рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Раздел: Домостроительство: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Индивидуальное домашнее задание Организация доступа к данным модуля МДВВ ОВЕН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ... ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ кафедра АХТС и ЭКМ...

У РГЗ перед умовами задач даються короткі теоретичні відомості
Метою розрахунково графічного завдання РГЗ є оволодіння студентами основних прийомів та методів числення невизначених інтегралів... Операція інтегрування є зворотною по відношенню до диференціального числення... У РГЗ перед умовами задач даються короткі теоретичні відомості які містять основні формули означення і деякі...

 1. Методичні вказівки до виконання розрахункових завдань
 2. Метод підстановки (заміна змінної).
 3. Метод інтегрування частинами.
 4. Квадратний тричлен.
 5. Розглянемо випадок, коли знаменник розкладається на лише неповторні дійсні множники першого степеня.
 6. Інтегрування тригонометричних функцій.
 7. Інтегрування гіперболічних функцій.
 8. Інтегрування диференціальних біномів.
 9. Інтегрування деяких ірраціональних функцій.
 10. Формули з елементарної математики.

Методичні вказівки До виконання дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра За напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»
Хіміко біологічний факультет... Кафедра ботаніки І садово паркового господарства...

 1. Мелітополь 2013
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 3. Для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів
 4. Завдання для виконання дипломної роботи
 5. Тематика та напрям
 6. Планування дослідження
 7. Накопичення результатів
 8. Структура дипломних робіт технологічного та наукового спрямування
 9. Назва роботи
 10. Огляд літератури з теми
 11. Умови проведення досліджень
 12. Експериментальна частина
 13. Ефект від запропонованих рішень
 14. Загальні положення
 15. Загальні положення
 16. Графічні матеріали
 17. Генеральний план
 18. Генеральний план
 19. Роздріблене креслення
 20. Посадкове креслення
 21. Редакційні вимоги
 22. Основні написи у дипломній роботі проектного спрямування
 23. Складання цифрових таблиць
 24. Подання ілюстрацій
 25. Складання списку літератури
 26. Структура доповіді на захисті
 27. Календарний план
 28. Пояснювальна записка
 29. Відомість інвентаризації насаджень
 30. Відомість асортименту газонних трав
 31. Техніко-економічні показники об’єкту
 32. Техніко-економічні показники об’єкту
 33. Таксаційно-фітоценотична шкала естетичної оцінки фітоценозу
 34. Емоційна шкала естетичної оцінки фітоценозу
 35. Експлікація будинків, споруд, майданчиків, малих
 36. Асортиментна таблиця проектних деревних рослин

Наименование дисциплины: конституционное право 2 курс 3 семестр Количество заданий при тестировании в каждом варианте – 60 Уровень сложности количество баллов за каждое задание – одинаковая 1балл Для оценки отлично не менее – 85
Кафедра организация работы с молодежью... Автор разработчик доцент Щукин А С... Наименование дисциплины конституционное право...

 1. Регулируемые конституционным правом общественные отношения охватывают следующие сферы жизнедеятельности общества (назовите неверный ответ)
 2. Назовите характерные признаки конституционно-правовой нормы (Дайте неверный ответ)
 3. По юридической силе конституционно-правовые нормы изложены в следующих источниках (Назовите неверный ответ)
 4. Назовите юридические факты, возникающие независимо от воли и сознания субъекта конституционного права (назовите неверный ответ)
 5. Подзаконные акты, являющиеся источниками конституционного права (Назовите неверный ответ)
 6. Назовите наиболее выдающихся ученых-государствоведов советского периода (Укажите неверный ответ)
 7. Признаки, характеризующие современные конституции (назовите неверный ответ)
 8. Принципы основ конституционного строя, определяющие правовое положение индивида в обществе и государстве (укажите неверный ответ)
 9. Особенности власти как конституционно-правовой категории (назовите неверный ответ)
 10. Главное требование к политическим партиям для участия в выборах
 11. На территории России состоялись референдумы (Укажите неверный ответ)
 12. Формами публичных мероприятий являются (назовите неверный ответ)
 13. К косвенным обязанностям, установленным Конституцией РФ относятся (укажите неверный ответ)
 14. Одним из типов субъектов РФ наделен статусом государства в составе РФ (укажите верный ответ)
 15. Конституционно-правовой статус автономного округа, автономной области определяется следующими нормативными правовыми актами (укажите неверный ответ)
 16. Последовательность формирования Правительства РФ Президентом РФ
 17. Полномочия Правительства РФ в сфере экономики (укажите неверный ответ)
 18. Местное самоуправление в РФ нашло правовое закрепление в нормативно-правовых актах (неверный ответ)

Використовуючи інструмент Плита перекриття, щоб побудувати фасад стіни потрібної нам конфігурації
З дисциплiни Комп ютерне дизайн проектування студентки го курсу Пустової... Модульна робота...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи на тему: «Водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку»
Державний вищий навчальний заклад... Криворізький національний університет... Кафедра теплогазоводопостачання водовідведення і вентиляції...

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 2. Мета методичних вказівок
 3. Вихідні дані для проектування
 4. Обсяг та оформлення курсової роботи
 5. Конструювання мережі
 6. Гідравлічний розрахунок мережі трубопроводів
 7. Розрахунок внутрішньоквартального водопроводу
 8. Визначення потрібного напору в міському водопроводі
 9. Конструювання внутрішньої мережі.
 10. Визначення розрахункових витрат
 11. Та побудова профілю траси
 12. Внутрішні водостоки
 13. Та водовідведення
 14. Розрахунок водопровідної мережі
 15. Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі холодної води
 16. Визначення розрахункових витрат
 17. Розрахунок витрати стоків на дільницях мережі
 18. Таблиця розрахунку стояків водовідведення
 19. Гідравлічний розрахунок внутрішньоквартальної мережі
 20. Витрата води та стоків санітарними приладами
 21. Норми витрати води споживачами
 22. ЛІТЕРАТУРА

Основні засади цивільного права. Зобов’язальне право
ХАРКІВСЬКИЙ Національний університет внутрішніх справ... СУМСЬКА ФІЛІЯ... Кафедраюридичних дисциплін...

 1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
 2. Пояснювальна записка
 3. Цільова настанова
 4. Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності
 5. Тема 25. Загальні положення про зобов’язання
 6. Тема 27. Договори про передачу майна у власність
 7. Тема 28. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування
 8. Тема 29. Договори про виконання робіт
 9. Тема 30. Договори про надання послуг
 10. Тема 33. Загальні положення про недоговірні зобов’язання
 11. Тема 35. Окремі підстави відшкодування шкоди
 12. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
 13. Структура залікового кредиту та тематика лекційних і практичних занять
 14. Загальні методичні рекомендації
 15. Варіанти тем курсових робіт, що виконуються по Загальній частині курсу
 16. Теми наукових робіт
 17. Питання з 1 по 64 (включно) виносяться на залік з курсу “Цивільне право” по Загальній частині
 18. Питання з 1 по 72 (включно) виносяться на залік з курсу “Цивільне право” по Особливій частині
 19. ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 20. Загальні методичні вказівки
 21. Вирішення
 22. Структура залікового кредиту та тематика лекційних і практичних занять
 23. Завдання № 1
 24. Завдання № 2
 25. Завдання № 4
 26. Завдання № 6
 27. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 28. Завдання № 10
 29. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 30. Завдання № 13
 31. Завдання № 15
 32. Завдання № 16
 33. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 34. Завдання № 22
 35. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 36. Завдання № 23
 37. Завдання № 24
 38. Модуль № 2
 39. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 40. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 41. Завдання № 48
 42. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 43. Завдання № 50
 44. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 45. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 46. Завдання № 61
 47. Модуль № 3
 48. Завдання № 75
 49. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 50. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 51. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 52. Завдання №89
 53. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 54. Тема № 17: Загальні положення про речове право
 55. ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
 56. Завдання № 96
 57. Завдання № 97
 58. Завдання № 99
 59. Тема № 19: Право спільної власності
 60. Тема 20. Захист права власності
 61. Завдання № 110
 62. Тема № 21: Речові права на чуже майно
 63. Тема № 22: Загальні положення про право інтелектуальної власності
 64. Завдання № 122
 65. Завдання № 124
 66. Завдання № 125
 67. Завдання № 126
 68. Тема № 24: Право промислової власності
 69. Завдання № 127
 70. Завдання № 128
 71. Завдання № 129
 72. Завдання № 130
 73. Тема № 25: Загальні положення про зобов’язання
 74. Завдання № 131
 75. Тема № 25: Загальні положення про зобов’язання
 76. Завдання № 132
 77. Тема № 26. Загальні положення про договір
 78. Практичне заняття: Договори про передачу майна у власність
 79. Завдання № 144
 80. Завдання № 146
 81. Завдання № 149
 82. Завдання № 150
 83. Тема № 28: Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування
 84. Завдання № 155
 85. Завдання № 158
 86. Завдання № 159
 87. Завдання № 164
 88. Тема № 29: Договори про виконання робіт
 89. Завдання № 165
 90. Тема № 30: Договори про надання послуг
 91. Завдання № 169
 92. Завдання № 170
 93. Завдання № 171
 94. Завдання № 172
 95. Тема № 31: Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
 96. Завдання № 169
 97. Тема № 32: Договір про комерційну концесію. Договір про спільну діяльність
 98. Завдання № 176
 99. Завдання № 177
 100. Завдання № 178
 101. Завдання № 179
 102. Завдання № 180
 103. Тема № 33: Загальні положення про недоговірні зобов’язання
 104. Тема № 34: Деліктні зобов’язання
 105. Завдання № 185
 106. Тема № 35: Окремі підстави відшкодування шкоди
 107. Завдання № 194
 108. Завдання № 195
 109. Завдання № 196
 110. Завдання № 197
 111. Тема № 36: Загальні положення про спадкування
 112. Практичне заняття: Порядок здійснення спадкування
 113. Завдання № 208
 114. Тема № 38: Оформлення права на спадщину
 115. Тема № 39: Спадковий договір
 116. Інформаційне та методичне забезпечення
 117. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
 118. Загальні методичні вказівки
 119. Теми курсових робіт
 120. Тема № 3 Принципи цивільного права України
 121. Тема 9. Підприємницькі товариства як юридичні особи
 122. Тема 11. Правове регулювання процедури створення юридичних осіб.
 123. Тема 12. Банкрутство: законодавство і практика його застосування.
 124. Тема 13. Об’єкти цивільних прав.
 125. Тема 14. Цінні папери як об’єкт цивільного права України
 126. Тема 15. Речі як об’єкти цивільних прав.
 127. Тема 16. Інформація як об’єкт цивільного права.
 128. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 129. Тема 18 . Представництво та його види за законодавством України
 130. Тема № 19. Довіреність у цивільному праві
 131. Тема 20. Позовна давність у цивільному праві
 132. Тема 20. Позовна давність у цивільному праві
 133. Тема № 22 Право на свободу та особисту недоторканість: цивільно-правовий аспект.
 134. Тема № 23 Право на інформацію в Україні: цивільно-правовий аспект.
 135. Тема 24. Право приватної власності за законодавством України.
 136. Тема 25. Захист права власності
 137. Тема 26. Речові права на чуже майно за законодавством України
 138. Тема №30 Право промислової власності
 139. Тема 1. Правова природа зобов’язання
 140. Тема 2. Суб’єкти виконання зобов’язань.
 141. Тема 3. Забезпечення виконання зобов’язань.
 142. Тема 4. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
 143. Тема 5. Заставне право як частина зобов’язального права.
 144. Тема 6. Іпотека як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: сучасний стан та перспективи.
 145. Тема 7. Іпотечний договір
 146. Тема 8. Цивільно-правова відповідальність
 147. Тема 10. Укладення договору
 148. Тема 11. Договори купівлі-продажу .
 149. Тема 12. Договір купівлі-продажу житла
 150. Тема 13. Договір дарування
 151. Тема 14. Договір ренти.
 152. Тема 15. Договір лізингу
 153. Тема 16. Правова характеристика договору будівельного підряду
 154. Тема 17. Правова характеристика договору перевезення вантажу залізничним транспортом
 155. Тема 18. Правова характеристика договору соціального найму житла
 156. Тема 19. Кредитний договір
 157. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 158. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 159. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 160. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 161. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 162. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 163. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 164. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 165. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 166. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 167. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 168. Інформаційне та методичне забезпечення

Загальні відомості, історія дизайну даної теми
Серед закладів культурного відпочинку виникло направлення як молодіжні центри клуби Такі заклади вважаються популярними відкриваються по всій... На даний момент в Україні інформаційних молодіжних центрів не багато але вони... Метою дизайн проекту є створення підвищеної комфортності наявність культурного відпочинку Молодіжний центр...

 1. Загальні відомості, історія дизайну даної теми
 2. Загальні відомості, історія дизайну даної теми
 3. Сучасний стан і тенденції вирішення даної теми
 4. Аналіз сучасних аналогів
 5. Архітектурно-планувальне та архітектурно-художнє рішення
 6. Архітектурно-конструктивне рішення
 7. Обладнання архітектурного середовища
 8. Оздоблювальні матеріали
 9. Розробка ескізів
 10. Розробка та виконання остаточного варіанту
 11. Розрахунок фонду заробітної плати фахівців
 12. Визначення витрат на дизайн ергономічне проектування. Розрахунок фонду оплати праці фахівців
 13. Розрахунок додаткового фонду оплати праці фахівців
 14. Визначення витрат на матеріали
 15. Розрахунок витрат на електроенергію
 16. Заробітна плата обслуговуючих робітників
 17. Розрахунок інших витрат
 18. Експлуатаційні витрати на оплату машинного часу комп’ютера
 19. Висновок
 20. Список літератури
 21. Додаток А
 22. Додаток Б

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПО ПРОЕКТУВАННЮ МАШИНОБУДІВНИХ ЗАВОДІВ. ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ЦЕХІВ
Основна... Мельников Г Н Вороненко В П Проектирование механосборочных цехов М Машиностроение с...

 1. Додаткова
 2. МАШИНОБУДІВНИХ ЗАВОДІВ
 3. Етапи проектування
 4. Завдання на проектування
 5. РОЗДІЛ 1
 6. Таблиця 2.1 Класифікація механічних цехів по типі виробництва
 7. Розмір цеху, який характеризується умовною кількістю металорізальних верстатів
 8. Вихідні дані для проектування
 9. Такт випуску деталей
 10. РОЗДІЛ 3
 11. Технологічного процесу й по техніко - економічних показниках
 12. Коефіцієнт завантаження верстатів за часом
 13. Визначення організаційної структури
 14. ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ЦЕХІВ
 15. Автоматизовані транспортні системи
 16. СКЛАДСЬКА СИСТЕМА
 17. ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ ЦЕХІВ
 18. Технологічне планування
 19. Найменша відстань між верстатами, мм
 20. ВЕРСТАТІВ ІЗ ЧПК
 21. Основні положення по проектуванню потокових і автоматичних ліній у машинобудуванні
 22. Основні переваги потокового виробництва у порівнянні з не потоковим
 23. І АВТОМАТИЧНИХ ЦЕХІВ
 24. На позиції обробки отворів
 25. Цикл роботи автоматичної лінії
 26. ПЛАНУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ У МЕХАНІЧНОМУ ЦЕХУ

Программа, контрольные и домашние задания по курсу «Гражданское процессуальное право России»
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ... Российский Государственный Университет Нефти и газа имени И М...

 1. Нефти и газа имени И.М. Губкина
 2. Основные нормативные правовые акты
 3. Основные судебные акты
 4. Тема 1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права (4 часа)
 5. Тема 2. Гражданские процессуальные отношения (2 часа)
 6. Тема 3. Принципы гражданского процессуального права (4 часа)
 7. Тема 4. Источники гражданского процессуального права (2 часа)
 8. Тема 6. Стороны в гражданском процессе (2 часа)
 9. Тема 7. Третьи лица в гражданском процессе (2 часа)
 10. Тема 8. Участие прокурора в гражданском процессе (2 часа)
 11. Тема 10. Представительство в суде (2 часа)
 12. Тема 11. Процессуальные сроки (2 часа)
 13. Тема 12. Подсудность гражданских дел (2 часа)
 14. Тема 13. Судебные расходы и штрафы (2 часа)
 15. Тема 14. Судебное доказывание и доказательства в гражданском процессе (6 часов)
 16. Ролевая игра
 17. Распределение ролей в суде первой инстанции
 18. Распределение ролей в суде кассационной инстанции

До виконання курсової роботи на тему: Проектування комплексу заходів, які забезпечують одержання високоякісного насіння і садивного матеріалу польових культур
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ... Кафедра селекції і генетики...

 1. КИЇВ - 2011
 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 3. СИСТЕМА НАСІННИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
 4. ОНОВЛЕННЯ НАСІННЯ ТА СОРТОЗАМІНА
 5. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У НАСІННИЦТВІ
 6. АПРОБАЦІЯ (ІНСПЕКТУВАННЯ) СОРТОВИХ ПОСІВІВ
 7. Основні поняття
 8. ДОДАТКИ
 9. Апробації насінницького посіву
 10. Первинні дані польової апробації посіву
 11. Результати польової апробації насінницького посіву
 12. Апробації насінницького посіву
 13. Первинні дані польової апробації насінницького посіву
 14. Результати польової апробації насінницького посіву
 15. Додаток 4
 16. Додаток 5
 17. Реєстрації сортового (гібридного) посіву
 18. ГАРАНТІЯ
 19. ГАРАНТІЯ
 20. Результати аналізу
 21. Результати аналізу
 22. Підчас проведення повного або неповного аналізу
 23. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Возросший интерес к малой гидроэнергетике в настоящее время связан с рядом факторов
Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии а особенно малая гидроэнергетика за последние десятилетия заняли устойчивое положение в качестве... Строительство гидроузлов комплексного назначения ведется в самых различных... Возросший интерес к малой гидроэнергетике в настоящее время связан с рядом факторов В промышленно развитых районах в...

 1. Виды водоподпорных сооружений
 2. Назначение гидроузлов
 3. Состав сооружений в гидроузлах
 4. Деление плотин по условиям пропуска ими воды
 5. Действие плотины (узла) на верхний и нижний бьефы
 6. Фильтрация воды под сооружениями
 7. Типы земляных плотин
 8. Деление земляных плотин по способам их возведения
 9. Условия работы земляной плотины
 10. Дренаж плотин
 11. Выбор типа земляной плотины. Роль имеющихся для плотины материалов
 12. Общие требования к материалам для земляных плотин
 13. Гранулометрический состав грунта
 14. Водоустойчивость и примеси
 15. Для проектирования
 16. Общие положения
 17. Назначение основных размеров профиля плотины
 18. Отметка гребня плотины
 19. Конструкции гребня и крепления откосов
 20. УСТРОЙСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФИЛЬТРАЦИЮ В ЗЕМЛЯНЫХ ПЛОТИНАХ
 21. Экраны и понуры
 22. Ядра и диафрагмы
 23. Дренаж земляных плотин
 24. Противофильтрационные устройства в основании плотины
 25. Сопряжение упорных призм грунтовых плотин с основанием
 26. Обратные фильтры
 27. Однородные плотины на водонепроницаемом основании
 28. Однородные плотины на водонепроницаемом основании конечной мощности Т.
 29. Плотины неоднородные на малопроницаемом основании
 30. УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ ПЛОТИН
 31. Устойчивость земляных откосов
 32. Расчет устойчивости земляных откосов
 33. Метод определения коэффициента устойчивости откоса
 34. Расчет устойчивости экрана и защитного слоя
 35. Возможность пропуска воды набросными плотинами
 36. К камню для наброски в плотины
 37. Размеры и форма камня
 38. Породы камня, пригодные для наброски и сухой кладки
 39. Виды наброски камня
 40. Противофильтрационные устройства
 41. Фильтрационные расчеты
 42. Основания плотин и их устойчивость
 43. Расчет обратных фильтров, дренажей и переходных зон

Про всі помічені несправності у роботі установок та порушення правил безпеки повідомляти викладачу
Безпека життєдіяльності БЖД ООП ЦО... Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт...

 1. Загальні положення
 2. Обладнання для визначення запиленості ваговим методом
 3. Регулювання швидкості відбору проби; 6 – ротаметри; 7– штуцери
 4. Порядок виконання дослідження
 5. Контрольні питання
 6. Загальні положення
 7. Контрольні питання
 8. Загальні положення
 9. Стандартних смугових октавних фільтрів
 10. Прилади, що використовуються для досліджень шуму
 11. Порядок виконання дослідження
 12. Загальні положення
 13. Порядок виконання дослідження
 14. Основні положення
 15. Опис приладів, що використовуються у роботі
 16. Порядок виконання роботи
 17. Завдання на самостійну роботу
 18. Основні положення
 19. Заземлювачі; 2 – заземлюючі провідники; 3 – обладнання, яке заземлюється
 20. А – правильне; б – неправильне
 21. Опис вимірювача опору заземлення М-416
 22. Порядок виконання роботи
 23. Струму через заземлюючий пристрій
 24. Контрольні питання
 25. Загальні положення
 26. Прилади для вимірювання температури повітря
 27. Прилади для вимірювання вологості повітря
 28. Прилади для вимірювань швидкості руху повітря
 29. Порядок виконання дослідження
 30. Основні положення
 31. Визначення температури спалаху рідин
 32. Порядок виконання дослідження
 33. Загальні положення
 34. Устрій і принцип роботи приладу.
 35. Штуцер; 12 - гумова трубка
 36. Комплекти індикаторних засобів УГ-2.
 37. Підготовка газоаналізатора універсального УГ-2 до роботи.
 38. Заглушка; 6 - резинова трубка; 7 - ампула УГ-2 НС-1; 8 - штир
 39. Г. Виготовлення фільтруючих патронів КИС УГ-2 на бензин і КИС УГ-2 на вуглеводи нафти.
 40. Д. Виготовлення фільтруючих патронів КИС УГ-2 на окисел вуглецю.
 41. Е. Призначення і виготовлення окисної і поглинально-окисної трубок КИС УГ-2 на окисли азоту.
 42. З. Виготовлення фільтруючого патрона КИС УГ-2 на етиловий ефір.
 43. Порядок виконання роботи
 44. Загальні положення
 45. По закону Бугера - Ламберта - Бера
 46. Прилади для визначення концентрації речовин у розчинах методом колориметрії
 47. Підготовка до роботи
 48. Вимірювання оптичної щільності
 49. Визначення концентрації речовини в розчині
 50. Порядок виконання роботи
 51. Мета роботи
 52. Загальні положення
 53. Мності з розчинами солей; 3 - трубка з іонселективною мембраною; 4, 5 - електроди (куски металевої проволоки); 6 - мілівольтметр
 54. Прилади та обладнання, що використовуються у лабораторній роботі
 55. Вимірювальний електрод; 8 - склянка з розчином
 56. Порядок виконання дослідження
 57. Загальні положення
 58. Способи оживлення організму при клінічній смерті
 59. Порядок виконання роботи
 60. Додаток А

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ... АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ... Курс лекцій...

 1. Військово-лікарська експертиза
 2. Варіанти таких постанов.
 3. Гострий апендицит
 4. Особливості клінічного перебігу ГА.
 5. Диференційна діагностика гострого апендициту.
 6. Післяопераційні ускладнення.
 7. Грижі живота
 8. Список літератури
 9. Список літератури
 10. Гострий панкреатит
 11. Особливості клінічного перебігу різноманітних форм ГП.
 12. Список літератури
 13. Гострий холецистит
 14. Методи інструментальної діагностики.
 15. Список літератури
 16. Механічна жовтяниця.
 17. Альперович Б.И. Хирургия печени. Томск, 1983. –343 с.
 18. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки.
 19. За наявності ускладнень
 20. За супутніми морфологічними змінами
 21. Список літератури
 22. Перфоративна виразка шлунка та дванадцятипалої кишки.
 23. За локалізацією
 24. Список літератури
 25. Пілородуоденальний стеноз.
 26. ПРОТОКОЛ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ З ПДС
 27. Список літератури
 28. Шлунково-кишкові кровотечі
 29. За етіологією
 30. Класифікація гострих гастродуоденальних кровотеч за тяжкістю крововтрати.
 31. Особливості клініки, діагностики і лікування окремих нозологічних одиниць.
 32. Рідкі причини кровотечі в просвіт травного каналу.
 33. Список літератури
 34. По стадіям розвитку патологічного процесу
 35. Різні форми кишкової непрохідності.
 36. Список літератури
 37. Тромбози та емболії мезентеріальних судин.
 38. Ступінь ризику післяопераційних тромбоемболічних ускладнень
 39. Способи профілактики венозних тромбемболічних ускладнень
 40. Список літератури

Архитектурная концепция солнечного дома
Солнечные дома с интегральной системой... В этих домах эффективность и гибкость активной солнечной энергетической... Выводы и рекомендации...

 1. Архитектурная концепция солнечного дома
 2. Климат и планировка солнечного дома
 3. Проектирование солнечного дома
 4. Энергопотребление
 5. Форма дома и уровень теплоизоляции
 6. Ориентация дома
 7. Способы преобразования солнечной энергии
 8. Обслуживание солнечных систем
 9. Правила проектирования солнечных домов
 10. Основы проектирования солнечного дома
 11. Дома с пассивной системой солнечного отопления
 12. Солнечные дома с активной системой
 13. Теплоемкость солнечного дома
 14. Дневной свет в солнечном доме
 15. Переоборудование здания в солнечный дом
 16. Городской солнечный дом
 17. Основные планировки солнечных домов
 18. Компактный солнечный дом
 19. Линейный солнечный дом
 20. Массивный солнечный дом
 21. Заглубленный солнечный дом
 22. Дом-купол
 23. Жилой пенопластовый купол
 24. Биодом Дёрнаха
 25. Жилой купол Пимпля-Штенцеля
 26. Солнечный дом в Бедфорде
 27. Солнечный дом Стива Баера
 28. Солнечный дом Дугласа Балкомба
 29. Солнечный дом Чемпионов

Методичні вказівки щодо виконання домашніх завдань, контрольних, розрахунково-графічних та курсових робіт з дисципліни “Виробництво електронних апаратів”
Київський політехнічний інститут... Методичні вказівки щодо виконання домашніх завдань контрольних розрахунково графічних та курсових робіт...

Методичні рекомендації з порядку приймання та здавання справ і посади особами офіцерського складу Збройних Сил України
Департамент кадрової політики... Науково методичний центр кадрової політики... Методичні рекомендації...

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Перелік необхідних документів
 3. Перевезення військовослужбовців, членів їх сімей та особистих речей
 4. Приймання особового складу
 5. Приймання озброєння та військової техніки
 6. Прийняття стрілецької зброї та боєприпасів
 7. Прийняття матеріальних засобів підрозділу
 8. Оцінка рівня підготовленості ланки управління
 9. Оцінка морального і психологічного стану та стану військової дисципліни
 10. Терміни приймання та здавання справ і посади
 11. Основні етапи приймання та здавання справ і посади
 12. Складання документів з приймання та здавання справ і посади
 13. Оформлення обхідного листа
 14. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙМАННЯ (ЗДАВАННЯ) СПРАВ І ПОСАДИ КЕРІВНИМ СКЛАДОМ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ
 15. Порядок прийняття і здавання посади начальника штабу військової частини
 16. Порядок приймання і здавання справ і посади заступника командира військової частини з тилу
 17. Порядок приймання і здавання справ і посади заступника командира військової частини з озброєння
 18. ВИСНОВКИ
 19. СПИСОК ПОСИЛАНЬ
 20. ВІДОМІСТЬ НАЯВНОСТІ ТА ЯКІСНОГО СТАНУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

Домашние задания по алгебре. 1 курс 1 семестр Домашнее задание №1 1. Даны две матрицы A и B. Найти: а AB; б BA; в 3АВ-2А
Домашнее задание... Даны две матрицы A и B Найти а AB б BA в АВ А... A B Даны две матрицы A и B Найти а AB б В...

Бақылау сұрақтарымен және СӨЖ жұмыс істегенде ұсынылатын әдебиеттерді пайдалану керек
азіргі дістемелік н с аулар барлы о у... Практикалы ж мыстарды орындау теориялы б лімді зерделеуден тал ылау а...

 1. Ауыл шаруашылығы
 2. Биодақылдар
 3. Экономикалық маңызды түрлер санын бақылау
 4. Неркәсіптік жерлерді қайта құнарландыру
 5. Табиғатты қорғау
 6. Бақылау сұрақтары
 7. СӨЖ арналған тапсырмалар
 8. Биологиялық ресурстарды пайдалану
 9. Биосфераның ластануы
 10. Адамның биосфераға әсер етуінің экологиялық түрлері
 11. Көліктің әсері
 12. Бейімдендіру
 13. Гидротехникалық құрылыс
 14. Ландшафттардың өзгеруі
 15. Фаунаны қоңсыластыру
 16. Бақылау сұрақтары
 17. СӨЖ арналған тапсырмалар
 18. Ноосфера туралы ілім
 19. ТП және экология проблемалары
 20. Сабақты өткізу әдістемесі
 21. Бақылау сұрақтары
 22. СӨЖ арналған тапсырмалар
 23. Экологиялық дағдарыс және қоғамдық ой
 24. Сабақты өткізу әдістемесі
 25. СӨЖ арналған тапсырмалар
 26. Экологиялық ресурсология принциптері
 27. Және нарықтық қатынастардың ролі
 28. Сабақты өткізу әдістемесі
 29. СӨЖ арналған тапсырмалар
 30. СӨЖ арналған тапсырмалар
 31. Мемлекеттік табиғи бақтар
 32. Бақылау сұрақтары
 33. СӨЖ арналған тапсырмалар
 34. Денсаулықтың және аурушаңдықтың экологиялық аспектілері
 35. Денсаулық көрсеткіштерінің қоршаған ортаның ластанғандығымен байланысы
 36. Сабақ өткізу әдістемесі
 37. СӨЖ арналған тапсырмаларДом тысячи дверей
Дом тысячи дверей... Глава Слоны в упряжь...

Домашняя контрольная работа на каникулы
Б класс уч г... Какой заряд приобрел бы свинцовый шарик радиусом R см если бы удалось у... Плотность свинца кг м объем свинцового шарика радиусом м можно рассчитать по формуле...

Курс лекций по Деловой информатике В каждом офисе при всем многообразии видов деятельности можно выделить два основных типа задач
Екатеринбург... В каждом офисе при всем многообразии видов деятельности можно выделить два основных типа задач...

 1. ЗАДАЧИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
 2. СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ДОКУМЕНТОВ
 4. ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДОКУМЕНТОВ
 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА
 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 7. УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
 8. СОСТАВ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ
 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ
 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЛАНКАМ ДОКУМЕНТОВ
 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА
 12. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ПОСТУПАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЮ ДОКУМЕНТОВ
 13. ПОДГОТОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ ОТПРАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
 14. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ
 15. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА
 16. На 3 л. в 1 экз.
 17. ОРГАНИЗАЦИОННО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 18. РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 19. Секретарь - Филимонов С.Б.
 20. Лысиков К.П.: «К 8 часам утра следующего дня вода была полностью откачана и последствия аварии ликвидированы».
 21. ДОКУМЕНТЫ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
 22. Подпись Н.Р.Зуева
 23. ОСОБЕННОСТИ ОФИЦИАЛЬНО - ДЕЛОВОГО СТИЛЯ
 24. УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОПИСНЫХ И СТРОЧНЫХ БУКВ
 25. НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
 26. ОФОРМЛЕНИЕ ДАТ И ЧИСЕЛ В ДОКУМЕНТАХ


Домашнее задание №14 Тема: Растровая и векторная графика
Тема Растровая и векторная графика... Получите растровыйкод и векторное описание для изображения букв... Y...

 1. Буква Л

Богатый Папа
Богатый Папа... Роберт Т Кийосаки и Шэрон Лектер... Прежде...

 1. ПОПУРРИ
 2. ББК 65.290-93
 3. Выражение благодарности
 4. От всех остальных?
 5. Начало новой жизни
 6. Предприниматели?
 7. Наемные работники — это новое явление
 8. Самые известные предприниматели
 9. В предпринимателя
 10. Из гусеницы в бабочку
 11. Предпринимателями
 12. Почему эта книга написана совсем иначе?
 13. Зачем писать о неудачах?
 14. Кто такой предприниматель?
 15. Сила оправданий
 16. Различия в стилях управления
 17. Нужно знать, как использовать ресурсы других людей
 18. Ищет других наемных работников
 19. Не ждите, когда на всех светофорах включится зеленый свет
 20. Три фактора бизнеса
 21. Уличное образование против школьного
 22. Учеба никогда не кончается
 23. Сверхспециализация
 24. Список различий
 25. Клад на том конце радуги
 26. Философия предпринимателя
 27. Новые суперпредприниматели
 28. Больше не будет высокооплачиваемых рабочих мест
 29. Еще одно различие
 30. Свобода важнее жизни
 31. Начните с правильных установок разума
 32. Вероятность неудачи равна 99 процентам
 33. Для успеха необходимо заложить основы
 34. Маленькие трещины в большой дамбе
 35. Когда успеха слишком много
 36. Тяжелый труд возмещает неудачный расчет
 37. Гарантирует ли тяжелая бесконечная работа успех вашего бизнеса?
 38. Ведете ли вы свой бизнес в собственных интересах?
 39. Предприниматель
 40. Неудачи ведут к успеху
 41. Каким предпринимателем вы хотите быть?
 42. Квадрант денежного потока
 43. Которые нанимают самих себя
 44. Относящиеся к какой-то профессии
 45. Франшизы
 46. Сетевой и прямой маркетинг
 47. Как воровать, не нарушая закона
 48. С творческим подходом к делу
 49. Публичное и частное
 50. Предпринимателем?
 51. Проектирование бизнеса
 52. Дополнительный подарок
 53. Слова. Какие слова вы используете?
 54. Числа помогают измерить все, что связано с вашей франшизой.
 55. Слова+ числа)х символы/ действия
 56. Неудача как элемент стратегии
 57. Еще одно различие между наемным работником и предпринимателем
 58. Истина, сказанная во время рекламной паузы
 59. Учитесь на собственных ошибках
 60. Что думал об ошибках мой бедный папа
 61. Его первая большая неудача
 62. Вы упускаете возможность на них учиться
 63. Покажите мне счастливого неудачника
 64. Чему можно научиться на высоких скоростях
 65. Уничтожьте в себе страх
 66. Два разных мира
 67. Важный учебный курс
 68. Процесс обучения предпринимательству
 69. Школы мысли
 70. Тупой и еще тупее
 71. Нужно превратить неудачу в успех
 72. Власть эмоций
 73. Прежде чем вы оставите работу
 74. ЦЕЛЬ НАЕМНОГО РАБОТНИКА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ НЕ СОВЕРШАТЬ ОШИБОК.
 75. Iuml;Î×ÅÌÓ ÁÛ ÍÅÒ?
 76. Различия между работой по найму и работой на себя, или между трудом и работой
 77. Много всего для труда, но нет рабочих мест
 78. Тоже трудятся бесплатно
 79. Прежде чем оставить работу
 80. Которые необходимы в любом виде бизнеса
 81. Сумма многих рабочих мест
 82. Он сделал почти все, что было нужно
 83. Треугольник финансового успеха
 84. Домашняя работа» любого предпринимателя
 85. Простой список
 86. Относительно новой продукции
 87. Почему они отказываются от этого
 88. Профессионал, который нанимает сам себя
 89. С самого начала быть впереди всех
 90. Умение собрать деньги для своего дела: общение
 91. Вопрос о денежном потоке
 92. Кто владеет данной компанией
 93. Уровень систем
 94. Не слишком ли просто все получается?
 95. Прежде чем вы уйдете с работы
 96. Ecirc;ÀÊ ÈÌ ÏËÀÒÈÒÜ?
 97. Хорошие оценки ставит реальная жизнь
 98. Процесс моего образования продолжается
 99. Когда уже нечего терять
 100. Четыре года унижений
 101. Просто у тебя слишком мало неудач
 102. Когда не удаются даже неудачи
 103. Бесплатный труд
 104. Неудачи начинают приносить прибыль
 105. Четыре школы бизнеса
 106. Традиционная школа бизнеса
 107. Корпоративная школа бизнеса
 108. Уличная школа бизнеса
 109. День окончания школы
 110. Ваши ошибки
 111. Возвращение за школьную парту
 112. Система, состоящая из систем
 113. Что важнее?
 114. Навыки работы с командой
 115. Три большие ошибки
 116. Которые приобретаются на улице
 117. Предпринимателей
 118. Важны все четыре навыка
 119. Совет от богатого папы
 120. Почему я стал экспертом только на одном уровне
 121. Эксперт на всех уровнях
 122. Прежде чем оставить работу
 123. Что значит успех?
 124. Взгляд в будущее
 125. Процесс длиной в десять лет
 126. УРОК № 5. Процесс важнее, чем цель.
 127. Различные способы достижения богатства
 128. Сами по себе деньги не сделают вас богатым
 129. Но все еще живет в трейлере
 130. По талонам
 131. Вопрос, над которым стоит задуматься
 132. Закладка прочного фундамента
 133. Денежного потока
 134. Прежде чем оставить работу
 135. Почему я придумал свою настольную игру
 136. Не спешите уходить с прежней работы
 137. Покажите мне свои цифры
 138. Для вашего будущего бизнеса
 139. Расскажите мне какую-нибудь историю
 140. И Треугольником Б-И
 141. Все стало ясно
 142. Как мне самому довелось выучить этот урок
 143. Не бывает плохих инвестиций
 144. Красные флажки
 145. Прежде чем оставить работу
 146. Ответственность на других
 147. ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ДАННЫЙ МОМЕНТ?
 148. Из каких источников будут поступать деньги?
 149. Денежных средств
 150. Когда возникает напряженная ситуация с наличными
 151. Как звучит правильный ответ?
 152. Против «плохих» юридических расходов
 153. Times;ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÏÐÎÖÅÑÑ?
 154. Новичок на войне
 155. Другие команды — и та же боевая задача
 156. Когда речь идет о миссии
 157. Кто сильнее верит в свою миссию
 158. Обет бедности
 159. Три вида денег
 160. Конкурентные деньги
 161. Кооперативные деньги
 162. Духовные деньги
 163. Дар с вашей стороны
 164. От хорошего к лучшему
 165. Сопротивление
 166. Неожиданный успех
 167. Дело не в деньгах
 168. Что тебе нравится
 169. Дело не в вас
 170. Шесть месяцев неудач
 171. Сила миссии
 172. Прежде чем оставить работу
 173. Америка — страна малого бизнеса
 174. После крушения
 175. Миссия завершилась
 176. Встреча с Ким
 177. Начало нового процесса
 178. Я нашел свою страсть
 179. Учиться на достижениях
 180. Как быстро мы способны учиться?
 181. Я опять нашел свою страсть
 182. Надо знать, когда остановиться
 183. Из квадранта С в Б
 184. Цыпленок проклевывается сквозь скорлупу
 185. Прежде чем оставить работу
 186. Советчик богатого папы
 187. Только миссия — и больше ничего
 188. Недостаток навыков в области бизнеса
 189. Как я пожаловался богатому папе
 190. Что делает лидер
 191. Создание нового Треугольника Б-И
 192. Встреча с Шэрон
 193. Главное испытание
 194. Как мы играли
 195. Горькие размышления на пляже
 196. Появление нового партнера
 197. И работа пошла своим чередом.
 198. Товарные знаки и фирменное оформление
 199. Как можно расширить бизнес
 200. Одна-единственная тактика
 201. Идея с низким уровнем риска
 202. Чего не может делать никакой другой бизнес
 203. Сейчас у нас больше стратегий
 204. Небольшим бизнесом
 205. Работа за кооперативные деньги
 206. Это уже не взгляд в будущее
 207. Каждый предприниматель, сделана
 208. При выборе клиентов нужна разборчивость
 209. Как находить хороших клиентов
 210. Не тот клиент
 211. Какова цена вашей продукции?
 212. Консультация специалиста
 213. В поисках подходящего решения
 214. На первый план выходит книга
 215. Прежде чем оставить работу
 216. В качестве резюме
 217. Нужно знать, когда следует уйти
 218. Работу, прислушайтесь к нашим советам
 219. Шэрон Лектер
 220. RichKidSmartKid. com
 221. Успехов и продвижений!
 222. Www.richdad.com/beforeyouquityourjob

Реалистік теория тұрғысында құқықты түсіну
А мемлекет шы ар ан орындалуы амтамасыз етіліп отыратын т ртіп ережелерді жиынты ы... В леуметтік нормалар жиынты ы... С жалпы а бірдей міндетті мінез лы ережелері...

 1. Реалистік теория тұрғысында құқықты түсіну
 2. Ықтың пайда болуының марксистік теориясының негізгі идеясы
 3. Ық функциясы
 4. Ықтың қорғаушы функциясы
 5. Ық функциясы
 6. Ықтың қорғаушы функциясы
 7. Ық типологиясына хронологиялық көзқарасқа жатады
 8. Соттармен шығарылатын құқықтың қайнар көздерінің белгілері
 9. Англо-саксонды құқықтық жүйеге тән белгілер
 10. Роман-германдық құқықтық жүйеге тән белгілер
 11. Мемлекетпен белгіленген жалпыға міндетті жүріс-тұрыс ережелер жүйесі
 12. Ықтық орнатылымдармен тікелей реттелетін адам құқықтары
 13. Ық пен моральдың ара-қатынасы
 14. Оғамдық ұйымдардың нормалары
 15. Леуметтік нормалар
 16. Техникалық нормалар
 17. Техникалық-юридикалық нормалар
 18. Мораль белгілері
 19. Ықтық әдет-ғұрып
 20. Ықтың қайнар көзі
 21. Заң» және «заңға сәйкес актілер» түсініктерін анықтайтын жалпы термин
 22. Конституция
 23. Жоғарғы заңдық күшке ие
 24. Конституциялық заңдар
 25. Ық қолдану актісі
 26. Нормативтік құқықтық акт
 27. Заңға сәйкес нормативтік құқықтық актілер
 28. Ықтық нормалардың өзге әлеуметтік нормалардың айырмашылығы
 29. Гипотеза құқықтық норманың элементі ретінде
 30. Диспозиция құқықтық норманың элементі ретінде
 31. Санкция құқықтық норманың элементі ретінде
 32. Aйқындылық деңгейіне қарай санкцияның қандай түрлері болады
 33. Ық нормалары
 34. Ық саласы бойынша құқық нормаларының жіктелуі
 35. Ықтық презумпция
 36. Ықтық реттеу әдісі бойынша құқық нормалары
 37. Ық шығармашылық қағидаларының бірі ретінде демократизм
 38. Заңдылық құқық шығармашылық қағидаларының бірі ретінде
 39. Ылымилылық құқық шығармашылық қағидаларының бірі ретінде
 40. Инкорпорация
 41. Кодификация
 42. Кодекс заңи түсінік бойынша
 43. Ық шығармашылық қызмет сатылары
 44. Ық жүйесінің негізгі элементтері
 45. Ық жүйесінің салаларға бөліну негізгі критерийі
 46. Белгілі бір іс-әрекет жасауға тыйым салу арқылы «қатаң» құқықтық реттеу тән
 47. Субъектілердің жүріс-тұрысының еркіндігі құқықтық реттеу әдісі ретінде тән
 48. Ық саласы
 49. Ықтық институттар
 50. Жеке құқыққа жатады
 51. Ықтық сана элементтері
 52. Деттегі құқықтық сана
 53. Кінәсіздік презумпциясы көрініс табады
 54. Ық қолдану
 55. Заңды жауапкершілік
 56. Ықтық нигилизм
 57. Жеке тұлғаның құқықтық мәдениетінің негізгі көрсеткіштері

Реферат на тему “Лестницы в индивидуальном частном доме ”
Ханты Мансийский автономный округ Югра... Сургутский государственный университет... Политехнический институт Кафедра строительных технологий и конструкций...

 1. CОДЕРЖАНИЕ
 2. Стандарты ступеней в лестничном марше.
 3. Виды лестниц внутри дома.
 4. Материалы из которых делают лестницы.
 5. Конструктивные элементы
 6. Интересные факты

Дәріс. Кіріспе. Капитализмнің қалыптасуы мен даму барысындағы Азия және Африка елдері
Шы ыс д ст рлі атынастарды батыс отарлы капиталымен зара рекеті... XIX ая ы XX басында ы отарлы... Д ріс Х ІІ ортасы ХХ басында ы ытай империясы...

 1. Дәріс. Кіріспе. Капитализмнің қалыптасуы мен даму барысындағы Азия және Африка елдері.
 2. Азияның оянуы.
 3. Асырдың соңғы онжылдығындағы Цинь империясы.
 4. Күрес.
 5. Орыс-жапон соғысы және І д.ж.с. қарсаңы арасындағы Жапония.
 6. ХІХ ғ. қарай елдің жағдайы.
 7. Д.ж.с. қарсаңындағы Иран.
 8. Белград бітіміт және 1740ж. тізе бүгу.
 9. Реформа кезењіндегі Осман империясы.
 10. Империяның күйрей түсуі. Триполитан және балқан соғыстары.
 11. Маратх мемлекетінің құрылуы.
 12. Лттық сана-сезімнің өсуі.
 13. Аравиядағы Ваххабиттер қозғалысы.
 14. Мұхаммед Али бастаған басқыншылпарға қарсы көтеріліс.
 15. Жылғы ұлт-азаттық көтеріліс
 16. Д,с. қарсаңындағы және соғыс кезіндегі Жапония.
 17. Азаматтық соғыс және антижапондық майданның құрылуы
 18. Д.с. қарсаңындағы және соғыс жылдарындағы Түркия.
 19. Д.ж. с. қарсаңындағы және барысындағы Иран.
 20. Дәріс. 1914-2013 жж. Үндістан.
 21. Ндістан Республикасы. Үндістан Республикасының құрылуының алғышарттары
 22. Шы жылдардағы Ауғанстан.
 23. Дәріс. 1914-2013 жж. Азиядағы араб елдері.
 24. Дәріс. Оңтүстік Шығыс Азия елдері (ОША).

ЛЕКЦИЯ № 2 / 3 2. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса
Кафедра Автоматизации управления войсками... Только для преподавателей...

 1. УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ ГАУССА

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Домостроительство

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3