Розрахунково-пояснювальна записка

Пояснювальна записка до КП повинна містити наступні розділи:

1.Вступ

2. Характеристика технологічного процесу виробництва*

3. Аналіз пожежної небезпеки технологічного процесу.

3.1. Аналіз пожежовибухонебезпечних властивостей речовин, що обертаються у виробництві

3.2. Аналіз можливості утворення горючого середовища.

3.2.1.Оцінка можливості виникнення горючого середовища усередині технологічного обладнання при його нормальній роботі.

3.2.2.Оцінка можливості виникнення горючого середовища при пошкодженні технологічного обладнання.

3.3. Аналіз можливості появи характерних для виробництва джерел запалювання.

3.4. Умови та можливі шляхи поширення пожежі.

4. Визначення категорії приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

5. Визначення класів вибухопожежонебезпечних зон.

6. Розробка інженерно-технічних рішень та протипожежних заходів.

6.1. Інженерно-технічні рішення.

6.2. Протипожежні заходи.

7. Висновок

8. Список використаної літератури

* Характеристика об’єкту приводиться у тому випадку, коли курсант, студент або слухач виконує КП за конкретним діючим об’єктом.