рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Елементи оформлення документу в редакторі MS Word

Елементи оформлення документу в редакторі MS Word - раздел Компьютеры, Тестування навичок роботи в Microsoft Word У Середовищі Текстового Редактора Word Виконати Завдання: Ств...

У середовищі текстового редактора Word виконати завдання:

Створити документ з 10 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), при цьому абзаци з непарними номерами— це короткі абзаци-загаловки. Текст форматувати шрифтом Times New Roman, 12 пт, з одинарним міжрядковим інтервалом, вирівняти по ширині з відступом першого рядка 1,27 см без міжабзацних відступів. Виконати перевірку орфографії. Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ, група і ЛР13 — Елементи оформлення.

I. Автоматичне створення змісту —виконується за два етапи: підготовка абзаців, які ввійдуть у зміст, і безпосереднє створення змісту. Підготовку абзаців можна виконати одним із двох способів:

I спосіб — форматуванням заголовків стилями Заголовок 1 — головний заголовок, Заголовок 2 — підзаголовок, Заголовок 3 — підзаголовок нижчого рівня (команда Формат – Стилі і форматування чи список Стиль на панелі інструментів Форматування; щоб Ваше форматування шрифту й абзацу не змінювалися, модифікуйте використовувані стилі Заголовок). Чи треба при цьому повністю виділяти абзац-заголовок? Чи досить на абзаці встановити курсор?

II спосіб — встановленням рівнів абзаців Рівень 1 (Уровень 1) — головний заголовок, Рівень 2 — підзаголовок, Рівень 3 — підзаголовок нижчого рівня (команда Формат – Абзац). Чи змінюється при цьому форматування шрифту й абзацу?

На етапі створення змісту треба встановити курсор у те місце документа‚ де має бути зміст; вибрати команду Вставка – Посилання (Ссылка) – Зміст і покажчики (Оглавление и указатели) – вкладка Зміст‚ вибрати потрібні параметри змісту.

Для поновлення змісту (у разі корекції, додавання чи вилучення заголовків у тексті, при зміні нумерації сторінок) встановити курсор на змісті‚ натиснути клавішу F9 і в діалоговому вікні Поновлення змісту вибрати режим Поновити повністю.

Створіть зміст.

II. Виноски.Для створення виноски треба встановити курсор у ту позицію документа‚ до якої відноситься виноска (наприклад‚ після слова)‚ вибрати команду Вставка – Посилання (Ссылка) – Виноска (Сноска)‚ задати параметри виноски. При роботі в режимі перегляду розмітки сторінок виноска встановлюється в реальному місці її розташування. Вставте кілька виносок і наберіть їхні тексти. Чи можна змінити форматування мітки виноски (яка вставляється в тексті після слова)? Чи можна змінити тип і розмір шрифту в виносці? Чи можна у виносці змінити форматування абзацу?

Для переміщення чи копіювання виноски треба в тексті виділити її мітку і перетягнути на нове місце (якщо тримати натисненою клавішу Ctrl, то виконується копіювання) або скористатися буфером обміну Windows. Чи змінюється при цьому автоматично нумерація виносок? Для знищення виноски треба виділити мітку виноски і натиснути клавішу Del. Чи при цьому перенумеруються автоматично виноски, які залишилися? Чим відрізняються звичайні виноски від кінцевих? Чи можна почати нумерацію виносок з номера, відмінного від 1? Чи можна почати нову нумерацію виносок на кожній сторінці документа?

ІІІ. Роздільник сторінок. Щоб кожен логічний розділ документа оформляти з нової сторінки, треба вставити розрив сторінки — встановити курсор перед абзацом, який має починатися на новій сторінці, і натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Enter або вибрати команду Вставка – Розрив – Нову сторінку – ОК (у подальшому при такому оформленні розділів з документом зручніше працювати, ніж при форматуванні абзацу-заголовка командою Формат – Абзац – вкладка Положення на сторінці – опція З нової сторінки). Між 4 і 5 абзацами вставте роздільник сторінок. Що буде, якщо текст до роздільника заповнить першу сторінку і перейде на другу? Як можна побачити роздільник сторінок Розрив сторінки? Як прибрати роздільник сторінок? Приберіть роздільник сторінок.

ІV. Колонтитули створюються або командою Вид – Колонтитули, або при вставці номера сторінки командою Вставка – Нумерація сторінок. Щоб колонтитули на першій сторінці і на парних і непарних сторінках відрізнялися, треба вибрати команду Файл – Параметри сторінки – вкладка Джерело паперу і відмітити потрібні опції. Як вийти з колонтитулів в основний текст документа? Чи можна в колонтитул вставляти кілька абзаців тексту? Чи можна в колонтитули вставляти графічні елементи, форматувати їх з вибором типу обтікання текстом (по контуру, за текстом тощо — панель інструментів Настройка зображення – кнопка Меню Обтікання текстом), розміщувати на сторінці поза колонтитулами? Чи можна в колонтитул вставити таблицю і чи можна розмістити її за текстом? Як знищити будь-які колонтитули?

VI. Нумерація сторінок.I спосіб — вибрати команду Вставка – Номери сторінок, задати параметри розміщення номера; кнопка Формат дає змогу вибрати формат номера сторінки (арабськими цифрами‚ буквами тощо)‚ а також почати нумерацію з будь-якого номера (поле Почати з). Створиться колонтитул з номером у графічному елементі типу Рамка. Як змінити шрифт і розмір номера сторінки? Чи можна змінити розміщення номера сторінки (зліва, справа, по центру, а також згори сторінки, знизу сторінки); чи можна його перенести, наприклад, на поле? Як прибрати нумерацію сторінок? Номери сторінок розмістіть збоку від тексту на правому полі.

II спосіб ― ввійти в колонтитул (команда Вид – Колонтитул або двічі клацнути по створеному раніше колонтитулу) на будь-якій сторінці встановити в нижньому чи верхньому колонтитулі курсор і на панелі Колонтитули натиснути кнопку Вставити поле номера сторінки; для форматування номера натиснути кнопку Формат номера сторінки. Чи розміщується при цьому номер у графічному елементі типу Рамка? Як змінити шрифт і розмір номера сторінки? Чи можна змінити розміщення номера сторінки (зліва, справа, по центру, а також згори сторінки, знизу сторінки); чи можна його перенести, наприклад, на поле? Як прибрати нумерацію сторінок? Що буде, якщо “номер сторінки” вставити вручну, набравши його з клавіатури?

 

Звіт з лабораторної роботи має включати:

Опрацьований текст.

При захисті лабораторної роботи запитання за розділами І-ІV

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тестування навичок роботи в Microsoft Word

Лабораторна робота Графічні елементи і блок схеми в документації в редакторі MS Word Вибравши.. Лабораторна робота Редагування документів в.. Лабораторна робота Форматування тексту в редакторі MS Word..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Елементи оформлення документу в редакторі MS Word

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тестування навичок роботи в Microsoft Word.
Завдання. У середовищі текстового редактора Word виконати завдання (час — 60 хв.): 1. Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою, набраного шрифтом Time

Графічні елементи і блок-схеми в документації в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл – Властивості, заповнити на вкладці Документ поля Назва: Лабораторна робота 5, Тема: Створення блок-с

Редагування документів в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифт

Форматування тексту в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифт

Форматування абзаців в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифт

Створення математичних формул з використанням Microsoft Equation в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому

Робота з таблицями в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому

Використання таблиць в редакторі MS Word
У середовищі текстового редактора Word виконати завдання: Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому

Обробка даних в електронних таблицях Excel
У середовищі електронних таблиць Excel виконати завдання Створити книгу з одним листком. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ і ЛР14 — Обробка даних в Excel, у нижньому — номери сто

IIІ. Форматування елементів діаграм.
Зміна форматування підписів даних на діаграмі — клацнути по будь-якому підпису (виділяться всі підписи) і на панелі інструментів Форматування вибрати потрібні значення шрифту, розміру, кольору, нак

Обробка даних засобами електронних таблиць Excel
У середовищі електронних таблиць Excel виконати завдання: Створити книгу з одним листком. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ і ЛР12 — Обробка даних в Excel – II, у нижньому — номе

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги