рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Конституция Украины про права и свободы человека. Состояние правовой защиты граждан в современной Украине.

Конституция Украины про права и свободы человека. Состояние правовой защиты граждан в современной Украине. - раздел Социология, Предмет политологии, ее содержание и методы (последние назвать и раскрыть социологический метод). Провозгласив Себя В Конституции От 1996Г Правовым И Социальным Государством, ...

Провозгласив себя в Конституции от 1996г правовым и социальным государством, Украина внесла в главный закон государства достаточно обширный список прав человека, которые подлежат обязательному выполнению в нашей стране. Среди них можно выделить такие:

- личные права (всеобщие) – право на жизнь, на уважение достоинства, на свободу и личную неприкосновенность, свобода передвижения, свобода мысли и слова, вероисповедания и неотъемлемость этих прав;

- политические права – свобода объединения в политические партии и общественные организации, право на принятие участие в управлении гос делами, право на обращения к гос власти, право на мирные невооруженные сборы и демонстрации;

- экономические права – право на частную собственность, предпринимательскую деятельность, право на свободный выбор труда, право на страйк, право на отдых;

- социальные права – право на жилье, на социальную защиту, право на достаточный жизненный уровень, право на охрану здоровья и мед страхование, на безопасную жизнь и окружающую среду. При чем в этой группе прав государство декларирует себя как основного обеспечителя их реализации на практике.

Состояние прав человека в Украине на сегодняшний день:

Починаючи з серпня цього року стан з правами людини в Україні значно погіршився порівняльно з періодом 2005 – липень 2006 р. Насамперед це виявилося в посиленні адміністративного тиску на мешканців країни у зв’язку із значним збільшенням тарифів на житлово-комунальні послуги та квартплату та поверненням перевірок суб’єктів підприємництва податковою інспекцією з наперед визначеною сумою штрафу, який за планом треба стягнути (це фактично повернення до практики кучмівських часів). У цьому контексті слід також згадати про тенденцію зрощення структур виконавчої влади та контролюючих органів (КРУ, податкова інспекція та інші), які контролюються однією політичною силою – Партією регіонів України та повернення старих схем ухилення від плати податків «своїх» підприємницьких структур, як це було за часів Кучми. У той же час суспільство вже не може психологічно сприйняти повернення в повному обсязі старих правил соціального життя. Конфлікт, який виникнув між владою та суспільством, стає усе гострішим, і видається, що існуюча політика уряду призведе до зіткнення влади і суспільства, як це було в другій половині 2004 року.

Зрозуміло, що держава не може безкінечно дотувати збиткові ЖКГ, і їх треба передавати іншим власникам, ясно, що при цьому мають збільшитися тарифи. Але це підвищення має бути прозорим, обґрунтованим і не викликати зниження рівня життя. Проте нові тарифи малозрозумілі, а держава нічого не зробила, щоб пом’якшити його наслідки. Розрахунок на субсидії є примарним, оскільки процедура їх отримання є дуже складною і принизливою, а значна частина людей взагалі не може її отримати (якщо в родині є старенька машина, чи один з подружжя не працює легально, чи є садова ділянка, тощо). За офіційною статистикою, 28% українців мають доходи нижче межи бідності – 352 грн., і хоча тут не враховані нелегалізовані доходи, все одне, значна частина українців не живе, а виживає, а тут ще й підвищення тарифів, за якими ці люди просто не зможуть платити. А це вже створює загрозу праву власності, оскільки скоро постане питання щодо примусового виселення неплатників з їхніх квартир (як в Москві, де будують комунальне житло напівбарачного типу – один санвузол на три родини) за окружною дорогою. Необхідно терміново прийняти новий закон про субсидії, щоб зняти це напруження і захистити соціально слабких. Проект бюджету-2007 такого захисту фактично не передбачає. Правило Ролза «нерівність, вигідна всім» в Україні не діє, що призводить до ще більшої різниці між доходами багатих і бідних, яка й так є надто великою.

Залишається нереформованим Департамент з питань виконання покарань, який залишається закритим для громадськості, у якому цілковито відсутня система розгляду скарг на дії адміністрації установ. За чинним законодавством засуджені знаходяться у повній владі персоналу. З 473 скарг на незаконні дії персоналу за 2005 – першу половину 2006 року за даними департаменту жодна не підтвердилася (зауважимо, що більшість скарг приходить, оминаючи цензуру, і їх просто неможливо перевірити). Для порівняння зазначимо, що з більше ніж 4000 скарг на дії працівників внутрішніх справ у 2006 році 385 підтвердилися (приблизно такий саме відсоток підтверджених скарг на дії поліції у розвинених демократіях). У той же час відомо про численні спроби суїциду та членоушкодження в установах виконання покарань, після яких ЗМІ повідомляли про знайдені прокуратурою порушення з боку персоналу. Викликають стурбованість жорстокі дії спецназу, який був створений в структурі Департаменту і який фактично не підлягає зовнішньому контролю.

Повернення загального нагляду прокуратурі в результаті дії реформи Конституції за законом №2222 від 8.12.2004 фактично гальмує судову реформу. Вона не може здійснюватися, доки прокуратура буде мати такі повноваження.Прокуратура залишається найбільш закритим органом державної влади в країні, її нормативні акти не реєструються в Міністерстві юстиції і часто взагалі невідомі, бо неопубліковані (наприклад, Інструкція про порядок роботи із зверненнями громадян чи Перелік даних, які відносяться до інформації з обмеженим доступом, і на які накладається гриф ДСК (зокрема, «спецповідомлення про катастрофи, аварії, стихійні лиха»?!) – ці документи Генеральної прокуратури потрапили у публічну сферу цілком випадково. Залишається проблемою відсутність розслідування прокуратурою скарг на застосування катувань в міліції.

Залишаються проблемою значні порушення права на приватність, пов’язані з бажанням держави ввести єдиний універсальний код особи відповідно до концепції Єдиної державної автоматизованої паспортної системи (ЄДАПС), який буде фігурувати в усіх реєстрах, що формуються державними органами. ЄДАПС вводиться явочним порядком, незважаючи на відсутність закону про ведення реєстрів та базового закону про захист персональних даних. Це призведе до створення розподіленого банку даних, з якого можна буде за лічені секунди отримати досьє на будь-яку людину – дані про сімейний стан, доходи, податки, нерухомість, кредитну історію, поїздки, наявність судимості тощо. Державу, в якій запроваджена подібна система, можна назвати тільки одним чином – поліцейською. Мають місце також порушення приватності комунікацій, які виникають внаслідок значних масштабів перехоплення повідомлень (телефони, стільникові телефони, електронна пошта, контроль трафіку в реальному часі). Знов-таки, закон, на підставі якого провадяться подібні заходи, відсутній, а масштаб їх дуже великий – за перші 9 місяців 2005 року йшлося про 11000 санкцій на зняття інформації з каналів зв’язку при тому, що кримінальні справи порушувалися тільки в декількох десятках випадків. Тобто ефективність оперативно-розшукових заходів є вкрай низькою. Але статистика ОРД з серпня 2005 року є засекреченою – чи не для того, щоб сховати від суспільства безпорадність і незаконні дії оперативних підрозділів?

За останні чотири місяці значно збільшилася кількість випадків насильства на расовому ґрунті, головним чином, на сході країни. Іноземці, що навчаються в Україні, кажуть про справжній моральний терор, який вони відчувають. Факти вказують, що ці явища (марші скінхедів вночі зі свічками та Андріївським прапором, які закінчуються побиттям усіх «нерусских») є, скоріше за все інспірованими ззовні. Слід зауважити, що поняття «дискримінація» відсутнє в українському законодавстві. Немає поняття ані прямої, ані непрямої дискримінації, заборона дискримінації відсутня в Цивільному кодексі, розділ якого про особисті немайнові права навіть не згадує про ці речі.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Предмет политологии, ее содержание и методы (последние назвать и раскрыть социологический метод).

Предмет политологии ее содержание и методы последние назвать и раскрыть социологический метод... Политика как специф ий социальный феномен появилась когда общество из... До Гражданской войны в США развивается философская система политического знания концентрирующее свое знание на таких...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Конституция Украины про права и свободы человека. Состояние правовой защиты граждан в современной Украине.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Место политологии в системе общественных наук. Особенности предмета политологии (обобщения и факт, национальное и межнациональное).
Политология- научная система, состоящая из теоретических наук, научных дисциплин и эмпирических исследований, составляющих ее стержень, а также др. полит.дисциплин, находящихся на ее периферии (пол

Структура науки о политике
Политология есть сложная научная система, состоящая из теоретических наук, научных дисциплин и эмпирических исследований, составляющих ее стержень, а также других политических дисциплин, находящихс

Политические идеи Древнего Востока. Этико-патерналистская теория Конфуция.
Необходимость постоянной организации сложного ирригационного хозяйства в древнеиндийских и древнекитайских государствах привело к созданию политических структур восточного типа. Их особенн

Сущность, структура и функции политики.
Политика возникла во время перехода человечества от простейших форм бытия к дифференцированному в социальном и этническом разрезах обществу. Сам термин «политика» появился в Древней Греции от слова

Политика и мораль: общее и специфичное
Политика взаимодействует не только с экономикой, но и с другими сферами духовной жизни общества: культурой и наукой, правом и идеологией, этикой и моралью. Политика и мораль имеют общее качество, в

Власть: определение, природа, структура, ресурсы
Понятие властиВласть, как и политика, - одно из фундаментальных начал общества. Она повсюду, где есть устойчивые объединения людей. Иногда власть отождествляют с политикой. Для это

Понятие ресурсов власти и их типология
Ресурсы, точнее, их неравномерное распределение, составляют одну из важнейших социальных причин подчинения одних людей другим. Роджерс: "Ресурс - это атрибут, обстоятельство или благо, обладан

Социологический и функциональный методы политической науки
Разнообразные методы, применяемые политической наукой, позволяют глубже и всестороннее познать ее предмет. Они представляют собой приемы, способы изучения политики. В принципе это могут быть любые

Права человека
Права́ человека — права, в рамках определённых идеологий (в частности, либерализма и, в значительной мере, социализма), считаемые принадлежащими прирождёнными и неотъемлемыми для каждого челов

Принцип распределения власти в Конституции 1996 + Закон №2222
8 декабря 2004 Верховная Рада Украины приняла изменения в Конституцию страны, согласно которым Украина превратилась из президентско-парламентской в парламентско-президентскую республику. Утвержденн

Понятие и типология политических режимов (Арон). Критерии эффективности политических режимов.
Понятие политического режима появилось в западной политической науке еще в XIX веке, а в широкий научный оборот оно вошло после Второй мировой войны. Этимологически термин 'режим'

Характерные черты и разновидности тоталитарных политических режимов. Коммунизм/фашизм.
Обобщающей характеристикой тоталитарного режима в экономической и политической сферах является тотальное отчуждение народа соответственно от собственности и от политической власти. Кроме этого, при

Методы науки про политику (перечисл), анализ системного и позитивистского методов
Разработанные методы, применяемые политической наукой, позволяют глубоко и всесторонне познать её предмет, во многом характеризуют уровень её развития и эвристические возможности. В принципе это мо

Противоречивая сущность демократии, ее критерии и преимущества.
Даже этимологическое определение демократии не такое простое, как кажется. Это тем более относится к сущностному определению данного феномена. Не случайно в рамках общей позитивной оценки демократи

Происхождение и сущность государства. Признаки государства.
В исторической науке нет единого мнения относительно времени, причин, обстоя­тельств возникновения государства. Решение этой проблемы зависит от научного инте­реса, идеологии, политического заказа

Ресурсы власти. Влияние глобализации на ресурсы власти.
Ресурсы, точнее, их неравномерное распределение, составляют одну из важнейших социальных причин подчинения одних людей другим. Роджерс: "Ресурс - это атрибут, обстоятельство или благо, обладан

Легитимность и легитимация власти: понятия и типы. Легитимность как состав­ляющая основ власти.
Власть — не просто грубая сила, она базируется на общем согласии о том, что человек или группа имеют право принимать распоряжения или законы, а законы и распоряжения должны выполняться. Правительст

Политика как общественный (социальный) феномен: условия возникновения, свойства, функции.
С вершин современного знания о политике можно уверенно утверждать, что это явление возникло как своеобразный социальный заказ на особые посреднические органы в отношениях между людьми, которые в да

Природа господства и подчинения (возникновение, генезис).
Политическая мысль знает резко отрицательное отношение к государственному принуж­дению, а соответственно и подчинению ему. Имеется в виду не только анархизм, но и взгляды политологов совсем иного т

Глобализация: понятие, объективный характер, противоречия и последствия.
Представления о глобализации возникли, в первую очередь, в связи с пониманием нарастания всеобщей взаимосвязанности мира. Глобализация – сочленение государств, интеграция государств преобладает над

Основные идеи работы Ш.Л. Монтескье «О духе законов».
В своём основном труде «О духе законов» Ж.Л. Монтескье утверждает, что гарантией политической свободы индивида может быть только разделение и взаимна независимость законодательной, исполнительной и

Политическая власть: власть-authority, власть-power. Концепции власти.
Наиболее распространенными концепциями власти являются телеологические, бихевиористские, психологические, системные и реляционистские. Телеологические (с точки зрения цели) определения вла

Легитимность и процессы легитимации власти в Украине.
Власть-не просто грубая сила, она базируется на общем согласии о том, что человек или группа имеют право принимать распоряжения или законы, а законы и распоряжения должны выполняться. Правительство

Национ-госуд направление укр полит мысли
Национально-государственное направление в украинской политической мысли, которая основывалась на идее безусловного признания права каждой нации на автономию и государственную независимость,

Консервативное направление о становлениинационального государства
Корни украинского консерватизма как политического течения берут свое начало в период гетманщины.Главное его содержание - сохранение традиционных форм государственного правления и жизнедеятельности

Правовое и социальное гос и проблемы становления в Укр
Ф. Хайек напоминает, что "традиционно для обозначения того, что называют "социальным государством",употреблялся термин "благожелательная деспотия". На современном этапе соц

Политическое сознание: общее понятие, структура и типы.
Урегулирование человеческих отношений, которое появилось до появления публичных органов государственной власти, а позднее – и возникновение социальных ассоциаций, в которые люди объединялись для за

Гражданское общество: способ самоорганизации граждан, специфика формирования гражданского общества в Украине.
Наличие гражданского общества обуславливает возникновение правового государства. Сам термин «гражданское общество» может трактоваться с двух позиций. В первом, широком смысле, это часть общества, к

Главные направления государственной политики Украины в сфере межнациональных отношений.
Внешнеполитическая деятельность разворачивается в особенной сфере общественных отношений – в сфере международных отношений. Международные отношения – это система межгосударственных взаимод

Признаки правового государства. Проблемы становления правового государства в Украине.
Правовое государство это реальное воплощение в жизнь идей и принципов конституционализма. Правовому государству присущи те же признаки, что и государству вообще, но в его основе лежат основополагаю

Трансформация общества и проблемы социальной политики. Особенности формирования социальной политики в Украине.
Социальная политика государства должна содействовать стабильному развитию общества и эффективному развитию экономики. Именно высокоэффективная экономика становится|стает| предпосылкой и условием дл

Политика и мораль: общее и специфичное
Политика взаимодействует не только с экономикой, но и с другими сферами духовной жизни общества: культурой и наукой, правом и идеологией, этикой и моралью. Политика и мораль имеют общее качество, в

Политическая власть в контексте глобализации (Э. Тоффлер «Метаморфозы власти»).
Существует тенденция – не учитывать важность власти в деле получения прибыли. Радикальные экономисты много говорят о таких вещах, как чрезмерная власть бизнеса в деле формирования потребительских ж

Полит лидеры Украины.
Часть исследователей и значительное число комментаторов политического процесса в Украине придерживаются точки зрения, согласно которой в Украине вообще нет реальной политической элиты. Сторонники э

Личность как субъект и объект политической деятельности. Типология личностей по уровню политической активности.
В нормальном, цивилизованном обществе политика осуществляется для людей и через людей. Какую значительную роль ни играли бы социальные группы, массовые общественные движения, политические партии, е

Общая характеристика парламентских политических партий (выборы 2006), объем представительства в ВР.
Анализируя парламентские выборы 2006 года, как правило, исследуя те или иные партии, обращаемся, прежде всего, к результатам выборов. Но эти результаты определены в первую очередь не идеологией или

Формы государственного правления и административно-территориального устройства государств.
Форма правления – это организация верховной государственной власти, механизм взаимодействия ее структурных элементов. Она позволяет понять, как реально осуществляется власть и кто является ее источ

Теории элит
Выдающийся итальянский социолог и политолог Моска(1858-1941) попытался доказать неизбежное деление любого общества на две неравные по социальному положению и роли группы. В 1896 г.

Особенности рекрутирования политических элит на постсоветском пространстве (Украина и Россия).
Проблема качества политической элиты имеет особое значение для посттоталитарных стран, вступивших на сложный и трудный путь рыночных экономических реформ и демократизации политической системы. В эт

Коалиции – антикризисная и демократическая
Первые три месяца, прошедшие после парламентских выборов, ушли на создание «оранжевой» правительственной коалиции. Быстрому достижению договорённости мешали претензии Юлии Тимошенко на пост премьер

Концепция «политического поля» П.Бурдье. Существующие определения и специфика институционализации в современной Украине.
Под политическим полем необходимо понимать пространство политических позиций в данном обществе и объективных связей между этими позициями, специфических, которые находятся в данном поле, капиталов

Формы государственного правления и административно-территориального устройства государств.
Форма правления – это организация верховной государственной власти, механизм взаимодействия ее структурных элементов. Она позволяет понять, как реально осуществляется власть и кто является ее источ

Центристские партии и партия регионов.
Основой центристских партий является либерализм с его приоритетом прав человека над национальными, классовыми и прочими интересами, идея гражданского общества, правового государства, рыночная эконо

Неокорпоративное государство.
Основа – сотрудничество труда, бизнеса,государства. Явление корпоратизма не новое, оно имеет давнюю историческую основу. Многие авторы полагают, что его история уходит в глубины феодальног

Основные черты фашизма
Огосударствление всех сторон жизни посредством создания системы массовых организаций. Значительная военизация общества. Насильственные методы подавления инакомыслия (оппозиции). Тотальная система и

Демократическая форма правления: критерии, преимущества, волны и отплывы (Р.Даль, С.Хантингтон).
Демократия – самая первая форма правления, ещё первобытное общество собирало дискуссионный совет. С тех пор демократия из прямой переросла в представительскую, появились различные формы, виды и тип

Формы демократии. Преимущества и недостатки каждой из них.
Деление на представительную и непосредственную демократию традиционно для науки. Основной принцип такого деления заключается в том, что при непосредственной демократии народ решает какую-либо пробл

Ресурсы власти. Административный ресурс в электоральных демократиях.
Социальная природа и сущность власти не могут быть раскрыты достаточно полно без уяснения вопроса о ресурсах власти. Последние, точнее их неравномерное распределение, составляют одну из важнейших с

Этнократия: новый феномен постсоветских элит.
Само понятие «этнократии» пока не устоялось и в специализированных научных работах по этнополитологическим и этносоциальным проблемам. Но, тем не менее, первые попытки его глубокого анализа заслужи

Партийные системы и их разновидности
В странах, где партии существуют длительное время, сложились партийные системы. Под партийной системой понимается политическое пространство, состоящее из политических партий и упорядоченной определ

Основные направления политологических исследований в США во 2 половине XX века и в начале XXI века.
Политология в США носит прагматико-прикладной характер. Она больше всего связана с социологией. Причина такой направленности – разработка метода бихевиоризма в политологии. Причины и содержание вла

Группы по интересам: понятие, типология, функции.
Люди являются носителями разнообразных интересов. Человек со своими личными интересами чувствует своё бессилие перед обществом. Для реализации своих интересов люди с общими интересами объединяются

Становление многопартийной системы Украины. Значение РУХа и законов о гражданских объединениях (1991 г.) и о политических партиях (2001).
Становление многопартийности является важным показателем политических трансформаций в украинском обществе. В Украине на данный момент насчитывается 126 политических партий при том, что с 1925 по198

Современная властная оппозиция в Украине: субъекты (2007-2008), основные требования, проблемы и трудности.
Оппозиция – инструмент контроля власти. Это политическая сила, способная оперативно и остро реагировать на любое сомнительное решение власти: - разъяснение обществу сути происходящего и пр

Гражданские объединения и движения: понятие, роль в создании независимой Украины и ее демократизации.
Невід'ємним елементом будь-якого демократичного сус­пільства є різноманітні об'єднання громадян, їх соціально-політичне призначення полягає насамперед у тому, що вони допомагають людям у розв'язанн

Этнополитика. Политика ассимиляции и мультикультурализма.
У політичному житті багатьох країн все більшого значення набуває національне питання. Цю сферу полі­тики називають «етнополітикою», або «етнонаціональною політикою», визначаючи її як взаємодію етно

Радикально-националистические партии независимой Украины: общая характеристика и анализ КУН и УНА-УНСО.
Так, до націонал-радикалів належать Всеукраїнске об’єднання “Державна самостійність України”(ДСУ), Конгрес українських націоналістів (КУН), Українська консервативна республіканська і Національна ко

Результати приватизації
Результатом швидкоплинної української приватизації, на думку А.Гальчинського, стало виникнення бюрократичного й олігархічного капіталізму, а також латиноамериканської моделі економіки. Втім, із цим

Необхідна реприватизація
Хоч який приклад наведи, хоч яке велике підприємство візьми, завжди виникають підозри в зловживаннях при продажі об’єкта чи в тіньовій приватизації. Не випадково професор Мічиганського уні

Необходимость реформирования политической системы Украины и основной смысл Закона №2222
8 декабря 2004 Верховная Рада Украины приняла изменения в Конституцию страны, согласно которым Украина превратилась из президентско-парламентской в парламентско-президентскую республику. Утвержденн

Политические конфликты:теоретическое осмысление и типология.
Выделение политических конфликтов в особый тип вполне обоснованно: ведь политика - это самостоятельный и специфичный мир, отличный от других сфер жизни общества. Он охватывает государственные и общ

Политические партии Украины. Позиционная палитра перед парламентскими выборами-2006.
Це питання треба розглядати через призму того, що політичні партії – це не просто об’єднання громадян з метою захоплення влади, але й об’єднання, що мають виражати волю народу. Принаймні, так має б

Избирательные системы: типы, значение в политическом процессе.
Общий тип избирательных систем, в основу которых при определении результатов голосования положен принцип большинства, называется мажоритарной избирательной системой. Основная цель,

Преимущества и недостатки мажоритарной избирательной системы. Время и причины введения в Украине пропорциональной системы.
Преимущества:Определенность результата, соревновательный характер выборов, Монолитное большинство; однопартийное правительство большинства, Стабильное правительство, опирающееся на

Предвыборная конфигурация политических блоков и коалиция после выборов.
Ни одна из шести политических сил, которые имеют реальные шансы преодолеть на парламентских выборах 3-процентный барьер, не может самостоятельно создать большинство в новом парламенте. Возможно, эт

КОАЛИЦИАДА
Первые три месяца, прошедшие после парламентских выборов, ушли на создание «оранжевой» правительственной коалиции. Быстрому достижению договорённости мешали претензии Юлии Тимошенко на пост премьер

Евроатлантическии выбор Украины в контексте глобализации.
Глобализация вызыает интенсивное взаимодействие и тесную взаимосвязь наций-государств, которые создают мировую систему. Таким образом глобализация усиливает роль наднациональных международных орган

Глобализация – новейшая политическая идеология Запада.
Становление демократий в странах современного мира осуществляется под могущественным влиянием трудных и неоднозначных процессов глобализации. Глобализация – это процесс количественного возрастания

Социальная политика. Бизнесовая социальная политика.
СП - одно из главных направлений внутр политики гос-ва, призванное обеспечить воспроизводство социальных ресурсов, из которых оно черпает себе поддержку, создает предпосылки для деятельности и стаб

Україна і Росія: чинники відчуження й зближення на початку XXI ст.
Украина и Россия - это два государства-соседи, народы которых в течение многих столетий проживали рядом, являются потомками восточных славян, продолжительное время пребывали в составе одних и тех ж

Сущность и основные особенности неопатримониализма.
Развитие новой парадигмы в концептуализации афро-азиатской политической деятельности связано с разработкой понятий “патримониализм” и “неопатримониализм”, что позволило более точно представить зако

Общественная политика: понятие стратегии в зависимости от политического режима. Политические отношения в системе общественных отношений
Опонятии «общественные отношения» Употребление категории «отношение» в общественных характеристиках во множественном число может означать, во-первых, множественность позиций одного субъекта или сов

Социальная справедливость как основная составляющая политики социального правового государства
На протяжении многих веков человечество привлекает идея справедливости. В понятиях справедливости и несправедливости существующее положение характеризуется как должное, соответствующее правам и пот

Политические партии национально-демократического спектра в Украине: общая характеристика и анализ УНП (Ю. Костенко).
Национально- демократическими партиями в Украине являются Украинская республиканская партия, народный Рух Украины, УРП, ДПУ, ХДПУ , СДПУ, СДПУ(о) и др. Основной целью этих партий является перестрой

Политические партии левого спектра перед выборами 2006 г.
КПУ, СПУ, ПСПУ – их деятельность преимущественно ориентированна на приоритет коллективных форм собственности и хозяйствования в экономике; последовательно пытаются сохранить наследственность в соци

Экономические реформы в Украине: пути осуществления, результаты и проблемы.
Необходимость рыночной реформы – формирование рыночной экономики – курс на евроинтеграцию. Экономическая политика на современном этапе ставит перед собой цель – переход к социально-ориентированной

Итоги выборов по одномандатным округам
Бесспорным лидером выборов по одномандатным округам стал политический блок «За Единую Украину». Кандидаты, выдвинутые или поддержанные этим блоком, одержали победу в 142 одномандатных избирательных

Украинская национальная идея и национализм: факторы построения
Национальные движения за реализацию своих прав оцениваются неоднозначно. В политике колониальных, тоталитарных и иных недемократических государств такие движения квалифицируются как национализм. Ра

Этнополитика «собирательства» царской России и ассимиляторства в СССР.
В западной политологии существует ориентировочно три различных точки зрения на политику государства по отношению к этносам. Сторонники первой точки зрения, А, Степей, И. Уоллерстейн и др., считают,

ПОЛИТИКА КАК ИСКУССТВО ВОЗМОЖНОГО. Критерии эфффективной политики
Как подчеркнул М. Вебер, политика - это и есть деятельность по самостоятельному руководству обществом. Существует и другой аспект формулы "политика как искусство". Он определяется выводом

Национальное государство в контексте глобализации.
Национальное государство разлагается или отмирает. Подтачивающие его силы имеют транснациональный характер. Поскольку национальные государства остаются единственным ориентиром для «подведения балан

Характер взаимодействия политики и экономики
Одной из важнейших сфер политической деятельности является экономика, которая являясь сложным и многозначным понятием, может быть определена в следующих трех смыслах: во-первых, как система отношен

Взаимодействие политики и экономики в стабильных и переходных обществах.
Известно, что слаборазвитая экономика предусматривает централизацию власти, усиливает авторитаристские тенденции. А экономический рост приводит к плюралистской демократии. Выделяют 5 типов государс

Критика историцизма К.Маркса в работе К.Поппера «Открытое общество и его враги».
В своей работе К.Поппер, прежде всего, указывает на ошибочность интерпретации “исторического материализма” как такого, основной доктриной которого является идея о том, что экономические мотивы, и в

Основные идеи работы Ф. Хайека «Пагубная самонадеянность».
Хайек посвятил жизнь борьбе с социализмом во всевозможных правлениях. В данной книге автор как сторонник рыночного порядка предоставил доказательства того, что социализм изначально был глубоко ошиб

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги