рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА - раздел Биотехнологии, Окисно-відновні реакції Дослід 1: Відновлювальні Власти...

Дослід 1: Відновлювальні властивості металів

В пробірку налити 2-3 мл розчину сульфату міді (П) та додати шматочок металічного заліза. Написати рівняння реакції, скласти електронний баланс. Відзначити утворення червоного нальоту міді на залізі.

 

Дослід 2 Міжмолекулярні окисно-відновні реакції

а) В пробірку помістити 1-2 мл розчину йодату калія KIO3, додати 1-2 мл розчину сульфатної кислоти та 1-2 мл розчину йодиду калію KI . Пожовтіння розчину обумовлюється утворенням молекулярного йоду. Для доведення цього візьміть фільтрувальний папір, змочіть розчином крохмалю і нанесіть на нього краплину розчину з пробірки. Що при цьому спостерігаєте ? Напишіть рівняння реакції, складіть електронний баланс і розставте коефіцієнти.

б) В пробірку помістити 1-2 мл розчину перманганату калію KMnO4, додати 2 мл розчину сульфатної кислоти та декілька кристаликів сульфіту калію або натрію. Як зміниться колір перманганату ? Напишіть рівняння реакції, підберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть речовину окиснювач та речовину відновник.

в) В пробірку налити 1-2 мл розчину перманганату калію , додати 2 мл розчину сульфатної кислоти і 1-2 мл розчину пероксиду водню. Напишіть рівняння реакції, підберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть окиснювач та відновник.

 

Дослід 3 Внутрішньомолекулярна окисно-відновна реакція

В пробірку налити 1-2 мл розчину сульфату міді і додати 1-2 мл розчину йодиду калію. Реакція проходить в дві стадіі:

1) CuSO4 + 2 KI = CuI2 + K2SO4

2) 2 CuI2 = 2 CuI + I2

Яка з цих реакцій відноситься до окисно-відновних ? Вкажіть окиснювач та відновник у цій реакції.

 

Дослід 4 Реакція диспропорціонування

В пробірку налити 2-3 мл розчину сульфатної кислоти і додати 1-2 кристалики нітриту натрію ( дослід виконує викладач ). Спостерігати виділення газу, який буріє на повітрі . Реакція іде в три стадії:

1) 2 KNO2 + H2SO4 = K2SO4 + 2 HNO2

2) HNO2 _____> HNO3 + NO + H2O

3) NO + O2 ____> NO2

До якого типу відноситься кожна з цих реакцій ? Складіть електронні баланси до окисно-відновних реакцій і розставте коефіцієнти. Вкажіть процеси окиснення та відновлення, вкажіть окиснювач та відновник.

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Окисно-відновні реакції

Криворізький технічний університет.. кафедра хіміі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  до виконання лабораторної роботи «ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ»   для студентів 1 курсу усіх спеціальностей    

Поняття про ступінь окиснення та валентність
  Окисно-відновними називають реакції, які супроводжуються зміною ступеню окиснення хімічних елементів.   Ступенем окиснення називають ф

Метод електронного балансу
  При складанні рівнянь цим методом необхідно дотримуватись такої послідовності: 1) написати схему хімічної реакції; 2) визначити ступінь окиснення елементів та вияв

ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ
  1) Які реакції називаються окисно-відновними ? 2) Пояснити поняття “ступінь окиснення” та “валентність”. 3) Яку напівреакцію називають реакцією окиснення , а яку –

ЛІТЕРАТУРА
  1. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002.- 480 с. 2. Кириченко В.І. Загальна хімія: Навч

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги