рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретична частина

Теоретична частина - раздел Высокие технологии, З курсу CASE-технології Усіх форм навчання   Документування Результатів Моделювання Є Найважливішою Задаче...

 

Документування результатів моделювання є найважливішою задачею при проектуванні ІС, причому актуальність цієї задачі тим більше, чим масштабніше проект.

Для створення документації на основі моделі процесів можна скористатися вбудованими засобами BPwin.

Звіти на основі вбудованих шаблонів можна створити, вибравши з меню Tools/Reports необхідний тип шаблону. Всього в наявності 7 типів шаблонів звітів (рис. 34):

 
 

 


Рис. 34. Меню шаблонів вбудованих звітів

 

1.Model Report.Цей звіт включає інформацію про контекст моделі – ім'я моделі, точку зору, сферу, мету, ім'я автора, дату створення й ін.

2.Diagram Report.Звіт по конкретній діаграмі. Включає список об'єктів: робіт, стрілок, сховищ даних, зовнішніх посилань і т. ін.

3.Diagram Object Report.Якнайповніший звіт по моделі. Може включати повний список об'єктів моделі: робіт, стрілок з вказівкою їх типа, властивості, котрі визначаються користувачем й ін.

4.Activity Cost Report.Звіт про результати функціонально-вартісного аналізу.

5.Arrow Report.Звіт по стрілках. Може містити інформацію з словника стрілок, інформацію про роботу-джерело, роботу-мету стрілки і інформацію про розгалуження і злиття стрілок.

6.DataUsage Report.Звіт про результати зв'язування моделі процесів і моделі даних.

7.Model Consistency Report.Звіт, що містить список синтаксичних помилок моделі.

Синтаксичні помилки IDEF0 з погляду BPwin розділяються на 3 типи:

по-перше, це помилки, які BPwin виявити не в змозі. Наприклад, синтаксис IDEF0 вимагає, щоб ім'я роботи було виражено іменним поєднанням з віддієслівним іменником в головній ролі ("Виготовлення виробу", "Обслуговування клієнта", "Виписка рахунку" й ін.), а ім'я стрілки також повинно бути виражено таким поєднанням. BPwin не дозволяє аналізувати синтаксис природної мови (англійської чи російської) і зміст імен об'єктів і тому ігнорує помилки цього типу. Виявлення таких помилок – ручна робота, яка лягає на плечі аналітиків і повинна контролюватися керівником проекту.

помилки другого типа в BPwin просто не припускаються. Наприклад, кожна грань роботи призначена для певного типа стрілок. BPwin просто не дозволить створити на діаграмі IDEF0 внутрішню стрілку, що виходить з лівої грані роботи і входить в праву грань.

третій тип помилок BPwin дозволяє допустити, але детектує їх. Повний їх список можна одержати в звіті Model Consistency Report. Список помилок може містити, наприклад, роботи і стрілки без найменувань, (unnamed arrow, unnamed activity), незв'язані стрілки (unconnected border arrow), недозволені стрілки (unresolved (squaretunneled) arrow connections) і т. д.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу CASE-технології Усіх форм навчання

Харківський національний економічний університет.. Лабораторний практикум.. з курсу CASE технології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретична частина

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Базові поняття
Модель– опис системи (текстовий або графічний) з визначеним рівнем деталізації. Об’єкт моделі – об’єкт в базі даних інструментального середовища моделюван

Теоретична частина
  Для опису роботи об'єкту управління (підприємства, проекту) необхідно побудувати модель. Модель являється загальним описом предметної області. Проте модель повинна бути адекватна пр

Основні елементи управління основної палітри BPwin
Елемент управління Опис Відповідний пункт меню Ств

Принципи побудови моделі IDEF0 у BPwin
  Процес моделювання будь-якої системи в IDEF0 у BPwin починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. У контекст входить визначення суб'

Постановка задачі та характеристика предметної області процесу управління договорами
Договори і контракти є важливими юридичними документами, котрі регулюють взаємостосунки між суб'єктами господарювання (постачальник-покупець) і впливають на їх діяльність. Точне виконання

Опис призначення інструментів моделі IDEF0
Інструмент Найменування Призначення Pointer Tool

Та кількості робіт на ній
  Рис. 17. Автоматична декомпозиція контекстної діаграми   Роботи на діаграм

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, була складена контекстна діаграма (рис.15), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги: - вхід: замовлення, заявки; банківська виписка.

Звіт Diagram Object Report
При виборі пункту меню, який відповідає якому-небудь звіту, з'являється діалог настройки звіту. Для кожного з семи типів звітів він виглядає по-своєму. Розглянемо типовий діалог Diagram Obj

Звіт Diagram Report
При створенні цього типу звіту необхідно звертати увагу на методологію діаграми, оскільки залежно від цього проводиться настройка параметрів звіту. • Для діаграм IDEF0 параметри задаються

Створення звітів за допомогою Report Builder
  Report Builder є простим генератором звітів, який входить до складу BPwin. Викликається цей інструмент за допомогою кнопки н

Кнопки панелі інструментів діалогу Report Template Builder
(зліва направо) Кнопка Призначення Ст

Приклад використання стандарту IDEF0 для побудови моделі TO-BE, що описує процес управління договорами
  Розробник моделі перед тим, щоб перейти до побудови моделі «як повинно бути», має визначити ті роботи, котрі можуть бути: – видалені у зв’язку з їх незначущістю або по інши

Приклад опису задачі, що моделювалася
У процесі аналізу предметної області, з урахуванням удосконалення та автоматизації деяких робіт, була складена контекстна діаграма (рис. 45), для якої були визначені наступні інтерфейсні дуги:

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Теоретична частина
  Функціонально-вартісний аналіз ґрунтується на оцінці та аналізі об’єктів витрат за бізнес-процесами та формування центрів витрат для них. Найчастіше для функціонально-вартісного ана

Приклад використання ФВА для аналізу моделі
  Проектувальник повинен визначити до початку проведення функціонально-вартісного аналізу той набір центрів витрат, а також одиниці вимірювання часу і витрат для даної моделі. Це здій

Розрахунок витрат за статтями витрат для проведення функціонально-вартісного аналізу
Нота-ція Найменування роботи Виконавці, учасники К-ть виконавців Годинна ставка грн. Трива-лість, годи

Базові поняття
Одиниці робіт (Unit of Work – UOW)або роботи (activity)– ряд впорядкованих дій, процедур, які приводять до проміжного результату. Зв'язок

Опис призначення інструментів моделі IDEF3
Інструмент Найменування Призначення Activity Box T

Типи перехресть
Вид Найменування Зміст у разі злиття стрілок Зміст у разі розгалуження стрілок

Приклад використання стандарту IDEF3 для побудови моделі, що описує процес управління договорами
Для опису процесів, що виконуються в певній послідовності, доцільно використовувати діаграми потоків робіт (workflow diagramming).

Теоретична частина
  Діаграми потоків даних (Data flow diagramming, DFD) використовуються для опису документообігу і обробки інформації. Подібно IDEF0, DFD представляє модельну систему як мережу зв'язан

Контрольні запитання
  1. Що зображує діаграма DFD? 2. Яка нотація використовується в BPwin для побудови діаграм DFD? 3. Перерахуйте складові частини діаграми DFD. 4. Що називає

Додаток А
Вимоги до задач, котрі входять до модуля «Управління договорами»   Задача 0601 «Ведення реєстру договорів на постачання (продаж) продукції покупця

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги