рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Частота обертання барабана

Частота обертання барабана - Курсовой Проект, раздел Образование, Курсове проектування деталей машин методичний посібник   NБ=...

 

nб= (1.5)

 

 

1.1.6 Визначаємо передаточні числа приводів:

 

u3аг = nном / nб (1.6)

Розрахунок загального передаточного числа проводять чотири рази у відповідності до кожної номінальної частоти обертання кожного типу двигуна, і остаточно обирають один варіант.

Виходячи з отриманого значення загального передаточного числа проводимо розбивку передаточних чисел відкритої і закритої передачі враховуючі, що передаточне число закритої передачі повинно бути стандартизованим і обиратися з таблиці 6 додатків, а передаточне число відкритої передачі знаходиться в межах від 2…5.

 

1.2 Визначення силових і кінематичних параметрів приводу:

 

За послідовністю з¢єднання елементів приводу по кінематичній схемі обираємо спосіб розрахунку:

УВАГА! Існує два способи послідовного з’єднання елементів передачі, а саме: Двигун-Відкрита передача-Закрита передача-Робоча машина (Д-ВП-ЗП-РМ) та Двигун - Закрита передача - Відкрита передача - Робоча машина (Д-ЗП-ВП-РМ) в залежності від цього формули для розрахунку можуть відрізнятися.

1.2.1 Потужність Р, кВт:

Схема Д-ВП-ЗП-РМ:

Швидкохідний вал редуктора

 

Р1 = РДВ×hВП×hППК (1.7)

 

Тихохідний вал редуктора

 

Р2 = Р1×hЗП×hППК (1.8)

 

Робочої машини

 

Ррм = Р2 (1.9)

 

Схема Д-ЗП-ВП-РМ:

 

Швидкохідний вал редуктора

 

Р1 = РДВ×hППК (1.7)

 

Тихохідний вал редуктора

 

Р2 = Р1×hЗП×hППК (1.8)

 

Робочої машини

 

Ррм = Р2×hВП (1.9)

 

1.2.2Частота обертання n, об/хв.:

Схема Д-ВП-ЗП-РМ:

 

Двигун nном

 

Швидкохідний вал редуктора

n1 = nном/ uВП (1.10)

 

Тихохідний вал редуктора

n2 = n1 / uЗП (1.11)

 

Робочої машини

nрм = n2 (1.12)


Схема Д-ЗП-ВП-РМ:

 

Двигун

nном

 

Швидкохідний вал редуктора

n1 = nном (1.10)

 

Тихохідний вал редуктора

n2 = n1 / uЗП (1.11)

 

Робочої машини

nрм = n2/ uВП (1.12)

 

 

1.2.3 Кутова швидкість w, рад/с.

Схема Д-ВП-ЗП-РМ:

 

Двигуна

wном = (1.13)

 

Швидкохідного валу редуктора

w1 = wном/ uВП (1.14)

 

Тихохідного валу редуктора

w2 =w1/ uЗП (1.15)

 

Робочої машини

wРМ =w2 (1.16)

Схема Д-ЗП-ВП-РМ:

 

Двигуна

wном = (1.13)

 

Швидкохідного валу редуктора

w1 = wном (1.14)

 

Тихохідного валу редуктора

w2 = w1/ uЗП (1.15)

 

Робочої машини

wРМ = w2/ uВП (1.16)

 


1.2.4 Обертовий момент Т, Н×м:

Схема Д-ВП-ЗП-РМ:

 

Двигуна

ТДВ = (1.17)

Швидкохідного валу редуктора

Т1 = ТДВ×uВП×hВП×hППК (1.18)

Тихохідного валу редуктора

Т2 = Т1×uЗП×hЗП×hППК (1.19)

Робочої машини

ТРМ = Т2 (1.20)

Схема Д-ЗП-ВП-РМ:

 

Двигуна

ТДВ = (1.17)

Швидкохідного валу редуктора

Т1 = ТДВ×hППК (1.18)

Тихохідного валу редуктора

Т2 = Т1×uЗП×hЗП×hППК (1.19)

Робочої машини

ТРМ = Т2×uВП×hВП (1.20)

 

Таблиця 1.2 - Силові і кінематичні параметри привода

 

Параметр Передача Параметр Вал
закрита відкрита двигун редуктор робоча машина
швидкохідний тихохідний
Передаточне число и     Розрахункова потужність Р, кВт        
Кутова швидкість ω, рад/сек.        
ККД η     Частота обертання п, об/хв.        
Обертовий момент Т, Нм        

ПК 5.0505204.ГР.ВАР.01.02 ПЗ

2 Вибір матеріалів зубчастої передачі

 

Для шестерні і колеса приймаємо матеріали з різною твердістю, при чому для кращого припрацювання твердість шестерні обираємо на 20…50 НВ більшою ніж твердість колеса

 

2.1 Визначаємо припустимі дотичні напруження [s]H, Н/мм2

 

[s]H1 = 1,8 НВ1 +67 (2.1)

 

[s]H2 = 1,8 НВ2 +67 (2.2)

 

2.2.Визначаємо припустимі напруження згинання [s]F, Н/мм2

 

[s]F1 = 1,03 НВ1 (2.3)

 

[s]F2 = 1,03 НВ2 (2.4)

 

Таблиця 2.1 Матеріали зубчатої пари

 

  Марка сталі Термічна обробка Твердість, НВ [s]H , Н/мм2 [s]F, Н/мм2
Шестерня Покращення 269…302    
Колесо 40Х Покращення 235…269    

 


ПК 5.0505204.ГР.ВАР.01.03 ПЗ

3 РОЗРАХУНОК ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ

УВАГА! Виконується три види розрахунку закритих передач, а саме: конічної прямозубої, циліндричної прямозубої і циліндричної косозубої.

3.1 Проектний розрахунок передачі (конічна прямозуба)

 

3.1.1 Зовнішній ділильний діаметр колеса

 

d2=165, мм (3.1)

 

Коефіцієнт виду конічних коліс – θН = 1

 

 

3.1.2Визначення кутів ділильних конусів шестерні і колеса

 

(3.2)

 

(3.3)

3.1.3Визначення зовнішньої конусної відстані

 

(3.4)

 

3.1.4 Визначення ширини зубчастого вінця колеса і шестерні

 

(3.5)

де, ΨR=0.285 - коефіцієнт ширини вінця.

 

3.1.5 Визначення зовнішнього окружного модуля

, (3.6)

де, =1 – коефіцієнт форми зуба

 

3.1.6Визначення числа зубів колеса і шестерні

 

z2 = d2/m (3.7)

 

z1 = z2 / uЗП (3.8)

 

3.1.7 Визначення фактичного передаточного числа закритої передачі

 

uФ= z2/z1 (3.9)

 

 


3.1.8Визначення дійсних кутів конусів шестерні і колеса

 

(3.10)

 

(3.11)

 

3.1.9Визначення коефіцієнтів зміщення інструменту

хе1 = ;

 

3.1.10Визначення геометричних параметрів колеса і шестерні

Зовнішній ділильний діаметр:

шестерні d1= mz1 (3.12)

колеса d2= mz2 (3.13)

 

Зовнішній діаметр вершин зубів

 

шестерні dа1=d1+2(1+xe)m cos δ1 (3.14)

колеса dа2=d2+2(1 -xe)m cos δ2 (3.15)

 

Зовнішній діаметр впадин зубів:

 

шестерні df1=d1-2(1,2 - xe)mcosδ1 (3.16)

колеса df2=d2-2(1,2+xe)m cos δ2 (3.17)

 

Середній ділильний діаметр впадин зубів:

 

шестерні dс1=0,857·d1 (3.18)

колеса dс2=0,857·d2 (3.19)

 

3.2 Перевірочний розрахунок передачі

 

3.2.1Перевірка за дотичним напруженням:

sн2=, Н/мм2 (3.20)

де Ft– колова сила в зачепленні, Н Ft= (3.21)

K-коефіцієнт, який враховує розподілення навантаження між зубами;

KHv- коефіцієнт, який враховує динамічне навантаження, в залежності від колової швидкості коліс і ступеню точності передач

 

Колова швидкість коліс:

V= (3.22)

3.2.2 Перевірка за напруженнями згину зубів шестерні і колеса

 

, Н/мм2 (3.23)

, Н/мм2 (3.24)

KFv – коефіцієнт, який враховує динамічне навантаження, в залежності від окружної швидкості коліс і ступеню точності передач;

 

YF1–коефіцієнт форми зуба, в залежності від еквівалентного числа зубів zv1

 

zv1 = z1/cosδ1 (3.25)

 

YF2–коефіцієнт форми зуба, в залежності від еквівалентного числа зубів zv2

 

zv2 = z2/cos δ2 (3.26)

Yβ – коефіцієнт, який враховує нахил зубів.

Таблиця 3.1 Геометричні параметри зубчастої конічної передачі

 

Параметр Познач. Значення Параметр Познач. Значення
Зовнішня конусна відстань Re   Зовнішній ділильний діаметр d1 d2  
Зовнішній окружний модуль m   Зовнішній діаметр кола вершин da1 da2  
Ширина зубчастого вінця b   Зовнішній діаметр кола впадин df1 df2  
Кількість зубів z1 z2   Кути ділильних конусів δ1 δ2  

 

Таблиця 3.2 Результати перевірочногорозрахунку

 

Параметр Познач. Припустиме значення Розрахункове значення Примітки
Дотичні напруження σH
Напруження згину σF1
σF2

 


3.1 Проектний розрахунок передачі (циліндрична косозуба)

 

3.1.1 Міжосьова відстань

аwа (иЗП+1), мм (3.1)

де Ка – 49,5 допоміжний коефіцієнт, який залежить від типу зубів,

ψа – 0,25…0,35 - коефіцієнт ширини вінця колеса;

 

3.1.2 Визначення модуля зачеплення т, мм:

, мм (3.2)

 

Kт=6,8 - коефіцієнт розподілення навантаження по ширині вінця;

d2 - діаметр ділильного кола колеса;

 

(3.3)

b2 - ширина вінця колеса;

(3.4)

 

3.1.3 Визначення мінімального кута нахилу зубів:

 

(3.5)

3.1.4 Визначення сумарної кількості зубів шестерні і колеса:

 

(3.6)

3.1.5 Уточнюємо дійсну величину кута нахилу зубів:

 

(3.7)

3.1.6 Визначаємо кількість зубів шестерні:

(3.8)

 

3.1.7 Визначаємо кількість зубів колеса:

z2 = z- z1 (3.9)

 

3.1.8 Визначаємо фактичне передаточне число і його відхилення від заданого:

(3.10)

(3.11)

3.1.9 Визначаємо фактичну між осьову відстань за формулою:

 

(3.12)

Подальші розрахунки виконуємо за фактичною міжосьовою відстанню.

3.1.10 Визначаємо основні геометричні параметри передачі, мм:

 

Ділильний діаметр d , мм:

 

шестерні (3.13)

колеса (3.14)

 

Діаметр кола вершин зубів da, мм:

 

шестерні dа1 = d1+2m (3.15)

 

колеса dа2 = d2+2m (3.16)

 

 

Діаметр кола западин зубів df, мм:

 

шестерні df1 = d1-2,4m (3.17)

 

колеса df2 = d2-2,4m (3.18)

 

 

Ширина зубчастого вінця b, мм:

 

шестерні b1 = b2 + (3…5 мм) (3.19)

 

колеса b2а∙aw (3.20)

3.2 Перевірочний розрахунок закритої передачі

 

3.2.1 Перевіряємо контактне напруження по формулі:

 

sн=, Н/мм2 (3.21)

 

де Ft сила в зачепленні, Н: Ft= (3.22)

К - допоміжний коефіцієнт, для косозубоїпердачі К= 376, для прямозубої К= 436

KHv- коефіцієнт, який враховує динамічне навантаження, в залежності від окружної швидкості коліс і ступеню точності передачі.

Для визнання швидкості користуємось формулою v =

 

3.2.2 Перевіряємо напруження згину зубів шестерні і колеса

, Н/мм2 (3.23)

, Н/мм2 (3.24)

 

де, KFv– коефіцієнт, який враховує динамічне навантаження, в залежності від окружної швидкості коліс і ступеню точності передач;

YF1 -коефіцієнт форми зуба, в залежності від числа зубів z1

YF2- коефіцієнт форми зуба, в залежності від е числа зубів z2

Yβ= 1-β/140 - коефіцієнт, який враховує нахил зубів.

Таблиця 3.1 Параметри зубчастої передачі

Проектний розрахунок

Параметр Познач. Значення Параметр Познач. Значення
Міжосьова відстань aw Ділильний діаметр d1 d2
Модуль зачеплення m Діаметр кола вершин da1 da2
Ширина зубчастого вінця b1 Діаметр кола впадин df1 df2
b2
Кількість зубів z1 z2 Кут нахилу β  
Вид зубів косозуба

Перевірочний розрахунок

Параметр Познач. Припустиме значення Розрахункове значення Примітки
Контактні напруження σH
Напруження згину σF1
σF2

3.1 Проектний розрахунок передачі (циліндрична прямозуба)

 

УВАГА ! В основному розрахунок циліндричної прямозубої передачі не відміняється від розрахунку циліндричної косозубої за виключенням нижченаведених пунктів:

пункти 3.1.3 і 3.1.5 в даному розрахунку не розраховуються, а наступні слід використовувати у такому поданні:

3.1.4 Визначення сумарної кількості зубів шестерні і колеса:

(3.6)

3.1.10 Визначаємо фактичну між осьову відстань за формулою:

(3.12)

3.1.11 Визначаємо основні геометричні параметри передачі, мм:

Ділильний діаметр d , мм:

шестерні (3.13)

колеса (3.14)


ПК 5.0505204.ГР.ВАР.01.04 ПЗ

4 РОЗРАХУНОК КЛИНОВОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ

4.1 Вибір перерізу пасу.

Згідно з номограмою у відповідності до потужності електродвигуна і частоти його обертання обираємо пас перерізу …, його характеристики такі:

 

bP =

bO=

h =

yO=

A =

q =

 

4.2 Визначення розрахункового діаметру ведучого шківа

Розрахунковий діаметр шківу обираємо в залежності від крутного моменту та обраного перерізу пасу.

d1 =

4.3 Визначення діаметру веденого шківу d2

 

, (4.1)

 

де uВП - передаточне число відкритої передачі

ε =0,01...0,02 - коефіцієнт ковзання

 

Отримане значення необхідно відкоригувати за рядом стандартних чисел.

 

4.4 Визначення фактичного передаточного числа пасової передачі

(4.2)

 

4.5 Визначення орієнтовної міжосьової відстані

 

(4.3)

 

4.6 Визначення розрахункової довжини пасу

(4.4)

Отримане значення округлюється до найближчого стандартного значення/

 

4.7 Уточнення міжосьової відстані

 

(4.5)

4.8 Визначення кута охоплення пасом ведучого шківу

(4.6)

4.9Визначення швидкості пасу

(4.7)

4.10 Визначення припустимої потужності, яка може передаватися пасом

 

, кВт (4.8)

де Ро - припустима потужність передана одним пасом;

Ср - коефіцієнт динамічності навантаження і довговічності роботи;

Сα - коефіцієнт кута охоплення ведучого шківа;

Сl - коефіцієнт відношення розрахункової довжини пасу до прийнятої;

Сz - коефіцієнт очікуваної кількості пасів комплекту клинопасової передачі.

 

4.11 Визначення кількості приводних пасів в комплекті

(4.9)

4.12 Визначення сили попереднього натягнення

(4.10)

 

4.13 Визначення колової сили переданої комплектом клинових пасів

(4.11)

4.13 Сила тиску пасів на вал редуктора

FВП = (4.12)

 

Таблиця 4.1 Параметри пасової передачі.

 

Параметр Значення Параметр Значення
Тип пасу   Діаметр ведучого шківа d1  
Переріз пасу   Діаметр веденого шківа d2  
Кількість пасів z   Міжосьова відстань a  
Довжина пасу l   Початкове натягнення пасу F0  
Кут охоплення малого шківа α   Сила тиску пасів на вал редуктора FВП  

4. РОЗРАХУНОК ЛАНЦЮГОВОЇ ПЕРЕДАЧІ

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Курсове проектування деталей машин методичний посібник

Полтавський будівельний технікум.. транспортного будівництва.. курсове проектування..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Частота обертання барабана

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Полтава - 2010
Курсове проектування Деталей машин. Методичний посібник. Полтава.: ПБТТБ, 2010   Укладач: Семенко К.В. - викладач вищої категорії.   &nbs

Загальний ккд приводу
  hзаг=hВПhППК2hЗП (1.1)   1.1.2 Потужність на валу барабана:   Р

Проектний розрахунок
  4.1.1 Визначення кроку ланцюга   р = 2,8 (4.1)  

Конструктивне компонування приводу
7.1 Конструктивні розміри шестерні Шестерня виконується суцільно з валом, розміри шестерні визначені в задачі 3, а вала в задачі 6 у відповідних пунктах, тому окремо розра

Посадки основних деталей редуктора
Посадки назначаємо в відношенні із вказівками [1 (табл. 10.13).] Посадка зубчатого колеса на вал Н7/p6 поГОСТ25347-82, така ж посадка і для шестерні. Посадка зірочки ланцюгової пе

Складання редуктора
  В цьому підрозділі студент виконує опис складання редуктора з окремих деталей та вузлів. порядок регулювання налаштування окремих елементів передачі та опор. Способи герметизації по

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги