рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

LineSettingsType=record

LineSettingsType=record - раздел Программирование, Програмування арифметичних та логічних задач у багатовіконному середовищі турбо паскаль Linestyle: Word; Pattern: Word;...

LineStyle: word;

Pattern: word;

Thickness: word;

end;

Забезпечується 5 стилів (константа=0 – неперервна лінія, 1 – лінія з крапок, 2 – штрихпунктирна, 3 – штрихова, 4 – визначена користувачем), а також два види товщини (1 – нормальна, 3 – товста).

· встановлення поточної ширини та типу лінії

SetLineStyle(тип лінії: word; образ:word; товщина:word);

· встановлення режиму виводу малюнка SetWriteMode(режим запису: Integer);

 

Робота з видачею у вікна на екрані і сторінки в пам’яті:

· очищення поточного пристрою виводу ClearDevice;

· очищення поточного вікна ClearViewPort;

· очищення активного вікна ClrScr;

· збереження бітового образу в пам’яті

GetImage(координата х лівої верхньої вершини, координата у лівої верхньої вершини, координата х правої нижньої вершини, координата у правої нижньої вершини: Integer; var біт карта); Біт-карта визначається, як P€, де Р – вказівка на область необхідного розміру;

· видача параметрів поточного вікна і відсічення

GetViewSettings(var порт виводу: ViewPortType);

Модуль Graph визначає тип ViewPortType таким чином:

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Програмування арифметичних та логічних задач у багатовіконному середовищі турбо паскаль

Київський національний університет технологій та дзайну.. факультет ринкових інформаційних та інноваційних технологій.. кафедра інформаційних та комп ютерних технологій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: LineSettingsType=record

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Мова Pascal" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.050102 „Системне програмування" та

Зв’язок з іншими дисциплінами.
Курсу передує вивчення наступних дисциплінах, які вивчалися у школі: "Математика", "Інформатика. Знання з курсу необхідні для використання у:

Стислі теоретичні відомості
Будь-яка природна мова складається з декількох основних елементів: символів, слів, словосполучень та речень. В алгоритмічній мові програмування маємо аналогічні структурні елементи: символи, слова,

Завдання
1. Ознайомитися зі структурою Паскаль-програми. 2. Засвоїти основні типи даних, прості оператори, логічні та арифметичні функції на прикладі, який запропонований викладачем. 3. Ви

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) послідовність виконання роботи, 6) блок-схему а

Пуск/Программы/Проводник/D:/ТР/TURBO.
2. Ознайомитися зі структурою операторів умовного та безумовного переходу. 3. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 2). 4. Побудувати блок-схему розроблен

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему двох алгоритмів, 6) відповідні текст

Процедури та функції бібліотеки Graph
Малює геометричний образ: · дуги Arc(координата X центра, координата У центра:Integer; початковий кут, кінцевий кут:Word; радіус: Word);

ArcCoordType=record
X, Y, Xstart, Ystart, Xend, Yend: integer; end; · видача коефіцієнта дозволу по осях

PaletteType=record
Size: Byte; Color: array[0..MaxColor] of ShortInt; end; · видача останнього шаблону заповнення GetFill

TextSettingsType=record
Font: word; Direction: word; CharSize: word; Horiz: word; Vert: word;

ViewPortType=record
x1, y1, x2, y2: integer; Clip: Boolean; end; · видача кількості байтів запам’ятовування області ImageS

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Перевірити наявність бібліотеки Graph. 3. Ознайомитися з процедурами ініціалізації графічного режиму (InitGraph, CloseGraph). 4. Зробит

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) узагальнену блок-схему алгоритму, 6) текст прог

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Ознайомитися з регулярними типами даних (масивами), множинами, записами. 3. Ознайомитися з оператором варіанта та оператором приєднання, який ви

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему алгоритму, 6) текст програми,

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Ознайомитися зі структурою процедур та функцій. 3. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 5), використавши власну функці

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему алгоритму, 6) текст програми,

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Ознайомитися з типами файлів та технологією роботи з ними. 3. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 6). 4. Поб

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему алгоритму, 6) текст програми,

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Ознайомитися з поняттям покажчика. 3. Вивчити операції над покажчиком. 4. Ознайомитися зі списковими структурами та деревами.

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему алгоритму, 6) текст програми,

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 1
  1. Для заданого цілого числа надрукувати таку таблицю: а а3 а6 а6 а3 а.   2. Надрукуват

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 2
  1. Значення змінних а, b та c переставити місцями так, щоб отримати .

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 2
  1. Задані ціле n>0 та послідовність з n дійсних чисел, серед яких є хоча б одне від’ємне. Знайти величину найбільшого серед від’ємних чисел цієї послідовності.

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 4
    1. Дано 100 цілих чисел. Роздрукувати їх в зворотному напрямку по 6 чисел у рядку.   2. Задано текст з 80 символів. Надрукувати спочатку всі ц

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 5
  1. Описати функцію ступінь(x,n) від дійсного х та натурального n, яка обчислює (через множення) величину xn, та використати ї

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 6
  1. type серія = file of real; Описати функцію отриц (s), що підраховує суму від’ємних елементів в серії s.   2. type FB = fil

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 7
  1. Створити однозв’язаний лінійний список, елементами якого є натуральні числа. Надрукувати значення елементів, розташованих між найбільшим і найменьшим елементами списку.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги