рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Передмова

Передмова - раздел Биология, Анатомія людини Для Успішного І Якісного Проведення Практичного Заняття До Нього Треба Заздал...

Для успішного і якісного проведення практичного заняття до нього треба заздалегідь підготуватись. З цією метою:

 • Ознайомтесь з планом заняття
 • Вивчіть по підручнику, лекціям теоретичний матеріал по цій темі
 • Ознайомтесь з інструкцією виконання практичної роботи на занятті
 • Проконтролюйте себе, дайте відповіді на питання самоконтролю, зробіть необхідні малюнки
 • Ознайомтесь з методичними рекомендаціями

На початку заняття викладач проводить опитування з метою контролю вихідного рівня знань студентів. Після проведення заняття контроль кінцевого рівня знань студентів.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

¾ предмет і методи дослідження анатомії;

¾ типи конституції;

¾ будову та основні властивості клітин;

¾ класифікацію тканин, їх будову та значення, місце розташування в організмі;

¾ анатомічні осі та площини;

¾ анатомічні терміни;

¾ загальний план будови органа;

¾ класифікацію систем органів, їх значення;

¾ будову кістки як органа;

¾ класифікацію кісток;

¾ відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета;

¾ будову кісток різних відділів скелета;

¾ типи з’єднань кісток;

¾ статеві та вікові відмінності черепа;

¾ статеві та вікові відмінності таза;

¾ будову м’яза як органа;

¾ класифікацію м’язів;

¾ групи м’язів різних ділянок тіла людини;

¾ топографію, вміст ліктьової, пахвової та підколінної ямок;

¾ класифікацію нервової системи;

¾ відділи, шлуночки головного мозку, його оболонки та міжоболонкові простори;

¾ будову, топографію спинного мозку, його оболонки та міжоболонкові простори;

¾ місце утворення, значення та шляхи циркуляції спинномозкової рідини;

¾ механізм утворення спинномозкових нервів, їх сплетення та ділянки іннервації;

¾ функціональні види черепномозкових нервів та ділянки їх іннервації;

¾ класифікацію, будову та функціональне значення відділів вегетативної нервової системи;

¾ будову та функції шкіри, її похідних;

¾ будову та функції нюхової, смакової, сенсорних систем;

¾ будову, топографію та функціональне значення органів слухової та вестибулярної сенсорних систем;

¾ будову і топографію органів зорової сенсорної системи;

¾ провідні шляхи аналізаторів зору, слуху та рівноваги, нюху, смаку;

анатомічну термінологію.

Студенти повинні вміти:

¾ визначати місце людини в природі;

¾ застосовувати площини та осі для опису анатомічних об’єктів;

¾ визначати та демонструвати відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета; порожнини тіла людини;

¾ описувати будову кісток різних відділів скелета, типи з’єднань кісток;

¾ пальпувати анатомічні утвори, виступи кісток;

¾ демонструвати на скелеті і на живій людині рухи, які можна здійснити в певному суглобі;

¾ відрізняти кістки правої та лівої кінцівок;

¾ визначати статеві та вікові відмінності черепа;

¾ визначати статеві та вікові відмінності таза;

¾ визначати за місцем розташування групи м’язів, пальпувати поверхневі м’язи;

¾ визначати топографію ліктьової та пахвової ямок;

¾ визначати топографію підколінної ямки;

¾ визначати і демонструвати відділи та шлуночки головного мозку;

¾ визначати оболонки та міжоболонкові простори головного і спинного мозку;

¾ визначати ділянки іннервації спинномозкових нервів;

¾ визначати ділянки іннервації черепномозкових нервів;

¾ визначати місце виходу черепномозкових нервів з мозку, отворів черепа;

визначати на таблицях та муляжах основні морфологічні структури органів чуття.

Студенти мають бути поінформовані про:

¾ місце людини в природі, взаємодію людини із зовнішнім середовищем, зв’язок структури та функції;

¾ процес репродукції, його значення для збереження виду;

¾ вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини;

¾ екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, країни.

Студенти повинні мати такі практичні навички:

1. Визначати місце людини в природі.

2. Застосовувати площини та вісі для опису анатомічних об’єктів.

3. Визначати та демонструвати відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета; порожнини тіла людини.

4. Описувати будову кісток різних відділів скелета, типи з’єднань кісток.

5. Пальпувати анатомічні утвори, виступи кісток.

6. Демонструвати на скелеті і на живій людині рухи, які можна здійснити в тому чи тому суглобі.

7. Розрізняти кістки правої та лівої кінцівок.

8. Визначати статеві та вікові відмінності черепа.

9. Визначати статеві та вікові відмінності таза.

10. Визначати за місцем розташування групи м’язів, пальпувати поверхневі м’язи.

11. Визначати топографію ліктьової та пахвової ямок.

12. Визначати топографію підколінної ямки.

13. Визначати і демонструвати відділи та шлуночки головного мозку.

14. Визначати оболони та міжоболонні простори головного та спинного мозку.

15. Визначати ділянки іннервації спинномозкових нервів.

16. Визначати ділянки іннервації черепномозкових нервів.

17. Визначати місце виходу черепномозкових нервів з мозку, отворів черепа.

18. Визначати на таблицях та муляжах основні морфологічні структури органів чуття.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Анатомія людини

Міністерство охорони здоров я України..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Передмова

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Викладач
  20 р Анатомія людини: Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Анатомія людини». Видання 2, перероблене і доповнене. – 2012р. – 37с.  

Лист тематичного оцінювання
№ п/п   Тема Поетапне оцінювання Підсумкова оцінка Сам робота Робота в зошиті

Практичне заняття №1
Дата Тема: Анатомія кісток тулуба та їхні з’єднання Оснащення: Скелет людини (на підставці), хребтовий стовп (на планшеті), муляжі окреми

Практичне заняття №2
Дата Тема:Анатомія кісток черепа та їх з’єднання Оснащення: Скелет людини (на підставці), череп в цілому, основа та склепіння черепа, мул

Практичне заняття №3
Дата   Тема:Анатомія кісток верхньої кінцівки та їх з’єднання Оснащення: скелет вільної верхньої кінцівки (на планшеті), ок

Завдання №3
Заповнити таблицю: «Суглоби верхньої кінцівки». Назва суглоба, вид, форма Кістки,якими утворений функції  

Лист самооцінювання проекту
(оцініть за п’ятибальною системою) №п/п Показники Бали Визначення завдань для д

Практичне заняття №4
Дата Тема:Анатомія кісток нижньої кінцівки та їх з’єднання. Оснащення: кістки тазу, стегнова, велика та мала гомілкові, кістки стопи. Ске

Завдання №5
Заповнити таблицю: « Суглоби нижньої кінцівки». Назва суглоба, вид, форма Кістки,якими утворений функції  

Загальна характеристика скелетних м’язів ділянок тіла людини
Назва Початок прикріплення Кінцеве прикріплення Функція М’язи голови (мімічні) Надче

Загальна характеристика скелетних м’язів ділянок тіла людини
Назва Початок прикріплення Кінцеве прикріплення Функція М’язи спини (поверхневі) Тра

Загальна характеристика скелетних м’язів ділянок тіла людини
М’язи верхньої кінцівки (плечовий пояс) Дельтоподібний м’яз       Надостний м’яз

Завдання №5
За атласами, навчальними таблицями, на скелеті, собі функції м’язів. муляжах, згадайте розташування та перевірте на собі функції: плечового пояса: відведення плеча – дельто

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ДІЛЯНОК ТІЛА ЛЮДИНИ
М’язи нижньої кінцівки (м’язи таза, внутрішня група) Клубово-поперековий м’яз      

Завдання №4
За атласами, навчальними таблицями, на скелеті, собі функції м’язів. муляжах, згадайте розташування та перевірте на собі функції: таза внутрішня група: згинають стегно

Практичне заняття №9
Дата Тема:Анатомія спинного мозку Оснащення: хребтовий стовп людини на планшеті, вологий препарат спинного мозку, анатомічний атлас, Табл

Завдання №2
заповніть таблицю: відмінності оболонок спинного та головного мозку   Назва оболонки Спинний мозок Головний мозок

Периферійна нервова система
Оснащення: муляжі: череп, головний мозок; анатомічний атлас,таблиці «Головний мозок», «Черепно-мозкові нерви». Конкретні цілі: Знати:

Завдання №1
Па атласу, учбовим таблицям, на муляжах, препаратах, людині визначте: за атласом, учбовим таблицям, на скелеті, муляжах, вологих препаратах знайдіть: шийне та попереков

Практичне заняття №13
Дата Тема:Анатомія органів чуття (Орган зору. Вухо) Оснащення: муляжі: око, вухо; анатомічний атлас,таблиці «Будова ока», «Провідні шляхи

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • Популярное
 • Облако тегов
 • Здесь
 • Временно
 • Пусто
Теги