рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНА СПРАВА

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНА СПРАВА - раздел Геология, Міністерство Освіти І Науки України Національний Гірничий Університе...

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

"ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНА СПРАВА

І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ",

Ч. І, "РОЗВІДУВАЛЬНЕ БУРІННЯ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 7.0707 "ГЕОЛОГІЯ"

 

Дніпропетровськ


Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

"Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки", ч. І, "Розвідувальне буріння" для студентів напряму 7.0707 "Геологія"

Загальні відомості

До технологічного відносять інструмент, за допомогою якого безпосередньо відбувається поглиблення свердловини. До допоміжного відносять інструмент для підвищення ефективності буріння шляхом… До аварійного відносять інструмент для запобігання (шламоуловлювачі, протиприхоплювальні перехідники та ін.) і…

Породоруйнуючий інструмент

Породоруйнуючий інструмент для обертального буріння свердловин можна поділити на дві великі групи: інструмент для буріння свердловин із відбором… Коронки у свою чергу підрозділяються на алмазні і твердосплавні. Долота підрозділяються на пікобури, лопатеві, алмазні і шарошкові.

Алмазні коронки

Алмази в коронці розташовуються у визначеному порядку (схемі). Розрізняють об'ємні (торцеві) алмази, що виконують основну роботу при бурінні –… Випускають коронки з розташуванням об'ємних алмазів у поверхневому шарі…    

Твердосплавні коронки

Для армування коронок застосовують твердий вольфрамо-кобальтовий сплав. Твердосплавні пластини, що виконують роль різальних елементів, мають… Твердосплавні коронки випускають таких діаметрів: 36, 46, 59, 76, 93, 112, 132… Сучасні конструкції твердосплавних коронок подані 15 типами. Відповідно до призначення вони підрозділяються на 3…

Лопатеві долота

Долота 2Л і 3Л застосовують для буріння в неабразивних м'яких пластичних породах і для буріння в неабразивних м'яких породах з прошарками порід… Долота типу ИР додатково армовані зубцями твердого сплаву ВК-8. Застосовуються… Випускаються лопатеві долота для буріння зі звичайним і з гідромоніторним промиванням, які мають змінні гідромоніторні…

Пікобури

Для буріння порід III-V категорій широке застосування одержали пікобури В.П.Новикова і П.М.Воронова. Лопаті пікобурів армовані різцями твердого сплаву типу ВК-8. Пікобури випускаються діаметрами: 97, 112, 118, 132, 135, 140, 151, 161, 190, 214, 243, 269, 295, 320, 346, 370, 394 і 445 мм.

 

Алмазні долота

Аналогічно алмазним коронкам долота армуються природними або синтетичними алмазами, по способу армування вони можуть бути одношарові або імпрегновані. По конструктивним особливостям виділяють наступні різновиди: ДР, ДК, ДЛ, ДВ, ДУ та ДІ. Літера Д у всіх буквосполученнях означає вид – алмазні долота. Якщо долота армовані синтетичними алмазами в маркування входить літера "С".

Шарошкові долота

За Держстандартом 1975 року долота мають такі діаметри: 46,0; 59,0; 76,0; 93,0; 98,4; 108,0; 112,0; 120,5; 132,0; 137,7; 142,9; 146,0; 149,2; 151,0;… Виготовляються долота одно-, дво-, три-, чотири- і шестишарошкові. Стандартом передбачено 13 типів системи озброєння доліт у залежності від типу гірських порід: М, М3, МС, МСЗ, С, С3,…

Колонкові набори

У склад колонкового набору зазвичай входять: коронка, керновідривач, колонкова труба і перехідник.     При алмазному бурінні до складу колонкового… Якщо при бурінні свердловини утворюється велика кількість шламу, то до колонкового набору включають шламову трубу.

Бурильна колона

– передає від бурової установки і створює за рахунок своєї маси осьове навантаження на породоруйнуючий інструмент; – передає крутний момент на породоруйнуючий інструмент; – служить каналом для подачі промивальної рідини на вибій свердловини.

Зміст звіту

1. Класифікація породоруйнуючого інструменту. Області застосування і коротка характеристика основних типів породоруйнуючих інструментів.

2. Ескіз колонкового набору з указівкою призначення і розмірів складових елементів.

3. Бурильна колона. Склад. Призначення. Типи з'єднань. Діаметри. Матеріал виготовлення. Галузь застосування, переваги і недоліки різних видів труб.

 

Контрольні запитання

2. Склад колонкового набору. 3. Призначення колонкової труби. 4. Типи коронок. Їх маркування.

Рекомендована література

1. Буровой инструмент для геологоразведочных скважин: Справочник / Н.И.Корнилов, Н.Н.Бухарев, А.Т.Киселев и др. Под ред. Н.И.Корнилова. – М.: Недра, 1990. – 395 с.

2. Воздвиженский Б.И., Голубинцев О.Н., Новожилов А.А. Разведочное бурение. – М.: Недра, 1979. – 290 с.

3. Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин. В 2-х томах / Под общей редакцией проф. Козловского Е.А. – М.: Недра, 1984. Т. 1 – 490 с.

 


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ СВЕРДЛОВИНИ

Мета: отримати навички проектування конструкцій свердловин.

 

Загальні відомості

Під конструкцією свердловини мається на увазі схема її будови: діаметри за інтервалами глибини буріння, діаметри і довжина колон обсадних труб,… Для складання проектної конструкції свердловини необхідно мати такі вихідні… 1) призначення і мета буріння свердловини;

Вибір кінцевого діаметра

На вугільних родовищах (складених слабким і середньої міцності вугіллям) і родовищах бокситу використовують діаметр 76 мм, для антрациту і міцного… Якщо геологічний розріз вивчений слабо або якщо на даній ділянці можливі…  

Установка обсадних колон і визначення інтервалів цементування

Направляюча колона 1 – слугує для завдання свердловини проектного напрямку або попередження відхилення від вертикального, закріплення устя… Кондуктор 2 – установлюється для закріплення нестійких, вивітрених, водоносних… Крім направляючої труби і кондуктора іноді встановлюють додаткові обсадні колони. Їх установлюють для перекриття зон…

Визначення діаметрів буріння і обсадних колон

Якщо інтервал буріння одним діаметром достатньо великий (близько 500¸600 м), то для ліквідації можливої аварії шляхом розбурювання свердловини… Якщо інтервал цементування обсадної колони достатньо великий (близько…  

Зміст звіту

1. Методика проектування конструкції свердловини.

2. Вибір і обґрунтування конструкції свердловини на основі заданого геологічного розрізу (додаток 1).

3. Геологічний розріз і графічне зображення конструкції свердловини.

4. Вибір породоруйнуючого інструменту, бурильних труб і обважених бурильних труб для заданих умов. Звести отримані результати в таблицю (додаток 2).

5. Обсадні труби, їх розміри, види обсадних колон.

 

Контрольні запитання

1. Що розуміється під терміном "конструкція свердловини"?

2. З якою метою встановлюється направляюча труба і кондуктор?

3. У яких породах повинний установлюватися башмак кондуктора?

4. У якому порядку провадиться вибір конструкції свердловини?

5. Як визначається (вибирається) кінцевий діаметр свердловини?

6. Яка довжина цементування різних обсадних колон?

 

Рекомендована література

1. Воздвиженский Б.И., Волков С.А., Волков С.А. Колонковое бурение. – М.: Недра, 1982. – 360 с.

2. Справочник инженера по бурению геологоразведочных скважин. В 2-х томах / Под общей редакцией проф. Е.А. Козловского – М.: Недра, 1984. Т. 1 – 490 с.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

БУРОВІ УСТАНОВКИ І ВЕРСТАТИ

Мета: набути практичні навички вибору бурових установок і верстатів.

 

Загальні відомості про бурові установки

Бурова установка це комплекс механізмів і пристроїв, за допомогою яких виконуються всі роботи зі спорудження свердловини. Вона складається з… Буровий агрегат складається з бурового верстата, бурового насоса, силового… Усі бурові верстати й установки класифікуються в залежності від способу буріння, умов застосування, транспортної бази,…

Устрій бурових верстатів

Верстат зібраний із окремих вузлів. Така компоновка зручна при його монтуванні, демонтуванні і транспортуванні. Його основою є рама 10 зварної… Рис. 4. Буровий верстат СКБ-4:

Перевірочні розрахунки вибору бурової установки

Навантаження на гак бурової установки , де kп = 1,3¸1,5 – коефіцієнт, що враховує можливе прихоплення бурового снаряду, більше значення приймається для…

Зміст звіту

1. Загальні відомості про бурові установки.

2. Устрій бурового верстата.

3. Вибір бурової установки за умовами лабораторної роботи № 2, технічна характеристика вибраної бурової установки і бурової вишки, перевірочний розрахунок бурової установки.

 

Контрольні запитання

1. Чим різняться поняття "бурова установка", "буровий агрегат", "буровий верстат"?

2. Перерахуйте основні вузли бурового верстата.

3. Призначення основних вузлів бурового верстата.

4. Класифікація бурових установок за типом обертача.

5. Класифікація бурових установок за системою подачі.

6. Класифікація бурових установок за транспортабельністю.

7. Класифікація бурових установок за способом буріння.

8. Класифікація бурових установок за умовами буріння.

9. Як вибрати бурову установку?

 

Рекомендована література

1. Воздвиженский Б.И., Голубинцев О.Н., Новожилов А.А. Разведочное бурение. – М.: Недра, 1979. – 290 с.

2. Гланц А.А., Алексеев В.В. Справочник механика геологоразведочных работ. М.: Недра, 1987. – 443 с.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

БУРОВІ НАСОСИ

 

Мета: набути навички вибору бурових насосів.

 

Загальні відомості.

До бурових насосів ставляться такі вимоги: 1) забезпечувати подачу, необхідну для якісного промивання свердловини; 2) забезпечувати тиск, необхідний для прокачування промивальної рідини до вибою свердловини;

Поршневі насоси

Рис. 5. Принципова схема поршневого насоса подвійної дії  

Плунжерні насоси

    Рис. 6. Принципова схема плунжерного насоса одинарної дії  

Зміст звіту

1. Призначення, класифікація і вимоги, що пред’являють до бурових насосів.

2. Схеми, принцип дії, переваги і недоліки поршневого і плунжерного насосів.

3. Вибір бурового насоса за умовами лабораторної роботи № 2. Технічна характеристика вибраного насоса.

 

Контрольні запитання

1. Вимоги, що пред’являють до бурових насосів.

2. Чим відрізняється поршневий насос від плунжерного ?

3. Як вибрати буровий насос?

4. Схема і принцип дії поршневого насоса.

5. Схема і принцип дії плунжерного насоса.

 

Рекомендована література

1. Воздвиженский Б.И., Волков С.А., Волков А.С. Колонковое бурение. – М.: Недра, 1982. – 360 с.

2. Гланц А.А., Алексеев В.В. Справочник механика геологоразведочных работ. М.: Недра, 1987. – 443 с.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВЛАСТИВОСТЕЙ

НЕОБРОБЛЕНОГО ГЛИНИСТОГО РОЗЧИНУ

 

Мета: засвоїти методику і устрій приладів та отримати практичний досвід визначення показників властивостей бурових розчинів.

 

Функції промивальної рідини

1) ефективно очищати вибій від частинок вибурених порід і видаляти їх на денну поверхню; 2) утримувати частинки вибуреної породи та інші частинки твердої фази в… 3) забезпечувати охолодження і змащування деталей доліт, вибійних двигунів, бурильної колони та інших вузлів;

Вимір щільності ареометром АГ-3ПП

На поверхні циліндричної частини поплавка 4, яка закривається герметизуючою пробкою 6, нанесені дві шкали 7 для вимірювання густини в межах… Виміри роблять у наступному порядку. У відро наливають воду. Від'єднують… Заливають воду в мірний стакан, з'єднують його з поплавком, видавивши при цьому надлишок води, і занурюють зібраний…

Вимір умовної в'язкості віскозиметром СПВ-5

Виміри роблять у наступному порядку. Промивають лійку віскозиметра і мірний кухоль водою і підготовляють пробу розчину. Беруть у руки лійку і… Якщо струмінь, що випливає з трубки, стає дуже тонкий або переривається, то… Перевірку приладу здійснюють чистою водою за вищеописаною методикою. Час витікання 500 см3 води складає 15±0,5 с. Якщо…

Вимір змісту піску відстійником ОМ-2

Металевий відстійник ОМ-2 (рис. 9) являє собою циліндричну судину 2, що закінчується внизу трубкою з прорізами. Усередині трубки поміщена градуйована скляна бюретка 3 (пробірка) об’ємом 10 см3 з ціною поділки 0,1 см3. Бюретка закріплюється гвинтом 4. Відстійник закривається кришкою 1, що має об’єм 50 см3.

У верхній частині на рівні об’єму 500 см3 знаходиться отвір діаметром 3 мм.

Виміри проводять у наступному порядку. Знімають кришку й у відстійник наливають спочатку 200¸300 см3 чистої води. Потім кришкою відміряють 50 см3 випробуваного розчину і вливають його у відстійник. Не промиваючи кришки, зачерпують нею воду, при цьому в ній розчиняється розчин і пісок, що залишилися на внутрішніх стінках, і виливають у відстійник.

Потім наповняють відстійник водою до рівня трьохміліметрового отвору на його бічній поверхні, тримаючи його вертикально. Щільно закривають прилад кришкою, прикривши отвір пальцем, і інтенсивно збовтують уміст протягом 30 с, тримаючи відстійник у горизонтальному положенні. Швидко повертають відстійник у вертикальне положення і засікають час.

Об’єм V визначають по шкалі бюретки через 1 хв. спокою. Загальний зміст піску

, %.

 

 

Вимір водовіддачі і товщини глинистої кірки

Приладом ВМ-6

    Фільтраційний стакан на верхньому кінці має горловину з зовнішньою різьбою і отвір, нижній кінець його має розточення… Вузол напірного циліндра складається з власне циліндра 3 з укрученої в нього… Нижній кінець циліндра має внутрішню різьбу для з'єднання з фільтраційним стаканом. Для ущільнення місця з'єднання…

Вимір статичної напруги зсуву приладом СНС-2

Привод стакана здійснюється від електродвигуна 10 через редуктор 14 і гнучку передачу 11 (нескінченна спіральна пружина) з частотою 0,2 об/хв.… До приладу додається комплект сталевих ниток шести номерів (з 1 по 6) у… Рекомендується використовувати нитки № 5 і № 6, що володіють найбільшими модулем пружності.

Зміст звіту

1. Опис приладів та методики визначення показників властивостей глинистого розчину.

2. Таблиця з результатами визначення.

 

Показники властивостей глинистого розчину Номер бригади
Густина ρ, кг/м3      
Умовна в'язкість Т, с      
Вміст піску П, %      
Статичне напруження зсуву Q1, Па      
Q10, Па      
Коефіцієнт тиксотропії К      
Водовіддача В, см3/30хв      
Товщина глинистої кірки, мм      

 

Контрольні запитання

2. Методика вимірювання щільності ареометром АГ-3ПП. 3. Методика вимірювання умовної в’язкості. 4. Як щільність і в’язкість глинистого розчину впливають на стан стовбура свердловини?

Рекомендована література

1. Башлык С.М., Забигайло Г.Т., Зейонц О.Л. Лабораторный практикум по основам гидравлики и промывочным жидкостям М.: Недра, 1982. – 156 с.

2. Воздвиженский Б.И., Волков С.А., Волков А.С. Колонковое бурение. – М.: Недра, 1982. – 360 с.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

ПРОЕКТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ БУРІННЯ

 

Мета: отримати навички визначення параметрів режиму буріння для різних типів породоруйнуючого інструменту.

 

Загальні відомості

До параметрів режиму буріння відносять: осьове навантаження (С), частоту обертання (n) та витрату промивальної рідини (Q).

Сукупність параметрів режиму буріння повинна забезпечити максимальну механічну швидкість при допустимому зносі породоруйнуючого інструменту.

Розрахункові значення параметрів режиму буріння слід приймати з урахуванням ціни поділу вимірювальних приладів і технічних характеристик бурового обладнання.

 

Осьове навантаження

На твердосплавну коронку осьове навантаження визначаємо, як , даН де m – кількість основних (об’ємних) різців чи вставок, шт.; q – рекомендоване осьове навантаження на 1 різець…

Частота обертання

, де V0 – рекомендована окружна швидкість коронки, м/с; Dc – середній діаметр… , м

Витрата промивальної рідини

, м3/с де k – коефіцієнт, що враховує нерівномірність швидкості потоку по стволу… При промиванні свердловини водою швидкість потоку залежить від інструменту:

Зміст звіту

1. Методика розрахунку параметрів режиму буріння.

2. Розрахунок параметрів режиму буріння для всіх типорозмірів породоруйнуючих інструментів, обраних при виконанні роботи № 2.

 

Контрольні запитання

2. У яких випадках і на скільки зменшують осьове навантаження на породоруйнуючий інструмент? 3. Як визначається частота обертання для різних типів породоруйнуючого… 4. В яких випадках її доцільно зменшувати?

Рекомендована література

1. Винниченко В.М., Максименко Н.Н. Технология бурения разведочных скважин: Справочник бурильщика. – М.: Недра 1988. – 149 с.

2. Воздвиженский Б.И., Голубинцев О.Н., Новожилов А.А. Разведочное бурение. – М.: Недра, 1979. – 290 с.

3. Михайлова Н.Д. Техническое проектирование колонкового бурения. – М.: Недра, 1985. – 200 с.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

ТАМПОНУВАННЯ ОБСАДНИХ КОЛОН

ТА ЛІКВІДАЦІЙНИЙ ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН

 

Мета: вивчити способи цементування та засвоїти методику розрахунків з цементних робіт в свердловинах.

 

Тампонування обсадних колон

Тампонування глиною застосовується в основному при бурінні неглибоких розвідувальних свердловин. Якщо в місці тампонування залягає пласт в'язкої… При відсутності глинистого пласта в свердловину закидають кульки глини… Тампонування свердловин цементом або матеріалами, які містять цемент, називається цементуванням. Для цементування…

Технологія цементування.

Підвісивши колону обсадних труб на відстані 1¸2 м над вибоєм, знімають цементувальну голівку і опускають в труби нижню пробку. Потім… Заливання і продавлювання цементного розчину виконують буровими насосами чи…  

Розрахунок цементування свердловин

Об’єм цементного розчину, необхідний для створення в затрубному просторі цементного кільця висотою H і цементного стовпа всередині колони h (рис.… Vц.р=0,785 [(Dс2 – dз2)·k·Н + dв·2h], м3, де Dс – діаметр свердловини, м; dз – зовнішній діаметр обсадних труб, м;

Ліквідаційне тампонування свердловин

Для заповнення свердловин найбільше застосування одержали цементно-піщані, цементно-піщано-суглинисті розчини з водоцементним відношенням більше 0,7… В Донецькому вугільному басейні введені в дію дві нові методики ліквідаційного… В основі першої методики лежить використання глиноцементних в'язких сумішей, які не твердіють. В основу другої…

Зміст звіту

1. Обґрунтування прийнятих способів тампонування обсадних колон.

2. Розрахунок цементування обсадних колон.

3. Обґрунтування способу ліквідаційного тампонування свердловини.

4. Розрахунок кількості матеріалів для ліквідаційного тампонування свердловини.

 

Контрольні запитання

1. Мета тампонування обсадних колон.

2. Технологія тампонування глиною.

3. Способи цементування свердловин.

4. Технологія цементування з двома розділювальними пробками.

5. Призначення ліквідаційного тампонування свердловин.

6. Матеріали, які використовують для ліквідаційного тампонування.

 

Рекомендована література

1. Новиков Г.П., Белкин О.К., Клюев Л.К. и др. Справочник по бурению скважин на уголь. – М.: Недра, 1988. – 256 с.

2 Воздвиженский Б.И., Голубинцев О.Н., Новожилов А.А. Разведочное бурение. – М.: Недра, 1979. – 290 с.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ВІДБОРУ ПРОБ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ

 

Мета: вивчити устрій та класифікацію подвійних колонкових снарядів.

 

Незадовільний вихід керну трапляється через його стирання та розмивання, а також через погане заклинювання і випадання керну під час підйому при бурінні в наступних гірських породах: м'яких, таких що легко розмиваються промивальною рідиною, рихлих, таких що сиплються та пливуть; шаруватих і неоднорідних за шарами, що їх складають, таких що схильні до вибіркового стирання та розмивання; сильнотріщинуватих, або роздрібнених; таких що розчиняються промивальною рідиною.

Якісне опробування визначається не тільки діаметром свердловини, а й відповідністю технічних засобів геолого-технічним умовам кернового опробування. Для підвищення виходу керну використовують спеціальні технічні засоби основними з яких є подвійні колонкові снаряди (ДКС). В залежності від конструкції виділяють наступні класи ДКС:

1) з прямим промиванням і керноприймальною трубою, що обертається при бурінні – попереджується розмивання керну (наприклад, ДКТ-108/89; ДКТ-89/73);

2) зі зворотнім промиванням і керноприймальною трубою, що обертається при бурінні – попереджується розмивання і самозаклинювання керну (наприклад, ДКНТ-59В; ДКНТ-ВП-ІІ-76(93); ДЕС-73(89));

3) з прямим промиванням і керноприймальною трубою, що не обертається при бурінні – попереджується руйнування керну від поперечних вібрацій колонкової труби (наприклад, ТДН-46(59, 76)-У(2, ССК, 4));

4) зі зворотнім промиванням і керноприймальною трубою, що не обертається при бурінні – попереджується самозаклинювання і руйнування керну від поперечних вібрацій колонкової труби (наприклад, ТДН-59(76, 93)-0(УТ); ДКНТ-ВП-0(І)-76(93); ССК-59ЭВ);

5) з прямим промиванням і комбінованим з'єднанням керноприймальної труби – попереджується вибіркове стирання і самозаклинювання керну (наприклад, Донбасс НИЛ-І(ІІ, ІІІ); ДТА-2).

На рис. 13. наведені принципові схемі подвійних колонкових снарядів.

Схема ДКС першого класу показана на рис. 13, а. Снаряд складається з перехідника 1, який з’єднаний різьбою з зовнішньою 4 і внутрішньою 3 керноприймальними трубами, а також бурової коронки 6 і керновідривача 5. При передачі крутильного моменту обертаються обидві труби 3 і 4. Промивальна рідина через канал а перехідника 1 проходить по кільцевому зазору між трубами і омиваючи керн і коронку, виходить в затрубний простір. Промивальна рідина, що зосталась у внутрішній трубі 3 під дією зростаючого тиску з боку керну відкриває клапан 2 і по каналу б перехідника виливається в затрубний простір.

Устрій ДКС другого класу показаний на рис. 11, б. Перехідники 1 і 5 при згвинчуванні з патрубком 4 утворюють порожнину, в якій розташований ежектор, що складається з насадки 2 і дифузора з камерою змішання 3. На перехідник 5 нагвинчені керноприймальна труба 6 і зовнішня труба 7 з коронкою 9.


а) б)

           
   
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 

 


в) г)

               
     
 
   
 
       
 
       
 
       
 
 
     
   
 
 
   
       
 
 
 

 


д)

,

де Q – об’єм мірної судини, дм3; q – об’єм води залитої в мірну посудину з керновою масою, дм3.

На практиці часто має місце низький вихід керна або незадовільний його якісний стан. При випробуванні твердих корисних копалин важливо з кожної одиниці довжини перетинання корисної копалини відбирати в пробу однаковий об’єм матеріалу. Стосовно до випробування свердловин по керну виконання цієї умови вимагає повного, 100 % виходу керна.

Роботами ВІТРа встановлено, що мінімально припустимий вихід керна для даного родовища (або типу руд) може бути знайдений за формулою

,

де Кр – коефіцієнт рівномірності оруденіння, що виражає відношення середнього змісту компонента в рудах до максимального; И – ступінь вибірковості стирання компонента в керні, тобто частка перетертого керна, що приходиться на рудний матеріал; mк.доп. – припустима погрішність кернових проб (5¸10%).

Таким чином, мінімально припустимий вихід керна не залежить від його діаметра, а тільки від величин, що характеризують властивості корисної копалини і задану погрішність.

Однак установлено, що за інших рівних умов зі зменшенням діаметра на одну ступінь вихід керна знижується на 5¸10 %.

Середній вихід керна при бурінні твердими сплавами складає 76¸77 %, при бурінні алмазами – 80¸82 %.

 

Порядок відбору, документації і збереження керна

Керн укладається і зберігається в кернових ящиках. Розміри ящиків 1´(0,5-0,6) м. Ширина і висота осередків повинна відповідати діаметру… Керн укладають зліва направо і зберігають у кернових ящиках. Зверху на бічних… Наприкінці кожного інтервалу, що відповідає одному рейсові, по якому піднятий керн, ставиться дерев'яна бирка, що…

– Конец работы –

Используемые теги: практичних, занять, дисципліни, геологорозвідувальна, справа0.124

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНА СПРАВА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «СКУЛЬПТУРА»
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ... УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ...

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
На сайте allrefs.net читайте: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ».

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Економічна і соціальна географія світу Конспект лекцій з дисципліни Економічна і соціальна географія світу розроблений викладачем 1 категорії Рибаченко І.М. Затверджений на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ Верстатоінструментальний технікум... НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ... ХПІ...

До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки
Тернопільський національний технічний університет... Імені Івана Пулюя... Кафедра будівельної механіки...

«Економіка ветеринарної справи» з дисципліни "Організація і економіка ветеринарної справи"
Міністерство аграрної політики України...

З дисципліни Податкове право України Цивільно-правових дисциплін Міма І.В. До проведення семінарських занять
Національний університет Одеська юридична академія... Криворізький факультет...

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет... Кафедра екології та безпеки життєдіяльності...

Ізюмська О.М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Облік ЗЕД" для студентів спеціальності "Облік і аудит"
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Кафедра бухгалтерського обліку...

Методичні рекомендації Контрольні завдання До виконання практичних занять з дисципліни Технологічні розрахунки в хімічній технології
Херсонський національний технічний університет... Кафедра хімічної технології та дизайну... волокнистих матеріалів...

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни Метою дисципліни Маркетингова цінова політика є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки і реалізації маркетингової цінової політики підприємства. Лекція №1. Тема. КОНЦЕПЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Полтавський національний технічний університет... імені Юрія Кондратюка... Кафедра маркетингу...

0.05
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам