рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Класифікація органічних сполук

Класифікація органічних сполук - раздел Химия, Природні джерела вуглеводнів. Основні види топлива, та їх значення в енергетиці, охорона довкілля Зважаючи На Величезну Кількість Органічних Сполук, Їх Можна Визначити Лише За...

Зважаючи на величезну кількість органічних сполук, їх можна визначити лише за наявності чіткої класифікації, тобто впорядкованого розміщення по групам і класам. Для класифікації і утворення назв (номенклатури) в молекулах органічних сполук прийнято виділяти карбоновий скелет та функціональні групи.

Карбоновий скелет або ланцюг – це послідовність атомів карбону, хімічно зв’язаних між собою ковалентними неполярними зв’язками. Функціональні групи утворюють інші атоми (крім Гідрогену) або групи атомів, зв’язані з атомом Карбону.

Усі органічні сполуки, залежно від природи карбонового скелета, можна розділити на ациклічні та циклічні.

Ациклічні (нециклічні, ланцюгові) сполуки називають також аліфатичними або жирними. Їх молекули містять незамкнені (відкриті) ланцюги з атомів вуглецю. Ланцюги можуть бути прямими і розгалуженими.

Якщо всі зв’язки між атомами вуглецю в ациклічних сполуках одинарні, то такі сполуки називаються насиченими. До них належать, наприклад, етан СН3 – СН3 і етиловий спирт СН3 – СН2ОН.

Ациклічні сполуки, в молекулах, яких атоми вуглецю сполучені подвійними і потрійними зв’язками, єненасиченими. Приклад ациклічної ненасиченої сполуки – етилен СН2 = СН2.

У циклічних сполуках атоми вуглецю та інші елементи замкнені в кільця (цикли). Якщо цикли містять тільки атоми вуглецю, то відповідні сполуки називають карбоциклічними. Деякі Карбоциклічні сполуки містять одинарні, подвійні або потрійні зв’язки вуглець – вуглець. Вони називаються ациклічними. Приклади ациклічних речовин:

 

циклопентан циклогексан

Особливу групу карбоциклічних речовин складають ароматичні сполуки, до складу їх молекул входять так звані бензольні кільця. Найпростішою ароматичною сполукою є бензол:

 

 

Крім атомів вуглецю в цикли можуть входити атоми інших елементів, наприклад азот, кисень, сірка. Сполуки побудовані з таких циклів, називаються гетероциклічними. Приклади таких сполук:

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Природні джерела вуглеводнів. Основні види топлива, та їх значення в енергетиці, охорона довкілля

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. Одеський технічний коледж.. Одеської національної академії харчових технологій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Класифікація органічних сполук

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Завдання для самостійної роботи.
1. З наведених формул випишіть формули насичених вуглеводів, назвіть їх. С2Н4, С3Н8, С10Н22, С12Н24,

Вуглеводневі фракції, які добувають при перегонці нафти
  Фракція   Розміри молекул   Інтервал температур кипіння компонентів (°С)     Застосуванн

Крекінг нафтопродуктів.
Для підвищення виходу бензину і поліпшення його якості застосовують процес, який називається крекінгом (від англ. «cracking» - розщеплення). В результаті крекінгу нарозгалужені сполуки перет

Крекінг нафтопродуктів.
Для підвищення виходу бензину і поліпшення його якості застосовують процес, який називається крекінгом (від англ. «cracking» - розщеплення). В результаті крекінгу нарозгалужені сполуки перет

Вуглеводнева сировина та охорона довкілля
Життя людини пов'язане зі спалюванням горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості. Існує ряд проблем, пов'язаних з цим. Поглинання і випромінювання енергії діоксидом карбону т

Хімічні властивості фенолу
  Обумовлені гідроксильною групою – ОН Зростає кислотність групи ОН. Фенол – слабкіша кислота, ніж Н2СО3 і Н2S, але сильніша, ніж алка

Завдання для самостійної роботи.
1. Назвати речовини, що мають такі формули: СН3СІ, С6Н5СІ, С6Н5ОН, С2Н5ОН, С6Н5СН3

Хімічні властивості
1. Гідроліз відбувається ступінчасто до глюкози: (С6Н10О5)n + nН2О ® nС6Н12О6 (С6Н10

Добування штучних волокон
Вихідним полімером для добування штучних волокон беруть целюлозу деревини або бавовняний пух, що залишився на насінні, після того, як з нього зняли волокна. Така целюлоза має невпорядковану структу

Завдання для самостійної роботи.
1. До якої групи вуглеводнів належить целюлоза? Дати пояснення, написати молекулярну формулу. 2. Чим відрізняється будова крохмалю від будови целюлози? Відповідь обґрунтувати. 3.

Хімічні властивості
Під час розчинення у воді утворюють біполярні іони. O O R ¤¤ R ¤¤

Завдання для самостійної роботи.
1. Чим обумовлена ізомерія амінокислот? Навести формулу ізомеру 2–амінопропанової кислоти. 2. Скласти рівняння реакції утворення дипептиду з таких амінокислот: NH2 – CH

ІІ. Неметалічні матеріали
1. Традиційні полімери на основі фенолформальдегідних смол, поліетилену, полівінілхлориду, фторопластів тощо. - Нові композити, що складаються з пластичної матриці та наповнювача: норпласт

Нові методи добування матеріалів
1. Порошкова металургія займається створенням матеріалів, які неможливо добути методами плавки та виготовленням традиційних матеріалів за вигіднішими техніко-економічними показниками виробництва.

Нові методи добування матеріалів
1. Порошкова металургія займається створенням матеріалів, які неможливо добути методами плавки та виготовленням традиційних матеріалів за вигіднішими техніко-економічними показниками виробництва.

Нові методи добування матеріалів
1. Порошкова металургія займається створенням матеріалів, які неможливо добути методами плавки та виготовленням традиційних матеріалів за вигіднішими техніко-економічними показниками виробництва.

Хімія у повсякденному житті
1. Мийні засоби: а) мила тверді і рідкі; б) СМЗ - універсальні, комплексні, з відбілювачем, для окремих видів тканин; в) пом'якшувачі тканин, засоби для антистатичної обр

Основні джерела забруднення довкілля
  1) Спалювання органічних енергоносіїв та вихлопні гази автомобілів - СО2 (парниковий ефект); СО; РЬ - від 30% до 50% забруднень у повітрі. 2) Тепло

Кислотні дощі
Оксиди сульфуру і нітрогену, що потрапляють в атмосферу внаслідок роботи ТЕЦ, автомобільних двигунів, металургійних виробництв, сполучаючись з вологою, утворюють дрібні крапельки сульфатної та нітр

Завдання для самостійної роботи.
1. Назвіть основні причини виникнення сировинної проблеми? 2. Назвіть основні причини виникнення енергетичної проблеми? 3. Вивести формулу оксиду і назвати його, якщо відомо, що м

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги