рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Завдання для самостійної роботи.

Завдання для самостійної роботи. - раздел Химия, Природні джерела вуглеводнів. Основні види топлива, та їх значення в енергетиці, охорона довкілля 1. Назвати Речовини, Що Мають Такі Формули: Сн3Сі, С...

1. Назвати речовини, що мають такі формули:

СН3СІ, С6Н5СІ, С6Н5ОН, С2Н5ОН, С6Н5СН3.

2. Здійснити перетворення:

СН4 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н5СІ → С6Н5ОН → С6Н5СН3

3. Який об’єм водню виділиться в результаті взаємодії 2,3 г натрію з надлишком фенолу (н.у)?

4. Скільки фенолу можна добути з 156 кг бензолу, якщо виробничі втрати становлять 10%?

5. Зобразити структурні формули ізомерних ароматичних сполук складу:

а) С6Н6О2; б) С7Н8О. Назвати їх. Які з них належать до фенолів? Чому?

6. На основі теорії будови органічних речовин передбачити хімічні властивості сполуки, формула якої С6Н5 – СН2 – ОН. Написати відповідні рівняння реакцій.

7. На нейтралізацію суміші фенолу з етанолом витратили розчин об’ємом 50 мл з масовою часткою натрій гідроксиду 18 % і густиною 1,2 г/мл. Така маса суміші прореагувала з металічним натрієм масою 9,2 г. Визначити масові частки фенолу та етанолу у суміші.

8. Дописати рівняння реакцій, назвати речовини: С6Н5ОН + NaОН →

9. Пояснити екологічні проблеми, що виникають при виробництві фенолу.

10. Написати рівняння реакцій бромування фенолу і бензолу. Пояснити відмінність на основі електронної теорії.

11. З якими з цих речовин: їдкий натр, сода, бромна вода, нітратна кислота – реагуватиме фенол? Скласти рівняння реакції, назвати продукти.

12. У фенолу чи етанолу більше появляються кислотні властивості? Відповідь обґрунтувати рівнянням реакцій.

13. Як проявляється взаємний вплив гідроксогрупи і бензольного циклу в молекулі фенолу? Відповідь підтвердити рівняннями реакцій.

14. Який об’єм водню виділиться при взаємодії фенолу з 5,75 г натрію?

15. Що відбудеться, якщо крізь розчин натрій феноляту пропустити сірчистий газ? Скласти рівняння реакції.

16. Дати порівняльну характеристику фенолу і бензолу. Що спільного і відмінного:

а) в їх будові; б) властивостях? Відповідь підтвердити рівняннями реакцій.

17. Як у лабораторних умовах добути фенол, якщо вихідною речовиною є ацетилен та інші необхідні речовини?

18. Під час взаємодії розчину фенолу у бензолі (масова частка фенолу 20%) з металічним натрієм добули водень , який повністю прореагував з бутадієном масою 5,4 г. Визначити масу розчину фенолу у бензолі.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Природні джерела вуглеводнів. Основні види топлива, та їх значення в енергетиці, охорона довкілля

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. Одеський технічний коледж.. Одеської національної академії харчових технологій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Завдання для самостійної роботи.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Класифікація органічних сполук
Зважаючи на величезну кількість органічних сполук, їх можна визначити лише за наявності чіткої класифікації, тобто впорядкованого розміщення по групам і класам. Для класифікації і утворення назв (н

Завдання для самостійної роботи
1. З наведених формул випишіть формули насичених вуглеводів, назвіть їх. С2Н4, С3Н8, С10Н22, С12Н24,

Вуглеводневі фракції, які добувають при перегонці нафти
  Фракція   Розміри молекул   Інтервал температур кипіння компонентів (°С)     Застосуванн

Крекінг нафтопродуктів
Для підвищення виходу бензину і поліпшення його якості застосовують процес, який називається крекінгом (від англ. «cracking» - розщеплення). В результаті крекінгу нарозгалужені сполуки перет

Крекінг нафтопродуктів
Для підвищення виходу бензину і поліпшення його якості застосовують процес, який називається крекінгом (від англ. «cracking» - розщеплення). В результаті крекінгу нарозгалужені сполуки перет

Вуглеводнева сировина та охорона довкілля
Життя людини пов'язане зі спалюванням горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості. Існує ряд проблем, пов'язаних з цим. Поглинання і випромінювання енергії діоксидом карбону т

Хімічні властивості фенолу
  Обумовлені гідроксильною групою – ОН Зростає кислотність групи ОН. Фенол – слабкіша кислота, ніж Н2СО3 і Н2S, але сильніша, ніж алка

Хімічні властивості
1. Гідроліз відбувається ступінчасто до глюкози: (С6Н10О5)n + nН2О ® nС6Н12О6 (С6Н10

Добування штучних волокон
Вихідним полімером для добування штучних волокон беруть целюлозу деревини або бавовняний пух, що залишився на насінні, після того, як з нього зняли волокна. Така целюлоза має невпорядковану структу

Завдання для самостійної роботи.
1. До якої групи вуглеводнів належить целюлоза? Дати пояснення, написати молекулярну формулу. 2. Чим відрізняється будова крохмалю від будови целюлози? Відповідь обґрунтувати. 3.

Хімічні властивості
Під час розчинення у воді утворюють біполярні іони. O O R ¤¤ R ¤¤

Завдання для самостійної роботи.
1. Чим обумовлена ізомерія амінокислот? Навести формулу ізомеру 2–амінопропанової кислоти. 2. Скласти рівняння реакції утворення дипептиду з таких амінокислот: NH2 – CH

Неметалічні матеріали
1. Традиційні полімери на основі фенолформальдегідних смол, поліетилену, полівінілхлориду, фторопластів тощо. - Нові композити, що складаються з пластичної матриці та наповнювача: норпласт

Нові методи добування матеріалів
1. Порошкова металургія займається створенням матеріалів, які неможливо добути методами плавки та виготовленням традиційних матеріалів за вигіднішими техніко-економічними показниками виробництва.

Нові методи добування матеріалів
1. Порошкова металургія займається створенням матеріалів, які неможливо добути методами плавки та виготовленням традиційних матеріалів за вигіднішими техніко-економічними показниками виробництва.

Нові методи добування матеріалів
1. Порошкова металургія займається створенням матеріалів, які неможливо добути методами плавки та виготовленням традиційних матеріалів за вигіднішими техніко-економічними показниками виробництва.

Хімія у повсякденному житті
1. Мийні засоби: а) мила тверді і рідкі; б) СМЗ - універсальні, комплексні, з відбілювачем, для окремих видів тканин; в) пом'якшувачі тканин, засоби для антистатичної обр

Основні джерела забруднення довкілля
  1) Спалювання органічних енергоносіїв та вихлопні гази автомобілів - СО2 (парниковий ефект); СО; РЬ - від 30% до 50% забруднень у повітрі. 2) Тепло

Кислотні дощі
Оксиди сульфуру і нітрогену, що потрапляють в атмосферу внаслідок роботи ТЕЦ, автомобільних двигунів, металургійних виробництв, сполучаючись з вологою, утворюють дрібні крапельки сульфатної та нітр

Завдання для самостійної роботи
1. Назвіть основні причини виникнення сировинної проблеми? 2. Назвіть основні причини виникнення енергетичної проблеми? 3. Вивести формулу оксиду і назвати його, якщо відомо, що м

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги