рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Письменах

Письменах - раздел Культура, Реферат на тему: ПЕТРОГЛІФИ КАМ’ЯНОЇ МОГИЛИ ЯК ДЖЕРЕЛО КУЛЬТУРНОГО І ДУХОВНОГО ЖИТТЯ СТАРОДАВНІХ ЛЮДЕЙ Сенсаційна Доповідь, Нещодавно Зроблена Московським Ученим Анатолієм Кифішини...

Сенсаційна доповідь, нещодавно зроблена московським ученим Анатолієм Кифішиним в Інституті археології Російської академії наук, викликала, з одного боку, інтерес, а з другого — жорстку критику фахівців. Він оголосив, що йому вдалося встановити ідентичність розписів двох найдавніших з відомих на нашій планеті святилищ — Кам’яної Могили під Мелітополем та Чатал Хююк у Малій Азії. Більше того, доповідач стверджував, що ці розписи є не декоративними орнаментами, які датуються VI-V тисячоліттями до н. е., а найдавнішими на землі текстами, записаними за 2 тисячоліття до появи шумерського клинопису. За твердженням А. Кифишина, йому вдалося дешифрувати близько 40 з 60 написів та ідентифікувати їх як протошумерське письмо [16].

Юрій Шилов переконує, що петрогліфи Кам’яної Могили переказують текст Біблії, зокрема Старий Заповіт про вигнання з раю, всесвітній потоп, а найдавніші тексти датуються ХІ – VI тис. р. до н.е. На Кам’яній Могилі знайдено прототекст, який у Біблії виступає у вигляді «10 заповідей Мойсея». Тут він аж у шести варіантах. Вони до того ж написані вже не одним, як на Альтамірі, а кількома різними почерками: про такі самі основи праведної поведінки — «не вбий», «не возлюби жони ближнього свого» [14].

Чимало фактів підтверджують і спростовують вищезазначене. Але так чи інакше, Кам’яну Могилу справедливо вважати найважливішим утворенням в Україні, де збереглися давні приклади письма, до того ж саме в надрах Кам’яної Могили загоджувалась міфотворчість, що згодом в свідомості людини конкретизувалась у своєрідну модель, допомагаючи homo sapiens осмислити природне середовище, поняття буття і небуття.

« На потолках гротов появились рисунки, сменявшиеся символами, а затем идеограммами. В особо очерченных локусах заключались надписи, переписанные с каменных табличек – вероятно, их тексты почитались древнейшими и наиболее священными. Увековечивались деяния тех, кто становился мифическим воплощением предков-прародителей. Шло время, потолки гротов падали, так образовалось почти 3000 каменных плит-святилищ» [5. – C. 58-59].

Близько п’яти тисяч років тому поселенці,які кочували в оточуючих цю могилу степах, збиралися біля Кам’яної Могили для обговорення й розв’язання різних питань. Тут же проводились й їхні свята. Лише родоначальники, вожді і віщуни та їх найбільші помічники мали доступ в межі Кам’яної Могили і могли підійматися на неї. У таємних гротах вони виконували релігійні обряди, на стелях та карнизах креслили зрозумілі для них знаки та малюнки [8. – C.9]

«Следует рассказать и ещё об одной находке – это чуринги, священные предметы, изготовленные древним человеком и наделенные сверхъестественными свойствами, якобы способствующие благополучию или связанные с тотемом ( с живым родичем, другом)» [12].

У підніжжя кам’яного «кургану» предки створювали антропоморфні стели для поховання, відображаючи в них образи людей,які за канонами культу родючості приносили в жертву. Вони вважали, що людина, яка була принесена в жертву, приймає божественну подобу, тому, як правило. Обличчя на цих стелах висічені у вигляді невеликого виступу. Все це знайшло відображення в петрогліфах Кам’яної Могили, де давнім художником зображена сцена культового жертвоприношення людини і тварини [7. – C. 21-22].

« Наиболее древняя группа изображений Каменной Могилы, состоящая из композиции реалистически переданных фигур крупного рогато скота, сопровождается несколькими типами дополнительных символов – короткими вертикальными линиями. В последних не трудно видеть деревянные загородки. Просверленные на фигурах животных округлые углубления, несомненно, передают раны, а следы постукивания на них можно истолковать как следы ритуального «убивания» изображенных животных » [3].

Однак пройдемось по печерам і гротам цієї пам’ятки первісного мистецтва, що віщує нам про конкретні релігійні обряди і міфічні уявлення наших предків.

З північно-західного блоку Кам’яної Могили яскраво ілюструє релікти релігійного життя наших предків грот «бика». Усередині його добре видно, що стела дуже задимлена від ритуальних вогнищ стародавніх людей. Тут же зображена і ворожбита в позі заклинання («комлання»). Безпосередньо перед місцем, де була плита із зображення бика, тобто центром грота, лежить камінь з рівною поверхнею. На його поверхні витерто чотирнадцять ви глибин (мисочок). Вони призначались для жертовних приносин або узлівань, або для урочистого освітлення грота. Певно, в них наливали жир і, вкладаючи в нього гнота, освітлювали це темне місце і таємниче приміщення під час виконання певних обрядів, і тоді пофарбована східна стіна в протилежному кутку грота спалахувала червоним сяйвом. Якщо інтерпретація цього каменя вірна – все підтверджує культову обстановку грота – санктуарія [10. – C. 47-48]

Рисунки грота "Бика" - єдиний відомий науці хронологічний і змістовий вузол (виключаючи пізньосередньовічні руни), в якому закладено міфотворче мистецтво місцевих племен, засноване на обожнюванні образу бика. У шумерському міфі "Енки і світостворення" розповідається про божество Енки, яке піклувалось про блага богів, людей і говорило про себе:

Я - істинне насіння великого дикого бика,
старший син Ана,
Могутній ураган, що спадає
в "велике підземне (царство)",
Великий правитель Землі... [15]

Великий інтерес у гроті "Бика" викликає зображення трьох собак у польоті.
У тій же "Рігведі" собака Сарама є супутником героя Індри, який став "єдиним господарем божественних корів". Саме у ній наголошується, що корови (перебування, схованка) пов'язані з печерою (горою):

Мудрі проклали дорогу до (корів),
Які знаходяться в скелі [17]

Особливе значення у віруванні наших предків займали «кінські плити». У гротах № 25-27 зображення коней вільно розкидані. На плиті нема символічної лінії землі. Мабуть, якраз це свідчить про астральний зміст цих рисунків. Адже відомо, що в міфології коні, як правило, пов'язувались із космічними уявленнями. У "Рігведі" сказано, що "золотисті коні постійно приносять хто сяйво світла, хто тьму". Життя багатьох кочівників-скотарів було немислиме без коней, їхнє світовідчуття було пов'язане саме "із кіньми, які летять, палаючи вогнем, іскри з-під копит висікаючи".

Давні люди пов’язували коня з космічними уявленнями. «Батько історії» Геродот повідомляв,що массагети ( племена кочовиків, які жили за Волгою) поклонялися богу сонця – Гелію – і приносили в жертву йому коней: найшвидшому з богів – найшвидша тварина. Астральний зміст цього зображення підтверджується малюнком на плиті № 27, де відтворено крилату колісницю, в колесах якої художник відтворив змія, який зіставляється з давньогрецьким міфом про Тріптомеля, який на колісниці, що запряжена зміями, облетів всі країни та навчив людей землеробству [7. – C. 6-8, 14]

На схід від «кінських плит» розміщуються плити № 34 і 44а із зображеннями «слідів». За уявленнями давніх людей, це сліди божества, яку крокує по світу. На плиті № 49 вигравірувана сокира, що символізує небо. Не менш цікавий грот «Дракона», в якому зображена скульптура дракона, що описана в давніх гімнах Рігведи (2 тис. р. до н.е.) [17]. Один із гімнів присвячений дракону Врітру, що поглинає воду, з яким б’ється напівбог Індра, який вбиває першого,а його слід залишається у вигляді стопи на Кам’яній Могилі.

Не менш цікавим є інший сюжет із гроту "Чаклуна" ( знаходите № 52), де зображено вбивство мамутеняти. Над твариною - танцюючі жінки в масках оленя, поруч - чаклун у багатоликій масці, а біля нього - благородний олень. Щоб зрозуміти композицію з грота "Чаклуна", слід звернутись до існуючої думки про визначну роль жінки в первісному суспільстві (матріархат). Зокрема, прийнято вважати, що образ жінки пов'язано з культом плодючості, праматері чи жриці, наділеної магічними властивостями. Найвиразніший її образ зустрічається на кам'яномогильських петрогліфах у печерах "Чаклуна", де жіночі обриси розміщені поблизу тварин і "хижки" [4].

Отже, Кам'яна Могила давніша за Stonehengeі за піраміди Єгипту, тому й була "Меккою" тодішніх жерців з усіх усюд: протягом тисячоліть вони залишали в святилищі красномовні знаки своєї життєдіяльності. Закономірно, що від найдавніших часів вона була об'єктом поклоніння вірників різних релігій і конфесій завжди! Кам'яна Могила виконувала функцію "світової гори", як Олімп у Древній Греції. Це своєрідна модель Всесвіту, що віддзеркалювала сутність космічного ладу: тут – вхід у нижній світ, у потойбіччя. З другого боку, Кам'яна Могила – це поселення й оригінальний храм. Роль храму, що поєднував і об'єднував три світи - небесний, земний і підземний, - вона виконувала протягом багатьох тисячоліть.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Реферат на тему: ПЕТРОГЛІФИ КАМ’ЯНОЇ МОГИЛИ ЯК ДЖЕРЕЛО КУЛЬТУРНОГО І ДУХОВНОГО ЖИТТЯ СТАРОДАВНІХ ЛЮДЕЙ

Національний університет Києво Могилянська академія... Кафедра історії...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Письменах

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Первісне мистецтво
«В петрогліфах наука знаходить найцінніші документи для вивчення первісного мистецтва і відбитих в ньому побуту, виробництва й ідеологічних уявлень стародавньої людності й взагалі людського розуму,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги