рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок економічної ефективності іноваційного заходу

Розрахунок економічної ефективності іноваційного заходу - раздел Спорт, Економіка залізничного транспорту   У Вагонному Депо Пропонується Впровадження Нового Інструмента...

 

У вагонному депо пропонується впровадження нового інструмента з метою зниження витрат при деповському ремонті вантажних вагонів. В основі заходу лежить заміна інструменту (різальні пластини та державки різців), який використовується в вагонному депо, на новий, сучасний інструмент.

При впровадженні нового заходу збільшуються поточні витрати по деповському ремонту вагонів за рахунок збільшення витрат на придбання різальних пластин, а також зменшуються за рахунок підвищення стійкості нових різальних пластин, збільшення строку служби корпусів інструменту та зменшення фонду заробітної плати робітників, які зв’язані з обробкою поверхні ободу колеса (токарів).

Витрати, необхідні для придбання різальних пластин (в розрахунку на 1-у колісну пару) визначають по формулі:

(1.1)

де tмаш - основний час обробки колісної пари, хв.;

Sн - вартість різальної пластини, грн.;

Т - середня стійкість інструменту, хв.;

n - кількість граней різальної пластини, шт.

Витрати, необхідні для придбання державок різців (в розрахунку на 1-у колісну пару) визначають по формулі:

(1.2)

де Sм - вартість державки, грн.;

N – термін використання державки, год

Розрахунок витрат на придбання різальних пластин і державок різця проводиться до впровадження заходу та після впровадження заходу на підставі даних приведених в таблиці 2.

Таблиця 2 – Вихідні дані

Найменування показника До впровадження заходу Після впровадження заходу
1 Машинний час обробки колісної пари, хв.
2 Штучний час обробки колісної пари, хв.
3 Середня стійкість інструменту, хв.
4 Вартість різальної пластини, грн..
5 Вартість державки, грн.
6 Кількість граней різальної пластини, шт
7 Термін використання державки, год
8 Вартість науково-дослідних робіт, грн. -

 

Заробітна плата токаря, який зайнятий обробкою поверхні ободу колеса визначається за формулою:

(1.3)

де tшт – штучний час обробки колісної пари, хвил;

Сток – годинна тарифна ставка токаря, грн.;

Вд – додаткова заробітна плата, % (прийняти 24%);

Вс – відрахування у соцстрах, % (прийняти 39%)

Ввис - винагородження за вислугу років, % (прийняти 6,4%).

Розрахунок заробітної плати токаря проводиться до впровадження заходу та після впровадження заходу. Годинна тарифна ставка приймається згідно з діючим наказом та уточнюється викладачем.

Розрахунок витрат до впровадження нового інструменту та після впровадження нового інструменту визначається за формулами:

(1.4)

(1.5)

де З1 – витрати на обробку 1-ї колісної пари до впровадження заходу, грн..;

З2 - витрати на обробку 1-ї колісної пари після впровадження заходу, грн..;

Річну програму ремонту колісних пар з обточуванням в вагонному депо визначається виходячи з наступного:

1) ремонту підлягають всі колісні пари вагонів, які проходять деповський ремонт (ДР);

 

(1.6)

де - річна програма деповського ремонту вагонів, ваг.

2) обточці підлягає 60% колісних пар

 

(1.7)

де - кількість колісних пар, які підлягають обточці, од.

Економічний ефект від здійснення заходу визначається за весь життєвий цикл проекту і визначається за формулою

Эт = (1.8)

де Эt – економічний ефект від здійснення заходу в році t життєвого циклу;

З1,t – вартісна оцінка витрат до впровадження заходу в році t життєвого циклу;

З2,t – вартісна оцінка витрат після впровадження заходу в році t життєвого циклу;

n – кількість років життєвого циклу проекту;

αt – коефіцієнт приведення затрат до розрахункового року.

Економічний ефект розраховується на кожен рік життєвого циклу проекту окремо, з приведенням його до розрахункового року. Розрахунковим роком слід приймати останній рік життєвого циклу проекту.

Економічний ефект розраховується при умові, що річна програма ремонту колісних пар не змінюється.

Життєвий цикл заходу складає п’ять років, що визначається очікуваннім періодом морального старіння нового інструменту.

Приведення економічного ефекту року t до останнього року життєвого циклу називається компаундуванням. З цією метою для кожного року t життєвого циклу проекту визначається відповідний коефіцієнт приведення (αt).

Коефіцієнт приведення витрат різних років життєвого циклу заходу до розрахункового року останнього року життєвого циклу заходу визначається за формулою:

(1.9)

де Е – середня річна ставка комерційних банків за депозитними внесками. При 20% річних Е=0,2;

І – середньорічний темп інфляції, що прогнозується в період здійснення проекту (5%);

tk – кількість років, що відділяють розрахунковий рік від року, витрати якого приводяться до розрахункового року.

Розрахунок економічного ефекту зводимо в таблицю 3.

Таблиця 3 – Розрахунок економічного ефекту від впровадження нового інструменту

Показники Роки розрахункового періоду
         
1. Річна програма ремонту колісних пар, од.          
2. Витрати на обточку 1-ї колісної пари до впровадження нового інструменту, грн          
3. Витрати на обточку річної програми колісних пар до впровадження нового інструменту, тис. грн          
4.Одноразові витрати на НДР, тис.грн.          
5. Витрати на обточку 1-ї колісної пари після впровадження нового інструменту, грн          
6. Витрати на обточку річної програми колісних пар після впровадження нового інструменту, тис. грн          
7. Економічний ефект, тис. грн.          
8. Коефіцієнт приведення затрат до розрахункового року          
9. Економічний ефект з урахуванням коефіцієнту приведення, тис.грн          
10. Економічний ефект з наростаючим підсумком, тис.грн.          

2 Планування обсягу роботи

 

Для вантажного вагонного депо передбачаються такі обсягові показники: деповський ремонт вантажних вагонів; поточний ремонт порожніх вагонів при підготовці до перевезення на спеціалізованих пунктах; технічне обслуговування вантажних вагонів на станції (або прослідування через ПТО); поточний ремонт вантажних вагонів з відчепленням; кількість спеціальних вагонів, підготовлених під навантаження.

На основі виробничої програми (таблиця 1) і коефіцієнтів приведення у роботі необхідно розрахувати обсяг приведеної продукції. За одиницю приведеної продукції вагонного депо прийнята трудомісткість технічного обслуговування і ремонту фізичного вантажного вагона, який проходить через ПТО вагонів.

Приведену продукцію вагонного депо визначають як добуток виробничої програми на перевідні коефіцієнти.

Початково необхідно визначити “приведені вагони” на деповському ремонті з урахуванням коефіцієнтів приведення, наведених у таблиці 4 і розрахунки занести у таблицю 5.

Таблиця 4 - Коефіцієнти приведення вагонної продукції різної трудомісткості на деповському ремонті вагонів у приведені вагони

Тип і технічний стан рухомого складу Коефіцієнти приведення при деповському ремонті
Вантажні вагони  
Піввагон чотиривісний  
а) з нормальним обсягом робіт б) з підвищеним обсягом робіт або просроченним строком заводського ремонту 1,0   1,8
Критий вагон а) з нормальним обсягом робіт б) з підвищеним обсягом робіт   1,5 3,0
Разом  

 

Таблиця 5 - Приведення програми деповського ремонту вагонів у приведені вагони

  Тип вагона Програма деповського ремонту Коефіцієнти приведення при деповському ремонті Приведені вагони
      графа 2 *графу 3
Разом      

 

Для визначення усієї приведеної продукції, обчислюваної по експлуатації у “фізичних вантажних вагонах, які проходять через ПТО”, необхідно використовувати коефіцієнти, наведені у таблиці 6.

 

Таблиця 6 - Перелік робіт, обчислюваних при експлуатації і коефіцієнти приведення на цих роботах вагонної продукції різної трудомісткості у “фізичні вантажні вагони, які проходять через ПТО”

  Тип рухомого складу, вид обслуговування і ремонту Коефіцієнти приведення
Вантажні вагони  
а) технічне обслуговування вантажних вагонів на станціях, фізичний вагон (ст.148)   1,0
б) поточний ремонт порожніх вагонів при підготовці їх до перевезень на спеціалізованих пунктах (ст.143,144)   5,0
в) те ж, під навантаження на інших пунктах, фізичний вагон 6,6
г) очищення, промивання критих та ізотермічних вагонів, фізичний вагон (ст.140) 9,0
д) технічне обслуговування вантажних вагонів з відчепленням, фізичний вагон (ст.145) 16,0
е) деповський ремонт вагонів, фізичний вагон (ст.151) 100,0

 

Розрахунок загальної програми продукції наведено у таблиці 7.

 

Таблиця 7 - Планова програма приведеної продукції вагонного депо (ппривед)

Вид обслуговування та ремонту Номер статті витрат Програма на плановий рік Коефіцієнт приведення Приведена продукція, фізичні вантажні вагони, які проходять через ПТО
З таблиці 6 143, 144     (графа 3*графу 4)
Разом        

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Економіка залізничного транспорту

Складання елементів річного Виробничо фінансово плану..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок економічної ефективності іноваційного заходу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

План з праці
  Для визначення планової кількості робітників необхідно знати фонд робочого часу одного робітника у планованому періоді. На залізничному транспорті для робітників з нормальн

Створення штатного розкладу і розрахунок фонду заробітної плати
Розрахований контингент вагонного депо, необхідний для виконання робіт по ст.140, 143, 144, 145, 148, 151 заносять у штатний розклад таблиці 20, графа 3; дані за ст.501 – у таблицю 18, а за ст.510,

Планування витрат на матеріали та інші витрати
Витрати на матеріали для огляду і ремонту вагонів планують по річній чисельності оглядів і ремонтів окремо по статтях 140, 143, 144, 148, 145, 151 і нормах витрат у гривнях на одиницю роботи (берут

Планування загальновиробничих витрат
У роботі необхідно виконати розрахунки за нижченаведеними статтями витрат. По статті 501 плануємо витрати на підготовку кадрів із розрахунку 35грн. на кожного робітника. По ст.505

Планування адміністративних витрат
До загальногосподарчих витрат відноситься заробітна платня цехового персоналу і апарату управління депо, а також відрахування на соціальне страхування. Витрати на заробітну платню прийняти

Собівартість вимірювачів роботи вагонного депо
  У роботі необхідно визначити собівартість вимірювачів, які наведені у таблиці 24. Таблиця 24 – Калькуляціярозрахункових ставок на вимірювачі експлуатаційної роботи по вагон

По вагонному депо
Вагонне депо отримує доходи за виконану роботу по ставках витрат вимірювачів експлуатаційної роботи, розрахованих у частці залежних експлуатаційних витрат. Підсумовуючи отримані доходи, не

Список літератури
  1 Экономика железнодорожного транспорта /Под ред.В.А. Дмитриева. –М.: Транспорт, 1997. 2 Методические указания по планированию эксплуатационной деятельности вагонных депо.

Додаток А
Таблиця А.1 - Контингент і середньомісячна заробітна плата, які використані у роботі без розрахунку Но- мер стат-ті Вид роботи Кільк

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги