рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вакуумдағы магнит өрісі. Ток элементттерінің өзара әсерлесуі

Вакуумдағы магнит өрісі. Ток элементттерінің өзара әсерлесуі - раздел Механика, Механика – механикалық қозғалыстар туралы ғылым   Қозғалмайтын Электр Зарядтары Электр өрісін...

 

Қозғалмайтын электр зарядтары электр өрісін туғызады, қозғалатын электр зарядтары (басқа өріс) – магнит өрісін туғызады. Магнит өрісі – токтарды және тұрақты магнитті қоршаған кеңістіктегі күш өрісі. Тәжірибелер тогы бар өткізгіштердің бір–біріне әсер ететіндігін көрсетеді, яғни электр токтары өзара әсерлеседі. Мысалы ток өтетін параллель екі түзу жұқа өткізгіштер (оларды түзу токтар д.а.), егер олардағы токтардың бағыты бірдей болса (токтар бір бағытта өтсе), онда өткізгіштер бір–біріне тартылады. Ал егер ток бағыттары қарама–қарсы болса, онда өткізгіштер бір–бірінен тебіле бастайды.

 
 

 


Тәжірибие көрсеткендей, әрбір параллель өткізгіштердің бірлік ұзындығына сәйкес келетін өзара әсер күші, токтардың және шамасына тура пропорционал және олардың ара қашықтығына кері пропорционал болады,

(1)

магниттік тұрақты, токтардың өзара әсерлесу заңын 1820 жылы Ампер ашқан болатын. Ток күшінің өлшем бірлігі ХБ жүйесінде ампер.

(1) теңдеуді рационал түрде былай жазуға болады.

 

Егер .

 

Ток өтетін өткізгіштер арасындағы пайда болатын әсер магниттік әсер деп аталады. Өткізгіштердің бір–біріне әсер ететін күштерін магниттік күштер д.а. Электромагниттік өрістің байқалуының бір түрін магнит өрісі д.а. Магнит өрісі тек ғана электр заряды бар қозғалыстағы бөлшектер мен денелерге сонымен қатар қозғалатын не қозғалмайтындығына байланыссыз магниттелген денелерге әсер етеді.

Сыншы контурға әсер ететін күш моментінің магниттік моментке қатынасы магнит индукция векторын береді. магнит моментінің векторы. физикалық шаманы магнит индукция векторы деп атайды.

Ампер заңы.Тогы бар өткізгішке магнит өрісінің әсер күшін Ампер зерттеп ол күштің мәнін .

, өткізгіштегі ток күші.

 

 

Магнит индукциясы ортаның қасиетіне байланысты болады. Егер вакуумдағы магнит индукциясын , ал ортадағы магнит индукциясын деп белгілесек онда , – ортаның магнит өтімділігі деп аталады. Магнит өрісін сипаттайтын келесі бір шама – магнит өрісінің кернеулігі. Кернеулік пен индукция арасында мынадай байланыс бар, біртекті изотропты орта үшін . магниттік тұрақтыортаның магниттік өтімділігі, магнит өрісінің кернеулігі д.а. Магнит өрісінің кернеулігі макротоктардың магнит өрісін сипаттайды, магнит индукциясы барлық макро–және микротоктардың тудыратын қорытқы магнит өрісін сипаттайды.

Вакуумдегі магнит өрісінің кернеулігі . .

Берілген ауданды тесіп өтетін магнит өрісі күш сызықтарының санын магнит ағыны д.а. . Магнит ағынының өлшем бірлігі Вебер.

Нүктелік зарядқа әсер ететін күш , жалпы алғанда, осы зарядтың орнына ғана емес, сонымен қатар оның жылдамдығына да тәуелді болады. Тыныштықтағы зарядқа магнит өрісі әсер етпейді.

Магнит өрісі тек тогы бар өткізгіште ғана емес, сол сияқты кез–келген қозғалыстағы зарядтарға да әсер ететіндігін көптеген тәжірибиелердің нәтижелері дәлелдеді. Ал магнит өрісіндегі әр зарядқа әсер ететін күшті Лоренц күші д.а. Лоренц күшінің өрнегі , мұндағы электрондардың бағытталған жылдамдығы. магнит өрісінің күш сызықтары мен электрондардың бағытталған жылдамдығының арасындағы бұрыш.

 

, .

Зарядталған бөлшек электр өрісінде де магнит өрісінде де болса онда Лоренц күші әсер етеді де, ол күш

.

Түзу ұзын токтың магнит индукциясының токқа дейінгі қашықтыққа кері пропорционал екендігін 1820 ж. француз физиктері Ж. Био және Ф. Савар әр түрлі тәжірибелер арқылы ашты. Магнит индукциясының ток жүріп тұрған өткізгіштің жалпы орналасу ретіне тәуелділігі әр кезде түрліше болады. Сөйтіп токтың элементар бөлігі мен осы бөлік тудырып түрған магнит индукциясын байланыстыратын заңдылық ашылды.

Сонымен, Био және Савар тәжірибесінің нәтижелерін жинақтай келіп француз ғалымы П. Лаплас кез–келген пішіндегі контурдың бөліктеріне жарамды магнит өрісінің қорытқы индукциясын анықтауға болатын заңдылықты ашты. Ол Био-Савар-Лаплас заңы деп аталады.г

Био-Савар-Лаплас заңы:

. тогы бар өткізгіштің ұзындығы элементі тудыратын өрістің магнит индукциясы, элементтен магнит индукциясы анықталатын нүктеге жүргізілген радиус-вектор, және векторларының арасындағы бұрыш.

Дөңгелек токтың центріндегі магнит индукциясы:

.

Шексіз ұзын өткізгіш үшін магнит индукциясы:

Магнит өрісінің суперпозиция (үстемелеу) принципі – бірнеше токтардың немесе қозғалыстағы зарядтардың тудыратын қорытқы өрісінің магнит индукциясы әрбір токтың немесе қозғалыстағы зарядтың жеке–жеке тудыратын өрістерінің магнит индукцияларының векторлық қосындысына тең болады.

Релятивистік емес жылдамдықпен еркін қозғалып жүрген нүктелік заряд тудыратын өрістің магнит индукциясы

Ампер түзу токтардың өзара әсерінен мынадай заңдылықтарды ашты:

1) Бағыттас параллель токтар бір-біріне тартылады.

2) Бағыттары қарама-қарсы токтар бір-бірінен тебіледі.

3) Параллель емес токтар бағыттары бірдей әрі параллель болуға ұмтылады.

1. Түзу және ұзындығы белгілі өткізгіштің кернеулігі: .

Мұндағы, және жүргізілген түзу мен ток бағытының арасындағы бұрыштар.

2. Шексіз түзу өткізгіштің кернеулігі: .

3. Дөңгелек өткізгіштің центріндегі кернеулік.

Өткізгіштің ұзындығын десек, ол екені белгілі: ал .

Био-Савар-Лаплас заңын пайдалансақ: .

4. Соленоидтағы магнит өрісінің кернеулігі.

Соленоид дегеніміз өткізгіш винт түрінде оралып бірнеше орамнан тұратын цилиндрлік катушка. Соленоид ұзындығын , ал орам санын N десек, онда оның ішіндегі кернеулігі: .

n – соленоидтың ұзындық бірлігіне келетін орам саны.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Механика – механикалық қозғалыстар туралы ғылым

Механикалы оз алыс деп сана ж йесі ретінде алын ан денемен салыстыр анда бас а бір денені... Механиканы кинематика ж не динамика сия ты б лімдері... Кинематика оз алыстарды себептерін арастырмай тек т рлерін арастырады...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вакуумдағы магнит өрісі. Ток элементттерінің өзара әсерлесуі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Айналу периоды Т деп дененің бір айналымға кеткен уақытын айтады, яғни дене 2p бұрышқа бұрылады
=Т уақыт мезетіне ∆j=2p айналу бұрышы сәйкес келетіндіктен,

Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстарды салыстыру
Ілгерілемелі қозғалыс Айналмалы қозғалыс 1. Бірқалыпты түзусызықты қозғалыс

Дененің массасы мен жылдамдығының көбейтіндісін импульс деп атайды
Импульстің бағыты жылдамдықтың бағытымен бағыттас. Бұл теңдеу ілг

Салыстырмалық теориясының элементтері
Галилей түрлендіруі Классикалық механикада, яғни (v<<c) Галилейдің салыстырмалылық механикасы

Денеге Жердің тартылу күшімен әсер ететін күшті ауырлық күші деп атайды
Дененің Жерге тартылуы кезінде оған қарсы әсер ететін екінші денеге түсетін күшті салмақ

Механикалық жұмыс
Жұмыс деп әсерлесуші денелердің бір-бірімен энергия алмасуының сандық өлшемін айтады. Түз

Дененің жұмыс істеу қабілеттілігінің сандық мөлшерін энергия деп атайды
Энергия жұмыспен тығыз байланысты болғандықтан, жұмыс қандай өлшем бірлікпен өлшенсе, энергия да сондай өлшем бірлікпен өлшенеді.

Соқтығысулар
Соқтығысу – екі немесе бірнеше денелердің, аз уақыт ішінде бір-бірімен әрекеттесуі. Екі түрлі соқтығысу бар: абсолют серпімді және

Атты дене механикасы
Қатты дененің айналуын қарастырғанда күш ұғымына, қоса күш моменті және масса ұғымына, қоса инерция моменті деген x

Пішіні бар массасы m біртекті денелердің инерция моменттері
N дене инерция моменті материалық нүкте

Атты дененің деформациясы
Қатты денелердің сыртқы күштің әсерінен пішіні мен өлшемін өзгертуін деформация деп атайды. Серіппенің деформациясын қарастыр

Сұйықтар мен газдардың қозғалысы
Заттың үш агрегаттық күйі белгілі: қатты, сұйық және газ күйлері. Қатты дене өзінің көлемі мен пішінін тұрақ

Идеал газ күйінің теңдеуі
Молекула-кинетикалық негізінде алынған теңдеулер газ күйін анықтайтын шамаларды өзара байланысатын қатарларды табуға мүмкіндік береді. Бұ

Идеал газ заңдары
Идеал газдар бағынатын заңдар әлдеқашан ашылған болатын. Бұл заңдардың барлығын да кинетикалық теория теңдеуінен шығарып алу&

Айтымды және қайтымсыз процесстер
  Қайтымды процесстер деп, кері бағытьта өткізуге болатын процессті тура бағытта өткізгенде жүйе қандай күйден

Нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу заңы. Кулон заңы
Вакуумде орналасқан екі нүктелік қозғалмайтын зарядтардың арасындағы өзара әсерлесу күші зарядтарға тура пропорционал, зарядтардың

Электростатикалық өріс кернеулігі
Электростатикалық өріс деп қозғалмайтын электр зарядының тудырған өрісін атаймыз. Электростатикалық өрісті екі шамамен сипаттаймыз: потенциал (

Зарядтардың потенциалдық энергиясы
Дене электростатикалық өрісте потенциалдық энергияға ие, потенциалдық энергиялардын айырымы консервативті күштердің жұмысына тең. Сондықт

Тұрақты электр тогы. Электр тогы
  Егер өткізгіште электр өрісін туғызатын болсақ, онда заряд тасушылар реттелген қозғалысқа келеді: оң зарядтар өріске бағы

Электр қозғаушы күш
Егер өткізгіште электр өрісін тудырсақ және оны сақтауға әрекет жасамасақ, онда заряд тасушылардың қозғалысы өткізгіш бойында

Электр өрісінің энергиясы. Зарядтар жүйесінің энергиясы
  Зарядталған денелердің өзара әсерлесетін күштері консервативті болады (олардың жасаған жұмысы жолға байланыссыз). Зарядталu

Электр өрісінің энергиясы
Зарядталған конденсатордың энергиясына арналған формула (1)

Ом заңы. Өткізгіштердің кедергісі
Омның тәжірибе жүзінде тағайындаған заңы бойынша біртекті металл өткізгіштің бойымен ағатын ток күші осы өткізгішке түсірілге

Джоуль-Ленц заңы
Өткізгіштің бойымен ток жүргенде өткізгіш қызады. Джоуль және оған байланыссыз Ленц эксперимент жолымен өткізгіштен бөлініп шығатын жылу

Магнетиктер. Диа-пара-феромагнетиктер
Магнетиктер деп өздігінен магнит өрісін тудыратын, болмаса сыртқы магнит өрісін өзгерте алатын ортаны айтады.Тағы да сыртқы өріске әкеліп ендір

Электромагниттік толқындар шкаласы
Жарық табиғаты екі негізді, дуализмді: жарықтың электромагниттік толқындық қасиеті және бөлшектік қасиеті бар. Электромагниттік толқ

Толқындық оптика. Жарық интерференциясы. Бірдей көлбеу және бірдей қалың жолақтар
Жарықтың толқындық теориясы Гюйгенс приципіне негізделген. Ол былай тұжырымдалады: толқын таралға

Жарық дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі
  Электромагниттік толқын біртекті ортада таралған кезде толқын фронтының геометриялық пішіні өзгермейді. Егер де толқын мөлдір емес ке

Жарық дисперсиясы. Дисперсияның электрондық теориясы
Жарық дисперсиясы Жарық дисперсиясы деп n сыну көрсеткішіні

Жарықтың поляризациясы. Брюстер және Малюс заны
Табиғи және поляризацияланған жарық Жарық денеге әсер еткенде жарық толқынның электромагниттік өрісіні&#

Жарықтың кванттық табиғаты
Кванттық оптика– жарықтың кванттық қасиеті байқалатын құбылыстарды зерттейтін оптиканың бөлімі.

Фотоэффект заңдары
  Фотоэффект құбылысын электромагниттік теория тұрғысынан қарастырсақ, түскен жарық толқыны электр өрісі әсерінен мет

Фотонның массасы мен импульсі
  Фотон материалды, электрлік, нейтралды бөлшек. Фотон энергиясы немесе

Атомның ядролық моделі
20 ғасырдың бас кезінде атомның шын бар екендігі ешқандай күмәнсіз жалпылай мойындалды. Атом моделін ұсынған ағылшын физигі Дж.Томсон (1902-190

Атомдың спектрлер
Берілген дене шығаратын (немесе жұтатын) электромагникттік сәуле жиіліктерінің (немесе толқын ұзындықтарының)жиыны шығару(немесе жұтылу)

Сутегі атомының сызықтық спектрлері
Разрядталған газдардың (жеке атомдардың) сәуле шығаруының спектрін әкспериментальдық зерттеу әр элементті

Бордың кванттық теориясы
Резерфорд ұсынған модельге сәйкес атомның +Ze заряды бар өте кішкене,бірақ ауыр ядросы, оның төңірегінде z электрон болады. Бірақ атомны&

Атом ядросы
    Ядро жалпы орталық, кіндік, центр білдіреді. Атомның центрінде өлшемі 10-14-10-15м, атом массасының 99,9% шо&#

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги