рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Визначення потрібного напору в міському водопроводі

Визначення потрібного напору в міському водопроводі - раздел Домостроительство, Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку» Суму Втрат Напору Від Міського Водопроводу До Будинку Та У Внутрішньому Водоп...

Суму втрат напору від міського водопроводу до будинку та у внутрішньому водопроводі холодної води по розрахунковому напрямку визначають за формулою, м:

∑Н = hввед + hліч + Нtot,l , (7)

де: hввед – втрати напору на ділянці від міського водопроводу до будинку, м; hліч – втратив лічильнику, м; Нtot,l – сума втрат напору по розрахунковому напрямку.

Визначають вимагаємий напір в міському водопроводі, м:

Нвим = Нгеом + ∑Н + Нв.н., (8)

де: Нгеом – геометрична висота подачі води, яка дорівнює різниці відміток осі труби міського водопроводу та диктуючого водорозбірного пристрою, визначається за формулою, м:

Нгеом = Zпідл + (n - 1) * hпов + hд + Zм.в. , (9)

де: Zпідл – відмітка чистої підлоги першого поверху; n – кількість поверхів в будинку; hпов – висота поверху, м; hд – висота розміщення диктуючого водорозбірного пристрою над підлогою поверху, м, (приймаємо по додатку 1); Zм.в. – відмітка вісі міського водопроводу, м; Нв.н.- вільний напір, м, санітарно-технічного приладу (додаток 2).

Розрахований вимагаємий напір порівнюють з гарантійним напором Нгар. При цьому слід добитися повного використання гарантійного напору, дотримуючись наступного співвідношення:

0 ≤ Нгар – Нвим ≤ 3,0 м. (10)

Якщо співвідношення виконується, то розрахунок закінчено.

Якщо Нгар - Нсвим > 3,0 м, то необхідно збільшити гідравлічний опір внутрішньої мережі шляхом зменшення діаметрів трубопроводів на окремих дільницях.

Якщо Нгар < Нсвим , то необхідно зменшити гідравлічний опір внутрішньої мережі шляхом збільшення діаметрів трубопроводів на окремих дільницях.

При оптимізації втрати напору у внутрішній водопровідній мережі необхідно, щоб швидкість води у внутрішньому водопроводі не перевищувала 1,5 м/с, у внутрішньо-квартальному – 3,0 м/с.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку»

Державний вищий навчальний заклад.. Криворізький національний університет.. Кафедра теплогазоводопостачання водовідведення і вентиляції..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Визначення потрібного напору в міському водопроводі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
  до виконання курсової роботи на тему: «Водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку» з дисциплін

Мета методичних вказівок
Мета методичних вказівок – надати студентам допомогу у виборі оптимальних конструктивних рішень, розрахунку і графічному оформленні систем водопостачання і водовідведення житлового будинку. При вик

Вихідні дані для проектування
Кожен студент отримує індивідуальне завдання для виконання курсової роботи. Завдання містить вихідні дані для проектування. До бланку завдання додаються план типового поверху в масштабі 1:100 та ге

Обсяг та оформлення курсової роботи
Курсова робота включає розрахунково-пояснювальну записку та графічну частину. Розрахунково-пояснювальну записку оформляють на аркушах формату А4. Вона повинна мати завдання на курсову робо

Конструювання мережі
Для забезпечення водою багатоквартирних житлових будинків (не обладнаних внутрішнім протипожежним водопроводом) улаштовують один водопровідний ввід. На підключенні до міського вуличного водопроводу

Гідравлічний розрахунок мережі трубопроводів
  Метою гідравлічного розрахунку внутрішнього водопроводу є визначення найбільш економічних діаметрів труб, які забезпечать подачу максимальних секундних витрат води всім споживачам п

Розрахунок внутрішньоквартального водопроводу
  Внутрішньо-квартальна мережа подає холодну воду для холодного і гарячого водопостачання, тобто загальну витрату води qtot, л/c. Необхідно

Конструювання внутрішньої мережі
Внутрішню водовідвідну мережу проектують з чавунних безнапірних каналізаційних або пластмасових труб та з’єднувальних деталей з відповідного матеріалу. Мережу з чавунних труб допустимо прокладати в

Визначення розрахункових витрат
  Водовідведення розраховують на відведення стояків, що утворені при споживанні загальної (холодної і гарячої) води , л/с. Максимальну за секунду витрату стічних вод qs

Та побудова профілю траси
  Гідравлічний розрахунок внутрішньоквартальної водовідвідної мережі виконують після накреслення генерального плану інженерних мереж кварталу та розрахунку витрати стоків на дільницях

Внутрішні водостоки
Внутрішні водостоки призначені для відведення дощових і талих вод з пласких покрівель будинків. У житлових будинках внутрішній водостік включає: водостічну лійку (воронку), стояк і випуск. На пласк

Та водовідведення
В цьому підрозділі необхідно описати та обґрунтувати прийняті системи холодного водопостачання та водовідведення. В основу опису покласти вказівки, які викладено в розділах 2 та 3, а також розробле

Розрахунок водопровідної мережі
На аксонометричній схемі (рис. 3) встановлюємо, що розрахунковим напрямком є послідовно з’єднані ділянки трубопроводу від введення до самого віддаленого стояка В1-8 і до мийки, яка розташована на п

Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі холодної води
Номер ділянки lд, м N, шт U, чол. Pc N ∙ Pc α

Визначення розрахункових витрат
Визначимо максимальні секундні витрати стічних вод в стояках, випусках та на ділянках мережі дворового водовідведення (рис. 4). В зв’язку з тим, що максимальна секундна витрата холодної води на вве

Розрахунок витрати стоків на дільницях мережі
Дільниця N, шт. U Ptot N ∙ Ptot α qtot

Таблиця розрахунку стояків водовідведення
Номер стояка Максимальна розрахункова витрата, qS , л/с Найбільший діаметр поверхового відводу, мм Кут під’єднання по

Гідравлічний розрахунок внутрішньоквартальної мережі
Номер дільниці Розрахункова витрата qs, л/с lд, м Діаметр труби, d, мм Похил, i

Витрата води та стоків санітарними приладами
(витяг з [1, дод. 2]) Санітарні прилади Секундна витрата води, л/с Вільний напір, Hf, м

Норми витрати води споживачами
(витяг з [1, дод. 3]) Водоспоживачі Норма витрати води, л Витрата води приладом, л/с, (л/ч) з

Література
1. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. С изменениями / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 56 с. 2. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и со

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги