рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА - раздел Биотехнологии, Окисно-відновні реакції   1. Романова Н.в. Загальна Та Неорганічна Хімія: Підруч. Для С...

 

1. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002.- 480 с.

2. Кириченко В.І. Загальна хімія: Навч. посіб.- К.:Вища шк., 2005,- 639 с.:іл..

3. Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії/ За ред. В.С.Телегуса: Підручник.- Львів: Світ, 1998.- 424 с.: іл.

4. Глинка Н.Л. Общая химия.- Л.: Химия, 1988.- 702 с.

5. Басов В.П., Юрченко О.Г. Хімія: Навчальний посібник для самопідготовки до екзамену/ Київ "Каравела", Львів "Новий Світ-2000", 2001,- 132 с.

 

 


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторної роботи з загальної хімії на тему

“Окисно-відновні реакції”

 

 

для студентів I курсу

всіх спеціальностей

 

 

УКЛАДАЧІ: Ломовцева Світлана Борисівна,

старший викладач;

Єрмак Леонід Дмитрович,

канд.хім.наук, доцент

 

 

Реєстрац.№ _________

 

 

Підписано до друку ______________ 2006 р.

 

Формат ______________

 

Обсяг ______________ стор.

 

Тираж ______________прим.

 

 

М.Кривий Ріг,

вул.ХХІІ партз’їзду, 11

 


 

 


 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Окисно-відновні реакції

Криворізький технічний університет.. кафедра хіміі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ЛІТЕРАТУРА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  до виконання лабораторної роботи «ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ»   для студентів 1 курсу усіх спеціальностей    

Поняття про ступінь окиснення та валентність
  Окисно-відновними називають реакції, які супроводжуються зміною ступеню окиснення хімічних елементів.   Ступенем окиснення називають ф

Метод електронного балансу
  При складанні рівнянь цим методом необхідно дотримуватись такої послідовності: 1) написати схему хімічної реакції; 2) визначити ступінь окиснення елементів та вияв

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
Дослід 1: Відновлювальні властивості металів В пробірку налити 2-3 мл розчину сульфату міді (П) та додати шматочок металічного заліза

ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ
  1) Які реакції називаються окисно-відновними ? 2) Пояснити поняття “ступінь окиснення” та “валентність”. 3) Яку напівреакцію називають реакцією окиснення , а яку –

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги