рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок фонду заробітної плати фахівців

Розрахунок фонду заробітної плати фахівців - раздел Полиграфия, Основна концепція та її аргументація. Розрахунок витрат на розробку дизайн-проекту При Плануванні Дизайн Ергономічного Проектування Необхідно Врахувати Витрати ...

При плануванні дизайн ергономічного проектування необхідно врахувати витрати робочого часу на виконання основних етапів роботи, що включають планування й аналіз вимог (предметної області), розрахунки, проектування, розробка модулів, дизайн ергономічне оцінювання.

На рисунку рисунку 3.1 наведений укрупнений алгоритм розробки ДП (Дизайн Проектування).

 

 

Вивчення й аналіз предметної області
Планування ДП

 

 

Дизайн оцінювання

 

Рисунок 3.1 – Укрупнений алгоритм ДП

 

До супровідних робіт відноситься виготовлення фотографічної роботи, оформлення заявки на промисловий зразок.

Якщо ДП передує науково–дослідна робота, то у загальну трудомісткість ДП включається трудомісткість виконання дослідних робіт.

Основними видами ДП є створення:

- промислові вироби;

- об’єктів графічного дизайну;

- пакування;

- об’єкти дизайну середовища.

На підставі алгоритму визначаємо етапи роботи, необхідні при проектуванні, визначаємо їх трудомісткість та тривалість виконання.

Результати заносимо до таблиці 3.1

Таблиця 3.1 – Характеристика робіт дизайн ергономічного проектування

 

  Найменування робіт Трудомісткість Виконавці Тривалість розробки, днів
Чол.- днів % до підсумку   Спеціальність Кількість чоловік
1 Вивчення й аналіз заданої області 12,5 Дизайнер, консультант
2 Планування ДП 15,5 Дизайнер, консультант
3 Розрахунки віртості 8.7 Дизайнер консультант
4 Розробка проекту          
4.1 Проектування проекту 29,6 Дизайнер  
4.2 Розробка модулів 10,5 Дизайнер
4.3 Компановка (супровідні роботи) 4,1 Дизайнер
5 Дизайн оцінювання (експертування) 19,1 Консультант, референт
Разом  

 

В наведеній таблиці 3.1 загальний підрахунок показує, що трудомісткість складає 100 відсотків. Загальна кількість днів на виконання дизайн-проекту складає 39 днів, з яких 20 днів працював дизайнер, 15 днів консультант та всього 4 дні було у референта.

 

3.1.1 Визначення витрат на дизайн ергономічне проектування. Розрахунок фонду оплати праці фахівців

Витрати по цій статті складаються з планового фонду оплати праці всіх категорій фахівців, зайнятих у дизайн ергономічному проектуванн.і

Фонд оплати плати фахівців (ФОП) розраховується за формулою, грн.:

 

ФОП = ФЗП осн + ФЗП дод (1)

ФОПдиз.= ФЗП осн.диз. + ФЗП дод.диз

ФОПдиз.= 2000 + 800 = 2800

 

де ФЗП осн.; ФЗП дод. – фонд оплати праці фахівців основний та додатковий, грн.

Фонд оплати праці основний розраховується за формулою, грн.:

 

ФЗПосн. тар.= ЗП ден. * Д розробки (2)

ФЗПосн. тар.диз. = ЗП ден.диз. * Д розробки диз.

ФЗПосн. тар.диз. = 100 * 20 = 2000

 

де ЗП ден. – денна заробітна плата фахівців, грн.;

Д розробки – тривалість ДП, днів

Денна заробітна плата фахівців розраховується за формулою, грн.:

 

ЗПденна = О / Д роб. дн. (3)

ЗПденна диз. = Одиз. / Д роб. дн.диз.

ЗПденна диз. = 2000 / 20 = 100

 

де О – посадовий оклад фахівців, грн.;

Д роб. дн – кількість робочих днів в місяці ( в місяці може бути від 20 робочих днів або 23 в залежності від календарної тривалості місяця)

Якщо місяць має 28 календарних днів, то кількість робочих днів складає:

 

Д роб.дн. = Д кал – Д вих. (4)

 

де Д вих. дорівнює 8 днів на місяць;

Д кал. дорівнює 28 днів.

 

Дроб. дн = 28 – 8 = 20

 

Основна заробітна плата за тарифом дизайнера (ЗП осн. диз ) розраховується за формулою, грн.:

 

ЗП осн. диз = ЗП денна * Т проект (5)

ЗП осн. диз.= 100 *20=2000

 

Основна заробітна плата за тарифом консультанта ( ЗП осн. конс ) розраховується за формулою, грн.:

 

ЗП осн. конс = ЗП денна * Т проект (6)

ЗП осн. конс = 115*15=1725

 

Основна заробітна плата за тарифом референта ( ЗП осн. реф ) розраховується за формулою, грн.:

 

ЗП осн. реф = ЗП денна реф.. * Т проект (7)

ЗП осн. реф. = 125*4=500

 

3.1.2 Розрахунок додаткового фонду оплати праці фахівців

Додатковий фонд оплати праці (ЗП дод фахівців ) розраховується як частка від основного фонду заробітної плати за формулою, грн.:

 

ЗП дод = ЗП осн * К дод (8)

ЗП дод. диз. = 2000*0,40=800

ЗП дод. кон. = 1725*0,27=465,8

ЗП дод. реф. = 500*0,33=165

 

де Кдод – коефіцієнт додаткової заробітної плати, відсотки.

 

Розрахунки зводяться до таблиці 3.2

Таблиця 3. 2 – Розрахунок основної та додаткової заробітної плати фахівців

Посада фахівця Чисель- ність фахівців чол. Місячний оклад фахівців, грн. Трива- лість ДП, днів Фонд оплати праці основний, грн. Фонд оплати праці додатковий, грн. Фонд оплати праці, грн.
Дизайнер
Консуль-тант 465,8 2190,8
Референт
Разом - 1430,8 5652,8

 

В таблиці 3.2 я підрахувала основну та додаткову заробітну платню фахівців. Сума дизайнера складає 2800 грн., консультант отримує 2190,8 грн., а референт отримує 665 грн. Разом вони отримують 5652,8грн.

 

3.1.3 Відрахування єдиного соціального внеску

Ці відрахування визначають у відсотковому співвідношенні від суми основної і додаткової заробітної плати.

Відрахування єдиного соціального внеску розраховується за формулою,грн.:

 

Відр.соц. внесок. = (ЗП осн. + ЗП дод.) * Квідр. (9)

Відр.соц. внесок. = (4225+1430,8)*0,382=2160,5

 

де Квідр - коефіцієнт відрахувань єдиного соціального внеску; 0,382.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основна концепція та її аргументація. Розрахунок витрат на розробку дизайн-проекту

Серед закладів культурного відпочинку виникло направлення як молодіжні центри клуби Такі заклади вважаються популярними відкриваються по всій... На даний момент в Україні інформаційних молодіжних центрів не багато але вони... Метою дизайн проекту є створення підвищеної комфортності наявність культурного відпочинку Молодіжний центр...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок фонду заробітної плати фахівців

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні відомості, історія дизайну даної теми
Клуб — співтовариство людей з єдиними інтересами, об'єднане в організацію або асоціацію. Розрізняють клуби по таким видам: інформаційні, спортивні, розважальні, політичні, релігійні й т.п. У СРСР і

Сучасний стан і тенденції вирішення даної теми
Головну функцію в закладі відіграє інтер’єр, дуже важливо дотримуватися гармонії простору, зробити так, щоб відвідувач ще і ще захотів відвідувати молодіжний інформаційний центр. Особливістю дизайн

Аналіз аналогів
У значенні слова «Клуб» означає культурно–просвітковий заклад. Клуб (от англ. clob або club, нем. club). Державна академія освіти "Мінский державний па

Архітектурно-планувальне та архітектурно-художнє рішення
  Дана будівля має два поверхи. На першому поверсі (рис. Б.1) розташовується хол (рис. Б.2, Б.3), зона для обговорення різних тем та для відпочинку (рис. Б.4), кафе (рис. Б.5, Б.6), а

Архітектурно-конструктивне рішення
План має чітку форму. Загальна площа закладу становить 653,4 кв.м. Тип фундаменту – збірномонолітний стрічковий. Зовнішні стіни 360 см, побудовані металобетонної кострукції, внутрішні стін

Обладнання архітектурного середовища
Організація простору та її вплив на емоційний стан людини, житло повинно забезпечувати людині оптимальні умови для побуту і відпочинку. Для виробничих приміщень планування повинно сприяти найкращим

Оздоблювальні матеріали
Естетичний вигляд інтер’єру залежить від правильного вибору і використання оздоблювальних матеріалів. Від організації простору та її впливу на емоційний стан людини залежить правильний підбір оздоб

Розробка ескізів
  На основі обладнання архітектурного середовища, оздоблюваних матеріалів, та конструктивного рішення було виконано декілька варіантів планів першого та другого поверху. На рисунку 2.

Розробка та виконання остаточного варіанту
  Остаточне розташування обладнання архітектурного середовища, архітектурно-конструктивне, планувальне рішення першого поверху, виражено на рисунку 2.6.

Визначення витрат на матеріали
До складу матеріальних витрат включають вартість основних матеріалів, купівельних комплектуючих виробів, напівфабрикатів, послуги виробничого характеру сторонніх підприємств, паливо, енергія на тех

Визначення витрат на спеціальне устаткування
Витрати на спеціальне устаткування складаються з витрат на амортизаційне відрахування, електроенергію, заробітну плату обслуговуючих робітників з відрахуваннями, поточний ремонт устаткування та інш

Висновок
  Молодіжний інформаційний центр «Майданс» – заклад культурно-відпочинкового напряму, де здійснюються масові збори, відпочинок і обговорення будь-яких тем, де можливо приємно провести

Список літератури
1. Курліщук Б.Ф. Проектування інтер’єрів житлових і громадських споруд. Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 264с. 2. Рунге В.Ф. Основи теорії методології дизайну - М.:М3 - прес, 2001

Додаток А
(довідковий) Аналоги клубів   Рисунок А.1 – Мінський державний палац дітей й молоді, відділена зон

Додаток Б
(обов’язковий) Графічні та комп’ютерні розробки інформаційного центру для молоді.   На плані можна простежити переходи одного приміщення в інше, що дозволяє вільно п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги