рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок і конструювання стику колон

Розрахунок і конструювання стику колон - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту з курсу Залізобетонні конструкції Стики Колон Можуть Бути Шарнірними – З Передачою Зусиль Через Бетон І Жорстки...

Стики колон можуть бути шарнірними – з передачою зусиль через бетон і жорсткими – з передачою зусиль через сталеві закладні деталі і бетон.

У багатоповерхових каркасних будівлях жорсткі стики розташовуються на висоті 0,8...1,2 м від перекриття (для зручності зварювальних робіт). У цих перерізах поздовжня сила, як правило, виявляється прикладеною з мінімальними ексцентриситетами = 0,2. У цьому випадку застосовується стик з торцевими сталевими листами і центруючою прокладкою. Для виготовлення такого стику на торцях колон встановлюють листи товщиною 10...12 мм, забезпечені привареними анкеруючими стержнями довжиною 10d. Для центрування поздовжньої сили до торцевого листа нижньої колони приварюється центруючи прокладка = 3...5 мм.

При монтажі торцеві листи зварюються багатошаровим швом, розраховується висота шва.

Для укріплення кінцевих ділянок колон застосовується непряме (побічне) армування – встановлення сіток. Крок, діаметр і розміри осередка сіток не менше 10 Ø поздовжньої арматури періодичного профілю; 20 Ø гладкого профілю і не менше 4 шт. Поздовжня арматура повинна проходити всередині контуру зварних сіток. Перша зварна сітка встановлюється на відстані від торця не більше товщини захисного шару.

Несуча здатність стику буде забезпечена при дотриманні умови

,

де - приведена призмова міцність;

- площа зім’яття.

Приведена призмова міцність

,

де - коефіцієнт, що враховує підвищення несучої здатності бетону при місцевому стискуванні, який береться згідно з емпіричною залежністю:

,

де - площа перерізу елемента;

- площа зім’яття;

- аналогічний коефіцієнт, який належить до непрямого армування:

= (4,5...3,5)/Аef

де - площа бетону (ядра), вміщеного всередині контуру сіток непрямого армування. Розраховуємо її за крайніми стержнями;

- коефіцієнт ефективності непрямого армування.

Знаходимо

, де МПа

- коефіцієнт непрямого армування зварними сітками

,

де - відповідно кількість стержнів, площа поперечного перерізу стержня, його довжина одного напрямку;

- те ж для іншого напрямку;

- крок сіток.

Розрахунок стику рекомендується в такій послідовності:

1. Визначаємо розміри торцевого листа, мм:

;

.

2. Визначаємо розміри центруючої прокладки:

;

.

3. Вираховуємо площу зім’яття під швом і під прокладкою:

;

;

,

де - товщина торцевого листа (= 10...20 мм).

Рисунок 3.7

4. Закладаємо діаметр дроту = 3...6 мм, розміром вічок сіток 45...100 мм і кроком сіток = 60...150 мм і перевіряємо несучу здатність стику з непрямим армуванням. Якщо вона не задовольняється, то необхідно змінити в бік зменшення кроку сіток або розмір їх вічка.

 

Крім того, необхідно дотримуватись конструктивних заходів.

Інтенсивність сітчастого армування на одиницю довжини в одному та другому напрямку не повинна відрізнятися більше ніж в 1,5 рази. Розмір вічок сіток приймають не меншими 45 мм і не більшими 1,4 меншої сторони перерізу елемента, але не більшими 100 мм. Крок сіток ≥ 60 мм, але ≤ 1/3 ширини перерізу і ≤ 150 мм.

 

 

4 КАМ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ

 

У цьому розділі проекту виконується розрахунок несучої здатності стіни підвалу багатоповерхової будівлі з жорсткою конструктивною схемою /10/. Креслення і розрахункові схеми виконуються тільки в пояснювальній записці.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту з курсу Залізобетонні конструкції

Методичні вказівки до курсового проекту з курсу залізобетонні та кам яні конструкції для студентів спеціальності промислове та цивільне.. методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту з курсу залізобетонні конструкції приведені..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок і конструювання стику колон

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні вказівки
  Залізобетонні перекриття – основний вид перекриття в будівництві. Вони мають такі переваги, як велика несуча здатність, гігієнічність, вогнестійкість, жорсткість, корозійна стійкіст

Завдання до курсового проекту
  Основні вихідні дані до виконання курсового проекту приймаються за таблицею 1.2. Номер варіанта завдання, а також номер групи для визначення розмірів будівлі (у монолітному варіанті

Відомості деталей
         

Конструктивні схеми каркасів будівлі, компонування планів
Багатоповерхові виробничі та цивільні будівлі за конструкцією каркаса розділяються на будівлі з повним залізобетонним каркасом і навісними зовнішніми стінами, з повним каркасом і само несучими стін

Панелі перекриття
Панелі перекриття для збірних балкових перекриттів виробничих та цивільних будівель можуть бути ребристі, багатопустотні, суцільні, розподільні та шарові. Вибір того чи іншого типу панелі залежить

Розрахунок панелей
Розрахунок панелей перекриття виконується за двома групами граничних станів. Групи граничних станів установлені за СНиП 2.03.01-84 “Бетонные и железобетонные конструкции”. Навантаження, що

Розрахунок панелей за першою групою граничних станів
Розрахунок панелей за першою групою граничних станів умовно розділяється на розрахунок плит (полиць) і розрахунок ребер. Плити ребристих панелей розраховуються відповідно до відношення

Розрахунок панелі за другою групою граничних станів
1. Розрахунок панелі за деформаціями. Відповідно до (9, п. 1.20) прогини елементів залізобетонних конструкцій не повинні перевищувати допустимих значень з урахуванням естетичних вимог. Роз

Розрахунок панелі по розкриттю тріщин
Для конструкцій, до яких ставляться вимоги третьої категорії тріщиностійкості, ширина короткочасного розкриття тріщин визначається від дії всього нормативного навантаження. Ширина довгочасного розк

Розрахунок і конструювання ригеля
Розрахункова схема поперечної рами каркаса являє собою багатопрогонову багатоповерхову раму з жорсткими вузлами. Для цього курсового проекту можна користуватися допусками, які спрощують розрахунков

Конструктивний розрахунок ригеля
Форма поперечного перерізу ригеля задається вихідними даними в завданні і може бути прямокутною, тавровою полицею догори і вниз. Робочу висоту поперечного перерізу ригеля слід вибирати за опорним г

Розрахунок і конструювання колон
Колони багатоповерхових каркасних будівель є позацентрово стиснутими елементами. Поздовжня сила в розрахункових перерізах визначається шляхом збору тимчасових і постійних навантажень з ван

Конструювання колон
За поздовжню арматуру доцільно використовувати арматуру класів А-ІІ і А-ІІІ, а для поперечного армування – класів В-І, А-І, поздовжню арматуру слід призначати діаметром 12-40 мм, згідно з (9, п. 5.

Стик ригеля з колоною
Типи стиків ригеля з колоною для багатоповерхових будівель показано на рисунку 3.6.

Розрахунок стіни підвалу
Розрахункова схема стіни підвалу береться у вигляді одно прогонової балки з шарнірним опиранням на рівні низу перекриття над підвалом на рівні підлоги підвалу (за наявністю бетонної підлоги); за ві

Міцністні і деформативні характеристики важкого бетону
  Клас бетону по міцності на стиснення Нормативний і розрахунковий опір бетону для розрахунку за другою групою граничного стану (МПа)

Міцністні і деформативні характеристики арматурних сталей і канатів
Клас арматури Діаметр, мм Нормативний і розрахунковий опір при розрахунку за другою групою граничних станів, МПа   Rs, ser

Сортамент стержневої і дротяної арматури
  Діаметр, мм Розрахункові площі поперечного перерізу при кількості стержнів, см2 Маса, кг/м Діаметр армату

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги