рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Містобудування Візантійської імперії

Містобудування Візантійської імперії - раздел История, Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни Історія архітектури та містобудування, затвердженої НМК 2.1.1. Етапи Розвитку Константинополя. 2.1.2. Найважливіші Міста Віз...

2.1.1. Етапи розвитку Константинополя.

2.1.2. Найважливіші міста Візантії.

Література:

Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – С. 48-49, 70-71.

Грушка Э. Развитие градостроительства. - Братислава, 1963. - С.84-90.

Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. - М.: Стройиздат, 1984. - С.133-145.

Бродский Б. Пять древних столиц. - М.: Советский художник, 1964. - С.57-62.

Брунов Н.И. Архитектура Византии. - В кн: Всеобщая история архитектуры в 12-ти томах. - Т.3. - М., 1966.

Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в X-XI вв./ Проблемі истории одного столетия: 976-1081 гг. – М., Наука, 1977.

Раксимен С. ІІадение Константинополя в 1453 г. /Пер. с англ. - М.: Наука, 1983. -

Курбатов Г.Л. Основные проблемы внутреннего развития византийского города в ІV-VІІ вв. (Конец античного города в Византии). - Л.: изд-во Ленинрадского ун-та., 1971.

ПетросянЮ.А., Юсунов А.Р. Город на двух континентах. - М., 1977.

История Византии. В 3-х томах. /Под ред. С.Д.Сказкина/. - М.,1967.

Каждан Л.П. Деревня и город в Византии IX-X вв. – М., 1960.

Курбатов Г.Л. Ранневизантийский город. (Антиохия в IV в.) - Львов: издательство Львовского ун-та, 1962.

Курбатов Г.Л. Христианство. Античность. Византия. Древняя Русь. - Л.: Ленинздат,1988.

Медведев И.П. Очерки истории и культуры позневизантийского города. – Л., 1973.

Якобсон А.Л. Средневековый Херсонес (ХІІ-ХІУ вв.) /материалы и исследования по археологии СССР/. №17. - М. - Л., 1950.

Якобсон А.Л. Византийское зодчество эпохи Палеологов. /Культура Византии XIII - перв. полов. XIX в./. - М.: Наука, 1991. - С. 484-504.

Культура Византии пол. VII-XII в. – М.: Наука, 1989. – С. 496-519.

Культура Византии VІ – перв. пол. VII в. – М.: Наука, 1991 – С. 484-508.

Анри Стирлен. Самые знаменитые цитадели и крепости. – М.: АСТ-Астрель, 2006. С. - 5.

Дідик В.В., Павлів А.П. Планування міст. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2006. С. – 56-59.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни Історія архітектури та містобудування, затвердженої НМК

Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни Історія архітектури та містобудування затвердженої НМК..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Містобудування Візантійської імперії

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Порядок виконання і оформлення графічно-текстових робіт і рефератів
1. Вивчення літератури за визначеною темою. 2. Аналіз схем, планів, гравюр окремих міст, архітектурних комплексів, споруд і будівель. 3. Вибір графічного плану (схеми) міста чи ар

Вимоги до графічно-текстових робіт і рефератів
Теми, які пропонуються для рефератів здебільшого скеровані на висвітлення історичних епох, містобудівельних традицій держав, стилю архітектури та будівельних канонів, творчих доробків архітекторів.

Теми семінарських занять
Тема 1.1. Соціально-економічні та планувально-архітектурні особливості стародавніх міст. 1.1.1. Шляхи виникнення давніх міст. 1.1.2. Класифікація та композиційно-планувальні особл

Містобудування Стародавнього Єгипту
1.3.1. Столичні міста Єгипту: Мемфіс, Фіви, Ахетатон. 1.3.2. Регулярне містобудування Єгипту. Література: Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2008. – С

Містобудування країн Індокитаю
1.5.1. Міста Харапської цивілізації. 1.5.2. Принципи регулярного містобудування Кампучії та Стародавнього Китаю. Література: Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВП «Карт

Містобудування країн Середньої Азії
1.6.1. Містобудування Афганістану в епоху бронзи та в період Греко - Бактрійської держави. 1.6.2. Міста Стародавнього Хорезму та Парфії (Південний Туркменістан) 1.6.3. Типи поселе

Містобудування країн Закавказзя та Близького Сходу
1.7.1. Міста і цитаделі царства Урарту та Вірменії. 1.7.2. Містобудування Палестини та Фінікії. 1.7.3. Палацова архітектура Персидської Держави. Література: Всео

Містобудування Cтародавньої Греції
1.9.1. Давньогрецькі поліси та їх колонізаційна політика в Середземному та Чорному морях. 1.9.2. Міста епохи еллінізму. Література: Історія Світу. Атлас. – К.: ДНВ

Містобудування Римської Імперії
1.10.1. Етапи розвитку Риму та давньоримські форуми. 1.10.2. Регулярні принципи римського військового табору. 1.10.3. Провінційні міста Римської Імперії. Література:

Містобудування Київської Русі
2.3.1. Давньоруські городища: планувально-композиційний аналіз. 2.3.2. Засади формування древнього Києва. 2.3.3. Княжі міста Київської Русі. Література: Істор

Середньовічні арабські міста та міста Близького і Середнього сходу
2.4.1. Особливості арабських міст. 2.4.2. Середньовічні міста Близькосхідних держав. 2.4.3. Містобудівельні ансамблі Самарканда, Бухари та Ісфахану.   Літер

Містобудування Центральної та Південної Америки
1.8.1. Засади регулярного містобудування цивілізацій Мезоамерики. 1.8.2. Містобудування давніх культур Південної Америки. 1.8.3. Містобудування цивілізації інків. Літерат

Містобудування України ХV – XVII ст
3.5.1. Фортечні споруди України ХV – XVII ст. 3.5.2. Формування міст України XV - XVII ст. 3.5.3. Планування Києва XV - XVII ст. Література: Станиславский А.И

Містобудування в Італії періоду Відродження
3.1.1. Теорія ідеальних міст італійських архітекторів. 3.1.2. Міські ансамблі італійського Відродження (Флоренція, Венеція). Література: Бунин А.В., Саваренская Т.Ф.

Містобудування Франції XV – XVII ст
3.2.1. Архітектурні трактати французьких теоретиків. 3.2.2. Париж XV – XVII ст. як прояв французького класицизму в містобуванні та архітектурі. 3.2.3. Міста-фортеці Себастьяна Воб

Містобудування Московської держави XV-ХVІІ ст
3.6.1. Перебудови московського кремля. 3.б.2. Фортифікаційне будівництво Московської держави. 3.6.3. Планування та архітектура Москви XVI ст. Література: Буни

Містобудування Російської імперії
3.7.1. Будівництво Петербурга. 3.7.2. Засади регулярного містобудування в Росії. 3.7.3. Містобудівельні і архітектурні ансамблі Росії в період класицизму. Література:

Поч. ХХ ст
4.5.1. Реконструкція Парижа Ж.-Е.Османа. 4.5.2. Реконструкція Риму Дж.Міцелетті. 4.5.3. Ідеї Г.Земпера в переплануванні Відня. Література: Саваренская Т.Ф., Ш

Містобудівельні експерименти англійських та французьких теоретиків сер. ХІХ – першої половини ХХ ст
4.6.1. Містобудівельні концепції Р.Оуена та Бекінгема. 4.6.2. Теоретична праця Е.Енара "Дослідження трансформації Парижа". 4.6.3. Міста-сади Е.Говарда, Р.Енвіна, П.Гедде

Містобудування Європейських держав другої половини ХХ ст
4.9.1. Розвиток містобудування і архітектура в країнах соціалістичного табору. 4.9.2. Генеральні плани розвитку Києва. 4.9.3. Розвиток містобудування і архітектури капіталістичних

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги