рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Завдання для самостійної роботи.

Завдання для самостійної роботи. - раздел Химия, З предмету: Хімія ІІ семестр 2. Природні джерела вуглеводнів. Основні види топлива, та їх значення в енергетиці, охорона довкілля 1. Назвіть Основні Причини Виникнення Сировинної Проблеми? 2. Назвіт...

1. Назвіть основні причини виникнення сировинної проблеми?

2. Назвіть основні причини виникнення енергетичної проблеми?

3. Вивести формулу оксиду і назвати його, якщо відомо, що масова частка нітрогену в ньому становить 30,4 %, а відносна густина за повітрям складає 1,59.

4. Назвіть основні завдання бережливого і раціонального використання сировини?

5. У чому полягає сировинна проблема?

6. Розкрити значення хімії у розв’язанні сировинної проблеми.

7. Яке хімічне явище лежить в основі такої хімічної проблеми, як кислотні дощі?

8. Яке хімічне явище лежить в основі такої хімічної проблеми, як парниковий ефект?

9. Показати на прикладі значення хімії у розв’язанні енергетичної проблеми?

10. Вписати пропущене явище. Що може запропонувати хімія для зменшення його впливу на екологію?

Завод ® SO2 ® ? ® зниження врожаю

11. Вписати пропущене явище. Що може запропонувати хімія для зменшення його впливу на екологію?

Завод ® СO2 ® ? ® глобальне потепління.

12. Пояснити зміст виразу «наукова картина хімічної реальності».

13. Навести приклад комплексного використання сировини.

14. Пояснити, що об’єднує три головні природознавчі науки: фізику, хімію, біологію.

15. Навести приклади рециркуляції сировини.

16. Котельна спалює 2 т вугілля за добу. Масова частка карбону – 84%, гідрогену – 5%, сульфуру – 3,6 %, негорючих речовин – 7,4 %. Яка площа лісу може поповнити втрату кисню повітря, використаного для спалювання в котельні вугілля, якщо 1 га лісу дає за добу 10 кг кисню.

17. Який об’єм (в літрах) сульфур (ІV) оксиду утворюється при спалюванні 1 т:

а) вугілля, яке містить 3,13 % сірки;

б) вугілля, яке містить 3,30 % сірки?

18. Працюючий автомобільний двигун за годину втрачає 4 кг бензину. Визначити об’єм шкідливих викидів, що містять карбон (ІІ) оксид, вважаючи, що бензин складається з октану, а об’єм карбон (ІІ) оксиду дорівнює 0,01 % (об’ємних) від загального об’єму утворених газів.

19. Під згорання вугілля, яке містить 0,3 % сірки, утворюється сульфур (ІV) оксид. Очищення газів каталітичним окисненням діоксиду сульфуру в триоксид (уловлювання SO4) складає 99 %. Визначити об’єм викидів (в м3) при спалюванні на ТЕЦ 1000 т вугілля.

20. Для збільшення октанового числа у бензин додають 0,01 % (за масою) тетраетил свинцю Pb(C2H5)4. Під час згорання бензину у газ переходить 90 % свинцю. Визначити масу свинцю в грамах з точністю до сотих, яка виділяється при згоранні 100 кг бензину.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З предмету: Хімія ІІ семестр 2. Природні джерела вуглеводнів. Основні види топлива, та їх значення в енергетиці, охорона довкілля

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ... ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ... ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Завдання для самостійної роботи.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Класифікація органічних сполук
Зважаючи на величезну кількість органічних сполук, їх можна визначити лише за наявності чіткої класифікації, тобто впорядкованого розміщення по групам і класам. Для класифікації і утворення назв (н

Завдання для самостійної роботи.
1. З наведених формул випишіть формули насичених вуглеводів, назвіть їх. С2Н4, С3Н8, С10Н22, С12Н24,

Вуглеводневі фракції, які добувають при перегонці нафти
  Фракція   Розміри молекул   Інтервал температур кипіння компонентів (°С)     Застосуванн

Крекінг нафтопродуктів.
Для підвищення виходу бензину і поліпшення його якості застосовують процес, який називається крекінгом (від англ. «cracking» - розщеплення). В результаті крекінгу нарозгалужені сполуки перет

Крекінг нафтопродуктів.
Для підвищення виходу бензину і поліпшення його якості застосовують процес, який називається крекінгом (від англ. «cracking» - розщеплення). В результаті крекінгу нарозгалужені сполуки перет

Вуглеводнева сировина та охорона довкілля
Життя людини пов'язане зі спалюванням горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості. Існує ряд проблем, пов'язаних з цим. Поглинання і випромінювання енергії діоксидом карбону т

Хімічні властивості фенолу
  Обумовлені гідроксильною групою – ОН Зростає кислотність групи ОН. Фенол – слабкіша кислота, ніж Н2СО3 і Н2S, але сильніша, ніж алка

Завдання для самостійної роботи.
1. Назвати речовини, що мають такі формули: СН3СІ, С6Н5СІ, С6Н5ОН, С2Н5ОН, С6Н5СН3

Хімічні властивості
1. Гідроліз відбувається ступінчасто до глюкози: (С6Н10О5)n + nН2О ® nС6Н12О6 (С6Н10

Добування штучних волокон
Вихідним полімером для добування штучних волокон беруть целюлозу деревини або бавовняний пух, що залишився на насінні, після того, як з нього зняли волокна. Така целюлоза має невпорядковану структу

Завдання для самостійної роботи.
1. До якої групи вуглеводнів належить целюлоза? Дати пояснення, написати молекулярну формулу. 2. Чим відрізняється будова крохмалю від будови целюлози? Відповідь обґрунтувати. 3.

Хімічні властивості
Під час розчинення у воді утворюють біполярні іони. O O R ¤¤ R ¤¤

Завдання для самостійної роботи.
1. Чим обумовлена ізомерія амінокислот? Навести формулу ізомеру 2–амінопропанової кислоти. 2. Скласти рівняння реакції утворення дипептиду з таких амінокислот: NH2 – CH

ІІ. Неметалічні матеріали
1. Традиційні полімери на основі фенолформальдегідних смол, поліетилену, полівінілхлориду, фторопластів тощо. - Нові композити, що складаються з пластичної матриці та наповнювача: норпласт

Нові методи добування матеріалів
1. Порошкова металургія займається створенням матеріалів, які неможливо добути методами плавки та виготовленням традиційних матеріалів за вигіднішими техніко-економічними показниками виробництва.

Нові методи добування матеріалів
1. Порошкова металургія займається створенням матеріалів, які неможливо добути методами плавки та виготовленням традиційних матеріалів за вигіднішими техніко-економічними показниками виробництва.

Нові методи добування матеріалів
1. Порошкова металургія займається створенням матеріалів, які неможливо добути методами плавки та виготовленням традиційних матеріалів за вигіднішими техніко-економічними показниками виробництва.

Хімія у повсякденному житті
1. Мийні засоби: а) мила тверді і рідкі; б) СМЗ - універсальні, комплексні, з відбілювачем, для окремих видів тканин; в) пом'якшувачі тканин, засоби для антистатичної обр

Основні джерела забруднення довкілля
  1) Спалювання органічних енергоносіїв та вихлопні гази автомобілів - СО2 (парниковий ефект); СО; РЬ - від 30% до 50% забруднень у повітрі. 2) Тепло

Кислотні дощі
Оксиди сульфуру і нітрогену, що потрапляють в атмосферу внаслідок роботи ТЕЦ, автомобільних двигунів, металургійних виробництв, сполучаючись з вологою, утворюють дрібні крапельки сульфатної та нітр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги