рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тестування навичок роботи в Microsoft Word

Тестування навичок роботи в Microsoft Word - раздел Компьютеры, Лабораторна Робота № 0 ...

Лабораторна робота № 0

Тестування навичок роботи в Microsoft Word.

У середовищі текстового редактора Word виконати завдання (час — 60 хв.): 1. Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою, набраного шрифтом… 2. Для створеного документа встановити дзеркальні поля: верхнє — 25 мм, нижнє — 26,5 мм, зовнішнє — 25 мм, внутрішнє —…

Лабораторна робота 1

Графічні елементи і блок-схеми в документації в редакторі MS Word

Вибравши команду Файл – Властивості, заповнити на вкладці Документ поля Назва: Лабораторна робота 5, Тема: Створення блок-схем, Автор: ПІБ,… елементи– кнопка Малювання – Вирівняти/Розподілити. 1. Нарисувати зважений граф (відповідно до варіанту):

Лабораторна робота 2

Редагування документів в редакторі MS Word

Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифтом Times New Roman, 14… 1. Встановити для тексту мову — Українська. Розставити автоматичні переноси.… 2. У нижній колонтитул вставити нумерацію сторінок, продовживши її відносно попередньої лабораторної роботи (у…

Лабораторна робота 3

Форматування тексту в редакторі MS Word

Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифтом Times New Roman, 12… 1. (Перша копія тексту). Дослідити, чи можна задавати розмір шрифту дробом… 2. (Перша копія тексту). Командою Формат – Регістр можна змінити регістр виділених символів; послідовне натискання…

Лабораторна робота 4

Форматування абзаців в редакторі MS Word

Створити документ з 3 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), набраного шрифтом Times New Roman, 12… 1. (Абзац 1) Встановити відступ першого рядка 1,25 см. Як це зробити за… 2. (Абзац 2) Встановити відступ для всього абзацу зліва 4 см, справа 3 см. Як це зробити за допомогою діалогового…

Лабораторна робота 5

Створення математичних формул з використанням Microsoft Equation в редакторі MS Word

Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ,… 1. Для полегшення роботи в Microsoft Equation ознайомтеся з довідкою щодо… 2. Створіть математичні формули: і . У документі Word cкопіюйте їх і на основі копій створіть такі формули:

Лабораторна робота 6

Робота з таблицями в редакторі MS Word

Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ,… 1. Вставити таблицю 3Í6 (рядкиÍстовпчики. Заповнити таблицю… При виконанні наступних пунктів завдань копіюйте створену таблицю.

Лабораторна робота 7

Використання таблиць в редакторі MS Word

Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ,… I. Побудова діаграмза табличними даними. Для побудови діаграми треба таблицю… Для зміни типу діаграми клацнути мишкою в області діаграми. Вибрати команду Діаграма – Тип діаграми або на стандартній…

Лабораторна робота 8

Елементи оформлення документу в редакторі MS Word

Створити документ з 10 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), при цьому абзаци з непарними номерами—… I. Автоматичне створення змісту —виконується за два етапи: підготовка абзаців,… I спосіб — форматуванням заголовків стилями Заголовок 1 — головний заголовок, Заголовок 2 — підзаголовок, Заголовок 3…

Лабораторна робота 9

Обробка даних в електронних таблицях Excel

Створити книгу з одним листком. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ і ЛР14 — Обробка даних в Excel, у нижньому — номери сторінок. Вибравши команду… I. Обчислення в таблицях Excel. Набір формули — клацнути мишкою в клітинці‚ в… Адреса клітинки утворюється з позначення колонки і рядка, а також може містити символ $ (наприклад‚ А3‚ В$8, $В8,…

IIІ. Форматування елементів діаграм.

Зміна форматування, зміна положення, знищення окремого підпису даних на діаграмі — клацнути по підпису (виділяться всі підписи), потім ще раз… Зміна заливки окремого елементу діаграми (для чорно-білого друку) — клацнути… Подвійним клацанням по відповідному елементу діаграми можна змінити заливку ряду елементів діаграми (для чорно-білого…

Лабораторна робота 10

Обробка даних засобами електронних таблиць Excel

Створити книгу з одним листком. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ і ЛР12 — Обробка даних в Excel – II, у нижньому — номери сторінок. Вибравши… IV. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою надбудови… Надбудову Пошук розв’язку можна використовувати для розв’язування окремих рівнянь і систем рівнянь (лінійних і…

Лабораторна робота 11

MS Visio

 

Завдання.

1. Розробити розклад на понеділок-пятницю з використанням діаграм MS Visio.

2. Розробити алгоритм, завдання наведеного нижче. Алгоритм подати блок-схемою.

Варіанти завдань

 

1. Спростити вираз ; .

2. Розв’язати рівняння: ; ; ; .

3. Розв’язати нерівність .

4. Задати функцію і обчислити її значення при .

5. Побудувати графік функції .

6. Побудувати графік функції двох змінних .

7. Побудувати графіки двох функцій і в декартовій системі координат.

8. Побудувати графік неявно заданої функції: .

9. Знайти скалярний добуток векторів .

10. Знайти добуток матриць .

11. Знайти матрицю, обернену до матриці і перевірити правильність її знаходження.

12. Обчислити визначник матриці A = .

13. Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь

14. Знайти границю: ; .

15. Знайти похідні першого і другого порядків від функції .

16. Знайти частинну похідну за змінною від функції .

17. Знайти перші 4 члени ряду Тейлора для функції у точці .

18. Дослідити на неперервність функцію

19. Знайти невизначений інтеграл .

20. Обчислити інтеграл .

21. Дослідити на збіжність інтеграл .


Лабораторна робота 12

В MS Visio розробити графічний інтерфейс користувача, до попередньої роботи.

– Конец работы –

Используемые теги: Тестування, навичок, роботи, Microsoft, Word0.077

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тестування навичок роботи в Microsoft Word

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Рекомендації щодо виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи. Зміст розрахунково-графічної роботи. 3 порядок захисту роботи
Вступ.. рекомендації щодо виконання та оформлення розрахунково графічної роботи.. завдання до роботи організаційні вказівки..

Основи роботи з текстовим редактором microsoft word
Вступ.. основи роботи з текстовим редактором microsoft word вступ основні функції роботи з додатком..

Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами set, if goto. Windows xp. Створення файлу відповідей
Лабораторна робота командний рядок робота з файлами лабораторна робота командний рядок робота з пакетними.. загальні методичні вказівки..

Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel
Основная идея, заложенная в основу оболочки Windows, естественность представления информации. Наиболее важными отличительными чертами ее являются.. Основными понятиями пользовательского интерфейса в среде Windows являются окно.. Windows представляет собой графическую оболочку. Oт пользователя не требуется ввод директив с клавиатуры в виде..

Історія французької освіти
Контрольна робота Дисципліна ЗЯОБП Реферат Контрольна робота містить рисунків, таблиць, джерел. Харківський національний університет радіоелектроніки.. Кафедра Штучного Інтелекту.. Контрольна робота..

Практическая работа. Изучить основные возможности Microsoft Word
Часа.. редактор формул microsoft equation в word.. цель работы изучить основные возможности microsoft word практическая часть создание формул для документов web..

Текстовый редактор Microsoft Word
Текстовый редактор microsoft word.. лабораторная работа знакомство с текстовым редактором word.. методические указания..

Курсова робота з дисципліни операційні системи завдання на виконання курсової роботи розробка додатків з використанням різних бібліотек та технологій
Інститут інформаційно діагностичних систем.. кафедра безпеки інформаційних технологій.. курсова робота пояснювальна записка..

Методичні вказівки для самостійної підготовки та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Економічна інформатика» на тему: «робота в середовищі табличного процесора microsoft excel. Засоби створення презентацій»
Київський національний торговельно економічний університет.. вінницький торговельно економічний інститут.. кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем..

Графические возможности Microsoft Word
Создавая документ, можно комбинировать различными способами текст и рисунки, оформлять текст, используя спецэффекты: обрамление, заполнение и т.д.. В Word все команды, предназначенные для работы с графическими объектами.. Существует несколько способов вставки графических объектов в документ: • вставка рисунков из библиотеки Microsoft Clip..

0.077
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам