рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок панелі за другою групою граничних станів

Розрахунок панелі за другою групою граничних станів - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту з курсу Залізобетонні конструкції 1. Розрахунок Панелі За Деформаціями. Відповідно До (9, П. 1.20) Про...

1. Розрахунок панелі за деформаціями.

Відповідно до (9, п. 1.20) прогини елементів залізобетонних конструкцій не повинні перевищувати допустимих значень з урахуванням естетичних вимог. Розрахунок прогинів у цьому випадку повинен бути орієнтований на дію постійних і довготривалих навантажень, які беруться за (2, п.7) з коефіцієнтом надійності за навантаженням, що дорівнює одиниці.

Для окремих виробничих будівель, для яких прогини панелей перекриття обмежуються технологічними вимогами, розрахунок проводиться на дію постійних, тривалих і короткодіючих навантажень.

Поперечний переріз панелі приводиться до еквівалентного двотаврового або таврового перерізу.

Згідно з (9, п. 1.16 і табл.. 2) до панелей, що проектуються, ставляться вимоги третьої категорії тріщиностійкості, стосовно яких допускається обмеження по ширині, короткочасне і тривале розкриття тріщин.

Для елементів залізобетонних конструкцій, для яких допускається утворення тріщин, нормальних до повздовжньої осі елементів, прогини визначаються за кривизнами осі елемента, який згинається (9, пп.. 4.27-4.36).

Для елементів прямокутного, таврового та двотаврового перерізу кривизна визначається за формулою (170) в (9).

,

де - початкова кривизна від короткочасної дії всього навантаження;

- початкова кривизна від короткочасної дії тривало діючого навантаження;

- повна кривизна від тривало діючої частини навантаження.

Значення кривизни ; ; визначаються за формулою

.

Розрахунок панелі перекриття за деформаціями рекомендується виконувати в такій послідовності:

1. Визначаємо коефіцієнт пружності . Його значення для важкого бетону беремо:

а) при тривалій дії навантаження - = 0,10 сухий режим роботи будівлі ≤ 40%; = 0,15 нормальний режим роботи > 40%;

б) при короткочасному навантаженні = 0,45.

2. Визначається коефіцієнт , що враховує нерівномірність розподілу деформацій крайнього стиснутого волокна за довжиною ділянки з тріщинами і береться рівним для важкого бетону = 0,9.

3. Вираховуємо модульне відношення :

.

4. Знаходимо коефіцієнт армування :

.

5. Вираховуємо значення коефіцієнта:

.

Для перерізу у вигляді тавра полицею вниз і прямокутного = 0.

6. Визначаємо значення коефіцієнта відносної несучої здатності :

.

7. Знаходимо значення коефіцієнта :

.

Для перерізу у вигляді тавра полицею донизу і прямокутника значення = 0.

8. Вираховуємо відносну висоту стиснутої зони бетону:

.

Примітка. Якщо для тавра полицею догори або двотавра виявиться, що нейтральна вісь проходить у полиці, а саме , то необхідно виконати перерахунок як для прямокутного перерізу шириною , попередньо визначивши значення та , а саме пп. 4.6 даного алгоритму при .

9. Визначаємо плече внутрішньої пари сил:

.

Для прямокутного перерізу значення має вигляд

10. Знаходимо пружний момент опору по крайній розтягнутій зоні

,

де - момент інерції перерізу відносного центра ваги перерізу;

- відстань від центра ваги перерізу до крайнього розтягнутого волокна.

11. Вираховуємо пружнопластичний момент опору по розтягнутій зоні:

,

де - коефіцієнт, який береться рівним для прямокутного перерізу 1,75, для таврового – 1,5.

12. Визначаємо значення коефіцієнта , що враховує вплив дії навантаження за (9, п. 4.29). Тут = 1,1 – при короткочасній дії навантаження для арматури періодичного профілю; = 1,0 – при короткочасній дії навантаження для гладкої арматури; = 0,8 – при тривалій дії навантаження незалежно від профілю арматури.

13. Знаходимо коефіцієнт, що враховує роботу розтягнутого бетону на ділянці з тріщинами

14. Вираховуємо значення кривизни , і прогин . Для двохопорної балки, завантаженої рівномірно розподіленим навантаженням із шарнірним опиранням, =5/48.

15. Визначаємо значення і :

;

,

де - відповідно момент від тривало діючої частини навантаження;

- момент від повного навантаження.

16. Визначаємо значення (для цього необхідно виконати всі 14 попередніх пунктів, тому що міняються коефіцієнти) і . За визначають прогин :

.

17. Значення повного прогину:

.

18. Знаходимо значення відносного прогину і порівнюємо з допусковими (9, с. 5):

.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту з курсу Залізобетонні конструкції

Методичні вказівки до курсового проекту з курсу залізобетонні та кам яні конструкції для студентів спеціальності промислове та цивільне.. методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту з курсу залізобетонні конструкції приведені..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок панелі за другою групою граничних станів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні вказівки
  Залізобетонні перекриття – основний вид перекриття в будівництві. Вони мають такі переваги, як велика несуча здатність, гігієнічність, вогнестійкість, жорсткість, корозійна стійкіст

Завдання до курсового проекту
  Основні вихідні дані до виконання курсового проекту приймаються за таблицею 1.2. Номер варіанта завдання, а також номер групи для визначення розмірів будівлі (у монолітному варіанті

Відомості деталей
         

Конструктивні схеми каркасів будівлі, компонування планів
Багатоповерхові виробничі та цивільні будівлі за конструкцією каркаса розділяються на будівлі з повним залізобетонним каркасом і навісними зовнішніми стінами, з повним каркасом і само несучими стін

Панелі перекриття
Панелі перекриття для збірних балкових перекриттів виробничих та цивільних будівель можуть бути ребристі, багатопустотні, суцільні, розподільні та шарові. Вибір того чи іншого типу панелі залежить

Розрахунок панелей
Розрахунок панелей перекриття виконується за двома групами граничних станів. Групи граничних станів установлені за СНиП 2.03.01-84 “Бетонные и железобетонные конструкции”. Навантаження, що

Розрахунок панелей за першою групою граничних станів
Розрахунок панелей за першою групою граничних станів умовно розділяється на розрахунок плит (полиць) і розрахунок ребер. Плити ребристих панелей розраховуються відповідно до відношення

Розрахунок панелі по розкриттю тріщин
Для конструкцій, до яких ставляться вимоги третьої категорії тріщиностійкості, ширина короткочасного розкриття тріщин визначається від дії всього нормативного навантаження. Ширина довгочасного розк

Розрахунок і конструювання ригеля
Розрахункова схема поперечної рами каркаса являє собою багатопрогонову багатоповерхову раму з жорсткими вузлами. Для цього курсового проекту можна користуватися допусками, які спрощують розрахунков

Конструктивний розрахунок ригеля
Форма поперечного перерізу ригеля задається вихідними даними в завданні і може бути прямокутною, тавровою полицею догори і вниз. Робочу висоту поперечного перерізу ригеля слід вибирати за опорним г

Розрахунок і конструювання колон
Колони багатоповерхових каркасних будівель є позацентрово стиснутими елементами. Поздовжня сила в розрахункових перерізах визначається шляхом збору тимчасових і постійних навантажень з ван

Конструювання колон
За поздовжню арматуру доцільно використовувати арматуру класів А-ІІ і А-ІІІ, а для поперечного армування – класів В-І, А-І, поздовжню арматуру слід призначати діаметром 12-40 мм, згідно з (9, п. 5.

Стик ригеля з колоною
Типи стиків ригеля з колоною для багатоповерхових будівель показано на рисунку 3.6.

Розрахунок і конструювання стику колон
Стики колон можуть бути шарнірними – з передачою зусиль через бетон і жорсткими – з передачою зусиль через сталеві закладні деталі і бетон. У багатоповерхових каркасних будівлях жорсткі ст

Розрахунок стіни підвалу
Розрахункова схема стіни підвалу береться у вигляді одно прогонової балки з шарнірним опиранням на рівні низу перекриття над підвалом на рівні підлоги підвалу (за наявністю бетонної підлоги); за ві

Міцністні і деформативні характеристики важкого бетону
  Клас бетону по міцності на стиснення Нормативний і розрахунковий опір бетону для розрахунку за другою групою граничного стану (МПа)

Міцністні і деформативні характеристики арматурних сталей і канатів
Клас арматури Діаметр, мм Нормативний і розрахунковий опір при розрахунку за другою групою граничних станів, МПа   Rs, ser

Сортамент стержневої і дротяної арматури
  Діаметр, мм Розрахункові площі поперечного перерізу при кількості стержнів, см2 Маса, кг/м Діаметр армату

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги