рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Соціальні групи суспільства.

Соціальні групи суспільства. - раздел Государство, Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку Визначальним При Аналізі Соціальної Струк­Тури Суспільства Є Поняття ...

Визначальним при аналізі соціальної струк­тури суспільства є поняття «соціальна група».

З видами соціальних груп (великі, середні та малі соціальні групи) учні знайомляться самостійно.

Сучас­ні соціальні мислителі Заходу класом називають великі сукупності людей з близьким життєвим рівнем, ціннос­тями, інтересами, освітою, соціальним статусом. Виокремлюють три великі частини західного суспільства. Вищий клас у розвинених краї­нах Заходу становить приблизно 10—15 % всього населення, середній клас — 60—80 %, нижчий клас — 15—20 %. Ураховуючи значний відсо­ток другого з цих груп населення та її стабілізуючий вплив на розвиток, країни Заходу іноді називають «суспільством середнього класу».

Соціальні стани— традиційні, відносно замкнуті соціальні групи доін-дустріального суспільства, що відрізнялися такими спадковими ознака­ми, як юридично закріплений статус, права, обов'язки і моральні норми. Класичним зразком станової організації в Європі вважається Франція у пе­ріод з XIV ст. до кінця XVIII ст. Фор­мування суспільних станів було тривалим процесом, який мав спільну основу — формування і закріп­лення у правових нормах майнової нерівності й соціальних функцій. З переходом до індустріального суспільства спадкові, особистісні форми залежності, поділ на соціальні стани руйнується (хоча окремі його залиш­ки можуть зберігатися) і поступається місцем юридичній рівності всіх перед законом.

Касти— групи людей, які займають чітко визначене успадковане міс­це в соціальній ієрархії, пов'язане з традиційними заняттями й обмежені у спілкуванні одна з одною.

Якщо належність до певного соціального стану на Заході можна було при­дбати або отримати у подарунок від верховної влади, то на Сході кастовий принцип спадковості був абсолютним.

За індійською конституцією 1950 р. всі касти були оголошені рівноправними, а з 1955 р. кастова дис­кримінація була заборонена законом. Проте певні кастові відмінності, особливо у сільській місцевості, залишаються в Індії і сьогодні.

Учитель привертає увагу учнів до визначення соціальної верствиі роз­криває особливості цієї соціальної групи у межах матеріалу підручника.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку

Поняття суспільства.. матеріалістичний та ідеалістичний підходи до розуміння суспільства.. закони суспільства їхній характер і особливості..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Соціальні групи суспільства.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття суспільства
Слід звернути увагу на багатозначність поняття «сус­пільство». Існує концепція, що суспільство — це частина природи, яка відокремилась і тому продовжує жити і розвиватись за законами природи

Матеріалістичний та ідеалістичний підходи до розуміння суспільства
Існують два підходи до розуміння суспільства та його історії — матеріалістичний та ідеалістичний. Ідеалістичний підхід, який першопричиною розвитку суспільства вважає дух, ідею, свідомість (

Рушійні сили та суб’єкти історичного процесу
Важливим для соціальної філософії є визначення рушійних сил та суб’єктів історичного процесу. 1. Основними рушійними силами соціального розвитку слід вважати потреби, інтереси, цінності. В

Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку
Посилаючись на складність ситуації, деякі філософи-песиміс­ти взагалі заперечують існування суспільного прогресу. З точки зору діалектико-матеріалістичного розуміння, прогрес існує об’єктивно, незв

Питання для самоконтролю
1. Визначення поняття суспільства. 2. Сутність матеріалістичного та ідеалістичного підходів до розуміння суспільства. 3. Закони суспільства, їх тотожність і відмінність від законі

Теорія соціальної стратифікації та соціальної стабільності.
У сучасній західній соціальній науці для характеристики соціальної структури суспільства використовується поняття «страта». Страта(від латин. – шар, верства) — реальна, фіксована с

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги