рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Підсилення головної балки листами

Підсилення головної балки листами - раздел Архитектура, До виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Технічна реконструкція будівель”     ...

 
 

 

 


Рис. 5 – Розрахункова схема головної балки

 

3.3.1.Навантаження на балку.

Якщо в прольоті балки більше трьох сил, то можна приймати навантаження рівномірно розподіленим

кН/м

кН/м.

Зусилля від навантаження після реконструкції:

кН×м,

кН×м,

кН.

 

3.3.2.Момент, який повинно сприймати підсилення:

кН×м.

Потрібний момент опору підсилення:

см3.

 
 

 


Рис. 6

 

3.3.3.Попередньо приймаємо загальну висоту головної балки після підсилення – Н + 4 см.

Тоді потрібний момент інерції підсилення

см4.

Попередньо приймаємо товщину листа підсилення – мм = = 2,0 см, а ширину листа – 36 – 2 × 1 = 34 см.

Тоді потрібна площа листа підсилення:

см2.

Уточнюємо потрібну товщину листа:

см.

Приймаємо за сортаментом смугової сталі (табл. 4 Додатку 2) товщину листа 20 мм і перерахуємо геометричні характеристики балки:

см4,

см4;

см3.

3.3.5.Перевірку міцності підсиленої балки виконуємо за критерієм розвинутих пластичних деформацій як для елементу IV класу (норма пластичних деформацій ) з коефіцієнтом (п. 4.8, 4.22 і 4.24 [4]).

несуча здатність за моментом підсиленого перерізу за формулою (45) [4]:

;

де Ас і Ар – площі стиснутої і розтягнутої зон перерізу підсилюваного елемента;

Аrс і Аrр – площі стиснутого і розтягнутого підсилення;

Ус і Ур – відстані від центру тяжіння стиснутих і розтягнутих площ підсилюваного елемента до центральної осі елемента (див. рис. 6);

Уrс і Уrр – відстані від центру тяжіння на стиснутих і розтягнутих площ підсилення до центральної осі елемента;

співвідношення розрахункових опорів сталі підсилення і балки.

Для симетричного підсилення при

см2.

см2.

см.

;

кН×см = 4189,4 кН×м.

кН×см кН×м,

де коефіцієнт впливу поперечних сил при (для середини прольоту поперечна сила близька до нуля).

Виконуємо перевірку жорсткості підсиленого перерізу

.

Міцність і жорсткість підсиленої балки достатні.

 

3.3.6.Визначаємо відстань від лівої опори балки до підсилення:

.

х1 = 2,76 м; х2 = 13,24 м; х1 + х2 = L.

Приймаємо прив’язку підсилення від опори:

м,

де 0,3 м – конструктивний розмір, що забезпечує повне включення підсилення в роботу.

Довжина елемента підсилення:

м.

3.3.7.Потрібна товщина стінки балки при збільшенні навантаження:

см = 9,8 мм,

де кН/см2.

Потрібна товщина підсилення стінки листом:

мм.

Мінімальна конструктивна товщина листа – 4 мм за умови недопущення його жолоблення. Ширину листів підсилення приймемо за умови не менше ніж см. Візьмемо за сортаментом листи 4 х 560 мм.

3.3.8.Стінка існуючої балки спроможна сприймати граничну поперечну силу:

кН.

Визначимо потрібну довжину підсилення

 

 


Рис. 7

 

За подібності трикутників на епюрі „Q”:

;

м.

Прив’язка елемента підсилення стінки до опори:

1,43 + 0,3 = 1,73 м.

Конструктивно приймаємо довжину підсилення на 1 панель проміж ребрами жорсткості – 2 м.

3.3.9.Виконаємо розрахунки зварних швів прикріплення накладних листів до полок двотавра.

Статичний момент листа підсилення:

см3.

Зсуваюча сила на 1 см довжини шва:

кН.

Потрібний катет швів:

а) по металу шва

см;

б) по металу межі сплавлення

см.

Приймаємо мінімальний конструктивний катет шва – 4 мм.

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Технічна реконструкція будівель”

Харківська національна академія міського господарства.. методичні вказівки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Підсилення головної балки листами

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Зміст і обсяг розрахунково-графічної роботи
  У розрахунково-графічній роботі студенти виконують проектування підсилення балок перекриття робочого майданчику цеху в зв’язку зі збільшенням навантаження на майданчик на 75% (внасл

Профілю допоміжної балки
3.1.1.Розміри поперечного перерізу головної балки прийняти за завданням у Додатку 1 – ширину полиці, товщину полиці і стінки за рисунком, а висоту балки і її проліт за таблицею.

Підсилення допоміжної балки двома швелерами
  3.2.1.Навантаження на 1 м2 перекриття до реконструкції:

Список літератури
1. ДБН В.1.2-2.2006. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. – К.: Минстрой Украины, 2006. 2. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия (Дополнения. Разд. 10. Прогибы и перемещения). –

Переріз головної балки
   

Підп. до друку 15.06.07 Формат 60х84 1/16. Папір офісний
Друк на ризографі. Умов.-друк. арк. 1,2 Тираж 75 прим. Замовлення № Харківська національна академія міського господарства 61002, м. Харків, вул. Револю

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги