Шымкент, 2010


ББК 662.949

 

Құрастырғандар: Қалшабекова Э.Н., Ақылбекова А.У. «Құрылыстық керамика технологиясы» пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған

әдістемелік нұсқаулық. - Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ 2010.- 63б.

 

 

Әдістемелік нұсқаулық «Құрылыстық керамика технологиясы» пәні бойынша бағдарлама мен оқу жоспарына сай құрылған және практикалық сабақтарды орындауға қажетті мәліметтер енгізілген.

 

Әдістемелік нұсқаулық 050730-«Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялар өндірісі» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған.

 

Рецензенттер: Иманалиев Қ. –т.ғ.к, «Сәулет және құрылыс» ҒЗИ

Рысдаулетов Р.А. – т.ғ.к., аға оқытушы

 

«Материалтану» кафедрасы мәжілісінде

(Хаттама № __ «___» _______ 2010ж.) және

 

факультеттің әдістемелік комиссиясында қаралып ұсынылды

(Хаттама № ___от «__» _____20__ г.)

 

 

М.Әуезов атындағы ОҚМУ оқу-әдістемелік Кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылды

Хаттама № ___ от «____» __________ 20__ ж.

 

 

© М.Әуезова атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті 2010ж.