рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Мал. 3.1 – Робоче місце муляра

Мал. 3.1 – Робоче місце муляра - раздел Электроника, Кладка стін одночасно з облицюванням керамічною цеглою (розміром 18000х15000х640). Штукатурення пілястр вапняним розчином. Способи і технологія укладання плиток при влаштуванні підлог   Висота Рівня Кладки Впливає На Продуктивність Праці Муляра. В...

 

Висота рівня кладки впливає на продуктивність праці муляра. Виходячи із залежності продуктивності від висоти кладки, визначено, що при кладці кон-струкцій у 2 цегли висота ярусу має бути 1,2 м, а при товщині в 3 цегли – 0,9 м.

Робочі операції, виконувані бригадою і ланками мулярів, не однакові за складністю. З метою ефективної організації праці, з огляду на об’єми робіт і ступінь складності стін, що зводяться, необхідно: визначити кількість і розміри захваток і ярусів; розрахувати чисельний склад бригади і ланок, а також розподілити їх по фронту робіт відповідно до спеціалізації і кваліфікації. При цьому враховують, що викладати маяки, встановлювати порядовки і виводити по необхідному рівню шнур-причалку, укладати верстові ряди, при необхідності виконувати облицювання стін і здійснювати контроль повинні муляри високої кваліфікації, а менш кваліфіковані або підсобники – подавати цеглу (камені), розчин і виконувати забутку.

Процес цегельної кладки організують поточно-розчленованим і поточно-кільцевим (конвеєрним) методами. Поточно-розчленований метод передбачає поділ будинку на 2..3 захватки, що дозволяє одночасно організувати роботу безперервним потоком окремими спеціалізованими ланками (мулярами, теслями і т.п.). У такому разі муляри не очікують, поки влаштують перекриття та встановлять підмости, а теслі – поки муляри викладуть стіну до рівня висоти ярусу.

Двозахватна система передбачає одночасну роботу на одній захватці мулярів і на другій теслів, які встановлюють підмости для зведення яруса. Однозмінна робота на двох захватках забезпечується за умови виконання робіт з установки риштування в першу півзміну, а по заготівлі матеріалів (підготовка робочого місця) – у другу півзміну.

Система, що передбачає поділ поверху на три частини, тобто тризахватна, дозволяє в один і той же час на першій захватці викладати цегельну кладку, на другій встановлювати підмости для наступного яруса кладки, на третій вести підготовку робочого місця для наступного яруса.

Кожна ланка бригади мулярів виконує роботи на своїй ділянці. Спеціалізація бригади за “осьовим” принципом вимагає закріплення за кожною ланкою на всіх поверхах певних ділянок у тих самих осях будинку.

Довжину ділянки по фронту робіт визначають за формулою

 

,

 

де L – довжина ділянки, м; N – кількість мулярів у ланці, чол.; t – тривалість робочої зміни, год.; – коефіцієнт перевиконання норм; – коефіцієнт прорізності стін (відношення площі стін без відрахування прорізів до площі стін з відрахуванням прорізів); – норма часу на 1м3 кладки, люд.-год.; b – товщина стінки, м; h – висота яруса кладки, виконувана за зміну, м.

При поточно-розчленованому методі роботу ведуть ланками, склад яких визначається важкістю кладки, системою перев'язки швів і товщиною стін. Процес зведення стін таким методом виконують ланками «двійками», «трійками», «четвірками» і «п'ятірками». У кожній ланці муляри повинні бути рівномірно завантажені й виконувати операції, що за складністю відповідають їх розряду.

Основу будь-якої ланки становить "двійка": муляр 5...3гго розряду й муляр 2гго розряду. У ланках "трійка" і "п'ятірка" крім основних двійок використовують по одному додатковому мулярові 2гго розряду, причому на таких роботах, які не вимагають високої кваліфікації. Це дозволяє більш продуктивно використовувати працю висококваліфікованих мулярів

Кладку стін простої і середньої складності в дві і більше цеглини, ефективно виконує ланка «п'ятірка» (рис.3.4). Ланка "п'ятірка" виконує кладку в такій послідовності. Муляр 4...5-го розряду разом з першим муляром 2-го розряду встановлюють причалку для зовнішньої версти, перевіряють правильність раніше виложеної кладки, а потім, працюючи, як у ланці "двійка", обоє муляра викладають зовнішню версту. За ними на відстані 2...3м працюють другий муляр 2-го розряду й муляр 3-го розряду, які, виконуючи ті ж операції, зводять внутрішню версту. Слідом за ними третій муляр 2-го розряду викладає забутку. При необхідності третій муляр 2-го розряду допомагає першим двом підготовляти матеріали.

При організації праці мулярів ланками "п'ятірка" потрібне менше число висококваліфікованих мулярів, чому при роботі ланками "двійка". У ланках "п'ятірка" продуктивність праці вище й відповідно менше потреба в робітників у порівнянні з ланками "двійка".

 

Мал. 3.4. Схема роботи ланки “п'ятірки” при кладці стіни в дві цеглини:

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кладка стін одночасно з облицюванням керамічною цеглою (розміром 18000х15000х640). Штукатурення пілястр вапняним розчином. Способи і технологія укладання плиток при влаштуванні підлог

Київської обласної державної адміністрації... Білоцерківського вищого професійного училища будівництва та сервісу...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Мал. 3.1 – Робоче місце муляра

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Матеріали
    Керамічними називаються штучні кам'яні матеріали, що отримуються спіканням глин та їхніх сумішей з мінеральними домішками. Керамічні матеріали і вироби класифікуютьс

Малюнок 1.2. Цеглини з наскрізними пустотами
Керамічні матеріали використовуються дуже часто. Мурування та оздоблення стін, парканів, арок - не повний перелік використання штучних матеріалів. Під час оздоблення дуже часто використову

Розчини для мурування
При зведенні будівельних конструкцій каміння укладають на розчинах, які розрізняються між собою по вигляду, складу, міцності і масі. Вид розчину і його марка визначаються розрахунком і указуються в

Інструменти, інвентар, пристрої
    Кельма (мал. 2.1, а) - відшліфована по обидва боки сталева лопатка з дерев'яною ручкою - призначена для розрівнювання розчину по кладці, заповнення розчино

Організація робочого місця
    Дане місце це ділянка кладки і частина примикає до неї майданчики, в межах якої розміщують матеріали, пристосування і переміщається сам муляр. Від правильної організ

Технологія виконання робіт
До початку проведення робіт по зведенню цегельних стін слід уважно вивчити технологічну документацію (проектну і нормативну). Необхідно установити: види матеріалів і міцнісні характеристики, передб

А – підгортання розчину кельмою; б – присування цеглини і заповнення поперечного вертикального шва
  Укладання вприсик(мал. 4.2) ведуть на пластичному розчині з неповним заповненням розчином швів на лицьовій поверхні. Кладку вприсик муляр виконує в такому порядку. Поданий ро

В – осаджування цеглини і підрізування надлишків розчину
Укладання напівуприсик(мал. 4.4) використовують при кладці цеглин у забутку. Для цього спочатку рівним шаром розстелюють розчин. Муляр веде кладку обома руками, при цьому ребрами цеглин підг

А – підгортання розчину гранями цеглини; б – осаджування цеглини
У кладці розрізняють перев'язку поздовжніх і поперечних швів. Перев'язку поздовжніх швів виконують для того, щоб напруження в кладці від навантаже

Контроль якості робіт
Якість кладки необхідно контролювати постійно, перевіряючи її відповідність робочим кресленням і вимогам будівельних норм і правил. Можливі відхилення від проектних розмірів не повинні перевищувати

Охорона праці
При зведенні кам'яних конструкцій треба строго дотримувати правила охорони праці, викладені в діючих нормативних документах. До виконання кам'яних робіт допускаються робітники, які пройшли

Вимоги до вапняних розчинів
Вапняні розчини для обштукатурювання повинні володіти хорошою пластичністю, нормальними термінами твердіння і незначною усадкою. Під пластичністю розчину розуміється його здатність змінюва

Сокіл; 2. Кельма; 3. Напівтерок; 4. Відрізівка; 5. Терка.
    Терка потрібна для затирання штукатурки. До робочої поверхні терки можна прикріпити щільну повсть або фетр. З таким покриттям вона затиратиме набагато краще. Правило

Способи та технологія укладання плиток при влаштуванні підлог
До початку настилання підлоги на перекритті мають бути закінчені роботи, пов’язані з влаштуванням про стильного підготовчого шару з гідро - або теплоізоляційним прошарком. Цю роботу повинні виконув

Мал. 6.6. Укладання першої плитки на плитковий клей
Другий етап укладання плитки Викладете увесь ряд керамічної плитки вздовж ліній по ширині та довжині кімнати. Залишайте рівні проміжки між плитками для ґрунтовки. Напільна плитка зазвичай

Висновок
Виконуючи цю роботу, я опрацював велику кількість літератури, як основної так і додаткової, розширив та поглибив свої знання, отримані під час навчання. Поглиблено ознайомився з кладкою ст

Список використаної літератури
1. Іщенко І. І. Технологія кам’яних і монтажних робіт. – Київ. Вища школа, 1991. 2. Попов К. М. Матеріалознавство для мулярів, монтажників конструкцій. – Київ : Будівельник,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги