рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Відомість асортименту газонних трав

Відомість асортименту газонних трав - раздел Домостроительство, Методичні вказівки До виконання дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра За напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»     Категорія Газону ...

 

 

Категорія газону Вид злаку Норма висіву на м2 в чистому вигляді Вмісту суміші, % Норма висіву у суміші, кг Необхідна кількість насіння для облаштування газонів
І. Партерний          
II. Садово-спортивний          
III. Спортивний          
IV. Для задерніння відкосів          

 

 

Додаток Е

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки До виконання дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра За напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»

Хіміко біологічний факультет.. Кафедра ботаніки І садово паркового господарства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Відомість асортименту газонних трав

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Мелітополь 2013
  УДК 378. 147:712.4   Наведені методичні вказівки до виконання дипломної роботи (проекту) з врахуванням специфіки підготовки дипломних робіт освітньо-кваліфіка

Загальні положення
Дипломна робота (проект) студента, що пройшов курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»,— це випускна (кваліфі

Для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра Вивчення цілісної системи, виявлення недосконало

Завдання для виконання дипломної роботи
Завдання складається керівником дипломної роботи відповідно до теми, затверджується завідувачем кафедри і видається студенту. У завданні повністю вказують назву вищого закладу освіти і факультету,

Тематика та напрям
дипломних робіт (проектів) Тематика дипломних робіт (проектів) повинна відповідати змісту освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготов

Планування дослідження
Планування - це визначення задач і об'єктів, розробка схеми експерименту, вибір ділянок і оптимальної структури дослідження. Поспішність у плануванні може призвести до суттєвих дефектів експеримент

Накопичення результатів
Загальні правила ведення записів Для будь-якої наукової роботи виключне значення має фіксація результатів дослідів і спостережень. Лише запротокольований факт має наукову ці

Структура дипломних робіт технологічного та наукового спрямування
Структурні частини дипломної роботи (проекту) Існує певний стандарт викладання дипломної роботи (проекту) бакалавра, який забезпечує найбільшу зручність логічного подання

Назва роботи
Назва дипломної роботи повинна бути сформульована достатньо точно. Це має значення для тих, хто підбирає літературу з даного питання. Якщо назва не зовсім відповідає змістові роботи, то робота заці

Огляд літератури з теми
Огляд літератури знайомить із станом тієї проблеми, що вирішується у даній роботі. Аналізується те, що вже досягнуто, які оригінальні напрямки та задуми розвиваються для вирішення даного питання, я

Умови проведення досліджень
Організаційно-господарські умови У цьому розділі дають стислу характеристику господарства, вказується площа ділянок, зайнятих під вирощування декоративних культур. Надається характе

Експериментальна частина
Експериментальна частина містить ряд підрозділів. У підрозділі «Характеристика об'єктів дослідження» наводяться назви рослин на українській та латинській мовах, їх систематична нале

Ефект від запропонованих рішень
У загальному випадку під ефектом розуміють зіставлення нової якості стану явища після розв'язання завдань дипломної роботи (проекту) з якістю його вихідного стану. Розрізняють такі види еф

Загальні положення
Проект (від лат. Projectus - кинутий вперед) - сукупність документальних матеріалів для реалізація задуманого об'єкту. Проект включає схеми, розрахунки, креслення, макети і обґрунтування при

Загальні положення
Проект (від лат. Projectus - кинутий вперед) - сукупність документальних матеріалів для реалізація задуманого об'єкту. Проект включає схеми, розрахунки, креслення, макети і обґрунтування при

Графічні матеріали
До графічних документів дипломних проектів відносять креслення загальних видів, складальних одиниць, деталей тощо. Графічний і цифровий матеріал виконується на креслярському папері формату

Генеральний план
Генеральний план є основним кресленням для всіх об'єктів ландшафтного дизайну. Він дає уяву про розташування всіх елементів на місцевості, тобто це вид зверху майбутньогооб'єкту з

Генеральний план
Генеральний план є основним кресленням для всіх об'єктів ландшафтного дизайну. Він дає уяву про розташування всіх елементів на місцевості, тобто це вид зверху майбутньогооб'єкту з

Роздріблене креслення
Роздрібнене креслення складають із точного перенесення проектних елементів садово-паркового об'єкта в натуру, тобто для планування доріжок, басейнів, малих архітектурних форм на місцевості (рис. 6)

Посадкове креслення
Посадкове креслення (план котлованів) служить для прив'язки в натурі місць посадок дерев, кущів, квіткових рослин та висіву газонних трав. Його виконують на кальці звичайно в масштабі генплану (1:5

Редакційні вимоги
Робота повинна викладатися так, щоб її міг зрозуміти бакалавр не лише даної, але й суміжної області. Слід уникати термінологічних зловживань. Якщо використовується не загальновідоме скорочення, йог

Основні написи у дипломній роботі проектного спрямування
Всі листи графічної частини, за винятком титульного аркушу і аркушів завдання, і листи графічної частини дипломного проекту повинні мати основні написи, розміщенні у правому нижньому куту. На аркуш

Складання цифрових таблиць
Дуже важливо правильно відібрати матеріал, якій доцільно подати у вигляді таблиць або рисунків. Таблиці у стислій формі наглядно показують результати кількісних спостережень. На усі таблиц

Подання ілюстрацій
У наукових роботах всі ілюстрації мають назву рисунків (карти, графіки, діаграми, малюнки у вузькому розумінні слова). Рисунки часто несуть основне змістовне навантаження. Мабуть за наглядністю та

Складання списку літератури
До списку літератури входять всі використані літературні джерела. їх розміщують за чергою появи у тексті. Необхідно слідкувати, щоб літературні джерела не повторювались. Відомості про книгу (моногр

Структура доповіді на захисті
У структурному відношенні доповідь можна поділити на три частини, які складаються із рубрик, кожна з яких являє собою самостійний смисловий блок, хоча в цілому вони логічно взаємопов'язані і предст

Календарний план
  Пор. № Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту(роботи) Примітка

Пояснювальна записка
До дипломного проекту (роботи)   (освітньо-кваліфікаційний рівень)     на тему___________________________________________________________

Відомість інвентаризації насаджень
  п/п Назва виду, форма Кількість екземплярів Вік Висота, м Діаметр та висота стовбура, см,

Техніко-економічні показники об’єкту
  Найменування Кількість Відсоток від загальної площі Примітка

Техніко-економічні показники об’єкту
  Найменування Кількість Відсоток від загальної площі Примітка

Таксаційно-фітоценотична шкала естетичної оцінки фітоценозу
(за В.П. Кучерявим, 2008)   Таксаційно-фітоценотичні Група в межах Кількість балів ознаки

Емоційна шкала естетичної оцінки фітоценозу
(за В.П. Кучерявим, 2008)   Показники   Подобається (3) Байдуже (2) Не подобається (1)

Експлікація будинків, споруд, майданчиків, малих
архітектурних форм (проектних)   №п/п Назва елементу Примітка (матеріал, тощо)

Асортиментна таблиця проектних деревних рослин
    Назва Кількість, Вік, Розмір Умовні Примітки росли

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги