рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок і конструювання ригеля

Розрахунок і конструювання ригеля - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту з курсу Залізобетонні конструкції Розрахункова Схема Поперечної Рами Каркаса Являє Собою Багатопрогонову Багато...

Розрахункова схема поперечної рами каркаса являє собою багатопрогонову багатоповерхову раму з жорсткими вузлами. Для цього курсового проекту можна користуватися допусками, які спрощують розрахункову схему: ригелі багатоповерхових рам при звичайних величинах прогонів і навантаженнях, а також при погонній жорсткості ригеля втричі більші сумарної прогонної жорсткості стояків, що примкнули до вузла. Вони можуть бути розглянуті як нерозрізні балки на шарнірних опорах (рисунок 3.5). При повному каркасі крайні ригелі приймаються пружно защемленими у стояках зовнішнього ряду.

Для визначення зусиль у перерізах ригеля необхідно виконати збір навантажень. У даному курсовому проекті ширина будівлі складає 2 прогони по 6 м і рами розташовуються в короткому напрямку. Крок колон рекомендується брати 6 м. Зовнішні стіни виконані з цегли.

Виходячи з цього, розрахункову схему слід уподібнити двопрогоновій балці з шарнірним опиранням на кінцях завантаженої рівномірно розподіленим тривалим і тимчасовим навантаженням, значення якого визначається множенням відповідного навантаження 1 м2 на крок між ригелями, а саме 6 м.

Збір навантаження доцільно проводити в табличній формв. Чисельний приклад збору навантажень приведений в таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1 – Збір навантажень на ригель

Вид навантаження Нормативне навантаження, Н/м Коефіцієнт надійності по навантаженням Розрахункове навантаження, Н/м
І. Постійне: маса плити і підлоги маса ригеля   4550 · 6 3800 · 1   1,1 1,1  
Разом   q = 34210
ІІ. Тимчасове корисне короткочасне тривалодіюче   3625 · 6   3625 · 6   1,2   1,2    
Разом   v = 52200
ІІІ. Всього   q + v = 86410
У тому числі довгочасне і постійне  

 

Значення тимчасового корисного навантаження подано у завданні. Розподіл його на короткочасне і тривало діюче допускається брати по 50%.

Розміри ригеля попередньо задаються в межах:

а) висота h = (1/10...1/15)· l = 60...40 см;

б) ширина ребра b = (0,3...0,4)· h= 18...24 см;

в) ширина полиці (якщо ригель тавровий) bf = (2...2,5)· b = 36...50 см.

Навантаження на ригель при ребристому покритті є зосередженим. Однак, якщо кількість ребер в прогоні більше чотирьох, зосереджене навантаження прирівнюють до рівномірно розподіленого. Визначення зусиль у нерозрізних багатопрогонових балках доцільно проводити з урахуванням пластичних деформацій, які призводять до перерозподілу і вирівнювання згинаючих моментів. Розрахунок згинаючих моментів виконується в табличній формі для кожної комбінації зусиль і йде пошук найбільш невигідних, за якими в подальшому будують огинаючі епюри моментів. У таблиці 3.2 подано приклад визначення опорних і прогонових моментів та їх комбінації для даних, наведених у таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.2

Схема М1 М2 Опорний момент
0,07q · l2 = = 84772,38 0,07q · l2 = = 84772,38 -0,125q · l2 = = 151379,25
0,096v · l2 = = 116259,26 - 0,025v · l2 = = -30275,85 -0,063v · l2 = = -76295,14
- 30275,85 116259,26 -76295,14
201031,64 54496,53 -227674,39
54496,53 201031,64 -227674,39
Найменш вигідна 201031,64 201031,64 -227674,39

 

Після визначення ординат згинаючих моментів проводять їх вирівнювання в прогоні та на опорі з метою уніфікації конструкцій збірних елементів, їх стиків і армувань. З цією метою до епюри опорних моментів додають з протилежним знаком надопорні ординати трикутних епюр (рисунок 3.5). обов’язкова умова – опорний момент після перерозподілу зусиль повинен складати не менше 70% його значення, визначеного за пружною стадією. На рисунку 3.5 подано приклад вимірювання моментів для І + ІІ таблиці 3.2. Для комбінації І + ІІ вирівнювання епюри буде дзеркальним І + ІІ.

 

Рисунок 3.5

 

Значення ординати Х визначається з умови

227676 – Х = 201031 + 0,5 Х,

звідки Х = 17761.

При цьому значення Моп = 227674 – 17761 = 209913;

Мпр1 = 2010314 + 0,5 · 17761 = 20912;

Мпр2 = 54496 + 0,5 · 17761 = 53376.

Накладаючи вирівняні епюри моментів від комбінацій І + ІІ, одержуємо огинаючу епюру вирівняних моментів.

Для трипрогонової рами приклад її статичного розрахунку з урахуванням перерозподілу зусиль подано в (15, с. 661-664). За отриманими опорними моментами і зовнішніми навантаженнями визначаємо опорні реакції в ригелі, значення яких береться при розрахунку на дію поперечної сили.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту з курсу Залізобетонні конструкції

Методичні вказівки до курсового проекту з курсу залізобетонні та кам яні конструкції для студентів спеціальності промислове та цивільне.. методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту з курсу залізобетонні конструкції приведені..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок і конструювання ригеля

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні вказівки
  Залізобетонні перекриття – основний вид перекриття в будівництві. Вони мають такі переваги, як велика несуча здатність, гігієнічність, вогнестійкість, жорсткість, корозійна стійкіст

Завдання до курсового проекту
  Основні вихідні дані до виконання курсового проекту приймаються за таблицею 1.2. Номер варіанта завдання, а також номер групи для визначення розмірів будівлі (у монолітному варіанті

Відомості деталей
         

Конструктивні схеми каркасів будівлі, компонування планів
Багатоповерхові виробничі та цивільні будівлі за конструкцією каркаса розділяються на будівлі з повним залізобетонним каркасом і навісними зовнішніми стінами, з повним каркасом і само несучими стін

Панелі перекриття
Панелі перекриття для збірних балкових перекриттів виробничих та цивільних будівель можуть бути ребристі, багатопустотні, суцільні, розподільні та шарові. Вибір того чи іншого типу панелі залежить

Розрахунок панелей
Розрахунок панелей перекриття виконується за двома групами граничних станів. Групи граничних станів установлені за СНиП 2.03.01-84 “Бетонные и железобетонные конструкции”. Навантаження, що

Розрахунок панелей за першою групою граничних станів
Розрахунок панелей за першою групою граничних станів умовно розділяється на розрахунок плит (полиць) і розрахунок ребер. Плити ребристих панелей розраховуються відповідно до відношення

Розрахунок панелі за другою групою граничних станів
1. Розрахунок панелі за деформаціями. Відповідно до (9, п. 1.20) прогини елементів залізобетонних конструкцій не повинні перевищувати допустимих значень з урахуванням естетичних вимог. Роз

Розрахунок панелі по розкриттю тріщин
Для конструкцій, до яких ставляться вимоги третьої категорії тріщиностійкості, ширина короткочасного розкриття тріщин визначається від дії всього нормативного навантаження. Ширина довгочасного розк

Конструктивний розрахунок ригеля
Форма поперечного перерізу ригеля задається вихідними даними в завданні і може бути прямокутною, тавровою полицею догори і вниз. Робочу висоту поперечного перерізу ригеля слід вибирати за опорним г

Розрахунок і конструювання колон
Колони багатоповерхових каркасних будівель є позацентрово стиснутими елементами. Поздовжня сила в розрахункових перерізах визначається шляхом збору тимчасових і постійних навантажень з ван

Конструювання колон
За поздовжню арматуру доцільно використовувати арматуру класів А-ІІ і А-ІІІ, а для поперечного армування – класів В-І, А-І, поздовжню арматуру слід призначати діаметром 12-40 мм, згідно з (9, п. 5.

Стик ригеля з колоною
Типи стиків ригеля з колоною для багатоповерхових будівель показано на рисунку 3.6.

Розрахунок і конструювання стику колон
Стики колон можуть бути шарнірними – з передачою зусиль через бетон і жорсткими – з передачою зусиль через сталеві закладні деталі і бетон. У багатоповерхових каркасних будівлях жорсткі ст

Розрахунок стіни підвалу
Розрахункова схема стіни підвалу береться у вигляді одно прогонової балки з шарнірним опиранням на рівні низу перекриття над підвалом на рівні підлоги підвалу (за наявністю бетонної підлоги); за ві

Міцністні і деформативні характеристики важкого бетону
  Клас бетону по міцності на стиснення Нормативний і розрахунковий опір бетону для розрахунку за другою групою граничного стану (МПа)

Міцністні і деформативні характеристики арматурних сталей і канатів
Клас арматури Діаметр, мм Нормативний і розрахунковий опір при розрахунку за другою групою граничних станів, МПа   Rs, ser

Сортамент стержневої і дротяної арматури
  Діаметр, мм Розрахункові площі поперечного перерізу при кількості стержнів, см2 Маса, кг/м Діаметр армату

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги