рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Дія електричного струму на організм людини

Дія електричного струму на організм людини - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці»   Дія Електричного Струму На Живу Тканину ...

 

Дія електричного струму на живу тканину носить своєрідний різносторонній характер. Проходячи через організм, електричний струм проводить термічну, електролітичну і біологічну дію.

Термічна дія виявляється в нагріванні тканин аж до опіків окремих ділянок тіла, перегріву кровоносних судин і крові, що викликає в них функціональні розлади.

Електролітична дія викликає розкладання крові і плазми - порушення їх фізико-хімічних складів.

Біологічна дія виявляється в подразненні і збудженні живих тканин організму, що може супроводжуватися мимовільним судорожним скороченням м'язів. При цьому можуть виникати різноманітні порушення в організмі - повне припинення діяльності серця і легенів, а також механічних пошкоджень тканин.

Чинники, що визначають небезпечне ураження електричним струмом, поділяються на три групи:

- чинники електричного характеру - сила струму, напруга, рід і частота струму, опір тіла людини електричному струму;

- чинники не електричного характеру - індивідуальні особливості людини, чинник уваги, час дії, шлях струму;

- чинники довкілля - температура, вологість, запиленість, атмосферний тиск, електричне і магнітне поле.

Розглянемо ці чинники детальніше:

Величина струму є основним чинником, від якого залежить ушкодження: чим більший струм, тим небезпечніша його дія.

0,6-1,5 мА - пороговий відчутний струм;

10-15 мА - пороговий невідпускаючий струм;

25-50 мА - діє на м'язи грудної клітини, утрудняє і навіть припиняє дихання;

100 мА - викликає зупинку серця або його фібриляцію. Найбільш небезпечна частота 20-200 Гц змінного струму.

Рід струму – до 450 В найбільш небезпечний змінний струм;

>500 В - постійний струм;

450-500 В - небезпека однакова;

t0 - потовиділення і перегрівання - небезпека збільшується;

g - знижує загальний опір організму електричному струму;

р - при підвищенні тиску електротравматизм менший.

Електричне поле - за наявності електричного поля небезпека менша.

Магнітне поле - не викликає патології, але зміна чисельного значення напруженості поля призводить до виникнення струмів в організмі людини і електричній травмі.

Шлях руху струму: найбільш вразливими місцями є: тильна частина кисті; рука вища кисті; шия, скроня, спина; нижня частина ноги; плече.

4.3. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки
ураження електричним струмом

Приміщення підрозділяються:

- приміщення з підвищеною небезпекою – вологість j > 75 %; струмопровідний пил, підлоги, температура t > 35 °C;

- приміщення особливо небезпечні характеризуються наявністю однієї з наступних трьох умов, що створюють небезпеку:

а) з хімічно активним середовищем, що руйнує ізоляцію;

б) наявність 2-х і більше чинників, властивих приміщенням з підвищеною небезпекою;

в) з особливою вогкістю, j до 100 %;

- приміщення без підвищеної небезпеки - нормальні умови і неструмопровідні підлоги.

 

 

4.4. Аналіз небезпеки ураження електричним
струмом у різних електричних мережах

 

Основні випадки ураження електричним струмом стаються при доторканні людиною не менше ніж до двох точок мережі, що мають різні потенціали. Небезпека такого доторкання залежить від умов ввімкнення людини в мережу, схеми мережі, режиму її нейтралі, величини напруги, стан ізоляції струмопровідних частин від землі. Ввімкнення людини в електричну мережу може бути однофазним, і двофазним. Електричні мережі поділяються на однофазні і трифазні.

Трифазні мережі змінного струму бувають з ізольованою від землі нейтраллю і глухо заземлені.

Розглянемо однополюсне доторкання до однофазної мережі змінного струму (рис. 4.1.).

Рис. 4.1. Однополюсне дотикання до однофазної мережі
змінного струму

 

Всі струмопровідні частини будь-якої мережі, що знаходяться під напругою, нормально мають бути ізольовані від землі. Опір дроту по відношенню до землі, називається опором ізоляції або опором витоку, що складаються з опору ізоляції самого дроту і послідовно ввімкнення дільниць шляху на землю (будівельні конструкції, підлога, грунт). По цьому ланцюжку опору під дією різниці потенціалів між дротом і землею протікає невеликий струм, який називається струмом витоку (r1 і r2 - опір ізоляції чи опір витоку).

В разі доторкання людини до фази мережі його опір вмикається паралельно з опором витоку цієї фази. Струм, що протікає через людину, буде дорівнювати:

, (4.1)

 

де - опір ізоляції або витоку.

З урахуванням опору взуття і опору підлоги , які вмикаються послідовно з опором людини, величина струму, що проходить через людину, буде дорівнювати:

; (4.2)

де - від декількох МОм до декількох Ом;

- 60 кОм - дерев'яна суха підлога.

Розглянемо 2-х полюсне дотикання до однофазної мережі (рис. 4.2.)

Рис. 4.2. Двополюсне дотикання до однорідної мережі
змінного струму

 

Струм, що проходить через людину, буде дорівнювати:

; (4.3)

Дотикання до однієї фази 3-х фазної мережі з ізольованою нейтраллю (рис. 4.3.).

Рис. 4.3. Однополюсне дотикання до 3-х фазної мережі
з ізольованою нейтраллю.

 

Струм, що проходить через людину, дорівнює:

; (4.4)

Дотикання до однієї фази 3-х фазної мережі із заземленою нейтраллю (рис. 4.4.).

Рис. 4.4. Однополюсне дотикання до 3-х фазної мережі
із заземленою нейтраллю

 

У мережах із заземленою нейтраллю напруга фаз відносно землі дорівнює фазній напрузі джерела, оскільки опір заземлення напруги нейтралі rз набагато менший опору витоків r, ємкісного опору фаз відносно землі і самої людини .

- опір розтікання струму в землі при стіканні струму з людини в землю.

У разі, коли <<, то .

При обрахуванні і :

; (4.5)

Двополюсне дотикання людини до 3-х фазної мережі (рис. 4.5.).

Рис.4.5. Двополюсне дотикання до 3-х фазної мережі.

 

При двополюсному дотиканні до трифазної мережі незалежно від заземлення нейтралі:

; (4.6)

Крім того, через тіло людини протікатиме струм і у напрямку до землі, але цей струм можна не враховувати, оскільки він буде мізерний через порівняно великій опір взуття і підлоги.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці»

Східноукраїнський національний.. університет ім В Даля.. Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Дія електричного струму на організм людини

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Правові і організаційні питання охорони праці
  1.1. Закон України «Про охорону праці»   Закон України «Про охорону праці» складається з 9 розділів і 44 статей, затверджений 21.XI.2002 р.

Правила і норми з охорони праці. Нагляд й контроль за їх виконанням
  Рівень охорони праці залежить від якості нормативно-технічної документації, яка залежно від області поширення підрозділяється на міжгалузеву, галузеву і документацію підприємств.

Організація служби охорони праці на підприємстві
  Працедавець створює на підприємстві службу охорони праці. На підприємстві виробничої сфери з кількістю працюючих до 50 чоловік функції цієї служби можуть виконувати обов'язки в поря

Загальні питання
Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від

Розслідування та облік нещасних випадків
Розслідування проводиться у разі раптового погіршення стану здоров'я працівника або особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, одержання ними поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних

Спеціальне розслідування нещасних випадків
Спеціальному розслідуванню підлягають: - нещасні випадки із смертельними наслідками; - групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин
Роботодавець на підставі актів форми Н-1 та форми НПВ подає відповідним організаціям державну статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держкомстатом, та несе відповідальність за

Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь
Усі виявлені випадки хронічних професійних захворювань і отруєнь (далі - професійні захворювання) підлягають розслідуванню. Професійний характер захворювання визначається експертною комісі

Повідомлення про професійні захворювання та розслідування причин виникнення професійного захворювання
Спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами стосовно кожного хворого складається повідомлення за формою П-3 згідно з додатком 14. Протягом трьох діб після встановлення діагнозу це повідом

Реєстрація та облік професійних захворювань
Реєстрація та облік професійних захворювань ведеться в журналі згідно з додатком 16: - на підприємстві, у робочих органах виконавчої дирекції Фонду та в установах державної санітарно-епіде

Розслідування та облік аварій
Розслідування проводиться у тому разі, коли сталася: 1) аварія першої категорії, внаслідок якої: - загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб; - спричинено викид отруйних,

Аналіз причин виробничого травматизму
  Основні причини виробничого травматизму наступні: а) організаційні (до 65 %) – неякісне проведення інструктажу і навчання; порушення технологічного процесу, режиму праці і

Фінансування охорони праці
  Фінансування ОП здійснюється роботодавцем. Для підприємств незалежно від форм власності, або фізичних осіб, що використовують найману працю, витрати на ОП складають на менше 0,5 % в

Дія на організм людини шкідливих газів, пари і пилу
Основними шляхами проникнення в організм токсичних речовин з повітря приміщень є дихальні шляхи. При цьому відбувається захворювання крові, різноманітних внутрішніх органів. Всі шкідливі р

Природна вентиляція, принцип розрахунку
Вентиляцією називається організований і регульований повітрообмін, що забезпечує видалення з приміщення забрудненого повітря і подачу на місце видаленого свіжого, чистого повіт

Механічна вентиляція
  У системах механічної вентиляції рух повітря здійснюється вентиляторами і в деяких випадках ежекторами. Основними частинами механічної вентиляції (рис. 2.3.) є: повітрозабі

Вибір вентилятора для здійснення повітрообміну
  Вихідними даними для підбору вентилятора є продуктивність вентилятора, м3/час, динамічний тиск, що створюється вентилятором, МПа і швидкість руху повітря у повітроводі, м

Основні світлотехнічні поняття і визначення
  Людське око сприймає світлове випромінювання з довжиною хвилі від 380 до 770 НМ. Оптична частина спектру має діапазон хвиль від 10НМ до 340000 НМ. Ультрафіолетове випроміню

Природне освітлення
  Освітлення буває: природне, штучне, поєднане. Природне освітлення буває: бічне, верхнє і комбіноване. Освітленість при природному світлі змінюєт

Розрахунок природного освітлення
Нормоване значення коефіцієнта природної освітленості визначається за формулою: , (3.8)

Штучне освітлення. Види освітлення
Штучне освітлення буває робоче, чергове, аварійне, евакуаційне і охоронне. Як джерело світла застосовуються електричні лампи розжарювання, люмінесцентні лампи, дугові лампи, рт

Розрахунок штучного освітлення. Експлуатація освітлювальних установок
Штучне освітлення буває: загальне, місцеве і комбіноване. Завданням розрахунку є визначення потрібної потужності електроосвітлювальних установок для створення у виробн

Основні причини електротравматизму
Електротравматизм у порівнянні з іншими видами травматизму складає до 1%, але по числу випадків з тяжкими наслідками займає одне з перших місць. Всі електроустановк

Крокова напруга
  Крокова напруга - це різниця напруг в 2-х точках зони розтікання струму (на довжину кроку людини). При зіткненні будь-якої струмопровідної частини із землею, на

Напруга дотикання
  Напруга дотикання - це напруга між точками ланцюга струму, яких одночасно торкається людина (ГОСТ 12.1.009 - 76). Гранично допустимі рівні напруги дотикання

Заходи попередження електротравматизму
  Основними технічними способами і засобами захисту від ураження електричним струмом є: захисне заземлення; занулення; захисне відключення; захист від переходу ви

Обладнання захисного заземлення
Для заземлення електроустановок використовуються природні заземлителі – металеві конструкції будівлі, фундаменти, що мають щільний контакт із землею. Штучні заземлителі вико

Профілактичне випробування ізоляції. Подвійна ізоляція
Всі матеріали, що застосовуються для ізоляції струмопровідних частин електричної установки з часом втрачають діелектричні властивості. Тому згідно ПУЕ все електроустаткування піддається пе

Індивідуальні засоби захисту, попереджувальні плакати і надписи
В процесі експлуатації електричних установок можуть виникнути умови при яких навіть найдобросовісніше їх виконання не забезпечує безпеки працюючого і вимагає застосування спеціальних засобів захист

Вимірювання шуму і вібрації
  Основним приладом для вимірювання шуму є шумомір, який складається з: – мікрофону; – підсилювача; – фільтрів; – випрямляча; – стрілочног

Визначення та природа іонізуючого випромінювання
  Термін "іонізуюче випромінювання" характеризує будь-які випромінювання, яке прямо або посередньо викликає іонізацію навколишнього середовища

Основні характеристики радіоактивного випромінювання
  Серед різноманітних видів іонізуючих випромінювань надзвичайно важливими при вивченні питання небезпеки для здоров'я і життя людини є випромінювання, яке виникає в результаті розпад

Дія іонізуючого випромінювання на організм людини
  У результаті дії іонізуючого випромінювання на організм людини в тканинах можуть виникати складні фізичні, хімічні та біологічні процеси. При цьому порушується нормальне протікання

Норми радіаційної безпеки
  Основними документами, якими регламентується радіаційна безпека в Україні, є: Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97 та Основні санітарні правила роботи з радіоактивними та іншим

Захист від радіаційного випромінювання
  Питання захисту людини від впливу радіаційних випромінювань постали одночасно з їх відкриттям. Це пояснюється, по-перше, тим, що радіаційне випромінювання швидко почало застосовуват

Загальна характеристика електромагнітних випромінювань
  Біосфера впродовж своєї еволюції знаходилась під впливом електромагнітних полів (ЕМП), фонового випромінювання, викликаного природними чинниками. Навколо Землі існують електричне та

Захист від електромагнітних випромінювань
  Вибір того чи іншого способу захисту від дії електромагнітних випромінювань залежить від робочого діапазону частот, характеру виконуваних робіт, напруженості та щільності потоку ене

Захист від електромагнітних випромінювань
  Вибір того чи іншого способу захисту від дії електромагнітних випромінювань залежить від робочого діапазону частот, характеру виконуваних робіт, напруженості та щільності потоку ене

Захист від електромагнітних випромінювань
  Вибір того чи іншого способу захисту від дії електромагнітних випромінювань залежить від робочого діапазону частот, характеру виконуваних робіт, напруженості та щільності потоку ене

Безпечні рівні випромінювань
  Рівні електромагнітних випромінювань моніторів, які вважаються безпечними для здоров'я користувачів, регламентуються нормами МРR II 1990:10 Шведського національного комітету з вимір

Безпека систем, що знаходяться під тиском
  На машинобудівних підприємствах широко застосовується стиснуте повітря, гази і пара, що знаходяться під тиском, вищим за атмосферний. Стиснуте повітря

Умови безпечної експлуатації машин і механізмів
  9.1. Поняття про небезпечну зону машин   У поняття небезпечна зона входить простір, в якому можлива

Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники
  10.1. Загальні відомості   Психофізіологічним (ПФ) чинникам виробничого середовища необхідно приділяти належну увагу при роз

Пожежна профілактика
  Старогрецький письменник Гесіод в «Теології» так славить подвиг Прометея: «Коли боги на чолі із Зевсом одержали перемогу над титанами і стали домовлятися з людьми про жертвопринесен

Організація добровільних пожежних дружин і пожежно-технічних комісій на підприємстві
На підприємстві можуть створюватися добровільні пожежні дружини (ДПД). Членам ДПД може надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати до 10 робочих днів на рік. Члени ДПД підлягають

Висновок комісії
___________________________________________________________________________________________ (нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з виробництвом) _______________

Висновок комісії
___________________________________________________________________________________________ (нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з виробництвом) _______________

Висновок комісії
___________________________________________________________________________________________ (нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з виробництвом) _______________

Карта обліку
професійного захворювання (отруєння) Дата заповнення _____________ Реєстраційний номер _____________   №

Реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків
на ________________________________________________________________________________________ (найменування підприємства, робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціально

Про нещасний випадок
  1. Дата і час нещасного випадку ___________________________________________________________   2. Найменування підприємства, органу виконавчої влади, до сфери

Р. о __ год. __ хв.
  з _________________________________________________________________________________________ (професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

Р. о __ год. __ хв.
  з _________________________________________________________________________________________ (професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

Повідомлення
про професійне захворювання (отруєння)   Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________________  

Розслідування хронічного професійного захворювання
  1. Дата складення ____ __________ 20__ р.   2. Місце складення ______________________________________________________________________ (район, місто,

Р. о __ год. __ хв.
    на ________________________________________________________________________________________ (найменування підприємства, органу, до сфери управління якого на

Від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
  Виконання трудових обов'язків, у тому числі у відрядженні. Перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці, пов'язаному з виконанням роботи, поч

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги