рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Земля як планета

Земля як планета - раздел Астрономия, Проблеми походження Землі і виникнення життя Земля, Третя Від Сонця Планета Сонячної Системи, Є Найбільшою З Планет Земної...

Земля, третя від Сонця планета Сонячної системи, є найбільшою з планет земної групи. Разом із Місяцем Земля утворює подвійну планету.

Місяць віддалений від Землі в середньому на 384,4 тис. км. Земля та Місяць спільно рухаються навколо центра Сонячної системи по орбітах, радіуси яких зворотно пропорційні масам цих тіл.

Земля — це еліпсоїд обертання, який майже не відрізняється від кулі з середнім радіусом 6371,032 км (табл. 2). Екваторіальна та полярна півосі еліпсоїда обертання становлять відповідно 6378,160 та 6356,777 км (різниця між ними — 21,383 км). Стиснення, зумовлене осьовим обертанням, становить 1/298,25 (обчислюється як ексцентриситет меридіонального перетину Землі).

 

Таблиця 2. Порівняльні параметри Сонця та Землі

Планета Маса, г Радіус, см Об'єм, см3 Густина І{ речовини, г/см3
Сонце 1,989 –1033 6,960 -1010 1,412 -1033 1,409
Земля   5,976 -1027 6,371 -108 1,083-Ю27 5,518
Співвідношення параметрів Сонця і Землі 333 000 1 304 000 0,26

Земля має власні гравітаційне, магнітне та теплове поля.

Потенціальне гравітаційне поле зумовлене масою Землі. Максимальне значення гравітаційного потенціалу у вертикальному напрямку спостерігається на глибині понад 1000 км від земної поверхні (рис. 4.3). Від тієї глибини значення потенціалу змінюється нерівномірно догори й униз. На поверхні Землі визначають прискорення сили ваги.

 

 

Рис. 3. Залежність гравітаційного поля G від відстані L до центра мас Землі; g – значення гравітаційного поля на поверхні Землі; R – радіус Землі.

Магнітне поле містить кілька складових. Найбільш вираженою є дипольна складова. Вісь магнітного диполя відхиляється від осі обертання на кут близько 11°, а магнітне поле мігрує в західному напрямку (західний дрейф).

Теплове поле спричинене внутрішніми джерелами тепла. Спостерігають підвищення температури в міру заглиблення в надра (геотермічний градієнт у верхній частині земної кори становить у середньому 3°/100 м). Отже, потік тепла спрямований з надр до поверхні. В середньому він становить на земній поверхні (6,3...7,5)х10-2 Вт/м2, проте інтенсивно змінюється просторово.

Вважають, що поблизу центра Землі температура сягає 5000 °С, тиск – 3,6 -1011 Н/м2, а щільність – 12,5∙103 кг/м3.

На відміну від решти планет земної групи більша частина земної поверхні вкрита водою, яка утворює Світовий океан. Це має фундаментальне значення, оскільки зі Світовим океаном пов'язана ціла низка особливостей планети: від форми (бо поверхня Світового океану відповідає гідростатичній рівновазі поверхні геоїда, а суходіл — ні), термодинаміки (вирівнювання термічних контрастів, властивих різним широтам) й до умов життя організмів (які в безводному середовищі якби й існували, то на цілком інших засадах організації життя).

Положення Землі в просторі, фізичні поля, будова поверхні, форма та розміри небесного тіла суттєво впливають на її взаємодію з Космосом. Тому розглянемо лише один аспект цієї взаємодії – вплив Космосу на Землю.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Проблеми походження Землі і виникнення життя

Відповідно до сучасних уявлень Всесвіт це вся частина матеріального світу доступного для спостережень що оточує нас Це означає що межі...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Земля як планета

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальна характеристика Всесвіту
Основна характеристика Всесвіту. Згідно з загальноприйнятим уявленням, що було доведено близько 50 років тому, Всесвіт — нестаціонарна система, тобто стан його залежить від часу. Панує теорія розши

Еволюція Всесвіту
Нині вважається загальноприйнятим, що Всесвіт розвивається односпрямовано. Такий розвиток системи, коли її стан залежить від часу спостереження, називають нестаціонарністю. На відміну від ць

Сонячна система
Сонячна система — це саме Сонце разом із сукупністю небесних тіл, що обертаються навколо Сонця, перебуваючи в зоні його тяжіння; 9 планет (табл.1), кожна з яких обертається по орбіті навколо Сонця,

Космічний вплив на Землю
Відстань від Землі до Сонця разом із площею перерізу нашої планети визначає найважливіший енергетичний параметр – кількість сонячного випромінювання, що надходить на зовнішню межу атмосфери.

Сонячно-земні зв’язки
До сонячно-земних зв'язків належать: 1) динамічний чинник, тобто сукупність явищ, пов’язаних з рухом Землі навколо Сонця вздовж орбіти та віковими змінами параметрів руху

Магнітосфера Землі
Зовнішньою та найбільш протяжною оболонкою Землі є магнітосфера. Магнітосфера — це зона навколоземного простору, фізичні властивості якої зумовлюються магнітним полем Землі та його

Магнітне поле Землі
У першому наближенні Земля є магнітним диполем. Магнітний диполь — це умовний стержень, кінці якого відповідають протилежним магнітним полюсам. Магнітне поле Землі в цілому подібне

Рухи Землі
Земля виконує велику кількість рухів одночасно. В географії прийнято враховувати та аналізувати три з них: 1) орбітальний рух; 2) добове обертання та 3) рух системи Земля—Місяць.

Фігура Землі
Фігура Землі є певною ідеалізацією, за допомогою якої намагаються описати форму планети. Залежно від мети опису користуються різними моделями планети – різними фігурами. Розглянемо відомі

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги