рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Структура смертності немовлят

Структура смертності немовлят - раздел Демография, Смертність немовлят як ключовий показник здоровя населення. Розрахунок загальних і віково-статевих показників (рівнів і структури) смертності   Місце Причини Смерті ...

 

Місце Причини смерті Показник в %
Перше Стани, що виникли в перинатальному періоді
Друге Вроджені вади розвитку
Третє Хвороби органів дихання
Четверте Нещасні випадки, отруєння, травми

 

На формування рівня смертності немовлят впливає значне число чинників:

1) вік і стать;

2) характер вигодовування;

3) здоров’я батьків (спосіб життя, аборти в анамнезі);

4) якість надання медичної допомоги (акушерсько-гінекологічної, педіатричної);

5) соціально-економічний розвиток суспільства (рівень освіти та культури, стан навколишнього середовища, ефективність профілактичних заходів, рівень доступності та якості медичної допомоги, розподіл соціальних та матеріальних благ у суспільстві).

Рівень смертності немовлят має деякі сезонні коливання. В останні роки «літні спалахи» смертності немовлят від шлунково-кишкових захворювань у міській і сільській місцевості майже зникли.

Проте з’явилося незначне зимово-весняне підвищення смертності немовлят (в містах – на 10-18%, а в сільській місцевості – на 20-25%), яке зумовлене підвищеною захворюваністі і смертністю від респіраторних вірусних інфекцій.

Велике практичне значення для оцінки регіональних особливостей смертності немовлят має визначення співвідношення між неонатальною та постнеонатальною смертністю у відсотках. Для цього потрібно визначити питому вагу неонатальної смертності в загальній смертності немовлят. Цей показник дає можливість визначити тип смертності немовлят.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Смертність немовлят як ключовий показник здоровя населення. Розрахунок загальних і віково-статевих показників (рівнів і структури) смертності

Цілі розвитку особистості.. сформувати у студентів соціально медичне розуміння смертності немовлят та.. показники смертності немовлят спеціальні показники смертності немовлят згідно повіковим..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Структура смертності немовлят

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методична розробка № _10_ для студентів _4_ курсу _медичного_ ф-ту
ТЕМА: Смертність немовлят як ключовий показник здоровя населення. Розрахунок загальних і віково-статевих показників (рівнів і структури) с

V. Міждисциплінарна інтеграція
№ Дисципліни Знати Вміти 1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни: 1. Пропедевтика дитячих хвор

V. Зміст теми заняття.
Смертність немовлят – один із вікових показників смертності. Він характеризує частоту смерті дітей на першому році життя. Смертність немовлят виділяють із проблеми смертності внаслідок її

Спеціальні показники смертності немовлят згідно повіковим періодам від 22 тижнів вагітності до 1 року
· Смертність немовлят – від народженя до 1 року (від 0 до 1 року). · Антенатальна смертність – від 22 тижнів вагітності до пологів.

Типи смертності немовлят
Тип А на першому місяці життя помирає 50% і більше від загального числа дітей, померлих на 1-му році. Тип В на першому місяці помирає від 30 до 49

VІ. План та організаційна структура заняття.
№ Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навча льні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали

VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
VІІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття. ОСНОВНІ ПИТАННЯ: 4. Порядок реєстрації смертності немовлят. 5. Методика ви

О с н о в н а
1. 1. Під ред.Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров‘я, - Тернопіль, “Укрмедкнига” 2000р., с.123-133. 2. В.З.Кучеренко (под. ред.) – Организация и

Д о д а т к о в а
1. Под ред. Ю.П. Лисицина – Социальная гигиена и организация здравоохранения. – Учебное руководство, Казань., 2000 г., с. 2. Яковлева Л.В. и соавторы Основы организации здравоохранения и с

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги