рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 1.1

Таблиця 1.1 - раздел Строительство, Будівельні матеріали та вироби Визначення Істинної Густини Матеріалу Стандартним Методом Матеріал: ...

Визначення істинної густини матеріалу стандартним методом

Матеріал: пісок кварцовий (абсолютно щільний, сипкий)

 

Показники Розмірність Результати
Маса матеріалу, що був взятий для дослідження (разом з посудом) г
Маса залишку матеріалу (разом з посудом) г      
Маса матеріалу, що був всипаний в прилад г      
Об‘єм витисненої рідини см3
  Продовження таблиці 1.1
Абсолютно щільний об‘єм матеріалу см3
Істинна густина матеріалу г/см3      
Середнє значення істинної густини матеріалу г/см3  

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Будівельні матеріали та вироби

Міністерство освіти і науки України.. харківський державний технічний університет будівництва та архітектури..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 1.1

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Визначення істинної густини будівельних матеріалів
Істинна густина – маса одиниці об‘єму однорідного матеріалу в абсолютно щільному стані, тобто без урахування пор та пустот, визначається за формулою:

Визначення середньої густини зразка правильної геометричної форми
Середня густина – маса одиниці об‘єму матеріалу в природному стані разом з порами (пустотами), що визначається за формулою:

Визначення середньої густини зразків щільних матеріалів неправильної форми
У тому випадку, коли зразок матеріалу має довільну форму, для визначення його об‘єму користуються методом, заснованим на витисненні зразком з посудом води або іншої рідини, практично інертної по ві

Визначення середньої (насипної) густини зразка сипких (пухких) матеріалів
Середня (насипна) густина сипких матеріалів визначається шляхом зважування стандартних об‘ємів (мірна посудина), які заповнені матеріалами. Для здійснення випробування необхідне наступне о

Таблиця 1. 5
Визначення середньої (насипної) густини сипкого матеріалу. Матеріал: пісок кварцовий (абсолютно щільний, сипкий) Показники Розмір-ність

Визначення пористості (порожнистості) матеріалів
Пористість характеризується наявністю пор (пустот) в матеріалі, тобто об‘єм пор відноситься до об‘єму зразка. Пористість може бути визначена за відомими істинною густиною та середньою густиною за ф

Механічні властивості будівельних матеріалів
Механічні властивості характеризують здатність матеріалу чинити опір усім видам зовнішнього впливу з прикладенням сили. Визначення механічних властивостей будівельних матеріалів дозволяє о

Визначення границі міцності на стиск
Границя міцності на стиск являє собою основну технічну характеристику багатьох будівельних матеріалів, її доводиться застосовувати при всіх дослідженнях будівельних матеріалів. Границю міц

Визначення границі міцності на стиск
  Назва показників Розмір-ність Результати  

Визначення границі міцності на розтяг
a:b =1:10; с:d =1:5; 1-зразок "вісімка" Рис. 2.2. Схема випробу-вання матер

Визначення границі міцності на поперечний вигин
Дуже часто будівельний матеріал у конструкції працює на вигин, наприклад, ригель, балка. При випробуваннях зразки будівельних матеріалів виготовляють у вигляді балочок (прямокутний паралелепіпед).

Визначення опору удару
Опір удару - це властивість матеріалу пручатися руйнуванню під впливом одного або багаторазово миттєво прикладених механічних зусиль. Будіве

Визначення водопоглинення за масою та об’ємом
№ зразка Розміри, см Об'єм, см3 Маса, г Середня густина, г/см3 Водопо-глинення,%

Визначення границі міцності на стиск цегли
Для визначення цього показника у встановленому порядку відбирають п'ять зразків цег

Визначення границі міцності на вигин цегли
Для цього випробування у встановленому порядку відбирають п'ять цеглин. Кожну цеглу

Визначення границі міцності на вигин цегли керамічної
№ зразка Розміри поперечного перерізу, см Відстань між опорами, ℓ, см Руйнівне навантажен-ня P, кгс/см2

Визначення марки цегли
  Марка цегли   Границя міцності, МПа (кгс/см2) При стиску На вигин  

Визначення тонкості помелу
Тонкість помелу характеризується масою гіпсового зв’язувального (відсоток проби, узятої для просівання, але не менш 50 г), яке залишилося п

Визначення стандартної консистенції (нормальної густини) гіпсового тіста
Для визначення стандартної консистенції (нормальної густини) гіпсового тіста потрібно: 2 порцелянові чашки, чашкові ваги з важками, шпатель для перемішування тіста, лабораторний ніж, мірний циліндр

Визначення стандартної консистенції (нормальної густини) гіпсового тіста
Показники Розмір-ність результати маса гіпсу г

Визначення термінів тужавіння
Для визначення термінів тужавіння гіпсу потрібно таке обладнання: 2 порцелянові чашки, шпатель для перемішування тіста, чашкові ваги з важками, мірний циліндр ємністю 100 мілілітрів, лабораторн

Виготовлення зразків для визначення міцності гіпсу на стиск, вигин
Для проведення випробування застосовують: чашку, виготовлену з корозійностійкого матеріалу, лінійку довжиною 250 мм, мірний циліндр ємністю 1 літр, шпатель, лабораторний ніж, мінеральна олія для зм

Визначення границі міцності на вигин
Зразок встановлюють на опори приладу «МИИ-100» або іншого згинаючого пристрою таким чином, щоб ті його грані, що були горизонтальними при виготовленні, знаходилися у вертикальному положенні.

Визначення границі міцності на стиск
Отримані після випробування на вигин шість половинок балочок відразу випробовують на стиск. Зразки поміщають між двома пластинами таким чино

Визначення границі міцності на стиск
Номер зразка Вік зразка Розрахункова площа поперечного перерізу, F (см2) Руйнівне навантаження Р, кгс Границ

Вапно будівельне
Випробування вапна виконується відповідно до вимог ДСТУ. Будівельне вапно - це зв’язувальна речовина, одержувана шляхом випалу нижче температури спікання кальцієво-магнієвих карбонатних гірських по

Визначення сумарного складу активних оксидів кальцію і магнію в кальцієвому вапні
Наважку масою 1,0 г вміщують у конічну колбу місткістю 250 мл, наливають 150 мл дистильованої води, додають 3-5 скляних кульок, закривають скляною лійкою або годинниковим склом і нагрівають 5-7 хв.

Визначення вмісту негашених зерен
У металеву посудину циліндричної форми місткістю 8-10 л наливають 3,5-4 л нагрітої

Визначення складу негашених зерен у вапні
Показники Розмір-ність Результати маса негашеного вапна

Визначення температури і часу гасіння вапна
Для визначення температури і часу гасіння вапна використовують побутовий термос місткістю 500 мл (рис. 5.3). Маса наважки вапна визначається за формулою (5.3), г.:

Визначення нормальної густини цементного тіста
Суміш цементу з водою без добавки піску являється цементним тістом. Кількість води в цій суміші дуже впливає на рухливість цементного тіста і міцність цементного каменю. Для одержання порівняних ре

Визначення термінів тужавіння цементного тіста
Замішаний водою цемент, втрачаючи пластичність, поступово загусає (що відповідає початку тужавіння) і переходить в каменеподібний стан (наст

Визначення рівномірності зміни об’єму цементу під час твердіння
При недостатній тонкості помелу, неправильному збереженні і наявності в різних кількостях домішок СаО, Mg, CaSO4 може спостерігатися нерівномірна зміна об’єму цемент

Визначення консистенції цементно - піщаного розчину
Для визначення консистенції цементно - піщаного розчину зважують 1500 г піску і 500 г цементу, висипають їх у сферичну металеву чашу і перемішують суху суміш протягом 1 хв. Потім роблять лунку і ви

Виготовлення зразків-балочок
Визначивши водоцементне відношення для даного цементу, готують розчин на 3 балочки: цементу 500 г, піску - 1500 г і потрібну кількість води. Готують розчинну суміш так само, як і в попередній робот

Визначення границі міцності на вигин
Зразок установлюють на опори приладу «МИИ-100» або іншого згинаючого пристрою таким чином, щоб ті його грані, що були горизонтальними при виготовленні, знаходилися у вертикальному положенні. Зразки

Визначення границі міцності на стиск
Отримані після випробування на вигин у результаті зламу шість половинок-балочок відразу ж випробовують на стиск. Кожну половинку балочок розміщують між двома пластинками таким чином, щоб бічні гран

Визначення активності і марки цементу
Найважливішою властивістю цементу є його міцність, що характеризується активністю і маркою. Активність цементу є фактично взята за безпосередніми випробуваннями з точністю до 1 кгс/см гран

Бетонів і розчинів
Дрібний заповнювач – пухка суміш зерен, що відрізняються різною дрібністю і одержуваних шляхом руйнування масивних гірських порід (природні піски). Крім природних пісків, застосовують штучні, що од

Визначення насипної густини
При визначенні насипної густини в стандартному не ущільненому стані при вхідному ко

Визначення вологості піску
Вологість піску визначається шляхом порівняння маси піску в стані природної вологості і після висушування. Наважку піску масою 1000 г насипають на лист і відразу ж зважують, а потім висушу

Таблиця 8.4
Визначення сумарного вмісту пилоподібних, мулистих і глинистих часток Показники Розмір-ність Результати

Таблиця 8.5
Визначення наявності в піску органічних домішок Показники Розмірність Результати

Визначення зернового складу і модуля крупності піску
Зерновий, чи гранулометричний, склад піску характеризується вмістом у ньому зерен різної крупності і визначається просіванням середньої проби через набір сит. Набір стандартних сит для просівання п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги