рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вимір статичної напруги зсуву приладом СНС-2

Вимір статичної напруги зсуву приладом СНС-2 - раздел Геология, ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНА СПРАВА ...

Прилад СНС-2 (рис. 11) складається з вимірювальної частини і привода, змонтованих на прямокутній плиті-підставі 7. Вимірювальна частина має наступний устрій. На пружній сталевій нитці 1, укріпленій в конічній крутильній голівці 2, підвішений циліндр 3. Щоб уникнути ковзання випробуваного розчину поверхня циліндра зроблена рифленою. Сталева нитка захищена металевою трубкою 4, що з'єднана з циліндром. На трубці укріплений диск 5, розділений на 360º (ціна поділки 10º). Уся система підвішена на стійці 6 і занурена в стакан 9, установлений на обертовому столику-шківі 13. На стійці укріплений кронштейн із поділкою прозорого візира 12.

Привод стакана здійснюється від електродвигуна 10 через редуктор 14 і гнучку передачу 11 (нескінченна спіральна пружина) з частотою 0,2 об/хв. Електродвигун працює від мережі перемінного струму напругою 220 В.

До приладу додається комплект сталевих ниток шести номерів (з 1 по 6) у залежності від їхньої товщини (пружності). Для кожної нитки в паспорті приладу зазначена величина константи μ (Па/градус або мгс/см2·градус).

Рекомендується використовувати нитки № 5 і № 6, що володіють найбільшими модулем пружності.

За допомогою регулювальних гвинтів прилад встановлюють у строго горизонтальне положення, про що буде свідчити концентричне положення циліндра в стакані. Нитка повинна знаходитися по центру трубки.

Злегка піднімаючи й обертаючи підвіскові за допомогою крутильної голівки, сполучають нуль лімба з поділкою покажчика. Після цього конус підвіски фіксують легким натисканням зверху і знову перевіряють установку нуля.

Прилад включають в електромережу. Випробуваний розчин заливають у стакан поки рівень його не збіжиться з верхньою поверхнею циліндра. При густому розчині циліндр злегка погойдують, домагаючись рівномірного заповнення зазору.

Через 1 хв. спокою розчину включають двигун, стакан починає обертатися, захоплюючи за собою циліндр і всю підвісну систему, тому що зусилля обертання передається через структуру глинистого розчину. У момент, коли обертання циліндра з підвісною системою припиниться, знімають показання j по шкалі лімба. Це свідчить про руйнування структури розчину в стакані.

Обертаючи трубку, знову встановлюють нуль лімба. Через 10 хв. включають електродвигун і знімають показання j2 у момент зупинки лімба.

Обчислення величини СНС через 1 і 10 хв. роблять по формулах

, Па (мгс/см2),

де Θ – величина СНС через 1 і 10 хв. відповідно;

μ – константа нитки, Па/градус;

φ – кут закручування нитки, градус.

Коефіцієнт тиксотропії визначають за формулою

Після вимірів прилад виключають з мережі, миють стакан і циліндр і насухо витирають.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНА СПРАВА

Національний гірничий університет... МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вимір статичної напруги зсуву приладом СНС-2

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять з дисципліни "Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки", ч. І, "Розвідувальне буріння" для студентів напряму 7.0707 "Ге

Загальні відомості
Інструмент, що використовують при бурінні свердловин називають буровим. Він поділяється на технологічний, допоміжний, аварійний і спеціальний. До технологічного від

Породоруйнуючий інструмент
Породоруйнуючий інструмент – частина бурового снаряда призначена для безпосереднього руйнування гірської породи в процесі буріння свердловин. Породоруйнуючий інструмент для обертального бу

Алмазні коронки
Алмазна коронка складається з матриці, що містить алмази, і сталевого корпуса з різьбою. Матриця являє собою металокерамічне кільце, у якому розміщені різальні елементи – алмази. Для проходження че

Твердосплавні коронки
Твердосплавні коронки призначені для колонкового буріння свердловин у породах м'яких і середньої твердості I-VIII і частково IX категорії з буримості. Конструктивно коронки являють собою тонкостінн

Лопатеві долота
При бурінні свердловин застосовують лопатеві долота різально-сколюючого і різально-стирального типів. До першого різновиду належать дво- (2Л) і трилопатеві (3Л) долота, а до другого трилопатеві (3И

Шарошкові долота
Шарошкові долота складаються з лап, на цапфах яких розташовані шарошки з озброєнням (зубцями). Усередині шарошок розташовані підшипники. Цапфа і підшипник утворять опору долота. Озброєння – сталеві

Колонкові набори
Колонковий набір – це частина бурового снаряда, яка призначена для руйнування гірської породи, приймання і утримання керну. У склад колонкового набору зазвичай входять: коронка, керновідри

Бурильна колона
Колона бурильних труб служить для з'єднання породоруйнуючого інструменту, який працює на вибої, із буровою установкою, що змонтована на поверхні і виконує такі основні функції: – передає в

Контрольні запитання
1. Види бурового інструменту. 2. Склад колонкового набору. 3. Призначення колонкової труби. 4. Типи коронок. Їх маркування. 5. Ти

Загальні відомості
Проектна конструкція свердловини обов’язково розробляється на кожну свердловину чи групу свердловин. Вона є підставою для усіх інженерних розрахунків, пов’язаних з бурінням. Під конструкці

Вибір кінцевого діаметра
Вибір кінцевого діаметра свердловини перш за все залежить від мети буріння (розвідка на тверді, рідкі, газоподібні корисні копалини; експлуатація; інженерні завдання; вентиляція) і пов’язаний, голо

Установка обсадних колон і визначення інтервалів цементування
На рис. 3 подані види обсадних колон. Направляюча колона 1 – слугує для завдання свердловини проектного на

Визначення діаметрів буріння і обсадних колон
У випадку відсутності достатніх підстав, після визначення кінцевого діаметру наступні діаметри приймають у відповідності до ДСТу на породоруйнуючий інструмент і бурильні труби. Якщо інтерв

Загальні відомості про бурові установки
Зазвичай розрізняють поняття "бурова установка", "буровий агрегат", "буровий верстат". Бурова установка це комплекс механізмів і пристроїв, за допомогою яких

Устрій бурових верстатів
Загальний устрій бурових верстатів розглянемо на прикладі верстата СКБ-4 (рис. 4). Слід зазначити, що всі верстати серії СКБ мають подібний устрій. Верстат зібраний із окремих вузлів. Така

Перевірочні розрахунки вибору бурової установки
Орієнтовно бурова установка вибирається за глибиною буріння з урахуванням кінцевого і початкового діаметру буріння. Потім прийняте рішення уточнюється за вантажопідйомністю вишки або щогли бурової

Загальні відомості.
Буровий насос призначений для подачі промивальної рідини у свердловину. До бурових насосів ставляться такі вимоги: 1) забезпечувати подачу, необхідну для якісного промивання сверд

Поршневі насоси
Принципова схема поршневого насоса подвійної дії приведена на рис. 5. Рис. 5. Принципова схе

Плунжерні насоси
На рис. 6 подана принципова схема плунжерного насоса. Як і в поршневому насосі, обертальний рух зубцюватого колеса 1 за допомогою ексцентрикового вала перетворюється в зворотно-поступальний рух шат

Функції промивальної рідини
При бурінні свердловин промивальні рідини повинні виконувати такі основні функції: 1) ефективно очищати вибій від частинок вибурених порід і видаляти їх на денну поверхню; 2) утри

Вимір щільності ареометром АГ-3ПП
Ареометр АГ-ЗПП складається з мірного стакана 2 зі знімним тягарцем 1. який заповнюється рідиною при вимірюванні і

Вимір щільності ареометром АГ-3ПП
Ареометр АГ-ЗПП складається з мірного стакана 2 зі знімним тягарцем 1. який заповнюється рідиною при вимірюванні і

Приладом ВМ-6
Прилад ВМ-6 (рис. 10) складається з трьох основних вузлів: кронштейна 10, фільтраційний стакан 5 із приналежностями і напірного циліндра 3.   &nbs

Контрольні запитання
1. Якими приладами і в яких одиницях вимірюють щільність? 2. Методика вимірювання щільності ареометром АГ-3ПП. 3. Методика вимірювання умовної в’язкості.

Осьове навантаження
Осьове навантаження визначається з урахуванням рекомендацій по значенням питомого осьового навантаження (на 1 різець твердосплавної коронки, на 1 см2 площі торця алмазної коронки чи на 1

Частота обертання
Для твердосплавної коронки частоту обертання визначаємо, як , де V0

Витрата промивальної рідини
Витрата промивальної рідини розраховується за формулою , м3/с де k – коефіцієнт, що вр

Контрольні запитання
1. Виходячи з яких міркувань обирається осьове навантаження на різні типи породоруйнуючого інструменту? 2. У яких випадках і на скільки зменшують осьове навантаження на породоруй

Тампонування обсадних колон
Тампонування обсадних колон проводять для ізоляції водоносних пластів, розкритих при бурінні свердловин; утримання обсадної колони в підвішеному стані; захисту обсадної колони від корозії; ліквідац

Технологія цементування.
Опускають обсадні труби в свердловину. На відстані 5¸10 м вище башмака в колоні закріплюється стопорне кільце. Підвісивши колону обсадних труб на відстані 1¸2 м над вибоєм, зні

Розрахунок цементування свердловин
Розрахунок цементування свердловини проводиться з метою визначення необхідної кількості цементу, води, рідини, яка продавлює; вибору типу насоса або цементувального агрегату. Об’єм цементн

Ліквідаційне тампонування свердловин
Ліквідаційне тампонування свердловин – заключний і відповідальний етап буріння, він виконується з метою захисту гірських виробок від попадання в них підземних вод по стволам свердловин, які відпрац

Порядок відбору, документації і збереження керна
Керн, що витягається з колонкової труби після кожного рейса, відмивається від часток м'якої породи, шламу, глинистого розчину. Керн пухких або розчинних порід очищається від забруднення без промива

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги