рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Шкала оцінювання

Шкала оцінювання - раздел Право, Господарське право За Шкалою Університету (100-Бальною Системою) ...

За шкалою Університету (100-бальною системою) Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно A відмінно
85-89 добре B добре(дуже добре)
75-84 C добре
65-74 задовільно D задовільно
60-64 E задовільно(достатньо)
35-59 незадовільно FX незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 незадовільно F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право»

 

  Т е м а Лекції (к-ть год.) Семін. заняття (к-ть год.) Самост. робота (к-ть год.)
Змістовний модуль 1. Поняття господарського права та правове становище його суб’єктів
Тема 1. Господарська діяльність 2,5
Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю
Тема 3. Господарські правовідносини
Тема 4. Господарське законодавство
Тема 5. Поняття господарського права
Модульне тестування 1      
Змістовний модуль 2. Суб’єкти господарських правовідносин
Тема 6. Загальна характеристика суб’єктів господарських правовід­носин
Тема 7. Правове становище підприємств 3,5
Тема 8. Правове становище господарських товариств 3,5
Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів господарювання
Тема 10. Суб’єкти організаційно-господарських повноважень (поняття та ознаки)
Модульне тестування 2      
З А Л І К за 1-й семестр
Змістовний модуль 3. Майнова основа господарювання та господарські зобов’язання
Тема 11. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання
Тема 12. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання
Тема 13. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання
Тема 14. Господарські договори
Тема 15. Окремі види господарських договорів
Модульне тестування 3      
Змістовний модуль 4. Господарсько-правова відповідальність, правове регулювання економічної конкуренції та банкрутства
Тема 16. Господарсько-правова відповідальність
Тема 17. Правове регулювання економічної конкуренції
Тема 18. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності 1,5
Тема 19. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство 1,5
Модульне тестування 4.      
Змістовний модуль 5. Особливості правового регулювання окремих видів господарських відносин
Тема 20. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх правового регулювання -
Тема 21. Правове регулювання біржової діяльності
Тема 22. Правове регулювання комерційного посередництва (агент­ських відносин) у сфері господарювання 1.5
Тема 23. Правове регулювання капітального будівництва
Тема 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності
Тема 25. Правове регулювання фінансової діяльності
Тема 26. Особливості правового регулювання комерційної концесії
Тема 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 2,5
Тема 28. Правовий режим іноземного інвестування 1.5
Тема 29. Спеціальні режими господарювання
Модульне тестування 5.      
І С П И Т за рік      
В С Ь О Г О :

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Господарське право

Юридичний факультету.. Кафедра господарського права.. Укладач д ю н проф Вінник О М..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Шкала оцінювання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Господарське право
    для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"   Затверджено на засіданні кафедри господарського права прото

Передмова
  Вступ. Дисципліна «Господарське право» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Правознавство», що читається в І та ІІ семестрах на 3 курсі денного відд

Форми проведення поточного та підсумкового контролю
2. 1. Поточний контроль: Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією програмою. Видам

Ситуація 2.
Приватне підприємство (ПП) відмовилося виконувати вимоги нормативно-правового акту Державної податкової адміністрації України, оскільки цей акт: 1) з точки зору ПП суперечить податковому законодавс

Ситуація 1
Четверо громадян України віком від 16 до 25 років вирішили створити підприємницьку організацію для спільного здійснення за безпосередньої трудової участі кожного з них ремонтно-будівельних робіт в

Ситуація 2
Повне товариство “Доренко і К” у встановленому порядку було визнане банкрутом. Майна товариства не вистачило для покриття його заборгованості, яка становила 210 тис. грн. (активи товариства – всьог

Ситуація 8
Засновуючи товариство з додатковою відповідальністю три особи (двоє громадян і товариство з обмеженою відповідальністю) уклали договір про заснування ТДВ, в якому передбачили, що засновники-громадя

Ситуація 1.
Громадянин Казахстану Коваленко П.Р., який переїхав на постійне місце проживання на батьківщину свого прадіда в с. Сорочинці Полтавської області, вирішив зареєструватися як підприємець і, сплативши

Ситуація 3.
Промислові підприємства (видобувні, обробні, по виробництву комплектуючих і верстатобудівне), які забезпечували всі стадії виробництва складного устаткування, страхова компанія і акціонерний банк в

Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання
1. Майно у сфері господарювання. Поняття та види майна, що використовується у сфері господарювання. Порядок використання майна у сфері господарювання. 2. Право власності – основне речове п

Ситуація 1.
Прийнявши рішення про заснування ТОВ з досить поширеним предметом діяльності (оптова та роздрібна торгівля, надання посередницьких послуг у сфері оптової торгівлі; перепакування для потреб роздрібн

Ситуація 3.
На загальних зборах акціонерів ЗАТ «Мелех» за ініціативою наглядової ради було прийнято рішення про створення дочірнього підприємства унітарного типу (мало здійснювати комерційну діяльність) із зак

Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання
1. Поняття корпоративних прав. Загальні засади здійснення корпоративних прав. 2. Особливості управління державними корпоративними правами. 3. Правовий режим цінних паперів у госпо

Ситуація 1.
Державна установа, розташована в престижному районі (в самому центрі міста) передала в оренду строком добре обладнану залу засідань та розташований перед нею вестибуль для проведення приватною фірм

Ситуація 6.
На загальних зборах акціонерів ЗАТ «Майбуття» було прийнято рішення про випуск облігацій сумарною номінальною вартістю 20 млн. грн., що вдвічі перевищувало розмір статутного фонду АТ. Чи в

Ситуація 1.
Акціонер закритого акціонерного товариства Доренко В.Л. подарував належні йому акції, сумарна номінальна вартість яких становить 30% статутного фонду товариства, рідному братові Доренку І.Л. ЗАТ по

Ситуація 1.
Між підприємством з іноземними інвестиціями (ПІІ) “Урал” та державним замовником за результатами проведеного тендеру на визначення виконавця, було укладено державний контракт на поставку продукції

Ситуація 1.
Приватне підприємство (ПП), що спеціалізувалося на посередницькій діяльності у сфері оптової торгівлі, укладало господарські договори у спрощеній формі шляхом обміну факсами, в яких зазвичай визнач

Ситуація 3.
ВАТ «Хімзавод» з початку свого відкриття після реконструкції, що відбулося 1 вересня 1998 р., скидав у озеро, розташоване біля заводу, неякісно очищені стоки. Представники громадськості систематичн

Ситуація 1
Виробничий кооператив «Будсервіс», що спеціалізувався на будівництві жилих двоповерхових котеджів та упорядженні присадибної ділянки з наступною передачею їх замовникові «під ключ», був визнаний в

Ситуація 4
Комунальне підприємство вирішило ініціювати порушення провадження у справі про банкрутство, посилаючись на неможливість виконувати обов’язки перед працівниками щодо вчасної виплати заробітної плати

Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство
1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство. 2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство.

Ситуація 3
Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) мало потребу в розширенні ринків збуту та пошуку нових покупів своєї продукції. Головний бухгалтер запропонував ввести посаду агента збуту і покласти на нього в

Правове забезпечення інноваційної діяльності
1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності. 2. Система законодавства про інноваційну діяльність. 3. Інноваційні правовідносини. 4. Заходи щодо стимулювання інновацій

Модульне тестування 5 складається з 10 тестів на зразок наведених до семінарських занять
    Нормативно-правові акти: 1. М 1-5 – Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України. - 1996.– № 30.

Список скорочень
ГК України – Господарський кодекс України ЦК України – Цивільний кодекс України ВР України – Верховна Рада України КМ України – Кабінет Міністрів України АМК Укр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги