рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Перелік питань / тем рефератів з філософії до заліку з дисципліни

Перелік питань / тем рефератів з філософії до заліку з дисципліни - Реферат, раздел Электроника, Протоколом засідання ЦК под ОКЗ ХХУ 1. Філософія, Її Предмет І Структура. 2. Основні Функції Філософії. 3...

1. Філософія, її предмет і структура.
2. Основні функції філософії.
3. Філософія і світогляд.
4. Історичні типи світогляду та їх характеристика.
5. Структура світогляду.
6. Особливості філософії Стародавньої Індії.
7. Своєрідність філософії Стародавнього Китаю.
8. Філософія Давньої Греції: проблематика та характерні риси.
9. Основні напрямки елліністично-римської філософії.
10. Особливості та основні етапи розвитку філософії Середньовіччя.
11. Гуманізм і проблема індивідуальності в філософії Відродження.
12. Загальна характеристика філософії Нової доби.
13. Філософія епохи Просвітництва: загальна характеристика.
14. Класична німецька філософія та її основні проблеми.
15. Філософія марксизму: вихідні принципи та основні риси.
16. Основні напрями некласичної філософії кінця XIX — початку XX століття.
17. Основні напрями філософії XX століття.
18. Особливості сучасної світової філософії.
19. Зародження і розвиток філософської думки в Україні.
20. Філософія в Україні доби бароко. Києво-Могилянська академія.
21. Розвиток філософської думки в Україні в XIX–XX ст.
22. Онтологія, її основні проблеми та категоріальні визначення.
23. Фундаментальне значення проблеми буття для філософії.
24. Основні рівні та форми прояву буття.
25. Філософський зміст понять «матерія», «рух».
26. «Простір» і «час» як форми існування матерії.
27. Діалектика та її альтернативи (метафізика, софістика, еклектика).
28. Основні принципи діалектики як загальної теорії розвитку.
29. Філософський зміст поняття «закон». Основні закони діалектики.
30. Основні категорії діалектики та їх особливості.
31. Теорія пізнання в системі філософського знання.
32. Основні принципи сучасної наукової гносеології.
33. Поняття пізнання. Види пізнання та їх взаємозв’язок.
34. Поняття істини в філософії. Істина і правда.
35. Проблема критеріїв істини у пізнанні.
36. «Абсолютна» і «відносна» істина: сутність взаємозв’язку.
37. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу, її основні функції.
38. Проблема свідомості у філософії.
39. Структура свідомості.
40. Основні рівні та функції свідомості.
41. Значення проблеми свідомості для філософії.
42. Суспільна свідомість та її структура.
43. Основні форми суспільної свідомості.
44. Соціальна філософія в системі філософського знання. Типи і види знань.
45. Поняття суспільства. Суспільство як об’єкт соціальної філософії.
46. Суспільство як самоорганізована (Фрактальна) система, його структура.
47. Демографічний фактор суспільного розвитку.
48. Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання.
49. Поняття та структура політичної системи суспільства.

50. Функціональні особливості політичної системи суспільства.
51. Формаційний підхід до історичного процесу в контексті сучасної філософії історії.
52. Цивілізаційний підхід до історичного процесу в контексті сучасної філософії історії.
53. Поняття суспільного виробництва.
54. Взаємозв’язок матеріального, духовного та інформаційного виробництва.
55. Мораль і право в системі регуляції суспільних відносин.
56. Глобальні проблеми сучасної цивілізації, їх зміст і характеристика.
57. Культура як об’єкт філософського аналізу.
58. Структура і функції культури.
59. Духовність і культура.
60. Культура і цивілізація. 61. Філософія і семіотика мистецтва.

 

Після перевірки кожної з контрольних тематичних реферативних робіт екзаменатор приймає рішення щодо форми їх захисту. Зазвичай захист контрольних робіт відбувається під час семестрових або екзаменаційних консультацій (відповідно до навчального плану). Результат захисту впливає на загальну семестрову оцінку.

Зауважуємо, що готова оформлена робота має бути подана на кафедру не пізніше зазначеного терміну. За невчасне виконання роботи без поважних причин викладач залишає за собою право знімати бали від загальної суми набраних за семестр.

 

 

Зав. цикловою комісією

предметно-орієнтованих дисциплін Коваль О. В.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Протоколом засідання ЦК под ОКЗ ХХУ

Протоколом засідання цк под окз хху.. від.. вимоги до реферату мала курсова робота зі спеціальності для складання..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Перелік питань / тем рефератів з філософії до заліку з дисципліни

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ (МАЛА КУРСОВА РОБОТА) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«Історія образотворчого мистецтва» / «Основи філософських знань» для складання диференційного заліку / іспиту / державного іспиту, атестаційного семестрового /річного завд

Реферат має носити характер творчої самостійної науково-дослідної роботи.
Виклад матеріалу не повинен обмежуватися лише описовим підходом до розкриття теми, конспектуванням існуючих студій, він має відображати авторську аналітичну оцінку стану досліджуваної реферативної

НАЗВА РЕФЕРАТУ
  Реферат з дисципліни (далі йде назва предмету) з спеціальності напрямку 0202 – «Мистецтво» спеціалізації 5.02020102 Театрально-декоративне мистецтво 5.020

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
До залікової роботипо темам: «Мистецтво первісного суспільства», «Мистецтво Стародавнього Египту» 1. Провести порівняння трипільської, єгипетсько

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги