рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Курсове проектування деталей машин методичний посібник

Курсове проектування деталей машин методичний посібник - Курсовой Проект, раздел Образование, ...

Міністерство освіти і науки України

Полтавський будівельний технікум

транспортного будівництва

КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ДЕТАЛЕЙ МАШИН

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

фах 5.05050204 "Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,

дорожніхмашин і обладнання з

напрям

підготовки 0902 "Інженерна механіка"

Полтава - 2010

Полтава.: ПБТТБ, 2010   Укладач: Семенко К.В. - викладач вищої категорії.

ВСТУП

 

Даний методичний посібник є прикладом виконання курсового проекту з предмета «Деталі машин», що вивчається студентами за фахом 5.05050204 "Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, дорожніх машин і обладнання з напряму підготовки 0902 "Інженерна механіка"

Курсовий проект по деталям машин є першою конструкторською роботою, в результаті якої студент здобуває навички і знання правил, норм і методів конструювання. Виконання проекту базується на знаннях фізико-математичних та загально технічних дисциплін: математики, механіки, опору матеріалів, технології металів, машинобудівного креслення і інших.
Посібник має на меті навчити студента основам конструкторської справи на прикладі Проектування деталей і механізмів загального призначення.
В основу методики роботи над проектом у двох стадіях проектування (технічному - ескізному, і робочої документації) належить його поділ на ряд послідовно виконуваних завдань. Це систематизує роботу над проектом; створюється необхідна ритмічність його виконання, яка забезпечує своєчасність як здачі окремих завдань, так і захисту проекту.
У кожній задачі дана послідовність її виконання.
У посібнику розроблено 6 технічних завдань по 10 варіантів на проектування, приведені всі необхідні матеріали для розрахунків і конструювання у відповідності з цими завданнями, а також рекомендацій з організації курсового проектування. У той же час відомості про деталі машин, які є в навчальній літературі, тут не наводяться.
У посібнику знайшли відображення нові тенденції в сучасному редукторобудувані, удосконалювати методи розрахунку і конструювання деталей машин, а також матеріали, пов'язані з використанням класифікатора ЕСКД.

 

ВСТУП...................................................................................................................................................... 6

1 ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА І КІНЕМАТИЧНІЙ РОЗРАХУНОК.............................................. 7

1.1 Визначення потужності і частоти обертання двигуна:............................................................ 7

1.2 Визначення силових і кінематичних параметрів приводу:.................................................... 8

2Вибір матеріалів зубчастої передачі............................................................................................. 11

3 РОЗРАХУНОК ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ...................................................................................... 12

3.1 Проектний розрахунок передачі (конічна прямозуба)......................................................... 12

3.2 Перевірочний розрахунок передачі.......................................................................................... 13

3.1 Проектний розрахунок передачі (циліндрична косозуба)................................................... 15

3.2 Перевірочний розрахунок закритої передачі......................................................................... 16

3.1 Проектний розрахунок передачі (циліндрична прямозуба)................................................ 17

4 РОЗРАХУНОК КЛИНОВОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ.................................................................... 18

4. РОЗРАХУНОК ЛАНЦЮГОВОЇ ПЕРЕДАЧІ............................................................................... 20

4.1 Проектний розрахунок................................................................................................................. 20

5 ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ ВАЛІВ РЕДУКТОРА........................................................... 23

5.1 Визначення сил в зачепленні закритої передачі (конічна прямозуба)............................. 23

5.1 Визначення сил в зачепленні закритої передачі (циліндрична прямозуба).................... 23

5.1 Визначення сил в зачепленні закритої передачі (циліндрична косозуба)....................... 24

5.2 Визначення сил, від відкритої передачі (пасової)................................................................. 24

5.2 Визначення сил, від відкритої передачі (ланцюгової).......................................................... 24

6 Проектний розрахунок валів редуктора...................................................................................... 26

6.1 Вибір матеріалу валів................................................................................................................... 26

6.2 Визначення геометричних параметрів ступеней валів (циліндричний редуктор)......... 26

6.2 Визначення геометричних параметрів ступеней валів (конічний редуктор).................. 29

7 КОНСТРУКТИВНЕ КОМПОНУВАННЯ ПРИВОДУ................................................................. 32

7.1 Конструктивні розміри шестерні.............................................................................................. 32

7.2 Конструктивні розміри колеса (конічного)............................................................................ 32

7.2 Конструктивні розміри колеса (циліндричного)................................................................... 33

7.3 Конструктивні розміри корпуса редуктора............................................................................ 33

8 ПОСАДКИ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРА.................................................................... 35

9 ВИБІР СОРТУ МАСТИЛА............................................................................................................... 36

10 СКЛАДАННЯ І ВИКРЕСЛЮВАННЯ РЕДУКТОРА................................................................ 37

10.1 Викреслювання редуктора........................................................................................................ 37

10.2 Складання редуктора.................................................................................................................. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..................................................................................... 38


ПК 5.0505204.Гр.Вар.01.00 ПЗ

ВСТУП

Приклад вступу.

Редуктори широко використовують в різних областях машинобудування, особливо в підйомно-транспортному, металургійному, хімічному машинобудуванні, а також в суднобудуванні.

Проектуємий редуктор повинен мати:

- найбільш високі експлуатаційні показники;

- невелику витрату енергії;

- невелику витрату експлуатаційних матеріалів при найменшій масі та габаритах;

- високу надійність;

- високу економічність, як в процесі виробництва так і в процесі експлуатації;

- бути зручним і безпечним в обслуговуванні;

- допускати стандартизацію деталей і збірних одиниць.

Потім необхідно вказати, який саме тип редуктора розраховується і де може бути використаний даний редуктор. Загальний об’єм вступу повинен бути не менше 2/3 сторінки.


ПК 5.0505204.ГР.ВАР.01.01 ПЗ

1 ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА І КІНЕМАТИЧНІЙ РОЗРАХУНОК

1.1 Визначення потужності і частоти обертання двигуна

Загальний ККД приводу

hзаг=hВПhППК2hЗП (1.1)  

Частота обертання барабана

nб= (1.5)    

Проектний розрахунок

4.1.1 Визначення кроку ланцюга   р = 2,8 (4.1)

КОНСТРУКТИВНЕ КОМПОНУВАННЯ ПРИВОДУ

Шестерня виконується суцільно з валом, розміри шестерні визначені в задачі 3, а вала в задачі 6 у відповідних пунктах, тому окремо розрахунки не… 7.2 Конструктивні розміри колеса (конічного)  

ПОСАДКИ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРА

Посадка зубчатого колеса на вал Н7/p6 поГОСТ25347-82, така ж посадка і для шестерні. Посадка зірочки ланцюгової передачі на вал редуктора H7/h6 Шийки валів під підшипники виконуємо із відхиленням вала k6, відхилення отворів в корпусі під зовнішнє кільце по Н7. …

Викреслювання редуктора

 

В цьому підрозділі студент самостійно повинен описати порядок викреслювання редуктора.

Складання редуктора

В цьому підрозділі студент виконує опис складання редуктора з окремих деталей та вузлів. порядок регулювання налаштування окремих елементів передачі…   ПК 5.0505204.ГР.ВАР.01.00 ПЗ

Таблиця 8 - Ряди нормальних переважних чисел

Ряди Додаткові розміри Ряди Додаткові розміри Ряди Додаткові розміри
Rz10 Rz20 Rz40     Rz10 Rz20 Rz40     Rz10 Rz20 Rz40    
8,0 8.0 8,0 8,2
    8,5 8,8          
  9.0 9.0 9.2    
    9.5 9,8          
10.2
    10.5 10.8          
  11,2    
    11.5 11,8        
12,5
    13.5        
  14.5    
    15,5          
16,5
    17,5        
  18,5      
    19,5        
20,5
    21,5        
  23,0    
               
       
             
     
           
 
           
   
           
                 
                   

Таблиця 9 - Ступінь точності передачі в залежності від колової швидкості

Ступень точності Колова швидкість
До 12
До 10
До 6
До 2

Таблиця 10 - Коефіцієнти динамічних навантажень

Ступень точності Коеф. Колова швидкість
до 1 до 2 до 4 до 6 до 8 до 10
КHV 1,03 1,06 1,12 1,17 1,23 1,28
KFV 1,06 1,13 1,26 1,40 1,58 1,67
КHV 1,04 1,07 1,14 1,21 1,29 1,36
KFV 1,08 1,16 1,33 1,50 1,67 1,80
КHV 1,04 1,08 1,16 1,24 1,32 1,40
KFV 1,10 1,20 1,38 1,58 1,78 1,96
КHV 1,05 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
KFV 1,13 1,28 1,50 1,77 1,98 2,25

Таблиця 11 – Коефіцієнти форми зуба для шестерні і колеса

Z YF Z YF Z YF Z YF Z YF Z YF
4,28 3,92 3,80 3,66 3,61 3,62
4,27 3,90 3,78 3,65 3,61 3,63
4,07 3,88 3,75 3,62 3,60 - -
3,98 3,81 3,70 3,62 3,60 - -

 

 

Таблиця 12 - Значення коефіцієнту зміщення хе1

z1 xе1 при передаточному числі и
2,0 2,5 3,15 4,0 5,0
- 0,50 0,53 0,56 0,57
0,44 0,48 0,52 0,54 0,55
0,42 0,47 0,50 0,52 0,53
0,40 0,45 0,48 0,50 0,51
0,38 0,43 0,46 0,48 0,49
0,36 0,40 0,43 0,45 0,46
0,34 0,37 0,40 0,42 0,43
0,29 0,33 0,36 0,38 0,39
0,25 0,28 0,31 0,33 0,34
0,20 0,22 0,24 0,26 0,27

 

 

Таблиця13 - Значення коефіцієнтів С для визначення припустимої потужності

Коефіцієнт кута охоплення меншого шківу,
Угол охоплення , град
для клинових пасів 0,98 0,95 0,92 0,89 0,86 0,83

Продовження таблиці 13

Коефіцієнт впливу натягу від цент обіжної сили СV
Швидкість пасу v, м/с I
для пласких пасів 1,04   1,03     0,95   0,88   0,79   0,68  
для клинових і полі клинових пасів   1,05   1,04     0,94   0,85   0,74   0,6
Коефіцієнт впливу розрахункової довжини пасу до lP базової l
Відношення lP/l 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4
для клинових пасів нормального перерізу 0,82 0,89 0,95 . 1,04 1,07
для клинового вузького та полі клинового пасу 0,85 0,91 0,96 1,03 1,06
Коефіцієнт динамічності навантажень СP
Характер навантажень Спокійне З помірними коливання Із значними коливаннями Нерівномірне
  0,9 0,8 0,7
Коефіцієнт очікуваної кількості пасів в комплекті, СZ
Очикуване число пасівz 2...3 4…5 6 і більше
СZ 0,95 0,90 0,85
                                       

 

Таблиця 14 - Значення припустимої переданої потужності для одного пасу РО, кВт

Тип пасу Переріз Діаметр меншого шківу d1 Швидкість пасу, м/с
Клиновий нормального перерізу О   __ 0,33 0,49 0,82 1,03 1,11 _ _
0,37 0,56 0,95 1,22 1,37 1,40
0,43 0,62 1,07 1,41 1,60 1,65
0,49 0,67 1,16 1,56 1,73 1,90 1,85
  0,51 0,75 1,25 1,69 1,94 2,11 2,08
0,54 0,80 1,33 1,79 2,11 2,28 2,27
А     0,71 0,84 1,39 1,75 1,88    
0,72 0,95 1,60 2,07 2,31 2,29
0,74 1,05 1,82 2,39 2,74 2,82 2,50
0,80 1,15 2,00 2,66 3,10 3,27 3,14
0,87 1,26 2,17 2,91 3,42 3,67 3,64
0,97 1,37 2,34 3,20 3,78 4,11 4,17
Б   0,95 1,39 2,26 2,80     _
1,04 1,61 2,70 3,45 3,83
1,16 1,83 3,15 4,13 4,73 4,88 4,47
1,28 2,01 3,51 4,66 5,44 5,76 5,53
1,40 2,10 3,73 4,95 5,95 6,32 6,23
1,55 2,21 4,00 5,29 6,57 7,00 7,07
 

 


Таблиця 15- Значення поправочних коефіцієнтів К для ланцюгових передач

 

Умови роботи передачі Коефіцієнт
позначення значення
Динамічність навантаження Рівномірна Коливальна Товчкоподібна Кд 1,2 1,5
Регулювання міжосьової відстані Пересувними опорами Натискними зірочками Нерегульовані Крег 0,8 1,25
Положення передачі Нахил лінії центрів зірочок до лінії обрію = 0…40 = 40…90 1,15 1,05
Спосіб змащування Безперервний Крапельний Періодичний КС 0,8 1,5
Режим робо­ти Однозмінний Двозмінний Цілодобовий 1,25 1,5
         

 

Таблиця 16 - Припустимий тиск в шарнірах роликових ланцюгів Рц,, Н/мм2

  Крок ланцюга р, мм При частотевращенияменьшейзвездочки, об/мин
12,7... 15,875 31,5 28,5 22,5 18,5
19,05. ..25,4 23,5 17,5
31,75. ..38,1 18,5 16,5
44,45... 50,8 17,5

 

Таблиця 17 - Розміри фасок, маточин і галтелей на валах

Діаметр ступеню d 17…24 25…30 31…40 41…50 51…60 61…70 71…100
t r f 1,6 2,2 2,5 2,5 1.2 2,8 1.6 3,3 3,5 3,5 3,5 2,5

Таблиця 18 - Параметри приводних ланцюгів

Марка ланцюга Крок ланцюга р, мм Ширина ланки Діаметр пальця d1 Діаметр роліка d3 Висота ланцюга, h     Ширина ланцюга, b7 Вісь ланцюга b6 Руйнуюче наванта-ження Маса 1 м ланцюга, q
ПР-8-460 8,0 3,00 2,31 5,0 7,5 0,20
ПР-9,525-910 9,525 5,72 3,28 6,35 8,5 0,45
ПР- 12,7-900-1 12,7 2,40 3,66 7,75 10,0 8,7 0,30
ПР- 12,7-900-2 12,7 1,30 3,66 7,75 10,0 0,35
ПР-12,7-1820-1 12,7 5,40 4,45 8,51 11,8 0,65
ПР- 12,7- 1820-2 12,7 7,75 4,45 8,51 11,8 0,75
ПР-15,875-2300-1 15,785 6,48 5,08 10,16 14,8 0,80
ПР- 15,875-2300-2 15,875 9,65 5,08 10,16 14,8 1,00
ПР- 19,05-3 180 19,05 12,70 5,94 11,91 18,2 1,9
ПР-25,4-6000 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 2,6
ПР-3 1,75-8900 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 3,8
ПР-38, 1-12700 38,1 25,4 11,1 22,23 36,2 5,5
ПР-44,45- 17240 44,45 25,40 12,70 25,40 42,4 7,5
ПР-50,8-22700 50,8 37,5 14,27 28,58 9,7
ПР-63,5-35400 63,5 38,10 19,84 39,68 60,4 16,0

Таблиця 19 - Параметри приводних пасів

Основныеразмеры, мм  
Позначення
Нормальний переріз за ГОСТ 1284—80
А Б
bP bO h yO Площа перерізу А, мм2 Предельноезначение l, мм Масса1 мдлиныд. кг/м 8,5 2,1 400... 2500 0,06 2,8 560... 4000 0,105 10.5 4,0 800... 6300 0,18
Стандартні ряди довжин, мм: 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800. 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500. 2800. 3150, 3550, 4000, 4500. 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 9000. 10000. 11200, 12500, 14000, 16000, 18000

 


Таблиця 20 - Параметри шківів для приводних пасів

Тип пасу   Переріз пасу   t l p f h
Размеры, мм
Клиновий О 2,5 8,5 1
А 3,3 8,7
Б 4,2 12,5 10,8
Стандартні значення розрахункових діаметрів шківів dp: 40, 45, 50, 63, 71, 80, 90, 100, 12, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 630, 710, 800, 900, 1000.

Таблиця 21 - Параметри шпонкових пазів

 

 

 

 

 

 

Діаметр вала d Переріз шпонки Фаска Глибина паза Довжина l
b h вала t1 маточини t2
Більше 12 до 17 » 17 » 22 0,25.. .0,4 3,5 2,3 2,8 10.. .56 14.. .70
» 22 »30 0,4.. .0,6 3,3 18.. .90
» 30 » 38 » 38 » 44 3,3 22.. .110 28.. .140
» 44 » 50 » 50 » 58 »58 » 65 5,5 3,8 4,3 4,4 36.. .160 45.. .180 50.. .200
» 65 » 75 0,6.. .0,8 7,5 4,9 56... 220
» 75 » 85 » 85 » 95 2S 5,4 63. ..250 70.. .280
Довжини призматичних шпонок обирають з наступного ряду: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250.  

Таблиця 22 - Параметри циліндричних шарикових радіальних підшипників

Позначення Размеры, мм
d D В r
Особливо легка серія
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Легка серія
1,5
1,5
1,5
2.5
2.5
2,5
2.5
2.5

Таблиця 23 - Параметри конічних радіально-упорних підшипників

Позначення   Размеры, мм
d D T b c r r1
Легка серія
15,5 1,5 0,5
16,5
17,5
18,5 2,0 0,8
20,0
21,0
22,0
23,0 2,5
24,0
26,5
27,5
Легка широка серія
21,5 20,5 1,5 0,5
24.5 23,0 2,0 0,8
25,0 23,5
25.0 23,5
25,0 23,5
100. 27,0 25,0 2.5
30,0 28,0
33,0 31,0
33,5 31,0
33,5 31,0
                         

Таблица 24 – Параметри манжетних ущільнень

 


ДОДАТОК 2 - Приклади оформлення графічної частини.

 

– Конец работы –

Используемые теги: курсове, Проектування, деталей, машин, Методичний, посібник0.099

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Курсове проектування деталей машин методичний посібник

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Курс лекций по деталям машин детали машин являются первым из расчетно-конструкторских курсов, в котором изучаются основы проектирования машин и механизмов
Детали машин являются первым из расчетно конструкторских курсов в котором.. машина устройство выполняющее преобразование движения энергии материалов и информации в зависимости от функций..

Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"
Побудова контролерв процесорв з мкропрограмним управлнням.Принцип мкро програмного управлння запропонований у 1951 роц професором математично.. Код мкрокоманди - це двйкова комбнаця, яка у той чи нший спосб вказу перелк.. Переваги мкропрограмного способу управлння полягають у тому, що а спрощуться розробка процесора й збльшуться ступнь..

Курс лекций по теории механизмов и машин. Классификация машин
Лекция.. общие сведения.. классификация машин современное производство немыслимо без всевозможных высокоэффективных машин устройств для преобразования энергии движения накопления и..

Англійська мова методичний посібник для магістрантів
О.П. Шевченко, С.В. Купрікова: Донбаська державна машинобудівна академія ддма.. о п шевченко с в купрікова..

Методичний посібник до практичних занять з англійської мови професійного спрямування для студентів ii курсу спеціальності “Агрономія”
Чернігівський державний інститут економіки та управління.. кафедра іноземних мов..

Дефекты деталей. Краткая характеристика способа восстановление деталей с помощью пластических деформаций
Сцепление однодисковое с центральной нажимной пружиной рис кожух сцепления крепится к маховику шестью болтами а с нажимным.. дефект каждое отдельное несоответствие продукции требованиям.. дефекты деталей по месту расположения можно подразделить на..

Детали машин
Введение. Цель данной работы – в соответствии с исходными данными подобрать основные.. Необходимо также предоставить сборочный чертеж и спецификацию, разработать чертежи деталей, а именно: корпусная..

Основы проектирования деталей машин. Основные понятия
Детали машин являются первым из расчетно конструкторских курсов в котором изучают основы проектирования машин и механизмов.. Любая машина состоит из деталей Деталь такая часть машины которую.. Узел сборочная единица представляет собой совокупность деталей объединенных общим функциональным назначением..

Технологическое оснащение процессов изготовления деталей машин
Государственное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования.. ульяновский государственный технический университет..

Закладные изделия. Закладные детали. Закладные типовые. Закладные металлоизделия. Изготовление закладных деталей. Закладные монтажные
При правильном подборе закладных деталей по альбомам и типовым проектам вы обеспечите надежное крепление. Точное позиционирование крепление любых.. При строительстве быстровозводимого здания для монтажа нужны закладные детали.. Закладные детали плиты анкерные ,закладные конструкции, данные конструкции изготавливаются из пластин толщиной от 2..

0.042
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам