рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Завдання для самостійної роботи.

Завдання для самостійної роботи. - раздел Химия, З предмету: Хімія І семестр 1. Основні типи хімічного зв’язку 1. Навести 2-3 Приклади Рівнянь Реакцій Добування Кальцій Сульфіту З Розчинни...

1. Навести 2-3 приклади рівнянь реакцій добування кальцій сульфіту з розчинних солей.

2. Яка маса озону утвориться з 64 г кисню?

3. До розчину, що містить 4,9 г сульфатної кислоти, долили розчин, що містить 11 г барію хлориду. Які речовини містяться у фільтраті?

4. Обчислити масу 2 л оксиду сульфуру (ІV).

5. Написати рівняння реакцій, які засвідчують, що у кисню окисні властивості виявляються сильніше, ніж у сірки.

6. Який тип хімічного зв’язку у сполуках Сульфуру з металами? Навести два приклади.

7. Написати рівняння реакцій сірки з киснем і алюмінієм. Яку роль відіграє сірка в одній і в другій реакціях?

8. Порівняти взаємодію водню з киснем і сіркою. В чому подібність і відмінність цих реакцій?

9. Знайти масу кальцій сульфіду, утвореного при взаємодії кальцію масою 8 г та сірки масою 7 г.

10. З якими речовинами реагує оксид сульфуру (ІV): H2O, H2SO4, NaCI, NaOH, CaO?

11. Обчислити масу безводної сульфатної кислоти, яка міститься в 2 л розчину з масовою часткою 0,98 (густина 1,84 г/см3)?

12. Як здійснити такі перетворення: ZnS → H2S → SO2 → CaSO3?

13. Навести приклади хімічних рівнянь взаємодії амоніаку з іншими речовинами, які ведуть до утворення іонів амонію.

14. Написати рівняння реакцій амоніаку з сульфатною кислотою, зважаючи на те, що можуть утворюватися як середні, так і кислі солі амонію. Поясніть, від чого це залежить.

15. Яка маса фосфориту з масовою часткою кальцій фосфату 0,7 знадобиться для добування фосфору масою 1 кг, якщо втрати у виробництві становлять 2%.

16. Який об’єм амоніаку утвориться під час взаємодії 5,6 л азоту з воднем?

17. Які ступені окислення властиві нітрогену? Як їх можна пояснити?

18. Назвати оптимальні умови для економічного синтезу амоніаку?

19. Записати електронну формулу атому фосфору. В чому подібність і відмінність атому фосфору від атомів сульфуру та хлору?

20. Знайти масу солі, яка утвориться при зливанні розчину, що містить 39,2 г ортофосфорної кислоти, та розчину, що містить 44 г натрій гідроксиду.

21. Записати молекулярні та іонні рівняння таких перетворень:

NH3 → NH4CI → NH4NO3 → NH3.

22. Написати рівняння концентрованої і розбавленої нітратної кислоти з цинком та з натрієм.

23. Яка масова частка карбону у вуглеці, якщо при спалюванні 210 г вуглецю утвориться діоксиду карбону об’ємом 358,4 л?

24. При прожарюванні вапняку масою 500 г виділилось 89,6 л вуглекислого газу (н.у.). Визначити масову частку кальцій карбонату у вапняку цього зразка.

25. Написати рівняння реакцій в молекулярній та іонній формі усунення карбонатної твердості води.

26. При спалюванні 150 г вапняку з піском утворилось 150 г кальцій силікату. Визначити масову частку домішок у вапняку.

27. Із 200 т сірчаного колчедану з масовою часткою сульфуру 45 % добули 248,4 т сульфатної кислоти. Визначити масову частку виходу сульфатної кислоти від теоретично можливого.

28. Написати рівняння реакцій:

А) кремнезем + калій гідроксид;

Б) аргентуму нітрат + калій карбонат;

В) натрій гідроксид + сода.

29. Який об’єм вуглекислого газу утвориться внаслідок термічного розкладу 3 моль калій гідрокарбонату, масова частка домішок в якому становить 3%.

30. Написати рівняння, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

С → CO2→ Na2CO3 → CaCO3 → CO2.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З предмету: Хімія І семестр 1. Основні типи хімічного зв’язку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ... ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ... ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Завдання для самостійної роботи.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні параметри хімічного зв’язку
Найважливішими характеристиками хімічного зв’язку є довжина зв’язку ℓ (відстань між центрами у молекулі), валентні кути, утворені лініями, що з’єднують центри взаємодіючих атомів, і енергія з

Основні параметри хімічного зв’язку
Найважливішими характеристиками хімічного зв’язку є довжина зв’язку ℓ (відстань між центрами у молекулі), валентні кути, утворені лініями, що з’єднують центри взаємодіючих атомів, і енергія з

Основні параметри хімічного зв’язку
Найважливішими характеристиками хімічного зв’язку є довжина зв’язку ℓ (відстань між центрами у молекулі), валентні кути, утворені лініями, що з’єднують центри взаємодіючих атомів, і енергія з

Основні параметри хімічного зв’язку
Найважливішими характеристиками хімічного зв’язку є довжина зв’язку ℓ (відстань між центрами у молекулі), валентні кути, утворені лініями, що з’єднують центри взаємодіючих атомів, і енергія з

Основні параметри хімічного зв’язку
Найважливішими характеристиками хімічного зв’язку є довжина зв’язку ℓ (відстань між центрами у молекулі), валентні кути, утворені лініями, що з’єднують центри взаємодіючих атомів, і енергія з

Основні параметри хімічного зв’язку
Найважливішими характеристиками хімічного зв’язку є довжина зв’язку ℓ (відстань між центрами у молекулі), валентні кути, утворені лініями, що з’єднують центри взаємодіючих атомів, і енергія з

Завдання для самостійної роботи.
1. Дайте визначення хімічному зв’язку? 2. Назвіть тип хімічного зв’язку, який утворений за рахунок спільної пари електронів. 3. Назвіть тип хімічного зв’язку, який утворений за ра

Електронна будова
  8О – 1s22s22p4 n = 2  

Хімічні властивості
В реакціях з усіма елементами (крім Гідрогену) - окисник. Не реагує з Аu, Pt, інертними газами. Взаємодія кисню з металами  

Електронна будова
  16S – 1s22p63s23p4 n = 3   Основний стан атома

Дисоціація сульфатної кислоти
I ступінь дисоціації: Н2SO3 ↔ Н + + НSO3- (гідроген сульфіт – іон) II ступінь дисоціації НSO3-

Гідрогенсульфати← Солі→ сульфати
NaHSO4 Na2SO4 Ca(HSO4)2 CaSO4 2. Взаємодія з основами. 2KOH + Н2SО4 = К2

Контактний спосіб
Сировиною для виробництва сульфатної кислоти в промисловості є піритFeS2 (залізний колчедан). 1-а стадіяпроцесу - добування діоксиду сульфуру випалюван

Електронна будова
  15Р – 1s22s22p63s23p6 n = 3    

Хімічні властивості амоніаку
Піраміда, завдяки напрямлено сі в просторі неподіленої електронної пари нітроген амоніаку має електроннодонорні властивості. Н

Солі амонію
NH+ поводить себе подібно до іона К+. Солі - кристалічні речовини, добре розчинні у воді, сильні електроліти, з іонним типом зв'язку. NH4CI ↔

Оксиди Нітрогену і Фосфору
Оксид нітрогену (IV), NО +2 Безбарвний газ, погано зріджується, погано розчинний у воді. Без запаху.

Нітратна і ортофосфатна кислота
Нітратна кислота – HNO3   Безбарвна рідина, при -42°С переходить у кристалічний стан, з водою змішується необмежено. Концентрована НNО3

Застосування
- Для виробництва добрив, барвників, пороху, пластмас, штучного волокна, лікарських препаратів; - як сильний окисник у самозаймистих ракетних паливах. Якісна реакція на NO

Карбон і Силіцій
Карбон і Силіцій -елементи IV групи, головної підгрупи періодичної системи.

Хімічні властивості вуглецю
Малоактивний на холоді – тільки із F2 → CF4 може проявити як відновні, так і окисні властивості за високих температурах.

Хімічні властивості силіцію
Порівняно інертний, реагує з сильними окисниками або відновниками при високих температурах. Як відновник: 2F2 + Si = SiF4↑ (при кімнатній температурі)

Карбонатна кислота і карбонати
При розчиненні у воді вуглекислого газу утворюється невелика кількість карбонатної кислоти Н2СО3.   О – Н У вільному стані не існує, нестійка сполука.

Твердість води
Твердість води зумовлюється тим, що, взаємодіючи з оксидом карбону (ІV), перетворює карбонати кальцію і магнію на розчинні кислі солі – гідроген карбонати: СО2 + Н2О

Силікатна кислота і силікати
Силікатні кислоти: Н4SiO4 – ортосилікатна; Н2SiO3 – метасилікатна. Слабкіші за карбонатну, нерозчинні, легко утворюють колоїдні розчини. Нестійк

Приклади хімічних рівнянь
1. CuSO4 + Fe → Cu + FeSO4 2. Zn + 2HCI → ZnCI2 + H2↑ 3. 2Na + CI2 → 2NaCI 4. 4Li + O2

Хлоридна кислота.
У лабораторії хлорид гідрогену одержують дією концентрованої сульфатної кислоти на кристалічний хлорид натрію: NaCl + H2SO4(к) = NaHSO4 + HCl

Бром. Йод.
  Бром та Йод у вигляді калієвих і натрієвих солей містяться у морській воді, у водах бурових свердловин нафтових родовищ, ропі соляних озер (Сакське озеро у Криму). Бром

Алотропні модифікації карбону
Алмаз Елементарна комірка – тетраедр. sp3 - гібридизація Графіт

Будівельні матеріали
1. Скло – це твердий прозорий матеріал. Сировина для виготовлення: сода Na2CO3, вапняк СаСО3, пісок SiO2. При сплавленні відбуваються та

Завдання для самостійної роботи
1. Які речовини називають мінеральними добривами? 2. Макро - та мікродобрива. 3. Класифікація добрив. 4. Простий суперфосфат, подвійний суперфосфат. 5. Значення

Корозія металів
В умовах експлуатації та зберігання металічні вироби руйнуються (кородують). Руйнування металів під дією навколишнього середовища називають корозією. Корозія– це самоплинн

Фізичні та хімічні властивості
Усі лужні метали дуже м’які, мають низькі температури плавлення. Літій, натрій, калій і рубідій мають сріблястий колір, цезій – золотисто-жовтий. Лужні метали на повітрі легко окиснюються, їх збері

Сполуки лужноземельних металів
Неорганічні сполуки кальцію, стронцію і барію – кристалічні речовини з високою температурою плавлення. Їх оксиди в техніці одержують термічним розкладом відповідних природних карбонатів. О

Біологічна роль лужних та лужноземельних металів
Літій відноситься до біогенних елементів. Він входить до складу крові, тканин і органів людини. Найбільша кількість літію концентрується у м’язах. Солі літію приймають участь у воднево-електронному

Завдання для самостійної роботи
1. Назвіть метали, які мають забарвлення. 2. Назвіть самородні метали. 3. Назвіть типи хімічного зв’язку у металах. 4. Дайте характеристику лужних металів. 5. Да

Алюміній
Електронна формула алюмінію у не збудженому стані 1s22s22p63s23p1. У порівнянні з бором атомний радіус алюмінію більший, а енергія іонізації м

Фізичні та хімічні властивості алюмінію
Алюміній – сріблясто-білий метал, відносно легкий. Завдяки високій пластичності, легко піддається прокату, штампуванною і волочінню. При виробництві готових лікарських засобів широко використовують

Найважливіші сполуки алюмінію
Оксид алюмінію АІ2О3. При нагріванні алюміній енергійно взаємодіє з киснем: 4АІ + 3О2 = 2АІ2О3 Внаслідок амфотерності

Фізичні та хімічні властивості заліза
У компактному кристалічному стані залізо – це сріблясто-білий метал, стійкий на повітрі внаслідок утворення захисної оксидної плівки. Залізо відноситься до феромагнетиків, тобто притягується магніт

Найважливіші сполуки феруму
Сполуки феруму (ІІ) Сполуки феруму (ІІ) одержують дією на метал кислот не окисників або розбавлених розчинів кислот окисників, наприклад: Fe + H2SO

Завдання для самостійної роботи
1. Дайте характеристику залізу? 2. Дайте характеристику алюмінію? 3. Назвіть формулу речовини, яка утворюється при взаємодії заліза з розведеною соляною кислотою. 4. Скла

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги