рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Форматування абзаців в редакторі MS Word

Форматування абзаців в редакторі MS Word - раздел Компьютеры, Тестування навичок роботи в Microsoft Word У Середовищі Текстового Редактора Word Виконати Завдання: Ств...

У середовищі текстового редактора Word виконати завдання:

Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифтом Times New Roman, 12 пт, міжрядковий інтервал — одинарний, вирівнювання абзаців — по ширині, без відступу першого рядка. Виконати перевірку орфографії. Вставити в документ ще 2 копії набраного тексту. Абзаци занумерувати вручну від 1 до 9. Розставити автоматичні переноси. Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ і ЛР9 — Форматування абзаців.

1. (Абзац 1) Встановити відступ першого рядка 1,25 см. Як це зробити за допомогою діалогового вікна Абзац і за допомогою горизонтальної лінійки? Чи треба при цьому виділяти весь абзац?

2. (Абзац 2) Встановити відступ для всього абзацу зліва 4 см, справа 3 см. Як це зробити за допомогою діалогового вікна Абзац і за допомогою горизонтальної лінійки? Чи треба при цьому виділяти весь абзац? Що буде, якщо відступи встановити від’ємними?

3. (Створити копію абзацу 2) У копії абзацу 2 прибрати відступи абзацу зліва і справа. Як це зробити за допомогою діалогового вікна Абзац, за допомогою горизонтальної лінійки, за допомогою інструмента панелі Форматування? Що буде, якщо скопіювати абзац 2 без знака абзаца (при активізованій кнопці Недруковані знаки )?

4. (Абзаци 3 і 4) Встановити відступи перед обома абзацами по 10 пт, а після абзаців — 6 пт. Як це зробити за допомогою діалогового вікна Абзац? Чи треба при цьому виділяти обидва абзаци повністю? Який відступ буде між цими двома абзацами?

5. (Створити копії абзаців 3 і 4) У копіях абзаців 3 і 4 прибрати відступи перед і після абзаців. Як це зробити за допомогою діалогового вікна Абзац? Чи треба при цьому виділяти обидва абзаци повністю?

6. (Абзаци 3 і 4) У першому з вказаних абзаців встановити міжрядковий інтервал 0,8, у другому — 1,2. Як це зробити за допомогою діалогового вікна Абзац? Чи треба при цьому виділяти обидва абзаци повністю?

7. (Абзац 5) На даний абзац перенести форматування з абзацу 2 за допомогою інструмента Копіювати формат стандартної панелі інструментів. Як це зробити? Чи можна при цьому виділяти символи? Чи можна перенести форматування абзаца, скопіювавши і вставивши знак абзаца (при активізованій кнопці Недруковані знаки)?

8. (Абзаци 6 і 7) Обрамити обидва абзаци єдиною рамкою. Як це зроби­ти за допомогою діалогового вікна Границі і заливка, за допомогою відповідних кнопок панелі Таблиці і границі? Чи треба при обрамленні повністю виділяти обидва абзаци? Що буде, якщо при обрамленні виділити один абзац без знака абзаца (при активізованій кнопці Недруковані знаки)?

9 (Абзац 9) В абзаці обрамити кілька слів і кілька слів залити сірим кольором 15%. Як це зробити за допомогою діалогового вікна Границі і заливка, за допомогою відповідних кнопок панелі Таблиці і границі? Чи обов’язково при цьому виділяти фрагменти тексту? Чи можна зняти обрамлення і заливку за допомогою перенесення формату інструментом Копіювати формат стандартної панелі інструментів?

10.Як за допомогою команди Формат – Стилі і форматування створити новий стиль абзацу? Які параметри при цьому можна задавати? Як для стилю створити комбінацію клавіш і як нею користуватися в подальшому? Чи можна при створенні стилю абзацу задати стиль наступного абзацу, відмінним від стилю даного абзацу? Як змінити існуючі стилі? Створіть свій стиль абзацу, давши йому назву і присвоївши комбінацію клавіш; у стилі виберіть форматування символів, абзацу (вирівнювання, відступ першого рядка, міжрядковий інтервал, відступ до і після абзацу, рівень, заборону висячих рядків, не відривати від наступного, заборону переносів), мову; також у даному стилі визначити стиль наступного абзацу як Основний текст. Перший абзац тексту форматуйте своїм стилем.

11.Як створити нумерований список за допомогою команди Формат – Список і відповідної кнопки на панелі інструментів Форматування? Чи можна почати нумерацію списку з номера, відмінного від 1? Чи можна між нумерованими абзацами вставляти абзаци без нумерації? Як продовжити нумерацію абзаців, якщо кілька проміжних абзаців не нумеруються? Як почати нову нумерацію? Як зняти форматування списком? Форматуйте нумерованим списком з продовженням нумерації абзаци 2 і 5.

Звіт з лабораторної роботи має включати:

1. Виконане завдання (пункти 1-11)

2. Відповіді на виділені курсивом питання двох пунктів. При цьому від­повіді мають бути повними.

 

Варіант
Номери завдань 1, 9 2, 10 3, 11 4, 6 5, 7 1, 8 2, 9 3, 10 4, 11 1, 6 2, 7 3, 8 4, 9 5, 10 1, 11 2, 6 3, 7 4, 8 5, 9 1, 10 2, 11 3, 6 4, 7 5, 11

 

При захисті лабораторної роботи будуть питання з усіх пунктів, а не тільки з вказаних у варіанті.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тестування навичок роботи в Microsoft Word

Лабораторна робота Графічні елементи і блок схеми в документації в редакторі MS Word Вибравши.. Лабораторна робота Редагування документів в.. Лабораторна робота Форматування тексту в редакторі MS Word..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Форматування абзаців в редакторі MS Word

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тестування навичок роботи в Microsoft Word
Завдання. У середовищі текстового редактора Word виконати завдання (час — 60 хв.): 1. Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою, набраного шрифтом Time

Графічні елементи і блок-схеми в документації в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл – Властивості, заповнити на вкладці Документ поля Назва: Лабораторна робота 5, Тема: Створення блок-с

Редагування документів в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифт

Форматування тексту в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифт

Створення математичних формул з використанням Microsoft Equation в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому

Робота з таблицями в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому

Використання таблиць в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому

Елементи оформлення документу в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 10 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), при цьому абза

Обробка даних в електронних таблицях Excel
У середовищі електронних таблиць Excel виконати завдання Створити книгу з одним листком. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ і ЛР14 — Обробка даних в Excel, у нижньому — номери сто

Форматування елементів діаграм
Зміна форматування підписів даних на діаграмі — клацнути по будь-якому підпису (виділяться всі підписи) і на панелі інструментів Форматування вибрати потрібні значення шрифту, розміру, кольору, нак

Обробка даних засобами електронних таблиць Excel
У середовищі електронних таблиць Excel виконати завдання: Створити книгу з одним листком. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ і ЛР12 — Обробка даних в Excel – II, у нижньому — номе

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги