Розділ 3: Зарубіжна хореографія від витоків до початку ХХ ст.: російський балет

 

4 рік вивчення дисципліни. Розділ 4:Вітчизняний балетний театр: від витоків до початку ХХ ст.

5 рік вивчення дисципліни. Розділ 5 (узагальнюючий): Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стилів

Рекомендована література

 

Додатки.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1.Мета і завдання «Початкового курсу історії хореографічного мистецтва» у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. Початковий курс історії хореографічного мистецтва є профільною дисципліною для… Зміст курсу - невід’ємна складова цілісної хореографічної і загальної мистецької освіти. Його інтеграція в інші…

Тематична структура програми

Рік. Розділ 1. Балет як вид мистецтва

1 семестр

Тема 1. Танець. Хореографія. Балет. (8 год.: 7+1)

Тема 2 . Танець у народних іграх та обрядових дійствах України та світу.(8 год.: 7+1)

2 семестр

Тема 3 . Професії у балетному театрі (10год.: 9+1)

Тема 4.. Танець у палітрі мистецтв (9год.:8+1)

Рік. Розділ 2: Зарубіжний балетний театр: від витоків до початку ХХ ст.

Діалог Сходу і Заходу

Тема 1. Танець у театралізованих дійствах стародавніх цивілізацій Сходу (8 год.: 7+1) Тема 2. Античність – колиска європейської культури (8 год.: 7+1) 2 семестр

Рік. Розділ 4.Вітчизняний балетний театр: від витоків до початку ХХ ст.

Тема 1. Фольклорнівитоки українського балету (8 год.:7 + 1) Тема 2. Професійні джерела українського балетного театру (8 год.:7 + 1) 2 семестр

Організація змісту навчального матеріалу в програмі.

1) пізнавальний компонент – включає основні відомості з мистецтва хореографії, балетного театру, які необхідно опанувати учням у вигляді знань. В… 2) твори для сприймання та практично – творчого опрацювання. При цьому… Програмою передбачається також, що поурочне календарне планування здійснюється викладачем з урахуванням пріоритетного…

Особливості впровадження програми «Початковий курс історії хореографічного мистецтва» в хореографічних школах та на хореографічних відділеннях шкіл мистецтв

Особливості організації навчально-виховного процесу: педагогічні умови реалізації змісту

1) забезпечення єдності та взаємозв’язку основних видів діяльності учнів: – сприймання мистецьких явищ, що є основою їх пізнання; – набуття знань про мистецтво - на основі формування навичок художнього сприймання та художньо – творчої…

Рекомендації щодо контролю успішності опанування змісту курсу

Контроль може здійснюватись у різноманітний спосіб: - усне опитування, - тестування,

Рік. Розділ 1 (Пропедевтичний): Балет як вид мистецтва

- має уявленняпро характерні особливості танцю як мистецтва, що синтезує мову різних мистецтв та засновується у мовних засобах на виразності рухів… - спостерігає за виразністю міміки та рухів людей в житті;розрізняєжести,… - розумієроль хореографії як основи балету,

Рік. Розділ 2: Зарубіжний балетний театр: від витоків до початку ХХ ст.

Діалог Сходу і Заходу

- має уявлення про походження танцювального мистецтва; - виявляєемоційність сприйманнятворів, прагнення пояснити власні враження; - наводить прикладибалетних вистав і танців, які йому подобаються і вміє пояснити своє ставлення;

Російський балет.

В результаті опанування змісту розділу«Зарубіжна хореографія від витоків до початку ХХ ст.: російський балет» учень: - має уявленняпро синкретизм обрядів як джерело танцювального мистецтва;про… - орієнтується у фольклорних та професійних витоках російського балетного театру;

Рік. Розділ 4. Вітчизняний балетний театр від витоків до початку ХХ ст.

- має поглиблені знанняпро синкретизм обрядів як джерел танцювального та театрального мистецтв;вміє пояснититеатральні елементи обрядів; - орієнтується включових етапах становлення української хореографії; - порівнюєособливості лексики українських та російських народних танців;

Рік.Розділ 5.Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стилів.

У результаті опанування змісту розділу«Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стилів»учень: - має поглиблені знанняпро сучасні течії у хореографічному мистецтві; - орієнтується вхарактерних особливостях і порівнюєособливості лексики танцювального мистецтва різних стилів та…

Орієнтовне погодинне планування змісту навчального матеріалу

Рік. Розділ 1.Балет як вид мистецтва

 

Рік.Розділ 2: Зарубіжний балетний театр: від витоків до початку ХХ ст. Діалог Сходу і Заходу

3 рік.Розділ 3.Зарубіжна хореографія від витоків до початку ХХ ст.:

Російський балет.

Рік Розділ 4.Вітчизняний балетний театр від витоків до початку ХХ ст.

РікРозділ 5.Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стилів.

Зміст навчального матеріалу

1 рік.Розділ 1. Балет як вид мистецтва Назва теми, кількість годин) Зміст освіти Пізнавальний компонент … 2 рік.Розділ 2: Зарубіжний балетний театр:

Від витоків до початку ХХ ст. Діалог Сходу і Заходу

3 рік.Розділ 3. Зарубіжна хореографія від витоків до початку ХХ ст.:

Російський балет.

Рік.Розділ 4.Вітчизняний балетний театр від витоків до початку ХХ ст.

Рік.Розділ 5. Хореографічна сучасність: Україна і світ - поліфонія стилів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: орієнтовний список наукових, навчальних та методичних джерел на допомогу викладачу

ДОДАТКИ

Приклади практично – творчих завдань

„Творимо виставу”. Виконується вже з перших занять першого року навчання. Мета: включення дітей у цілісну образність мистецтва. Ця педагогічна ідея,… - назвати живописні кольори, які „підбираємо” для втілення теми „Осінь”; - описати словами настрій мелодій, які співзвучні образному складу „осінньої теми”;

Приклади тестів для підсумкового контролю якості освіти

I рівень: 1) Підкресліть слова – терміни сучасного театрального мистецтва. що ведуть… …

Приклади завдань для розгорнутих відповідей

На підсумковому контрольному випробуванні

Білет містить два завдання: 1 – для перевірки теоретичних знань; 2 – практично – творче, в якому на практиці застосовуються здобуті знання. Орієнтовні запитання першої частини (як приклад - відповідають розділу,… - Фольклорні джерела українського театру. Українські народні танці (класифікація, назви, походження, основні рухи)

– Конец работы –

Используемые теги: початковий, курс, сторії, хореографічного, мистецтва0.045

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ПОЧАТКОВИЙ КУРС СТОРІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Краткий курс механики в качестве программы и методических указаний по изучению курса Физика Краткий курс механики: Программа и методические указания по изучению курса Физика / С
Федеральное агентство железнодорожного транспорта... Омский государственный университет путей сообщения...

Организационный этап выполнения курсовой работы 2.1 Примерная тематика курсовой работы . 3 Основной этап выполнения курсовой работы 3.1.1 Назначение и место ученого предмета дисциплины
стр Введение... Введение Реформирование национальной системы высшего образования связанное с введением нового перечня специальностей общегосударственного классификатора...

Курс Екологія Курс Екологія Курс Екологія Практична робота № 1
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу... Курс Екологія Практична робота...

Лекція 1. Вступ до курсу історії України 1. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. 2. Періодизація історії України
Лекція Вступ до курсу історії України План...

Курс русской истории Лекции I—XXXII Курс русской истории – 1 КУРС РУССКОЙ ИСТОРИИ Лекции I—XXXII Василий Осипович Ключевский
Курс русской истории Лекции I XXXII... Курс русской истории...

ТЕМА 3. ПРЕДМЕТ МИСТЕЦТВА. СТИЛЬ І ХУДОЖНІЙ МЕТОД. ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА. Предмет мистецтва. Поняття стилю і художнього методу
План... Предмет мистецтва Художній образ Зміст і форма...

Социология. Краткий курс Социология. Краткий курс. : ООО Питер Пресс ; Санкт-Петербург; 2007 Социология. Краткий курс Предмет и история социологии Борис Акимович Исаев
Социология Краткий курс... RU http www litru ru bd b Социология Краткий курс ООО Питер Пресс Санкт Петербург...

Методические указания по курсу "Математика" для студентов I курса исторического факультета
Консультация 1 час. Методические указания к выполнению контрольной работы. Задания для самостоятельной работы 1. Контрольная работа 5 задач. См.… Зачет ставится с учетом оценок за 1 контрольную работу, 2 реферат по… Учебное пособие для студентов нематематических специальностей. Ч.1. Дифференциальное и интегральное исчисления.…

Курс патрологии Курс Патрологии Алексей Иванович Сидоров
Курс патрологии... Алексей Иванович Сидоров Курс Патрологии...

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПОЛИТОЛОГИИ Для студентов 2-4 курсов всех форм обучения, всех специальностей
ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО... ХОЗЯЙСТВА... КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПОЛИТОЛОГИИ Для студентов курсов всех форм обучения...

0.025
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам