рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Термокаталітичні процеси.

Термокаталітичні процеси. - раздел Производство, Технологія переробки нафтопродуктів 1. Каталітичний Крекінг – Процес Каталітичного Деструктивног...

1. Каталітичний крекінг – процес каталітичного деструктивного перетворення різноманітних нафтових фракцій у моторні палива, сировину для нафтохімії й алкіліровання, виробництва технічного вуглецю і коксу.

В умовах каталітичного крекінгу (t = 450 ¸ 550 °С, р = 0,1 ¸ 0,3 МПа, каталізатор – алюмосилікат: H2Al2Si4O12×2H2O): характерна сталість виходу продуктів при заданій конверсії сировини незалежно від сполучень значень масової швидкості сировини і кратності циркуляції каталізатора.

Швидкість крекінгу і вихід продуктів: істотно міняються в залежності від якості сировини, властивостей каталізатора і повноти його регенерації, технологічного режиму, конструктивних особливостей реакційних апаратів.

Цільове призначення: одержання високооктанового бензину з октановим числом 90 ¸ 92 по дослідницькому методі. Також утвориться велика кількість газу, багатого бутан-бутіленової фракцією (сировина для виробництва високооктанового компонента бензину – алкілата).

Сировина: вакуумні дистиляти різних нафтей містять 5 ¸ 10 % фракцій, що википають до 350 °С та маєчі кінець кипіння 500 ¸ 540 °С. У ряді випадків у сировину крекінгу утягують більш легкі прямогонні фракції; керосино-газойлеві фракції термічних процесів і коксування, мазути нафтей з невисоким змістом металів.

Найважливішими характеристикамисировини, що впливають на показники каталізатора крекінгу є:

· фракційна сполука;

· групова углеводородна сполука;

· характеристичний фактор (К);

· зміст смол і асфальтенов;

· зміст сірчистих і азотистих сполук;

· зміст металів;

· коксівність.

Характеристичний фактор К застосовується для класифікації нафти і нафтових фракцій по хімічному складі:

· для парафінових вуглеводнів К ~ 13;

· для нафтенових вуглеводнів К ~ 11,5;

· для ароматичних вуглеводнів К ~ 10,5.

Використання сировини з більш високим ДО приводить до поліпшення показників крекінгу.

Групова углеводна сполука сировини впливає на результати крекінгу:

· зміст парафінових вуглеводнів 15 ¸ 30 %;

· зміст нафтенових вуглеводнів 20 ¸ 30 %;

· зміст ароматичних вуглеводнів 15 ¸ 60 %.

Звичайно в сировину крекінгу офарблюють зміст сернокислотних смол на рівні 8 – 10 %, коксівність не більш 0,3 ¸ 0,5 %.

Метали, сірчисті й азотисті сполуки впливають на активність і селективність каталізатора. Ріст змісту металу вище 1 – 2 мг/кг приводить до погіршення показника крекінгу; максимально-допустиме зміст металу в сировину крекінгу не більш 10 мг/кг.

Сера негативно діє на каталізатор і частково переходить у продукти і погіршує їхню якість (40 ¸ 60 %).

Продукція:

· углеводородний газ утримуючий 10 ¸ 25 % вуглеводнів С1 – С5.

всі направленні на газофракціоніруваня 25 - 30% вуглеводинь С3; 30 – 50% бутана и бутена; 10 – 20% С5.

· бензинова фракція використовується як базовий компонент автомобільного бензину;

· фракція 195 – 350 °С – компонент дизельного палива;

· фракція 270 – 420 °С – сировина для виготовлення техничного углерода;

· фракція > 350 °C та > 420 °С – компонент котельного палива та сировина для отримання високоякісного кокса.

Каталізатор:

Технологічна схема:

процес здійснюється в системах з безупинно циркулюючим каталізатором, що послідовно проходить через зони каталітичного крекінгу сировини, десорбції адсорбованих вуглеводнів, окисної регенерації.

Установки каталітичного крекінгу мають однотипну схему і розрізняються принципом роботи і конструктивним оформленням реактора регенераторного блоку. Установки ГК-3; 43-103; Г-43-107.

Реакторно-регенераторний блок має кілька варіантів конструктивного оформлення:

1. Рівнобіжне разновисотне розташування реактора і регенератора з напірним транспортом каталізатора;

2. Рівнобіжне разновисотне розташування реактора і регенератора з транспортом каталізатора в U-образних каталізаторопроводах за принципом сполучених посудин;

3. Співвісне розташування реактора і регенератора з напірним транспортом каталізатора.

Контрольні питання до лекції:

1.Які апарати використовують при первинній переробці нафти ?

2.Які процеси належать до термокаталітичних ?

3.Які фактори вліяють на каталізатор ?

4.Які існують варіанти конструктивного оформлення реакторно-регенераторного блока установок каталітичного крекінгу ?

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія переробки нафтопродуктів

Одеський національний політехнічний університет.. Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Термокаталітичні процеси.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Найважливіші фізико-хімічні властивості нафти.
  Нафта являє собою грузлу маслянисту рідину з характерним запахом. Колір залежить від розчинених у ній смол – від чорного, буро-зеленого, жовто-зеленого до безбарвного. Багато видів

Класифікація нафти.
1) По вмісту сіри: I - малосерниста vS = 0,5 %; II - сірчиста vS = 0,51 ¸ 2 %; III - високосірчиста vS > 2 %. 2) У зале

Теплові властивості нафти.
Теплове розширення і теплоємність – властивість нафтопродуктів при їхньому нагріванні й охолодженні. При нагріванні нафтопродукту збільшується його обсяг – теплове розширення, яких необхідно врахов

Методи видобутку нафти.
I. Фонтанний – нафта природно фонтанує через шпару, витісняючи з покладу пластовим тиском. II. Механічний: a)компресорний – підйом нафти енергією стиснутого газу (газліфтний підйо

Витрати паливної енергії на злив нафтопродуктів.
При зливанні нафтопродуктів теплова енергія, затрачувана на розігрів нафтопродуктів у залізничних цистернах, у зливальних колекторах, у резервуарах, підогрів оліє- і мазутопроводів і т.д.

План лекції
2.1.Властивості та асортимент моторних палив 2.2.Класифікація,характеристики і методи оцінки мастил 2.3.Характеристика реактивного палива 2.4.Характеристика дизельного па

Сполука, властивості й асортимент моторних палив.
Моторні палива – це світлі нафтопродукти, застосовувані для спалювання в двигунах. Загальним для усіх є висока теплота згоряння. Підрозділяються на: · карбюраторні · дизе

Класифікація, характеристики і методи оцінки мастил.
Мастильні матеріали, що знаходяться при звичайній температурі в рідкому стані називаються оліями. Існують наступні групи: по призначенню: 1) індустріальн

Первинна перегонка нафти.
До первинної перегонки належать процеси: · атмосферна перегонка нафти; · вакуумна перегонка мазуту. Їхнє призначення складається в поділі нафти на фракції, для наступної

Перегонка з дефлегмацією
Заснована на частковій конденсації пар, що утворилися при перегонці, і поверненні конденсату (флегми) назустріч потоку пари. Завдяки цьому однократному й однобічний массообмінну між зустрічними пот

Продукти первинної перегонки нафти.
· Вуглеводний газ – С3Н8+С4Н10 (виходить як у рідкому, так і в газоподібному стані). Використовують як сировину газофракціонірующих уста

Вибір технологічної схеми і режиму.
Вибір технологічної схеми і режиму перегонки залежить від якості нафти. · Перегонку нафти з невеликою кількістю розчинених газів (0,5 ¸ 1,2 % по бутан включно), відносно невисоким зм

Термічний крекінг. Висбрекинг.
Термокрекинг і коксування – процес перетворення нафтової сировини під дією високих температур у газоподібні, рідкі і тверді продукти. Кількісна і якісна сполука кінцевих продуктів визначається влас

Коксування
Коксування, це один з різновидів термічних процесів, йому характерні ті ж хімічні перетворення, що відбуваються при термічному крекінгу. Важливе місце здобувають питання одержання коксу з заданими

Перегонка однократним (рівноважним) випаром
  Вихідну рідку суміш подають у кип'ятильник 2, де вона нагрівається до визначеної кінцевої температури при фіксован

Перегонка з водяною парою й у вакуумі
Нафтові суміші термічно нестійкі. Серед вхідних у їхню сполуку компонентів менш стійки до нагрівання сірчисті й асфальтосмолисті сполуки. Парафінові вуглеводні термічно менш стійкі, чим нафтени. Ос

Основні апарати процесів первинної перегонки нафти
План лекції 6.1.Ректифікаційні колони 6.2.Теплообмінні апарати 6.3.Трубчасті печі 6.4.Апарати, що зменшують тиск   Устаткування першої гру

Коксування
Коксування, це один з різновидів термічних процесів, йому характерні ті ж хімічні перетворення, що відбуваються при термічному крекінгу. Важливе місце здобувають питання одержання коксу з заданими

Особливості апаратного оформлення типових термічних та термокаталітичних процесів
План лекції 9.1.Загальні принципи устаткування реакторів 9.2.Основні параметри роботи термокаталітичних реакторів та резервуарів 9.3.Погонорозподільна апаратура

Характеристика каталізаторів процесу
Алюмосилікатні каталізатори ( як природні так і синтетичні) є високо пористими речовинами із питомою поверхнею від 100 до 600м2/г. Спочатку у якості каталізаторів використовували природн

Регенерація каталізатора
Із збільшенням часу контакту сировини із каталізатором активність каталізатора зменшується , тому що його поверхня покривається смолою та коксовими відкладеннями. Склад відкладень коксу при углубле

Основи механізму, хімізму та кінетики каталітичного крекінгу
Хімічний склад продуктів каталітичного крекінгу має характерні особливості: - бензин містить багато ізопарафінів та ароматичних вуглеводнів; - газ виходить «важкий», із високою ко

Каталітичний риформінг
План лекції 11.1.Загальна характеристика процесу 11.2.Каталізатори процесу та їх регенерація 11.3.Гідроочищення дистилятних фракцій 11.4.Апаратне оформлення проц

Гідроочищення дистиллятних фракцій
Призначення: поліпшення якості дистилятів шляхом видалення S, N2, Н2О, смолистих сполук, неоранічних вуглеводнів у середовищі Н2 на каталізаторі.

Каталітичний крекінг та каталітична ізомеризація легких н—парафінів
План лекції 12.1.Загальна характеристика процесу каталітичного крекінгу 12.2.Загальна характеристика процесу каталітичної ізомеризації 12.3.Апаратне оформлення процесів к

Деасфальтизація пропаном.
Призначення процесу: деасфальтизація залишкової сировини (гудрону) призначена для видалення асфальтсмолистих речовин і поліциклічних ароматичних вуглеводнів з метою підготовки сировини до очищення

Загальна характеристика термічних процесів переробки нафти
План лекції 13.1.Основні умови проведення процесу 13.2.Процес термічного крекінгу під тиском 13.3.Коксування важкої нафтової сировини 13.4.Піроліз нафтової сиров

Технологічний опис і режим роботи установки
  У промисловій практиці застосовують наступні різновиди термічного крекінгу : глибокий крекінг дистилятної сировини, легкий крекінг гудронів і мазуту (висбрекінг), термічний риформін

Вісбрекінг.
  Вісбрекінг проводять за менш тяжких умов, чим термокрекінг, унаслідок того, що по - перше, перероблять важче, отже, сировина, що легше крекінгується; по - друге, глибина крекінгу, щ

Термічний риформінг
  Термічний риформінг є особливим виглядом крекінг-процесу, у котрого є метою перетворення низькооктанового лігроїну на високооктанові бензини. Підвищуючи октанове число бензинів, цей

Піроліз
  Піроліз - перетворення органічних сполук в результаті деструкції їх під дією високої температури. Зазвичай термін використовують у вужчому сенсі і визначають піроліз як високотемпер

Коксування.
  Коксування нафтової сировини - його глибокий термічний крекінг, при 450-540 °С з метою здобуття нафтового коксу, а також вуглеводневих газів, бензинів і керосино-газойлевых фракцій.

Реакційне обладнання термічного крекінгу
План лекції 14.1.Реакційні змійовики та камери установок термічного крекінгу під тиском 14.2.Реакційні апарати установок коксування важких нафтових залишків 14.3.Печі та

Фізико-хімічні основи процесу
Напрямок термічного крекінгу залежить від природи вуглеводневої сировини, її молекулярної маси та умов проведення процесу. Термічний крекінг протікає в основному по радикально-ланцюговому механізму

Термічний крекінг
Термічний крекінг для виробництва бензину може бути визначений як ряд реакцій розкладу і конденсації, які мають місце при високих температурах. Реакції розкладу є звичайно ендотермічними, а реакції

Залежність крекінг - процесу від температури
Подібно до того, як було спростовано уявлення про вплив фазового стану на крекінг - процес, при подальшій роботі було вияснено, що й інші параметри, ніби-то незалежні, є скоріше інтенсивними, ніж е

Хакактеристика продуктів термічного крекінг - процесу
Взагалі в процесах крекінгу, що відбуваються при високому тиску ( від 14 до 70 ати ), утворюються доволі насичені бензини з низьким вмістом диолефінів, здатні легко піддаватись обробці, даючи товар

Загальнозаводське господарство
- сировинні, товарні і проміжні резервуари; - пристрій для прийому сировини і наливу товарних продуктів; - система технологічних трубопроводів з н

Товарна продукція.
Товарна продукція НПЗ являє собою до десятка найменувань нафтопродуктів. Асортимент залежить від схеми переробки нафти і глибини переробки. Найбільш традиційними продуктами , одержуваними на НПЗ є:

Охорона навколишнього середовища
План лекції 17.1.Нормування атмосферних забруднень та вмісту шкідливих речовин у зовнішньому середовищі 17.2.Запобігання забруднення повітря сполуками сірки 17.3.Устаткув

Відходи НПЗ
1. Викиди в атмосферне повітря. Самим великим джерелом забруднення атмосферного повітря є заводські резервуари для нафти і нафтопродуктів. Викид здійснюється через спеціальні дихаль

Очищення технологічних потоків НПЗ
План лекції 18.1.Споруди очищення стичної води НПЗ 18.2.Сушіння заводських газів 18.3.Абсорбенти та їх регенерація   На сучасних НПЗ Н2О

Методи очищення Н2О
1) коагуляція, відстоювання у відстійниках, фільтрація в напірних відкритих піщаних фільтрах; 2) хлорування, озонування; 3) підкислення, подщелачивание, фосфатування (підтримуванн

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги