рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Зміст і обсяг розрахунково-графічної роботи

Зміст і обсяг розрахунково-графічної роботи - раздел Архитектура, До виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Технічна реконструкція будівель”   У Розрахунково-Графічній Роботі Студенти Виконують Проектуван...

 

У розрахунково-графічній роботі студенти виконують проектування підсилення балок перекриття робочого майданчику цеху в зв’язку зі збільшенням навантаження на майданчик на 75% (внаслідок модернізації технологічного процесу в цеху), використовуючи спосіб нарощування поперечних перерізів елементів.

У роботі потрібно розрахувати й сконструювати такі елементи та їх підсилення:

1. Перевірити несучу здатність існуючої головної балки і підібрати до неї профіль допоміжної балки;

2. Підсилення допоміжної балки двома швелерами;

3. Підсилення головної балки листами.

Обсяг роботи: пояснювальна записка на 10-15 стор.; креслення – один аркуш формату А-3.

На кресленні виконати:

1. Монтажний план балок перекриття;

2. Конструктивне креслення підсилення допоміжної балки;

3. Конструктивне креслення підсилення головної балки;

4. Специфікацію елементів підсилення.

 

Рис. 1 – Монтажна схема балок перекриття промислового майданчика

 

Вихідні дані для проектування беруть з Додатку 1 за номером варіанта. У табл. 1 наведено розміри прольотів головної балки () і допоміжної балки (), а також крок допоміжних балок (а) і висота головної балки (Н). Інші розміри перерізу головної балки брати за рисунком у додатку 1.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Технічна реконструкція будівель”

Харківська національна академія міського господарства.. методичні вказівки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Зміст і обсяг розрахунково-графічної роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Профілю допоміжної балки
3.1.1.Розміри поперечного перерізу головної балки прийняти за завданням у Додатку 1 – ширину полиці, товщину полиці і стінки за рисунком, а висоту балки і її проліт за таблицею.

Підсилення допоміжної балки двома швелерами
  3.2.1.Навантаження на 1 м2 перекриття до реконструкції:

Підсилення головної балки листами
   

Список літератури
1. ДБН В.1.2-2.2006. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. – К.: Минстрой Украины, 2006. 2. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия (Дополнения. Разд. 10. Прогибы и перемещения). –

Переріз головної балки
   

Підп. до друку 15.06.07 Формат 60х84 1/16. Папір офісний
Друк на ризографі. Умов.-друк. арк. 1,2 Тираж 75 прим. Замовлення № Харківська національна академія міського господарства 61002, м. Харків, вул. Револю

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги