рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Організація спостерігання за СПЗ об’єктів

Організація спостерігання за СПЗ об’єктів - раздел Строительство, Державні будівельні норми України 11.2.1 Підключення Цптс До Точки Доступу 11.2.1.1 Після Отримання Лі...

11.2.1 Підключення ЦПТС до точки доступу

11.2.1.1 Після отримання ліцензії на провадження діяльності зі спостерігання за СПЗ об’єктів пультова організація здійснює підключення ЦПТС до точки доступу та його реєстрацію в ЄБД ЦПТС ОДС ОКЦ і може здійснювати спостерігання за СПЗ об’єктів незалежно від їх територіального місця знаходження, але при цьому ЦПТС повинен бути підключений до точки доступу того регіону, в якому знаходиться об’єкт спостерігання.

11.2.1.2 Для підключення ЦПТС до точки доступу та реєстрації в ЄБД пультова організація заповнює картку пульта (форма Ж. 9 додатоку Ж) та подає її у паперовому вигляді до ГУМНС (за територіальністю). У картці пульта зазначається:

- назва пультової організації та її ідентифікаційний код;

- поштова адреса, номери телефонів та електронна адреса ЦПТС;

- ПІБ керівника пультової організації, начальника(ів) ЦПТС та інженерів-програмістів;

- серія, номер та термін дії ліцензії Держпожбезпеки;

- види каналів зв’язку (основний та резервний), якими здійснюється підключення до точки доступу ГУМНС;

- назва підрозділу ГУМНС до точки доступу якого здійснюється підключення ЦПТС.

11.2.1.3 ГУМНС протягом 5 календарних днів перевіряє правильність заповнення картки пульта (у відповідності з паперовими примірниками). У разі виявлення помилок заповнення картки до ЦПТС надсилається електронне повідомлення з зазначенням зауважень, після усунення яких картка пульта подається повторно. У разі відсутності помилок ГУМНС здійснює реєстрацію ЦПТС пультової організації в ЄБД з присвоєнням номеру ЦПТС, який складається з коду регіону (два символи) та номеру пульта (три символи). Номером пульта є порядковий номер, який присвоюється ЄБД, згідно внутрішнього обліку.

11.2.1.4 ГУМНС після реєстрації ЦПТС надає пультовій організації технічні вимоги (умови) на підключення пульта пожежного спостерігання до точки доступу. СПТС за допомогою якої здійснюється підключення ЦПТС пультової організації до точки доступу ОДС ОКЦ ГУ МНС повинна мати два незалежних канали зв’язку (основний та резервний) різних операторів, можливість автоматичного виявлення несправності та забезпечити контролювання СПТС по класу Т5 (по основному та резервному каналам зв’язку), згідно таблиці 3 ДСТУ рr EN 50136-1-1.

11.2.1.5 Пультова організація, у відповідності до технічних вимог (умов), спільно з ГУМНС здійснює підключення пульта пожежного спостерігання до точки доступу. Після чого здійснюється тестування передавання сигналів на ділянці ЦПТС пультової організації – ЦПТС ОДС ОКЦ. Час передавання сигналу не повинен перевищувати максимальний час затримування передавання - 20 с (М4) (таблиця 2 ДСТУ рr EN 50136-1-1). Якщо у ході тестування були виявлені недоліки, пов’язані з затримкою передачі сигналу – тестування може бути завершеним згідно п. 11.3.11. Після успішного завершення тестування працівник ОДС ОКЦ робить відмітку в ЄБД (із зазначенням дати та часу).

11.2.1.6 Після тестування і реєстрації ГУМНС видає свідоцтво про реєстрацію ЦПТС пультової організації в ЄБД (форма Ж.6 додатоку Ж). Якщо пультова організація має декілька ЦПТС, реєстрація в ЄБД та підключення то точки доступу здійснюється по кожному окремо, з видачею свідоцтва на кожне ЦПТС. У разі якщо ЦПТС реєструється у декількох регіонах та відповідно підключається до декількох точок доступу – свідоцтва про реєстрацію видаються відповідно від кожного ГУ МНС за територіальністю.

11.2.2 Вимоги до центру прийняття тривожних сповіщень

11.2.2.7 Для організації функціонування ЦПТС пультова організація повинна мати приміщення для розміщення керівників пульта, інженерно-технічних працівників, диспетчерів та допоміжні приміщення для акумуляторного та комп’ютерного обладнання, побутової кімнати, санвузла.

11.2.2.8 . Приміщення ЦПТС повинні відповідати вимогам діючих норм та правил. Приміщення операторної зали, де розміщені робочі місця диспетчерів, повинно(ні) мати обмежений доступ сторонніх осіб, природне освітлення, відповідати вимогам п. 4.10 і бути забезпеченими:

- основним та резервним джерелами живлення електрообладнання;

- стаціонарним телефонним зв’язком;

- засобами аудіозапису, що забезпечують запис телефонних та радіопереговорів з можливістю їх архівації і збереження протягом 1 місяця;

- первинними засобами пожежогасіння та системою пожежної сигналізації.

11.2.2.9 Пульт пожежного спостерігання, повинен бути забезпечений:

- для спостерігання об’єктів у кількості до 500 включно – резервним електроживленням, яке забезпечує безперебійну роботу обладнання протягом не менше 24 годин;

- для спостерігання об’єктів у кількості від 501 до 1000 включно – двома джерелами електроживлення та мати «холодний» резерв апаратно-програмних засобів;

- для спостерігання об’єктів у кількості від 1001 та більше – двома джерелами електроживлення та мати «гарячий» резерв апаратно-програмних засобів.

11.2.2.10 При підключенні до пульта пожежного спостерігання 300 та більше об’єктів, пультова організація повинна використовувати пультове устаткування та програмне забезпечення, яке забезпечує можливість одночасної роботи двох та більше диспетчерів. У разі якщо на ЦПТС спостерігається до 300 об’єктів, допускається чергування одного диспетчера.

11.2.2.11 Пульт пожежного спостерігання повинен мати зовнішній інтерфейс для підключення та передачі сигналів пожежної тривоги у заданому вигляді.

11.2.3 Організація спостерігання за СПЗ об’єктів

11.2.3.1 Після підключення об’єкта спостерігання до системи централізованого пожежного спостерігання ЦПТС здійснює цілодобове спостерігання за СПЗ об’єкта.

11.2.3.2 Для організації спостерігання пультова організація повинна забезпечити ряд організаційних та технічних заходів, а саме:

а) цілодобове прийняття та обробляння тривожних сповіщень від пожежної автоматики об’єктів, що спостерігаються;

б) працездатність пультів пожежного спостерігання і систем передавання тривожних сповіщень та своєчасне виконання робіт з їх технічного обслуговування;

в) передавання в автоматичному режимі в єдиному протоколі та форматі передачі даних сигналів пожежної тривоги до точки доступу (за територіальністю знаходження об’єкта спостерігання);

г) при отриманні сигналів пожежної тривоги - термінове повідомлення замовника робіт;

д) при отриманні сигналів про несправність пожежної автоматики - термінове повідомлення про це замовника робіт та суб’єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування пожежної автоматики;

е) при отриманні сигналів про несправність системи передавання тривожних сповіщень - приведення її у працездатний стан протягом 12 годин;

ж) при виході з ладу основного устатковання оповіщування - приведення його в працездатний стан (відремонтувати або замінити) протягом 24 годин;

и) ведення довідково-інформаційної бази даних об’єктів, що спостерігаються, а також даних про надходження і передавання усіх тривожних сповіщень.

11.2.3.3 ЦПТС повинен утримувати необхідну кількість технічного персоналу, яка б забезпечувала оперативне прибуття до об’єктів спостерігання та приведення у працездатний стан СПТС, які вийшли з ладу, протягом 12 годин з моменту отримання сигналу про несправність. У разі, якщо до ЦПТС підключені об’єкти з різних населених пунктів і визначеного часу недостатньо для прибуття технічного персоналу, ЦПТС необхідно створювати окремі технічні підрозділи, в залежності від віддаленості об’єктів спостерігання. Такі технічні підрозділи повинні мати пункти прийняття попереджень про несправність.

11.2.3.4 На ЦПТС повинна вестись наступна службова документація:

а) затверджений перелік осіб, які мають доступ до операційної зали ЦПТС;

б) журнал обліку об’єктів спостерігання (вказується назва та адреса об’єкта, номери телефонів організацій (осіб), яких необхідно сповіщати про всі події та спрацювання ПА, номер картки об’єкта, номер договору на спостерігання) – ведеться у електронному вигляді;

в) журнал чергувань (вказується ПІБ оператора та інженера-програміста ЦПТС, які заступили на чергування, їх особисті підписи про прийняття чергування, дата чергування, відмітка про працездатність пульта пожежного спостерігання) – ведеться у паперовому вигляді;

г) журнал обліку об’єктів, тимчасово знятих зі спостерігання (вказується дата, найменування об’єктів та їх адреси, причини зняття, дата повторної постановки на пожежне спостерігання) – ведеться у електронному вигляді;

д) журнал обліку об’єктів, з яких надійшли сигнали пожежної тривоги (вказується дата, найменування об’єктів та їх адреси, назва організацій (осіб), які повідомлено про виклик та час повідомлення) – ведеться у електронному вигляді;

е) журнал обліку об’єктів, з яких надійшли сигнали про несправність (вказується дата, найменування об’єктів та їх адреси, назва організацій (осіб), які повідомлено про виклик та час повідомлення) – ведеться у електронному вигляді;

ж) журнал обліку об’єктів, які зняті з спостерігання (вказується дата та причина зняття, назва організацій, яку повідомлено про зняття з спостерігання та дата повідомлення) – ведеться у електронному вигляді;

и) картка пульта та картки об’єктів за якими здійснюється пожежне спостерігання – у електронному та паперовому вигляді;

к) інструкція чергового персоналу із спостерігання за пожежною автоматикою об’єктів – у паперовому вигляді;

л) інструкція з пожежної безпеки та охорони праці – у паперовому вигляді.

11.2.3.5 Паперові журнали заводяться на кожен календарний рік. Вони повинні бути пронумеровані, прошиті і скріплені печаткою суб’єкта господарювання. Електронні журнали повинні бути захищені від внесення до них будь-яких змін.

11.2.3.6 Пультова організація на кожному ЦПТС повина забезпечити зберігання наступної документації:

а) журнали обліку об’єктів спостерігання - протягом всього терміну спостерігання та рік після зняття об’єкта з пожежного спостерігання;

б) журнали чергувань – протягом одного року після закінчення;

в) журнали обліку об’єктів, тимчасово знятих зі спостерігання, об’єктів, з яких надійшли сигнали пожежної тривоги та об’єктів, які зняті з спостерігання – протягом двох років з дня останньої записаної події;

г) журнали обліку об’єктів, з яких надійшли сигнали про несправність – протягом двох років з дня останньої записаної події;

д) картки пульта та об’єктів за якими здійснюється пожежне спостерігання - протягом всього терміну спостерігання та рік після зняття об’єкта з пожежного спостерігання.

11.2.3.7 У разі виникнення змін даних, зазначених у картці пульта та картках об’єктів спостерігання пультова організація зобов’язана протягом 10-ти днів, з моменту їх виникнення вносити ці зміни до ЄБД (із зазначенням дати та часу внесення змін).

11.2.4 Передавання сигналу пожежної тривоги

11.2.4.1 При спрацьовуванні СПЗ об’єкта ППКП формує сигнал пожежної тривоги і направляє до устатковання передавання пожежної тривоги та попереджень про несправність, яке по визначеному каналу зв’язку передає його до устатковання передавання пульта пожежного спостерігання.

11.2.4.2 При надходженні тривожного сповіщення інформація про пожежу повинна відображатися на пульті пожежного спостерігання ЦПТС, а сигнал пожежної тривоги в автоматичному режимі транзитом передаватися до точки доступу ОДС ОКЦ, за територіальністю знаходження об’єкта спостерігання.

11.2.4.3 Сигнал пожежної тривоги з пульта пожежного спостерігання до ЄБД повинен передаватися по двом каналам зв’язку у відповідному протоколі та форматі передачі даних прикладного рівня.

11.2.4.4 При надходженні сигналу пожежної тривоги пультова організація терміново сповіщає замовника робіт, а ОДС ОКЦ забезпечує оперативне реагування на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів.

11.2.4.5 Після ліквідації пожежі ОДС ОКЦ повідомляє про це пультову організацію, яка в свою чергу тимчасово (повністю або частково) знімає об’єкт з пожежного спостерігання, про що сповіщає замовника робіт та обслуговуючу організацію. Замовник робіт вживає заходи щодо поновлення працездатності СПЗ об’єкта (у разі її пошкодження) та проведення ремонтних робіт. Про тимчасове зняття об’єкта з пожежного спостерігання пультова організація направляє у заданому вигляді повідомлення до ЄБД.

11.2.4.6 Замовник робіт, після поновлення працездатності СПЗ, повідомляє про це пультову організацію, яка здійснює постановку об’єкта на пожежне спостерігання, про що сповіщає замовника робіт, обслуговуючу організацію та терміново направляє у заданому вигляді повідомлення до ЄБД.

11.2.4.8 Якщо підрозділом пожежної охорони встановлено факт хибного виклику (відсутність пожежі за місцем виклику), начальником чергової варти складається та вручається замовнику робіт повідомлення, форма та зміст якого згідно форми Ж.7 подано у додатку Ж. У цьому випадку замовником робіт упродовж трьох робочих діб створюється робоча група у складі представника замовника, ЦПТС та обслуговуючої організації, яка встановлює причину хибного спрацювання, про що складається акт про встановлення хибного спрацювання СПЗ (форма Ж.8 додатоку Ж.).

11.2.5 Передавання сигналу попередження про несправність

11.2.5.1 До ЦПТС пультової організації повинні надходити сигнали про несправність СПЗ об’єкту та про несправність СПТС.

11.2.5.2 У разі виникнення несправності СПТС, система повинна відновити свою працездатність у термін, який не перевищує 15 хвилин відповідно пункту 6.4.4 ДСТУ рr EN 50136-1-1. Якщо СПТС знаходиться у несправному стані протягом більше 15 хвилин, пультова організація тимчасово знімає об’єкт з пожежного спостерігання, інформує про це замовника робіт та забезпечує проведення силами технічного персоналу ремонтно-відновлювальних робіт. У цьому разі працездатність СПТС повинна бути відновлена протягом 12-ти годин.

11.2.5.3 При виникненні несправності СПЗ об’єкта ЦПТС повинен сповістити про це замовника робіт та обслуговуючу організацію.

11.2.5.4 Обслуговуюча організація зобов’язана забезпечити прибуття ремонтного персоналу до об’єкта спостерігання та усунути несправності СПЗ. Час прибуття ремонтної групи, з моменту виклику, не повинен перевищувати: для міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів - 12 годин та 24 години для інших населених пунктів.

11.2.5.5 Ремонтний персонал, після прибуття на об’єкт здійснює ремонтно-відновлювальні роботи СПЗ. Після поновлення працездатності СПЗ обслуговуюча організація повідомляє про це пультову, яка у свою чергу здійснює постановку об’єкта на пожежне спостерігання та сповіщає замовника робіт. Про тимчасове зняття та постановку об’єкта на пожежне спостерігання ЦПТС терміново направляє у заданому вигляді повідомлення до ЄБД із зазначенням причини несправності, дати та часу зняття (постановки) об’єкта на пожежне спостерігання.

11.2.5.6 На період проведення ремонтних робіт за ініціативою обслуговуючої організації об’єкт тимчасово знімається з пожежного спостерігання (повністю або частково). Якщо протягом 30 днів замовником робіт не вжиті заходи щодо поновлення працездатності СПЗ об’єкта, обслуговувальна організація повинна сповістити про це пультову організацію, яка у свою чергу письмово повідомляє територіальний орган державного пожежного нагляду.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України

Державні будівельні норми України..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Організація спостерігання за СПЗ об’єктів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ДБН В.2.5-56-2010
(проект остаточна редакція)       Місце для елемента захисту від копію

Сфера застосування
1.1 Вимоги цих будівельних норм поширюються на проектування, монтування, уведення до експлуатування і технічне обслуговування систем протипожежного захисту (далі – СПЗ), а саме: - автомати

Загальні положення
4.1 Необхідність обладнання об’єктів системами протипожежного захисту, або галузь їх застосування визначається відповідно до вимог цих Норм, а також відомчими (галузевими) переліками, нормами та ін

Склад систем протипожежного захисту
5.1 Системи протипожежного захисту поділяються на: а) системи пожежної сигналізації; б) автоматичні системи пожежогасіння; в) системи оповіщування про пожежу та управлінн

Загальні вимоги
6.2.1 Системи пожежної сигналізації повинні : а) виявляти ознаки пожежі на ранній стадії; б) передавати тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної тривоги та попереджен

Загальні вимоги
7.1.1 АСПГ поділяються за конструктивним виконанням, за характером впливу на осередок пожежі або способом гасіння, за способом пуску відповідно до ДСТУ 2273. 7.1.2 Вибір АСПГ слід здійснюв

Вимоги до автоматичних систем пожежогасіння за видами вогнегасної речовини
7.2.1 Автоматичні системи водяного та пінного пожежогасіння Проектування автоматичних спринклерних систем водяного пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог ДСТУ EN 12845[1]

Прийняття АСПГ до експлуатування
Прийняття до експлуатування здійснюється згідно з вимогами ДСТУ за видами АСПГ та додатку К цих будівельних норм. Таблиця 7.1 вогнегасні речовини для автоматичних систем газового пожежогас

Галузь застосування
8.1.1 Система оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей призначена для оповіщування людей, що знаходяться в будинку (споруді), про виникнення пожежі з метою створення умов для їх сво

Загальні вимоги
8.2.1 За способами оповіщування СО діляться на світлові (візуальні), звукові, мовленнєві та комбіновані. 8.2.2 СО з використанням світлової (візуальної) сигналізації складається із світлов

Вимоги до сигналів оповіщування
8.3.1 Рівень звукового тиску сигналів оповіщування повинен бути не менше ніж на 15 дБ вище рівня постійного шуму та не менше ніж на 5дБ вище рівня максимального шуму тривалістю не менше 60 с. Вимір

Вимоги до розміщення оповіщувачів та гучномовців
8.4.1 При проектуванні СО необхідно користуватись даними про акустичні та планувальні характеристики приміщень будинку, акустичні та світлові характеристики оповіщувачів, що плануються для використ

Вимоги до електроживлення та кабельних ліній
8.6.1 Устатковання електроживлення СО повинно відповідати вимогам ДСТУ EN54-4. 8.6.2 Після аварійного відключення основного джерела електроживлення резервне джерело електроживлення повинно

Загальні вимоги
9.2.1 Протидимну вентиляцію (систему димо- та тепловидалення і підпору повітря, далі - СДТ) слід проектувати для забезпечення евакуювання людей з приміщень будинків під час пожежі, яка виникла в од

Центральний пункт управління СПЗ
10.2.1 ЦПУ СПЗ повинен розміщуватись в приміщенні пожежного посту. 10.2.2 ЦПУ СПЗ повинен забезпечувати: а) інтеграцію автоматичних систем протипожежного захисту і систем та устат

Автоматизація систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ
10.3.1 Внутрішній протипожежний водопровід: 10.3.1.1 Електрокерування повинне забезпечити: а) автоматичний пуск робочих насосів; б) автоматичний пуск резервних насосів в

Проектування систем передавання тривожних сповіщень
11.3.1 Проект на систему передавання тривожних сповіщень (далі – СПТС) може розроблятися як окремо, у разі виведення сигналу від існуючої СПЗ, так і у складі проекту СПЗ окремим розділом та містити

Монтування систем передавання тривожних сповіщень
11.4.1 Роботи з монтування СПТС повинні здійснюватись відповідно до розробленого проекту та технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що застосовується. Проведення монтувальних р

Технічне обслуговування систем передавання тривожних сповіщень
11.6.2 Технічне обслуговування СПТС здійснюється згідно з вимогами додатку Л цих будівельних норм. 11.6.3 Якщо устатковання передавання СПТС інтегроване у ППКП - його технічне обслуговуван

Автоматичні системи водяного, пінного пожежогасіння
12.3.1 Електрокерування повинно забезпечити: а) автоматичний пуск робочих насосів; б) автоматичний пуск резервних насосів в разі відмови пуску або невиходу певного робочого насоса

Автоматичні системи газового, порошкового та аерозольного пожежогасіння
12.4.1 Електрокерування повинно забезпечити: а) автоматичний пуск; б) дистанційний пуск; в) відключення і відновлення автоматичного пуску; г) автоматичне переклю

Системи димо- та тепловидалення
12.5.1 Електрокерування повинно забезпечити: а) автоматичний пуск вентиляторів димо- та тепловидалення, підпору повітря, обладнання гравітаційного димовидалення (далі – вентиляційні пристр

Перелік нормативних документів і нормативно-правових актів, на які є посилання в даних нормах
  ДСТУ 2272-2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. ДСТУ 2273-2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять. ДСТУ 3105-95 (ГО

Терміни та визначення понять
Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять. б.1 автоматична система пожежогасіння (АСПГ) – система пожежогасіння автоматичн

Будинки різного призначення
  Призначення будинку Умови обладнання будинку СПС Умови обладнання будинку АСПГ Тип системи передавання тривожних

Приміщення у будинках та спорудах різного призначення
  Призначення приміщення Умови обладнання приміщення СПС Умови обладнання приміщення АСПГ Примітки  

Таблиця Г.1
Призначення будинку, приміщення (найменування нормативного показника) Нормативний показник Тип СО

Таблиця Г.2
Характеристика СО та управління евакуюванням людей при пожежі Наявність зазначених характеристик у різних типів СО

Завдання на проектування
  Системи протипожежного захисту ____________________________________   Об´єкт:   Проектна організація:   &n

Галузь застосування
Е.1.1 Системи порошкового пожежогасіння застосовуються для ліквідації пожеж класів А, В, С за ГОСТ 27331 та електрообладнання, яке знаходиться під напругою електричного струму. Е.1.2 У при

Загальні положення
Е.2.1 Системи порошкового пожежогасіння поділяються: 1) за способом гасіння на: а) системи пожежогасіння об'ємним способом; б) системи пожежогасіння поверхневим способом;

Загальні положення
Е.2.1 Системи порошкового пожежогасіння поділяються: 1) за способом гасіння на: а) системи пожежогасіння об'ємним способом; б) системи пожежогасіння поверхневим способом;

Системи локального пожежогасіння
Е.2.11.1 Системи локального пожежогасіння застосовуються в тих випадках, коли технічно неможливо або економічно недоцільно застосовувати системи пожежогасіння об‘ємним або поверхневим способами по

Трубопроводи систем
Е.2.14.1 Трубопроводи та з‘єднання розподільної мережі систем, а також розпилювачі повинні виготовлятися з негорючих матеріалів, фізичні й хімічні властивості яких забезпечують достатній запас міцн

Розміщення систем. Станція пожежогасіння
Е.2.15.1 Резервуари з ВП систем з розподільною мережею, джерело робочого газу та пристрій керування розміщають у спеціальному приміщенні, відділеному від приміщення, що захищається, протипожежними

Методика розрахунку систем порошкового пожежогасіння
Е.3.1 Визначення основних параметрів систем порошкового пожежогасіння при проектуванні включає такі етапи: - визначення характеристик пожежної небезпеки об'єкта, що захищається; -

Параметри системи об‘ємного пожежогасіння з розподільною мережею та масою заряду ВП в резервуарі 150 кг і більше
Мінімальна маса ВП, кг, необхідна для захисту даного приміщення, розраховується за формулою Mmin = M1 + M2 + M3, [Е.1] де М1 - основна маса ВП, пропорційна обсягу приміщення, що з

З розподільною мережею й масою заряду ВП в резервуарі до 150 кг
На підставі технічних характеристик: “захищуваний об‘єм” (згідно з ДСТУ 3972) - Vзс, маса заряду - Mзс й тривалість подачі ВП - tс, зазначених у паспорті, перевірку можливості використання даної си

Параметри нетрубопровідної модульної системи пожежогасіння об‘ємним способом
Загальна кількість модулів Nм, шт., необхідна для комплектації модульної системи, розраховується за формулою Nм = Кз [Vз / Vзм + (2,5 Σ Sп1 + 5,0 Σ Sп2 ) / Mзм ], [Е.8]

Параметри системи локального пожежогасіння поверхневим способом з розподільною мережею
Мінімально необхідна для гасіння маса порошку визначається на підставі норми подачі, що розраховується за формулою qsл = 0,45 kу (kсп + 1,44 ) S0,5 , [Е.9] де qsл - норма подачі В

Пожежогасіння поверхневим способом
На основі прогнозованого значення площі гасіння S під час пожежі (див. Е.2.7.1) підбирають модуль, застосування якого забезпечує виконання умови: Rм ³ S, [Е.16] де Rм - паспо

Пожежогасіння поверхневим способом
На основі прогнозованого значення площі гасіння S під час пожежі (див. Е.2.7.1) підбирають модуль, застосування якого забезпечує виконання умови: Rм ³ S, [Е.16] де Rм - паспо

Параметри системи пожежогасіння поверхневим способом з розподільною мережею
Системи поверхневого пожежогасіння застосовують якщо існує необхідність захисту площі, у межах якої можуть виникнути вогнища пожежі різної величини. Параметри системи визначають на основі

Параметри модульної системи пожежогасіння поверхневим способом
Загальна кількість модулів, необхідне для комплектації модульної системи, розраховується за формулою Nм = Кз . So / Sзм , [E.27] де So - загальна площа, що підлягає захисту систем

Форма Ж.1
  ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник ______________ (замовник) М.П.     КАРТКА ОБ’ЄКТА № \_______\_______\__________\ (код пу

Зразок таблички
  ОБ’ЄКТ ПІДКЛЮЧЕНО ДО CИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОЖЕЖНОГО СПОСТЕРІГАННЯ   Фірмовий знак (логотип) підприємства (за наявності) _______________________

Спостерігання за пожежною автоматикою об’єкта
Сигнал про спрацювання системи___________________________________________ (вказується тип СПЗ) виведено на пульт пожежного спостерігання та прийому попереджень про несправність

Передавання тривожних сповіщень
  Робоча комісія у складі: Представника замовника______________________________________________   Представника пульта

Форма Ж.6
АКТ №______ прийняття до експлуатування систем протипожежного захисту на об’єкті ____________________________________ &nb

Система пожежної сигналізації
  Монтувальна організація _________________________________________________________________________ (назва організації та її адреса) ліцензія серія ________№

Система оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей
  Монтувальною організацією _________________________________________________________________________ (назва організації та її адреса) ліцензія серія ________

Автоматичні системи пожежогасіння
Монтувальною організацією ________________________________________________________________________ (назва організації та її адреса) ліцензія серія ________№ ___________, те

Система протидимного захисту
  Монтувальною організацією _________________________________________________________________________ (назва організації та її адреса) ліцензія серія ________

Спостерігання за пожежною автоматикою об’єкта
Сигнал про спрацювання систем пожежної автоматики виведено на пульт пожежного спостерігання та прийому попереджень про несправність ________________________________________________________

Картка пульта
№_______ від "____"________20__ року   Назва суб’єкта господарської діяльності:_______________________________ ____________________________________________

Додаток И.(обов’язковий) Опис інших функцій устатковання індикації
Для систем пожежного спостерігання іншою (додатковою) функцією устатковання індикації є необхідність передачі тривожного сповіщення, без обробляння його оператором, на більш високий рівень реагуван

Прийняття спз до експлуатування
К.1 Для прийняття СПЗ та СПТС до експлуатування замовником створюється комісія з представників замовника, монтувальної, пультової і обслуговуючої організацій та державного пожежного нагляду. Порядо

Галузь застосування
Технічне обслуговування систем протипожежного захисту (далі – ТО) встановлює загальні вимоги до технічного обслуговування діючих СПЗ на об’єктах та СПЗ, які були прийнятими до експлуатування згідно

Загальні положення
Л.2.1 Дотримання вимог ТО сприяє забезпеченню працездатного стану СПЗ та їх надійного і безпечного експлуатування. Л.2.2 Надійне технічне утримування СПЗ повинне забезпечуватися шляхом про

Загальні положення
Л.2.1 Дотримання вимог ТО сприяє забезпеченню працездатного стану СПЗ та їх надійного і безпечного експлуатування. Л.2.2 Надійне технічне утримування СПЗ повинне забезпечуватися шляхом про

Експлуатувальна та технічна документація
Л.4.1 В особи, яка відповідає за експлуатування СПЗ на об’єкті, обов'язково має бути наступна експлуатувальна та технічна документація: а) проектна та технічна документація на СПЗ;

Організація робіт із забезпечення експлуатування СПЗ
Л.5.1 Перед уведенням СПЗ до експлуатування керівник об'єкта або уповноважена ним особа разом з представниками проектувальної та монтувальної організації повинні забезпечити розробку експлуатувальн

Загальні вимоги
Л.6.1 СПЗ повинні відповідати проектній документації та вимогам чинних нормативних документів та стандартів. Внесення будь-яких змін до проектної документації, яка пройшла експертизу в органах держ

Системи пожежної сигналізації
Л.7.1 Пожежні сповіщувачі Л.7.1.1 Сповіщувачі повинні утримуватися в чистоті. На період проведення у контрольованих приміщеннях ремонтних робіт сповіщувачі мають бути захищені від попаданн

Системи водяного і пінного пожежогасіння
Л.8.1.1 Зрошувачі Л.8.1.1.1 Температура плавлення легкоплавкого замка (колби) зрошувачів повинна відповідати значенню, що вказане в проектній документації, та не суперечити чинним НД, що в

Модулі
Л.8.2.3.1 Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд модулів, у яких зберігається вогнегасна речовина, та пускових (запірно-пускових) пристроїв для перевірки на в

Станції
Л.8.3.3.1. Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд резервуарів, у яких зберігається вогнегасний порошок, та запірних клапанів для перевірки на відсутність бруд

Системи аерозольного пожежогасіння
Л.8.4.1 Щотижневе технічне обслуговування систем аерозольного пожежогасіння включає перевірку: - зовнішнім оглядом цілості приладів та обладнання (наявність пломб на щитах електроживлення

Системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей
Л.9.1 Порядок використання систем оповіщування необхідно визначати в інструкціях з їх експлуатування та в планах евакуювання, де потрібно також зазначати осіб, які мають право приводити систему до

Системи димо- та тепловидалення і підпору повітря
Л.10.1 Для підтримування систем протидимного захисту в працездатному стані необхідно: - щомісяця перевіряти стан електровентиляторів, виконавчих механізмів, положення клапанів, засувок; на

Системи передавання тривожних сповіщень
Л.11.1 Упродовж експлуатування СПТС замовник робіт повинен забезпечити підтримання її у відповідному технічному стані, для чого шляхом укладення договорів з пультовою організацією здійснюється техн

Повідомлення про спрацювання СПЗ або її вимкнення
  ____________________________________ (направляється до відповідного ____________________________________ територіального органу державного _______________

Продовження форми Л.2
  1. Найменування об'єкта та його місцезнаходження (адреса, телефон) _________________________________________________________________________________________________________

Здавання-прийняття чергувань оперативним (черговим) персоналом
Тип системи ____________________________________________________   Дата монтування системи ____________________________________________   Захищуваний о

Працездатності систем протипожежного захисту
  1. Тип системи _____________________________________________________ 2. Склад системи____________________________________________________  

Технічного обстеження системи протипожежного захисту
  м. ____________ “___” _________ ____ р.   Ми, які нижче підписалися, члени комісії: _______________________________ _________________________________

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги