рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Список рекомендованої літератури

Список рекомендованої літератури - Конспект, раздел Философия, Опорний конспект лекцій з курсу. Міжнародний ринок послуг 1. Конституція України. – К., 1996. 2. Статут Оон. 3. Стату...

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Статут ООН.

3. Статут МВФ.

4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». – К., 1998.

5. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті». К., 1994.

6. Митний кодекс України. – К., Парламентське видавництво, 1998.

7. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). – К., 1995.

8. Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття» Ухвала конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Самміт «Планета Земля» )

9. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. – К., 2002.

10. Економіка зарубіжних країн / За ред..А.С.Філіпенка. – К., 1998.

11. Рокоча В.В. Міжнародна економіка. – К., 2000.

12. Рут Ф., Філіпченко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. – К., 1998.

13. Бураковський І.В. Теорія міжнародної торгівлі. – К., 1996.

14. Всесвітнє господарство: політико-економічні проблеми. – Луцьк, 1999.

15. Міжнародні валютно-кредитні відносини / За ред.. А.С.Філіпенка. – К., 1997.

16. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. – К., 1996.

17. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К., 1999.

18. Україна в Міжнародному валютному фонді. – К., 1997.

19. Хорошковський В.І. Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції і розвитку. – К., 1999.

20. Циганкова Т.М. Міжнародні організації. – К., 1998.

21. Збірник контрактів та нормативних актів. ІНКОТЕРМС. – К., 2000.

22. Кириченко О.А. та ін. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – К., 2000.

23. Омельченко О.В. Іноземні інвестиції в Україні. – К., 1997.

24. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. – Львів, 2000.

25. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред..А.І.Кредісова. – К., 1998.

26. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і дяльності конкурентів. – К., 1998.

27. Климко Г.Н., Павлюк В.І., Красильчук В.Я., Дідівський М.І. Проблеми інтеграції України в міжнародний поділ праці. – К., 1999.

28. Мозговий О.М. Стратегія виходу на зовнішній ринок. – К., 1995.

29. Основи економічної теорії: політ економічний аспект:Підручник / За ред..Н.Г.Климка, В.П.Нестеренка. – К., 1997.

30. Боринець С. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин. – У.: Педагогіка, 1997.

31. Гунський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К., 1998.

32. Климко Г.Н., Ананьїн В.О., Васильєв О.М., Литвиненко С.М., Павлюк В.І. Північно-американська економічна інтеграція: досвід для України: Навч. Посібник. – К., 1999.

33. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. – К., 1996.

34. Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин: Підручник / Відп.ред.А.С.Філіпенко. – К., 1994.

35. Статистичний щорічник України за 2004, 2005, 2006рр. – К., 2007.

36. Д’яконова І.І. Податки та податкова політика України. – К., 1997.

37. Податки в зарубіжних країнах. – К., 1997.

38. Суторміна В.М. та ін. Держава – податки – бізнес. – К., 1992.

39. Броков С., Руденко Л. Валютно-фінансові механізми в міжнародному бізнесі. – К., Україна, 2001.

40. Буряк П.Ю. Інтегровані підприємницькі структури: перспективи розвитку в Україні. – Львів: Логос, 2003.

41. Гіл Ч. Міжнародний бізнес. – К: Основи, 2001.

42. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ. / Кер.авт.кол. і наук.ред. Циганкова Т.М. – К., КНЕУ, 2003.

43. Гудь Б.В., Дідух А.І. Україна у політиці провідних країн ЄС // Вісник Львів. Ун-ту, Вип.12., 2004.

44. Данілов О.Д., Пернарівський О.В., Горбанський Б.М. Міжнародні розрахунки та валютний контроль:Навч.посібник / За ред..Оніщенка В.А. – Ірпінь: АДПС України, 2002.

45. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі. – К.: Україна, 1994.

46. Економіка зарубіжних країн: Навч.посібник / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В.. Ржепишевського А.І. – Н., 2003.

47. Економічний розвиток і державна політика. Практикум. / За ред.. Розпутенка І. – К., 2002.

48. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. Посібник / За ред..Козака Ю.Г., Новацького В.М. – Одеса., 2001.

49. Карпінський Б.А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння. Монографія. – Львів, 2005.

50. Карпінський Б.А. Інвестиційний клімат в Україні // Фінанси України. - 2001

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Опорний конспект лекцій з курсу. Міжнародний ринок послуг

Опорний конспект лекцій.. з курсу.. міжнародна економіка..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Список рекомендованої літератури

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
відображає рух капіталів між країнами, групами країн, регіонами світу пере­важно через міжнародні фінансові центри. Передумови формування міжнародних фінансових центрів: • високий

Місце країн з транзитивною економікою в світовій економіці
Як вже зазначалося, докорінна ламка економічних основ в процесі ре­формування супроводжувалася глибоким падінням обсягів виробництва, соціально-економічною кризою. Вихід з кризового становища в різ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги