рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Фінансовий план

Фінансовий план - раздел Торговля, Плановий обсяг і структура виробництва продукції   Фінансовий План Є Найважливішим Розділом Бізнес-Плану, Тому Д...

 

Фінансовий план є найважливішим розділом бізнес-плану, тому до його розробки слід підходити дуже ретельно.

При достатньому рівні його обгрунтованості він є головним критерієм прийняття інвестиційного проекту до реалізації. Відповідно при недостатній розробці цього розділу бізнес-плану прийняття інвестиційного проекту до реалізації є нереальним, так як запропонований бізнес-план не відповів на головне питання, яке цікавить інвестора – як швидко і в яких формах буде забезпечено повернення капіталу, що інвестується.

Графік потоку інвестицій, пов’язаних з будівництвом і впровадженням об’єкта в експлуатацію представлено у таблиці 11.1.

План доходів і витрат, пов’язаних з експлуатацією об’єкта представлено у таблиці 11.2.

 

Таблиця 11.1. – Графік потоку інвестицій, пов’язаний з впровадженням підприємства експлуатацію, тис. грн.

Показники Перший рік за місяцями
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й
1. Обсяг інвестицій на будівництво об’єкту (розширення, реконструкцію, технічне переозброєння) 69,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
1.1. Прямі та об’ємні затрати у відповідності з розробленим кошторисом 67,52 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
1.2. Накладні витрати підрядників 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1.3. Накладні витрати інвестора по контролю реалізації проекту 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26
2. Обсяг інвестицій в оборотні активи 3.82
3. Обсяг створеного страхового (резервного) фонду по реалізації інвестиційного проекту 131,4 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НЕОБХІДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ                    

 

 

Показники       Другий ріг за кварталами   3-й рік 4-й рік 5-й рік
11-й 12-й Всього I II III IV Всього
1. Обсяг інвестицій на будівництво об’єкту (розширення, реконструкцію, технічне переозброєння) 8,6 8,6 163,92 34,8 34,8 34,8 34,8 139,2 139,8 139,2 139,2
1.1. Прямі та об’ємні затрати у відповідності з розробленим кошторисом 7,8 7,8 153,32 31,2 31,2 31,2 31,2 124,8 124,8 124,8 124,8
1.2. Накладні витрати підрядників 0,8 0,8 9,6 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4 15,2 15,5
1.3. Накладні витрати інвестора по контролю реалізації проекту 913,36 175.2 175.2 175.2 175.2 700.8
2. Обсяг інвестицій в оборотні активи 2,06 2,06 32,323 7,944 7,952 7,944 7,952 25.2 25.25 25.21 25.27
3. Обсяг створеного страхового (резервного) фонду по реалізації інвестиційного проекту 70.66 70.66 892.46 216.3 216.3 216.3 216.3 865.2 867.05 865.4 867.47
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НЕОБХІДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ                      

 

Таблиця 11.2. – План доходів і витрат, пов’язаних з експлуатацією об’єкта, тис. грн.

Показники Перший рік за місяцями
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 11-й
1. Валовий дохід від реалізації продукту (послуг) – всього     235,467 235,467 235,467 235,467 235,467 235,467 235,467 235,467 235,467 182561,15
2. Сума поточних витрат при експлуатації (повна собівартість, витрати) – всього 88.79 82.36 81.39 82.09 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39  
2.1. Сировина й матеріали 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73  
2.2. Транспортні витрати 1,1 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  
2.3. Витрати по оренді й утриманню основних фондів 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
2.4. Амортизація основних фондів 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031  
2.5. Витрати з оплати відсотків за короткостроковий кредит 4,67 4,7 4,7  
2.6. Витрати на рекламу й упаковку 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  
2.7. Витрати на тару 5,4 5,0 4,5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1  
2.8. Витрати на оплату праці 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3  
2.9. Інші прямі витрати 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  
2.10. Податкові платежі, що відносяться на собівартість (відрахування на соцстрах, фонд зайнятості тощо) 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73  
3. Податкові платежі, що включаються в ціну – всього - - 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 1075,94887
3.1. Податок на додану вартість - - 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 1075,94887
3.2. Акцизний збір - - - - - - - - -   - -
4. Валовий прибуток (гр.1 - гр.2 - гр.3) -88.79 -82.36 106.987 106.287 106.987 106.987 106.987 106.987 106.987 106.987 106.987  
5. Податкові та інші обов’язкові платежі, що сплачуються з прибутку - - 32.096 31.886 32.096 32.096 32.096 32.096 32.096 32.096 32.096  
6. Чистий прибуток (гр.4 - гр.5) -88.79 -82.36 74.891 74.40 74.89 74.89 74.89 74.89 74.89 74.89 74.89  
7. Грошовий потік -92.821 -86.391 70.86 70.369 70.86 70.86 70.86 70.86 70.86 70.86 70.86  
                                   

 

Продолжение таблицы 11.2

Показники     Другий рік за кварталами Всего 3-й год 4-й год 5-й год
12-й Всего I II III IV
1. Валовий дохід від реалізації продукту (послуг) – всього 235,467 2825,61 857,61 857,61 857,61 857,61 3430,4345 3481,608 3559,6448 3739,6674
2. Сума поточних витрат при експлуатації (повна собівартість, витрати) – всього 78.6 979.1 240.56 239.95 240.359 240.36 961.229 959.04 952.37444 946.169
2.1. Сировина й матеріали 58.73 704.77 176.44 176.44 176.44 176.44 705.77 702.6 703.5
2.2. Транспортні витрати 0,4 5,7 0,3 0,4 0,4 0,4 1,2 1,5 2,1 2,5
2.3. Витрати по оренді й утриманню основних фондів 0,5 6,1 1,6 1,6 1,6 1,6 6,4 7,0 6,5 6,4
2.4. Амортизація основних фондів 4,031 48,372 10,689 10,689 10,689 10,689 42,756 40,761 38,484 35,949
2.5. Витрати з оплати відсотків за короткостроковий кредит 39,2 29,2
2.6. Витрати на рекламу й упаковку 0,4 5,7 1,5 1,5 1,5 1,4 5,9 6,0 6,1 7,1
2.7. Витрати на тару 5,0 60,7 14,5 58,5 59,5
2.8. Витрати на оплату праці 5,3 63,6
2.9. Інші прямі витрати 1,2 14,4 3,8 3,8 3,8 3,8 15,2 15,4 15,5 15,5
2.10. Податкові платежі, що відносяться на собівартість (відрахування на соцстрах, фонд зайнятості тощо) 1,73 20,76 5,23 5,23 5,23 5,23 20,9221,58 21,58 22,89 23,22
3. Податкові платежі, що включаються в ціну – всього 47,09 470,9 171,522 171,522 171,522 171,522 686.088 696,32 711,93 747,93
3.1. Податок на додану вартість 47,09 470,9 171,522 171,522 171,522 171,522 686.088 696,32 711,93 747,93
3.2. Акцизний збір - - - - - - - - - -
4. Валовий прибуток (гр.1 - гр.2 - гр.3) 109.78 695.401 445.528 446.138 445.729 445.728 1783.18 1826.248 1895.34 2045.568
5. Податкові та інші обов’язкові платежі, що сплачуються з прибутку 32. .93 208.62 133.66 133.84 133.72 133.72 534.94 547.87 568.6 613.67
6. Чистий прибуток (гр.4 - гр.5) 76.85 534.921 311.87 312.3 1248.24 1278.37 1326.74 1431.897
7. Грошовий потік   72.82 530.89 301.181 301.61 301.311 301.311 1205.49 1237.61 1288.253 1395.949

Визначимо показник чистої поточної вартості за формулою:

 
 

(11.1)

де CFt – грошовий потік у році t;

It – інвестиційні витрати у році t;

k – коефіцієнт дисконтування, візьмемо k = 10%.

Показник NPV > 0, значить, проект слід реалізувати.

Визначимо показник рентабельності інвестицій за формулою:

(11.2)

Показник рентабельності інвестицій більше 1, відповідно, проєкт ефективний.

Визначимо період окупності інвестиційного проєкта за формулою:

(11.3)

Період окупності складає 3,85 років. Він менше, за період реалізації інвестиційного проекту, тому ми зможемо достатньо швидко відшкодувати здійснені витрати.

Визначимо внутрішню норму дохідності за формулою.

(11.4)

 

 

Для визначення IRR знайдемо NPV2:

 

 


Графік для визначення точки беззбитковості буде мати вид:

Рисунок 2 - Визначення точки беззбитковості


Сумарні постійні витрати складають 163920 грн.

Сумарні змінні витрати складають 913360 грн.

Змінні витрати на одиницю продукції складають 10.83 грн.

Виручка від реалізації обсягу продаж 33.5. грн.

Визначимо точку беззбитковості виходячи з формули:

,

де ∑Зпост – сумарні постійні витрати;

ВРо. пр. – виручка від реалізації до обсягу продажу;

Зпер. ед. – змінні витрати до обсягу продажу;

Рівноважний обсяг продажу складає 7230 одиниці продукції. Це означає, що при такому обсязі реалізації підприємство почне отримувати прибуток.

 

 

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Плановий обсяг і структура виробництва продукції

На сайте allrefs.net читайте: плановий обсяг і структура виробництва продукції 9. вступ.. резюме..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Фінансовий план

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Характеристика галузі
  Даний вид бізнесу сьогодні користується у інвесторів великою популярністю. Галузь, в котрій буде працювати підприємство – продуктова у галузі суспільного харчування. Місцем реалізац

Характеристика продукта
  Сферою діяльності даного підприємства є суспільне харчування, мета проекту – відкриття кафе у стилі поєднання елементів європейських кухонь. Основний наголос робиться на інтер’єр та

Аналіз ринку
  Для визначення можливостей збуту продукції проведемо дослідження ринку. Аналіз попиту за попередні 3 роки представлена в таблиці 5.1. Виходячи з отриманих даних, можна зроб

Плановий обсяг і структура виробництва продукції
  Можлива кількість продукції, що реалізується в таблиці 5.2. Розподіл продукції, що виробляється за асортиментними групами розглянемо в таблиці 6.1.   Таблиця

Забезпеченість виробництва основними факторами
  Найбільший інтерес представляє забезпеченість виробництва сировиною і енергоносіями. Проаналізуємо середньорічні потреби і обсяги надходжень. (таблиця 7.1).  

Стратегія маркетинга
  Перш за все при відкритті кафе необхідно приділити увагу його географічному місцезнаходженню. При виборі місця для кафе "VICTORIA" вивчалися такі параметри, як потік людей

Управление реализацией инвестиционного проекта
  Кафе "VICTORIA" створено на основі приватної власності (генерального директора), який має одного власника – розпорядника основних засобів, капіталу підприємства – Савченко

Оцінка ризиків і форми їх страхування
  Вихід на ринок даного виду бізнес достатньо обмежений і пов’язаний з високими ризиками. По-перше, тому що цей сегмент достатньо насичений. По-друге, у даній сфері успішно працюють п

Стратегія фінансування інвестиційного проекту
Для реалізації даного інвестиційного проекту необхідні кошти у обсязі, указаному у таблиці 11.1. Джерела фінансування інвестиційного проекту представимо у таблиці 12.1 Таблиця 12.1. – Джер

Висновок
  Сучасна практика підприємництва свідчить про те, що підприємець для здійснення реального інвестування у формі капітальних вкладень повинен мати чіткі уявлення про передбачуваний біз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги