рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

IV. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ОПИС УСТАНОВКИ

IV. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ОПИС УСТАНОВКИ - раздел Домостроительство, ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА “ МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА ” 1. Змінним Називають Електричний Струм, Напруга І Сила Якого Періодично Зміню...

1. Змінним називають електричний струм, напруга і сила якого періодично змінюються за величиною і напрямком.

Якщо до кінців провідника з активним опором Ra прикласти змінну напругу

, (11.1)

де - її амплітуда (максимальне значення),

- циклічна частота,

то в ньому виникає змінний електричний струм, сила якого в той же момент визначається за законом Ома:

, (11.2)

де - амплітуда струму.

2. Якщо ж крім опору Ra в коло буде включена також індуктивність з коефіцієнтом самоіндукції L, то під дією тієї ж напруги в колі виникає сила струму:

, (11.3)

де , (11.4)

а зсув фаз між струмом і напругою буде визначатися за формулою:

(11.5)

Співставлення формул (11.1) та (11.3) свідчить, що в цьому колі струм за фазою відстає від напруги на кут .

Величина

(11.4а)

носить назву опору даного кола, а величину

(11.4б)

називають індуктивним опором.

3. Якщо замість котушки самоіндукції в коло змінного струму включити конденсатор з ємністю С, то сила струму буде визначатися так:

, (11.6)

де амплітуда струму , (11.7)

а . (11.8)

Співставлення формул (11.1) та (11.6) свідчить, що в цьому колі струм за фазою випереджає напругу на кут .

Опір кола буде

, (11.7а)

причому . (11.7а)

називається ємнісним опором *.

4. Нарешті, якщо в коло включені послідовно всі три навантаження Rа, L і C, сила струму в колі може бути подана виразом:

,

де амплітуда струму:

, (11.8)

а . (11.8а)

Знаменник формули (11.8) дає повний опір кола змінному струмові.

Отже, формула (11.8) носить назву закону Ома для змінного струму.

В формули (11.2), (11.4), (11.6) і (11.8) входять І0 та U0 – амплітуди струму і напруги. Електричні ж прилади вимірюють ефективні їх значення Іеф та .

Можна показати, що

 
 


* Опір ємності постійному струмові RC= ∞.

та . (11.10)

Тому вищевказані формули можуть бути записані і для ефективних значень струму та напруги:

, (11.11)

, (11.12)

, (11.13)

. (11.14)

В усіх формулах (11.11) - (11.14) під Rа слід вважати суму всіх активних опорів електричного кола (включаючи й омічний опір котушки самоіндукції).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА “ МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА ”

ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА... МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА І МЕТА РОБОТИ вивчення дії електричного і магнітного полів на рухомий...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: IV. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ОПИС УСТАНОВКИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Запитання
1.Показати на схемі установки катодне коло. 2.Показати анодне коло, пояснити, від чого залежить величина анодного струму. Пояснити, що таке термоелектронна емісія. 3.Показати коло

Зняття кривої намагнічування та петлі гістерезису за допомогою осцилографа
І. МЕТА РОБОТИ: вивчити фізичні основи явища намагнічування речовини у магнітному полі; ознайомлення з одним із способів зняття кривої намагнічування та петлі гістерезису.

Та зсуву фаз між струмом і напругою
І. Мета роботи:Вивчити перетворення енергії в колах змінного струму з різними видами навантажень ( активним, індуктивним та ємнісним ). Дослідно переконатися, що в колі змінного ст

ІV. Теоретичні відомості та опис установки
1. Робота, яку виконує змінний струм, визначається його величиною та напругою в колі. Вона є мірою перетворення електричної енергії в інші види. Величина роботи змінного струму є змінною у часі, ос

Визначення коефіцієнта потужності змінного струму.
1.Підключити електричне коло (рис. 10.2) через регулятор змінної напруги до промислової сітки напруги.    

Визначення зсуву фаз між струмом і напругою у колах змінного струму з різним характером навантаження.
1.У коло (рис.10.2) замість R, L і C почергово підключити а) конденсатор, б) котушку індуктивності, в) конденсатор та котушку індуктивності, г) лампу розжарення,

ВИВЧЕННЯ РОБОТИ І ЗНЯТТЯ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ДІОДА ТА Транзистора
  І. МЕТА РОБОТИ:ознайомитися з будовою, основними властивостями та характеристиками напівпровідникових приладів – діода і транзистора. Оволодіти методикою вимірюванн

IV. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ОПИС УСТАНОВКИ.
1. Усі речовини за їх електропровідними властивостями поділяються на три групи: провідники, ізолятори та напівпровідники. Тверді провідники — це метали та їх сплави. Вони мають питомий опір 10

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги