Характеристика технологічного процесу виробництва

Необхідно привести сутність технологічного процесу виробництва, починаючи з початкової речовини і закінчуючи готовою продукцією, принцип роботи та параметри експлуатації основного технологічного обладнання (робочу температуру, тиск, рівень тощо). При описі ТП реального виробництва використовувати технологічний регламент виробництва [8].

Опис ТП потрібно починати з пояснення прийнятих параметрів процесу, хімічної або фізичної суті перетворень речовин і матеріалів в процесі обробки. При описі технологічної схеми виробництва необхідно описати устрій основних апаратів, їх розміри і розміщення, показати схематичний устрій або їх розрізи і дати більш докладний опис в тому місці пояснювальної записки, де будуть розглядатися питання пожежної небезпеки даного процесу або апарату.

При вивченні схеми ТП звертається увагу на: способи транспортування, завантажування і розвантажування речовин і матеріалів; наявність засувок, фланцевих з'єднань і ступінь їх герметичності; назви технологічного обладнання; характеристику технологічного режиму машин і апаратів; дані про режим експлуатації обладнання (в тому числі про профілактичний огляд і ремонт).

З’ясувати порядок дозування речовин і матеріалів в ТП, вид енергії, що використовується в ТП, параметри і умови протікання ТП та сутність його автоматизації. Після приведеного опису ТП привести його схему.