рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Обробка даних засобами електронних таблиць Excel

Обробка даних засобами електронних таблиць Excel - раздел Компьютеры, Тестування навичок роботи в Microsoft Word У Середовищі Електронних Таблиць Excel Виконати Завдання: Ств...

У середовищі електронних таблиць Excel виконати завдання:

Створити книгу з одним листком. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ і ЛР12 — Обробка даних в Excel – II, у нижньому — номери сторінок. Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля.

IV. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою надбудови Пошук розв’язку(Поиск решения). Якщо в меню Сервіс немає команди Пошук розв’язку, то треба вибрати команду Сервіс – Надбудови (Надстройки), відмітити Пошук розв’язку і натиснути кнопку ОК.

Надбудову Пошук розв’язку можна використовувати для розв’язування окремих рівнянь і систем рівнянь (лінійних і нелінійних, алгебраїчних і трансцендентних), для розв’язування задач оптимізації.

Для розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь у таблицю треба ввести значення коефіцієнтів () при невідомих () і значення вільних членів () системи рівнянь. Потім в інші клітинки таблиці ввести формули лівихчастин рівнянь (), використовуючи адреси введених значень коефіцієнтів () і використовуючи адреси ще порожніх клітинок, у яких має розміститися розв’язок () даної системи рівнянь. Після цього вибрати команду Сервіс – Пошук розв’язку.

У діалоговому вікні Пошук розв’язку в поле Встановити цільову клітинку (Установить целевую ячейку) ввести адресу, клацнувши по клітинці, яка містить формулу лівоїчастини першого рівняння (перше рівняння вибирати не обов’язково — можна вибрати і будь-яке інше рівняння); потім відмітити параметр Значенню і для нього ввести значення відповідного вільного члена (тобто значення ).

У поле Змінюючи клітинки (Изменяя ячейки) ввести діапазон клітинок, в які треба помістити розв’язок системи рівнянь — значення невідомих .

Натиснути кнопку Додати (Добавить) і в діалоговому вікні Додавання обмеження в полі Посилання на клітинку (Ссылка на ячейку) задати адресу формули другого рівняння системи, в наступному полі вибрати знак =, у полі Обмеження (Ограничение) ввести адресу клітинки, в якій знаходиться відповідне значення вільного члена, і натиснути кнопку Додати. Аналогічні дії треба виконати для решти рівнянь системи, при цьому після задання обмежень для останнього рівняння системи треба натиснути не кнопку Додати, а кнопку ОК.

Для прискорення пошуку розв’язку лінійної задачі можна (але не обов’язково) натиснути кнопку Параметри і в діалоговому вікні Параметри пошуку розв’язку встановити опцію Лінійна модель.

У діалоговому вікні Пошук розв’язку натиснути кнопку Виконати; потім ОК.

Дослідіть, чи при зміні значень коефіцієнтів і вільних членів автоматично перераховується результат розв’язування системи, чи для перерахунку задачі треба повторно виконати команду Сервіс – Пошук розв’язку – ОК. Попробуйте розв’язати систему з виродженою матрицею (що при цьому відбувається?). Розв’яжіть нелінійну систему . (розв’язок: 6 і 4)

При розв’язуванні задач оптимізації у діалоговому вікні Пошук розв’язку відповідно до задачі треба відмічати Максимальному/Мінімальному значенню, а в вікні Додавання обмеження вибирати знак >= чи <=.

V. Побудова графіків функцій. Щоб побудувати графік функції треба її протабулювати на деякому проміжку з певним кроком і скористатися діаграмою типу Точкова (Точечная). При цьому, для лінійної чи кусково-лінійної функції графік буде мати найкращий вигляд, якщо вибрати вид діаграми зі з’єднанням точок відрізками прямих без маркерів. Якщо ж функція не лінійна, то краще використати з’єднання точок згладжуючими лініями (але при досить дрібному крокові табуляції можна також вибрати з’єднання точок відрізками прямих).

На відрізку (з кроком ) побудуйте графіки функцій , , , а також графіки кількох своїх функцій.

VI. Розв’язування рівнянь (знаходження точок перетину графіка функції з віссю абсцис).Щоб знайти точки перетину графіка функції з віссю Ох (тобто розв’язати рівняння ), можна скористатися засобами ітераційного підбору розв’язків — Підбір параметрів. При ітераційному розв’язуванні рівнянь розв’язок залежить від вибору початкового наближення. Початкові наближення можна знайти або протабулювавши функцію на деякому проміжку, або побудувавши її графік.

Перед використанням засобів підбору розв’язку треба вибрати команду Сервіс – Параметри – вкладка Обчислення, відмітити опцію Ітерації і встановити максимальну кількість ітерацій і відносну похибку обчислень. За умовчанням обчислення припиняються після 100 ітерацій чи при зміні результату менше, ніж на 0,001.

Для знаходження кожного окремого розв’язку треба виконати наведену нижче послідовність дій. В одну клітинку ввести початкове наближення, в іншу — формулу для заданої функції. Вибрати команду Сервіс – Підбір параметра. У діалоговому вікні Підбір параметра в полі Встановити в клітинці (Установить в ячейке) задати адресу клітинки, яка містить формулу для функції; в поле Значення ввести нуль; у полі Змінюючи значення клітинки (Изменяя значение ячейки) задати адресу клітинки, яка містить початкове наближення і в яку поміститься результат розрахунку. Натиснути кнопку ОК. Знайдіть точки перетину графіка функції з віссю Ох (початкове наближення вибирайте трохи віддаленим — наприклад, на 0,5 — від реального розв’язку). Розв’яжіть ще якесь рівняння.

Звіт з лабораторної роботи має включати виконані завдання пунктів IV – VI з короткими коментарями


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тестування навичок роботи в Microsoft Word

Лабораторна робота Графічні елементи і блок схеми в документації в редакторі MS Word Вибравши.. Лабораторна робота Редагування документів в.. Лабораторна робота Форматування тексту в редакторі MS Word..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Обробка даних засобами електронних таблиць Excel

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тестування навичок роботи в Microsoft Word.
Завдання. У середовищі текстового редактора Word виконати завдання (час — 60 хв.): 1. Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою, набраного шрифтом Time

Графічні елементи і блок-схеми в документації в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл – Властивості, заповнити на вкладці Документ поля Назва: Лабораторна робота 5, Тема: Створення блок-с

Редагування документів в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифт

Форматування тексту в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифт

Форматування абзаців в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифт

Створення математичних формул з використанням Microsoft Equation в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому

Робота з таблицями в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому

Використання таблиць в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому

Елементи оформлення документу в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 10 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), при цьому абза

Обробка даних в електронних таблицях Excel
У середовищі електронних таблиць Excel виконати завдання Створити книгу з одним листком. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ і ЛР14 — Обробка даних в Excel, у нижньому — номери сто

IIІ. Форматування елементів діаграм.
Зміна форматування підписів даних на діаграмі — клацнути по будь-якому підпису (виділяться всі підписи) і на панелі інструментів Форматування вибрати потрібні значення шрифту, розміру, кольору, нак

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги