рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Перевірка довговічності підшипників

Перевірка довговічності підшипників - Курсовой Проект, раздел Философия, До виконання курсового проекту з дисципліни деталі машин механізація сільського господарства   Для Визначення Довговічності Підшипників Необхідно Попередньо...

 

Для визначення довговічності підшипників необхідно попередньо визначити реактивні сили, які діють в місці встановлення підшипників на вал. Для цього вал розглядають як двохопорну балку. На балку (вал) діють сили в зубчатому зачепленні та сили, що виникають в ланцюговій (або пасовій) передачі. Реакції розраховуються в горизонтальній та вертикальній площинах за методами статики. На підшипники діють сумарні реакції, які є геометричною сумою горизонтальних та вертикальних реакцій.

Дані для розрахунків довговічності радіально-упорних конічних підшипників вибираються з ГОСТ 333–79 (табл. 8.1).

Після визначення осьових складових реакцій у роликових радіально-упорних підшипниках розраховуються їх осьові навантаження за формулами у табл. 8.2.

Потім розрахунки ведуться паралельно для обох підшипників з метою визначення того підшипника, який більш навантажений.

По відношенню визначається, чи слід враховувати осьову силу при розрахунку еквівалентного навантаження. Якщо відношення менше коефіцієнта осьового навантаження е (табл. 8.1), то осьова сила не враховується, якщо відношення менше коефіцієнта осьового навантаження е – осьова сила враховується. У відповідності від цього вибираються розрахункові коефіцієнти згідно з табл. 8.3.

Еквівалентне навантаження на підшипник визначається за формулою

, (8.1)

 

де X, Y – коефіцієнти, відповідно радіального та осьового навантаження, табл. 8.3;

V – коефіцієнт обертання кільця, табл. 8.4;

Кδ – коефіцієнт безпеки, табл. 8.5;

КТ – температурний коефіцієнт, табл. 8.6.

 

Роликові підшипники конічні однорядні, ГОСТ 333 – 79

(зі скороченнями).

Таблиця 8.1

Умовне позначення d D T C e Y
мм кН
13,25 15,25 16,25 17,25 18,25 19,25 20,75 21,75 22,75 23,75 14,0 21,0 24,0 31,5 38,5 46,5 50,0 56,0 65,0 78,0 0,31 0,36 0,36 0,36 0,37 0,38 0,41 0,37 0,41 0,35 1,97 1,67 1,67 1,64 1,62 1,56 1,45 1,60 1,46 1,71
16,25 18,25 20,75 22,75 25,25 27,25 29,25 31,5 33,5 0,30 0,36 0,34 0,32 0,28 0,28 0,31 0,33 0,30 2,03 1,67 0,78 1,38 2,16 2,16 1,94 1,80 1,97

Формули для розрахунку осьових навантажень.

Таблиця 8.2

Умови навантаження Осьові навантаження
; ;  
;
; ;

Значення коефіцієнтів X та Y для однорядних радіально-упорних роликових підшипників.

Таблиця 8.3

X Y X Y
0,4 По ГОСТ 333-79 (табл. 8.1)

 

 

Коефіцієнт обертання кільця V.

Таблиця 8.4

Кільце підшипника, що обертається Коефіцієнт обертання кільця V
Внутрішнє
Зовнішнє 1,2

 

Після визначення еквівалентного навантаження Fe розраховується на довговічність той підшипник, у якого більше це навантаження. Розрахункова довговічність у мільйонах обертів визначається за формулою, млн.об.

 

, (8.2)

 

або

 

, (8.3)

 

Коефіцієнт безпеки Кδ.

Таблиця 8.5

Характер навантаження Кδ Приклади використання
Спокійне без поштовхів 1,0 Ролики стрічкових конвеєрів
Легкі поштовхи, короткочасні перевантаження до 125% 1,0...1,2 Прецизійні зубчасті передачі, металорізальні верстати (крім стругальних і довбальних), блоки, легкі вентилятори
Помірні поштовхи, вібраційне навантаження, короткочасне перевантаження до 150% 1,3...1,5 Букси рейкового рухливого складу, зубчасті передачі 7-й і 8-й ступенів точності, редуктори всіх конструкцій, гвинтові конвеєри
Те ж в умовах підвищеної надійності 1,5...1,8 Центрифуги, потужні електричні машини, енергетичне обладнання

 

Температурний коефіцієнт КТ.

Таблиця 8.6

Робоча температура підшипника, С˚ ≤100
Температурний коефіцієнт КТ 1,0 1,05 1,15 1,25 1,35 1,40

 

Розрахункова довговічність у годинах визначається за формулою, год.

 

, (8.4)

Для зубчатих редукторів ресурс роботи за ГОСТ 16162 – 85 може перевищувати 36000 год. (такий ресурс роботи самого редуктора), але повинен бути не менше 10000 год. (мінімально допустима довговічність за умови заміни підшипників при ремонті редуктора).

Приклад перевірочного розрахунку підшипників веденого валу наведений у додатку 1.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання курсового проекту з дисципліни деталі машин механізація сільського господарства

Нікопольський коледж дніпропетровського державного аграрного університету.. методичні рекомендації до виконання курсового проекту..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Перевірка довговічності підшипників

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Нікополь 2006
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій Іванович і Рябко Олександр Миколайович.  

Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок приводу
  Значення ККД механічних передач та пар підшипників наведені у табл. 1.1.   Значення ККД механічних передач та пар підшипників Таблиця 1.1

Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора
  Перед початком розрахунків необхідно обрати матеріал для виготовлення шестерні і зубчатого колеса. Для закритих зубчатих передач рекомендовано використовувати вуглецеву або леговану

Розрахунок ланцюгової передачі
  Розрахунок ланцюгової передачі полягає у виборі приводного ланцюга на основі допустимого тиску [p] в шарнірах ланцюга та послідуючій перевірці коефіцієнту бе

Проектний розрахунок валів редуктора
  Проектний розрахунок валів полягає у визначенні діаметрів їх вихідних кінців за пониженими напруженнями на кручення. Діаметр вихідного кінця валу визначається за формулою 4.1.

Конструктивні розміри шестерні та колеса
  При невеликих розмірах шестерні зубчатої передачі доцільно виготовляти ведучій вал редуктора разом (заодно) з шестернею. Орієнтовно розміри стального циліндричного зубчатог

Конструктивні розміри корпусу редуктора
  Орієнтовно розміри корпуса і кришки редуктора можна визначити за наступними формулами. Товщина стінок корпусу, мм  

Ескізна компоновка редуктора
  Компоновочне креслення редуктора призначене для приблизного визначення положення зубчатих коліс і зірочки ланцюгової передачі відносно до опор валів для наступного визначення реакці

Перевірка міцності шпонкових з’єднань
  Для з’єднання валу з деталями, що передають обертальній рух, зручно використовувати призматичні шпонки зі сталей 45, Ст6 тощо. Призматичні шпонки обираються згідно з ГОСТ 23360 – 78

Перевірочний розрахунок валів
  Перевірочний розрахунок валів полягає у визначенні коефіцієнтів безпеки s для небезпечних перерізів, та порівнянні їх з допустимими значеннями [s

Посадки деталей редуктора
  Посадки деталей редуктора призначаються згідно з рекомендаціями ГОСТ 25347 – 82 (табл. 11.1). Приклад вибору посадок деталей редуктора наведений у додатку 1.  

Вибір оливи для мащення редуктора і підшипників
  Для редукторів при невеликій потужності, відсутності ударних навантажень і швидкістю в зачепленні до 12

Графічна частина
  Графічна частина проекту складається зі складального креслення зубчатого редуктора, виконаного на аркуші формату А1 і робочих креслень двох спряжених деталей, виконаних на аркуші фо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги