рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Визначення витрат на спеціальне устаткування

Визначення витрат на спеціальне устаткування - раздел Полиграфия, Основна концепція та її аргументація. Розрахунок витрат на розробку дизайн-проекту Витрати На Спеціальне Устаткування Складаються З Витрат На Амортизаційне Відр...

Витрати на спеціальне устаткування складаються з витрат на амортизаційне відрахування, електроенергію, заробітну плату обслуговуючих робітників з відрахуваннями, поточний ремонт устаткування та інші витрати.

3.3.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Амортизаційні відрахування розраховуються за формулою, грн.:

 

А річн = В п * Ткв (11)

А річн. = 186,36 * 0,25 = 46,59

 

де Вп – первісна вартість комп’ютера помножений на відсоток перевезення та монтаж) та разділити на дванадцять місяців, грн.;

ТкВ – термін корисного використання, 0,25% ( друга група );

Вкомпютер – первісна вартість комп’ютера дорівнює 4300,7 грн.;

Впер. – відсоток перевезення та монтажу дорівнює 0,52.

В п = (Вкомпютер * Впер)/12 (12)

В п = (4300,7 * 0,52)/12= 186,36

3.3.2 Розрахунок витрат на електроенергію

Витрати на електроенергію розраховуються за формулою, грн.:

 

Вел. =Nн. * Fеф. * Kсер.зав. * Kзп. * Цел. (13)

 

 

де Nн. – номінальна потужність комп’ютера, кВт/ч ; Nн дорівнює 0,2 кВ/ч (за паспортом комп’ютера);

Fеф. – річний ефективний фонд роботи комп’ютера, годин /рік;

Ксер. зав. – середній коефіцієнт завантаження за часом дорівнює 0,9 відсотка;

Кзп. – коефіцієнт завантаження за потужністю дорівнює 0,7 відсотка;

Цел. – ціна електроенергії, грн. за кВт/год., 0,81 грн;

Дкал – календарні дні, дорівнює 366 дні;

Д вих. – вихідні дні дорівнює 105 дні;

Д св. – святкові дні, вони складають 10 днів;

t обсл. - дорівнює 104 год;

t зм. – тривалість зміни дорівнює 8 годин.

 

Fеф. = (Дкал. –Д вих. –Д св) * t зм t обсл (14)

 

Fеф. = (366 – 105 –10) * 8 104 =1904

 

Вел. = 0,2 * 1904 * 0,9 * 0,7 * 0,81 = 194,32

 

3.3.3 Заробітна плата обслуговуючих робітників

Заробітна плата обслуговуючих робітників і відрахування на єдиний соціальний внесок розраховується за формулою, грн.:

Тобсл. (15)

Fеф.обсл.

ЗПобсл. = ФЗПрічн.* (1+Квідр.)*

 

де ФЗПрічн. - річний фонд зарплати (основний + додатковий) обслуговуючого робітника;

Тобсл. - час, необхідний на технічне обслуговування комп’ютера, годин/рік, дорівнює 104 год;

Fеф.обсл. – річний ефективний фонд часу обслуговуючого персоналу, годин /рік;

дорівнює 0,382;

Оз. - Основну зарплату з відрахуваннями приймаємо 1580 грн.

 

ФЗПрічн.=Оз. * 11 * 1 * (1+Квідр.) (16)

 

ФЗПрічн. = 1580* 11 * 1 * (1 + 0,382) = 24019,2

 

ЗП обсл – зарплата з відрахуваннями єдиного соціального внеску, грн.:

 

ЗП обсл = 24019,2 * 1,382 * 104/1904 = 1991,7

 

3.3.4 Розрахунок витрат на поточний ремонт

Витрати по статті «Поточний ремонт» спеціального устаткування складають 3 відсотка від балансової вартості устаткування, грн.:

 

ПР = Вкомп’ютер. * 3 / 10 (17)

 

ПР = 4300,7 * 3/ 100 = 129,02

 

3.3.5 Розрахунок інших витрат

Інші витрати ( ІВ) складають 3 відсотка від суми попередніх статей і розраховуються за формулою, грн.:

 

ІВ = 3*( Арічн. + Вел. + ЗП обсл. + ПР )/100 (18)

 

ІВ= 3 *( 46,59+ 194,32 +1991,7 + 129,02)/100 = 70,9

 

Розрахункивитрат на спеціальне устаткування зведено в таблиці 3.4

Таблиця 3.4 - Кошторис витрат на утримання і експлуатацію спеціального устаткування

№ п/п Найменування статей витрат Сума, грн..
Амортизація устаткування 46,59
Експлуатація устаткування 194,32
ЗП основна і додаткова обслуговуючих робітників і відрахування на єдиний соціальний внесок   1991,7
Поточний ремонт устаткування 129,02
Інші витрати 70,9
Разом 2432,53

 

В таблиці 3.4 записані підсумки підрахунку кошторису витрат на утримання та експлуатацію спеціального устаткування. Загальна сума по кошторису витрат дорівнює 2432,53грн..

 

3.3.6 Експлуатаційні витрати на оплату машинного часу комп’ютера

Витрати на оплату машинного часу ( Вмо.) розраховуються за формулою, грн.:

Вмо. = Векспл. 1год * tмо. (19)

 

Експлуатаційні витрати на одну годину машинного часу комп’ютера (Векспл.1год.) розраховуються як відношення витрат на утримання і експлуатацію устаткування до річного ефективного фонду роботи комп’ютера, грн.:

 

В експл 1год = Квитр. / Fеф. (20)

В експл 1год = 2432,53 /1904 = 1,3

 

де В експл 1год – експлуатаційні витрати на годину машинного часу комп’ютера, грн.;

Квитр. - кошторис витрат на утримання і експлуатацію спеціального устаткування, грн.;

tмо. - час роботи комп’ютера для ДП. Комп’ютер буде працювати 20 днів по 4 години, год..

tмо. = 20 * 4 = 80 (21)

 

Експлуатаційні витрати на одну годину машинного часу комп’ютера розраховуються як відношення витрат на утримання і експлуатацію устаткування до річного ефективного фонду роботи комп’ютера, грн.:

 

Вмо. = 80 * 1,3 =104

 

Накладні витрати складають 50 відсотків від основної зарплати фахівців, грн.:

 

Внакл.= ЗПобсл. * 0,5 (22)

 

Внакл. = 1991,7 * 0,5 = 995,9

 

Розраховані показники зведено до таблиці 3.5

Таблиця 3.5 – Калькуляція собівартості робіт ДП

№ п/п Найменування статей витрат Сума, грн. Питома вага до підсумку, %
Основна зарплата 19,7
Додаткова зарплата 1430,8 11,6
Відрахування на соціальні заходи 2160,5 13,7
Витрати на матеріали 20199,4 42,8
Витрати на оплату машинного часу 2,9
Накладні витрати 995,9 9,3
Разом 29115,6

 

Таблиця 3.5 показує що калькуляція собівартості сягає 29115,6 грн., за загальний відсоток складає 100 відсотків.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основна концепція та її аргументація. Розрахунок витрат на розробку дизайн-проекту

Серед закладів культурного відпочинку виникло направлення як молодіжні центри клуби Такі заклади вважаються популярними відкриваються по всій... На даний момент в Україні інформаційних молодіжних центрів не багато але вони... Метою дизайн проекту є створення підвищеної комфортності наявність культурного відпочинку Молодіжний центр...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Визначення витрат на спеціальне устаткування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні відомості, історія дизайну даної теми
Клуб — співтовариство людей з єдиними інтересами, об'єднане в організацію або асоціацію. Розрізняють клуби по таким видам: інформаційні, спортивні, розважальні, політичні, релігійні й т.п. У СРСР і

Сучасний стан і тенденції вирішення даної теми
Головну функцію в закладі відіграє інтер’єр, дуже важливо дотримуватися гармонії простору, зробити так, щоб відвідувач ще і ще захотів відвідувати молодіжний інформаційний центр. Особливістю дизайн

Аналіз аналогів
У значенні слова «Клуб» означає культурно–просвітковий заклад. Клуб (от англ. clob або club, нем. club). Державна академія освіти "Мінский державний па

Архітектурно-планувальне та архітектурно-художнє рішення
  Дана будівля має два поверхи. На першому поверсі (рис. Б.1) розташовується хол (рис. Б.2, Б.3), зона для обговорення різних тем та для відпочинку (рис. Б.4), кафе (рис. Б.5, Б.6), а

Архітектурно-конструктивне рішення
План має чітку форму. Загальна площа закладу становить 653,4 кв.м. Тип фундаменту – збірномонолітний стрічковий. Зовнішні стіни 360 см, побудовані металобетонної кострукції, внутрішні стін

Обладнання архітектурного середовища
Організація простору та її вплив на емоційний стан людини, житло повинно забезпечувати людині оптимальні умови для побуту і відпочинку. Для виробничих приміщень планування повинно сприяти найкращим

Оздоблювальні матеріали
Естетичний вигляд інтер’єру залежить від правильного вибору і використання оздоблювальних матеріалів. Від організації простору та її впливу на емоційний стан людини залежить правильний підбір оздоб

Розробка ескізів
  На основі обладнання архітектурного середовища, оздоблюваних матеріалів, та конструктивного рішення було виконано декілька варіантів планів першого та другого поверху. На рисунку 2.

Розробка та виконання остаточного варіанту
  Остаточне розташування обладнання архітектурного середовища, архітектурно-конструктивне, планувальне рішення першого поверху, виражено на рисунку 2.6.

Розрахунок фонду заробітної плати фахівців
При плануванні дизайн ергономічного проектування необхідно врахувати витрати робочого часу на виконання основних етапів роботи, що включають планування й аналіз вимог (предметної області), розрахун

Визначення витрат на матеріали
До складу матеріальних витрат включають вартість основних матеріалів, купівельних комплектуючих виробів, напівфабрикатів, послуги виробничого характеру сторонніх підприємств, паливо, енергія на тех

Висновок
  Молодіжний інформаційний центр «Майданс» – заклад культурно-відпочинкового напряму, де здійснюються масові збори, відпочинок і обговорення будь-яких тем, де можливо приємно провести

Список літератури
1. Курліщук Б.Ф. Проектування інтер’єрів житлових і громадських споруд. Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 264с. 2. Рунге В.Ф. Основи теорії методології дизайну - М.:М3 - прес, 2001

Додаток А
(довідковий) Аналоги клубів   Рисунок А.1 – Мінський державний палац дітей й молоді, відділена зон

Додаток Б
(обов’язковий) Графічні та комп’ютерні розробки інформаційного центру для молоді.   На плані можна простежити переходи одного приміщення в інше, що дозволяє вільно п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги